NIEUWS EN TIPS 2021

 

Home > Nieuws en blog > Nieuws en tips 2021

 

In deze rubriek vindt u nieuws en tips rond (het herstel na) sepsis (waaronder bloedvergiftiging), soms met een Intensive Care opname. De pagina biedt een overzicht van nieuwe ontwikkelingen en nieuwsfeiten uit 2021. Daarnaast vindt u er ook verwijzingen naar diverse tips. Ook nieuws vanuit organisaties als de Global Sepsis Alliance wordt hier gemeld.

 

 

Global Sepsis Alliance

 

Voor alle nieuws over de Global Sepsis Alliance zie hier.

 

Sepsis in de spotlight in het dagblad AD, op 17 en 18 september

Het AD publiceerde een interview met Jessica van Gaal. Zij ontwikkelde een sepsis door een tampon die haar infecteerde. Ze doet haar openhartige verhaal. Lees het hier

 

Online Sepsis Lotgenoten Dag op 18 september zeer geslaagd!

De online Sepsis Lotgenoten Dag bood een boeiend programma. Ex-patiënte Ine en naaste Saskia (haar man lag op de IC met sepsis door COVID-19) vertelden openhartig over hun ervaringen. Ze maakten duidelijk hoe het een groot stempel op hun leven heeft gedrukt maar ook hoe ze aan hun veranderde leven vorm geven. De bijdragen van Rob Koppers, over de insteek en praktische waarde van de ergotherapie en van Farid Abdo, die uitlegde wat sepsis zoal teweeg kan brengen in het brein, waren zeer verhelderend. Ook van de chat werd flink gebruik gemaakt. Zeker is er niet voor alles een ‘oplossing’ maar het delen en opdoen van ervaringen en (nieuwe) inzichten heeft voor velen toch houvast gegeven. Het beter kunnen ‘plaatsen’ van bepaalde klachten, en het krijgen van handvatten en tips die kunnen helpen,  was voor velen een steun zo bleek uit de reacties. 

Teken de World Sepsis Declaration en steun op die manier de strijd tegen sepsis. 

Lees het interview: ‘Sepsis is een sluipmoordenaar’

In verband met Wereld Sepsis Dag interviewde Pfizer Idelette Nutma over (haar werk rond) sepsis. Ook grote organisaties willen steeds meer bijdragen aan de bewustwording rond dit ziektebeeld. Dat kan helpen om sepsis bekender te maken en ook op regeringsniveau, zowel in Nederland als in Europa, meer aandacht te vragen voor de urgentie ervan. Lees het interview.

13 september Wereld Sepsis Dag

Zie het overzicht van activiteit en aandacht voor sepsis in Europa

De European Sepsis Alliance stelde een prachtige folder samen. Zie deze pagina.

Zie hier om het European Sepsis Report te downloaden.

 

Donderdag 9 september bent u online welkom bij de ESA

De European Sepsis Alliance timmert hard aan de weg om sepsis ook bij beleidsmakers meer op de kaart te zetten. Er wordt u een prachtig online programma aangeboden waarbij beleidsmakers in gesprek gaan met ex-patiënten en experts. Live meemaken? Zie deze link.

Artikel over sepsis in Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, 3 aug. ’21

In dit artikel wordt de vraag gesteld: ‘Is bekendheid met sepsis bij publiek noodzakelijk?’ Het blijft een uitdaging om sepsis op tijd te herkennen maar prof. Pickkers is ervan overtuigd dat het belangrijk is dat burgers in ieder geval weten wanneer ze alarm moeten slaan. Dat kan bijdragen aan snellere behandeling want dat gaat nogal eens mis. Zie het artikel. Zie de video van SepsisNet en  hier voor de poster over de alarmsignalen van sepsis. 

 

Meld je aan voor de online Sepsis Lotgenoten Dag op 18 september

Je kunt je nu al opgeven voor deze dag. Zie voor aanmelding en informatie deze pagina. Ervaringsdeskundigen maar ook professionals komen aan het woord, zoals Farid Abdo, specialist uit het Radboudumc. Het thema is: ‘het onzichtbare zichtbaar’ omdat veel gevolgen zoals neurocognitieve klachten (met de concentratie en het geheugen, etc.) maar ook vermoeidheid onzichtbaar zijn. Op deze dag gaan willen we die meer ‘in beeld’ brengen.

Er zal ook een chat zijn om vragen te kunnen stellen. Wees welkom!

Neuroloog, intensivist Farid Abdo, Radboudumc
Neuroloog, intensivist Farid Abdo, Radboudumc

GSA, ESICM en SCCM samen op de bres voor COVID-19 en sepsis

Deze organisaties, waaronder de Global Sepsis Alliance, vragen gezamenlijk aandacht voor het verband tussen COVID-19 en sepsis. Meer samenwerking bij de bestrijding van beide zou een positieve erfenis kunnen zijn van deze pandemie. Lees hun ‘statement’ in het vakblad INtensive Care Medicine.

Sepsis and COVID Joint Statement

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Promotie-onderzoek cognitieve klachten na ernstig ziek zijn 

Nienke Peters van Ton promoveerde op 21 juni 2021 op haar onderzoek ‘Neuroinflammatie in het ontstaan van cognitieve achteruitgang na ernstig ziek zijn’. Het onderzoek heeft meer inzicht gegeven in de reacties in het brein o.a. na sepsis. Zie hier voor een toelichting.

 

9 juni 2021: Richtlijn Sepsis bij kinderen gepubliceerd

Aan deze richtlijn is hard gewerkt door een projectgroep bestaande uit vele artsen en een aantal patiëntvertegenwoordigers. Het richtlijntraject liep van 2019 tot 2021. Stichting Kind&Ziekenhuis en Sepsis en daarna maakten ook deel uit van de projectgroep. De richtlijn wil de vroeg herkenning, behandeling en ook de aandacht voor nazorg verbeteren.

Zie voor uitgebreidere informatie op deze pagina.

 

15 september: 8e Internationaal Sepsis Symposium in Tiel

Tijdens dit symposium, speciaal voor zorg/medische professionals, komt ook ex-patiënte Suze Korver aan het woord. Vele deskundigen werken aan het symposium mee. Naast andere onderwerpen zullen ook het perspectief en de rol van de huisarts aandacht krijgen.

Zie bij deze link het porogramma.

Sepsis Symposium 2021

Patiënten en naasten aan het woord, zie de opnames van het WSC

Tijdens het World Sepsis Congress (WSC) op 21 en 22 april 2021 kwamen ex-sepsis-patiënten en naasten aan het woord. Bekijk en beluister hun biijdragen, die nu allemaal te zien zijn via YouTube. Zie deze link.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Roep van Belgische artsen om Nationaal Actieplan sepsis

In De Specialist, van 20-5-2021, roepen artsen bij monde van Dr. Ken Dewitte, spoedarts en coördinator van het sepsis-team van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, op tot meer aandacht (en prikkels) voor tijdige herkenning van sepsis. Lees het artikel. Afgelopen jaar werd ook SepsiBel opgericht, een ex-patiënten-initiatief, dat informatie en lotgenotencontact rond sepsis biedt. Maar dat niet alleen; er wordt binnenkort ook een resolutie ingediend die een Nationaal Actieplan voorstelt.

 

NOS besteedt aandacht aan sepsis

Zie de berichtgeving op 16-5-2021. Weer een stap voorwaarts! Prof. Karin Kaasjager, Peter Pickkers en Tom van der Poll, en ex-patiënte en regisseuse Brenda Leusink geven toelichting.

 

‘Veel Coronapatiënten houden last van brein’, in het AD 8-5-2021

Prof. Arjen Slooter

Lees het artikel. De overeenkomsten met de restklachten na sepsis zijn treffend. Zie ook het interview met prof. Arjen Slooter over sepsis en het brein. Onder de Nederlandse bevolking zijn de gevolgen van sepsis sowieso nog erg onbekend. Veel ex-sepsis-patiënten hebben net als Corona-patiënten te maken met de effecten van een ontspoorde infectie-reactie, ook al zij niet op de IC lagen, dat zie je ook terug in het brein: klachten zijn o.a. concentratie/geheugen/overprikkelingsproblemen.

Ook vermoeidheid houdt voor een deel verband met het brein, lees verder.

 

Online workshop ‘Herstellen na sepsis’ op 11 en 25 juni

Hebt u vragen over bepaalde restklachten? Ervaart u weinig begrip in uw omgeving? Zou u graag deskundige informatie en adviezen willen ontvangen voor uw (verdere) herstel en/of het omgaan met klachten? Op 2 ochtenden hebt u daar alle gelegenheid toe! Ook kunt u uitwisselen met lotgenoten. Bent u geïnteresseerd? Zie voor info en aanmelding deze pagina.

 

Interview met Prof. Clive May over zijn onderzoek naar sepsis

Prof. Clive May doet samen met zijn collega dr. Yugeesh Lankadeva onderzoek naar een mega-dosering vitamine C bij de behandeling van sepsis. De resultaten zijn opmerkelijk, ook toegepast bij een ernstige COVID-19 infectie. Een mega-dosis vitamine C blijkt de ontsporing naar orgaanfalen te kunnen keren. Dit zegt veel over de capaciteiten van vitamine C.

 

Houvast en verschil bij het herstel: het boek Sepsis en daarna

Boek Sepsis en daarna

Het boek omvat het gehele herstel en combineert ervaringen uit de praktijk met heldere en deskundige informatie over sepsis en de gevolgen, en nuttige tips (inclusief links). Zie hier voor meer informatie en/of bestellen van het boek, ook voor een kijkje in de inhouds-opgave. Het boek telt 152 pagina’s, is uit passie geschreven en wil houvast bieden voor patiënt en naaste. Voor naasten ook een steun tijdens de (IC)opname. 

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname door Corona, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Op 16 april 2021 werd het nieuwe ‘Coronaplein.nu’ gelanceerd

(Ex-)patiënten kunnen er informatie en richtingwijzers krijgen. Ook is het een prachtige vorm van samenwerking tussen o.a. de Harteraad, de Hersenstichting en het Longfonds. Verpleegkundigen van Eurocross staan mensen te woord. Eén van de eerste tips van een ervaringsdeskundige: ze kwam erachter dat een vitamine D-tekort veel van haar klachten verklaarde. Zie hier de website.

 

Op 21 en 22 april 2021 vond het 3e Wereld Sepsis Congres plaats

Iedereen kon dit congres online volgen! Experts uit de hele wereld maar ook ex-patiënten en naasten deelden hun kennis en ervaring. Het thema was:  ‘ADVANCING PREVENTION, SURVIVAL, AND SURVIVORSHIP OF SEPSIS AND COVID-19’, binnenkort zijn de presentaties terug te zien, zie hier.

 

Update met informatie rond vragen over vaccinatie

In deze blog gaat Sepsis en daarna in op vragen die (ex-)sepsis-patiënten regelmatig stellen over vaccinatie.

 

Het positieve effect van fruit voor de hersenen

De appel blijkt naast andere positieve effecten, de aanmaak te

stimuleren van nieuwe hersencellen, zie het artikel in Trouw, van 12-2-2021. Een team van Duitse onderzoekers bericht daarover in het vakblad Stem Cell Reports. De aanmaak van nieuwe hersencellen, neurogenese genaamd, vindt ook nog plaats in volwassen hersenen, zo blijkt. Het effect is klein maar het is er wel.

 

Ook Bart Chabot maakte een sepsis door

Hij vertelt hier kort over in de uitzending van de Verwondering, eind december 2020, zie bij 4 min. 24 sec. en ook in zijn boek ‘De hand van mijn vader‘.

 

Houvast en verschil bij het herstel: het boek Sepsis en daarna

Het boek omvat het gehele herstel en combineert ervaringen uit de praktijk met heldere en deskundige informatie over sepsis en de gevolgen, en nuttige tips (inclusief links). Zie hier voor meer informatie en/of bestellen van het boek, ook voor een kijkje in de inhouds-opgave. Het boek telt 152 pagina’s, is uit passie geschreven en wil houvast bieden voor patiënt en naaste. Voor naasten ook een steun tijdens de (IC)opname. 

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname door Corona, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Belangrijk onderzoek UMCG toont schade door sepsis aan

In het vakblad Critical Care is op 25 januari 2021 onderzoek gepubliceerd van een team van het UMCG, waarin bij patiënten met nierfalen door sepsis, DNA-schade aan de mitochondriëen (‘energie-centrales’) van de niercellen is aangetoond. Zie bij ‘Artikelen‘.

Ook dr. Hjalmar Bouma was bij dit onderzoekk betrokken (hij werkte ook mee aan de Sepsis Lotgenoten Dag in 2020).

 

Uitgebreide reactie Minister van Ark op vragen over vitamine C therapie bij COVID-19

18 januari stuurde Minister van Ark een uitgebreide reactie op de brieven die Hersenletsel.nl en Sepsis en daarna op 3 juni en 26 oktober 2020 tot de minister richtten. Haar reactie is te vinden zie bij de Tweede Kamer-stukken. Uit de reactie blijkt dat vitamine C zeker meer binnen de focus van de overheid is gebracht en dat ook aanvulling van een aangetoond vitamine-tekort nu wordt onderschreven (!). De volgende stap die wij als patiëntenorganisaties zouden verwelkomen is een afwegingenmodel waarbij de waarden van patiënten voluit meegewogen worden, zoals het verkleinen van de risico’s op orgaanschade, terwijl op dit moment, in afwachting van nieuwe trials, grotere risico’s genomen worden met het niet aanvullen van tekorten. 

 

Hersenletsel.nl en Sepsis en daarna roepen in persbericht overheid en artsen op:  zet vitamine C therapie snel in bij COVID-19

Hersenletsel.nl

Zie hier het persbericht.

Lees verder, ook over de brandbrief aan het Adviespanel Innovatieve Behandelingen, die Hersenletsel.nl en Sepsis en daarna op 4-1-2021 stuurden. Vitamine C kan het geweldige werk van (IC)zorgprofessionals kracht bij zetten!

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname door Corona, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…