NIEUWS EN TIPS 2021/2022

 

Home > Nieuws en blog > Nieuws en tips 2021

 

In deze rubriek vindt u nieuws en tips rond (het herstel na) sepsis (waaronder bloedvergiftiging), soms met een Intensive Care opname. De pagina biedt een overzicht van nieuwe ontwikkelingen en nieuwsfeiten uit 2021. Daarnaast vindt u er ook verwijzingen naar diverse tips. Ook nieuws vanuit organisaties als de Global Sepsis Alliance wordt hier gemeld.

 

Voor alle nieuws over de Global Sepsis Alliance zie hier.

Op 16 november 2022 was de Sepsis Richtlijn klaar

Hier is 5 jaar aan gewerkt. De Richtlijn Sepsis spreidt zich uit over 3 fases waarbij ook de voorlichting over (lange termijn)gevolgen een apart plek heeft gekregen. Sepsis en daarna heeft gelijk bij de start, in fase 1, aandacht gevraagd voor het gebrek aan nazorg en het belang van meer aandacht voor de gevolgen van sepsis.  De FCIC/ICConnect was in alle fases bij de richtlijn betrokken, ook in fase 3 waarbij de voorlichting over de lange termijn  invulling heeft gekregen. De richtlijn is bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen, om zowel de vroege herkenning, de behandeling als de aandacht voor de lange termijngevolgen te verbeteren. Voor het laatste zullen zeker nog verdere stappen nodig zijn maar het is een begin! Lees ook wat patiënten als belangrijk aangaven (in een focusgroep rond sepsis).

 

 

Workshop herstel na sepsis

Op vrijdag 18 november werd in Den Haag de Workshop Herstellen na sepsis gehouden. Deskundige uitleg, handvatten en uitwisseling met lotgenoten kwamen volop aan bod op deze ochtend. Hebt u belangstelling? Op 10 maart ’23 is de volgende. Voor info/ervaringen zie hier.

Workshop Herstellen na sepsis

Lezing over sepsis (1 nov.) UMCG/Dagblad van het Noorden is nu terug te zien

Deze publiekslezing ging specifiek over sepsis, het onderzoek daarnaar en de eventuele aanknopingspunten voor behandeling in de toekomst. O.a. dr. Hjalmar Bouma, die eerder een lezing hield op de Sepsis Lotgenoten Dag, leverde een bijdrage. Terugkijken kan hier.

 

European Health Forum

Op 28 september 2022 wijdde het ‘European Health Forum Gastein’ een sessie aan sepsis, georganiseerd door de ESA. Ik was gevraagd om deel te nemen aan een panel en benadrukte het belang van vroege herkenning maar ook meer expertise rond gevolgen en nazorg. De opname is hier terug te zien

Sepsis Lotgenoten Dag 17 sept. was weer heel bijzonder

Een verslag van deze mooie dag, inclusief de presentaties, vindt u bij deze link

 

16 september besteedde de Stentor aandacht aan sepsis

Lot van der Vegt, 24 jaar, gaf een interview aan dagblad de Stentor en laat daarmee zien dat sepsis net zo goed jonge mensen kan treffen. Het is een indrukwekkend verhaal waarmee Lot de impact van sepsis onderstreept. Geweldig is de passie waarmee Lot ook haar bijdrage levert aan het bevorderen van de bewustwording rond sepsis. Zie het artikel bij deze link.

 

13 september is het Wereld Sepsis Dag

Help mee om de kennis over sepsis te verspreiden en deel de poster met harde feiten over sepsis en de gevolgen via deze link!

 

Aandacht op 10-9-’22 in Max Magazine voor sepsis

Daarin aandacht voor het onderzoek naar een mogelijk vaccin tegen sepsis die veroorzaakt wordt door de E. Coli bacterie (bent u ouder dan 59,5 jaar en bent u in de afgelopen 2 jaar behandeld voor een urineweginfectie, dan kunt u zich aanmelden om mee te doen, zie hier).

Ook werd aandacht besteed aan de Sepsis Lotgenoten Dag.

Aandacht voor sepsis in Max Magazine
Aandacht voor sepsis in Max Magazine
 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Zaterdag 17 sept. vond de Sepsis Lotgenoten Dag plaats

Het programma vond plaats in Zwolle maar was voor wie het niet lukte om te komen ook online te volgen via Facebook. Zie hier voor een verslag van deze dag.

 
Sepsis Lotgenoten Dag (de eerste, in 2018)
Sepsis Lotgenoten Dag (de eerste, in 2018)

Feiten over sepsis: een nieuwe Nederlandse poster

De poster met belangrijke feiten om de bewustwording rond sepsis op een hoger plan te tillen, is recent in het Nederlands vertaald, zie de website van de Global Sepsis Alliance.

 

Promotie Kaylie van der Slikke rond sepsis en de gevolgen

Op 6 juli 2022 promoveerde Kaylie van der Slikke, arts (ANIOS), werkzaam op de Spoed Eisende Hulp en gespecialiseerd in de Klinische Farmacie en Farmacologie, op haar onderzoek getiteld: ‘Mitochondrial failure in sepsis, acute mechanisms and long-term consequences’. Zie voor meer details deze pagina

 

Sepsis in de media: internationaal doodsoorzaak nr. 1

Op de website van Topic.nl werd begin juli aandacht besteed aan sepsis en aan het op tijd herkennen ervan. Prof. Peter Pickkers geeft uitleg over de alarmsymptomen. Lees verder

 

Sepsis-congres op 20 mei bij VWS: start van meer

Als uitvloeisel van de petitie ‘SOS voor sepsis’ die in 2018 werd aangeboden aan vertegenwoordigers van de Tweede Kamer, vond op 20 mei bij het Ministerie van VWS het Sepsis Congres plaats, dat samen met SepsisNet werd georganiseerd. Preventie en herkenning maar ook bewustwording en de impact van sepsis kwamen aan de orde. Dit werd mede onderstreept door ervaringsdeskundige Suze Korver, zie haar verhaal.

Sepsis Congres 20 mei 2022
Sepsis Congres 20 mei 2022

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Eenvoudig model helpt huisartsen om sepsis te herkennen

Feike Loots (UMC Utrecht) en collega’s deden hier onderzoek naar. Zie hun bevindingen in Medisch Contact en hun publicatie in het British Journal of General Practice.

 

Filmpje door studenten SensUs (TU Eindhoven)

De studenten van de SensUs Student Competition zetten zich in voor betere tests om sepsis eerder te kunnen herkennen. Ze benaderden Sepsis en daarna voor een interview.

Bekijk het filmpje op YouTube.

 

Aandacht voor het Post Intensive Care Syndroom bij Max

Mel Major en een ex-IC-patiënte werden op 7 april 2022 in Max Vandaag geïnterviewd over het Post Intensive Care Syndroom. Senior-onderzoeker Mal Major promoveerde op 8 april op het onderwerp ‘Optimaliseren van het revalidatie-traject na kritieke ziekte’, zie hier haar proefschrift. Voor een Nederlandse samenvatting, zie deze link

 

Nieuwe Leidraad kan vroegherkenning sepsis verbeteren

Een nieuwe leidraad voor de vitaal bedreigde patiënt is ontwikkeld, op initiatief van de Ned. Vereniging voor Intensive Care. Een mooie stap vooruit, ook in de vroegherkenning van sepsis. Ook het ‘niet-pluis-gevoel’ van verpleegkundigen is hier nadrukkelijk in meegenomen. Zie het artikel op de website van Nursing. Lees ook over de ‘Dutch-Early-Nurse-Worry-Indicator-Score’ (DENWIS) waarmee verpleegkundigen hun ‘niet-pluis-gevoel’ kunnen scoren, zie hier een prachtige presentatie over dit onderwerp.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Bekijk de Ned. samenvatting van het Sepsis Symposium

Het 8th Netherlands International Sepsis Syposium werd op 17 februari 2022 gehouden. Bekijk de samenvatting die speciaal voor u als (ex-)sepsis-patiënt, naaste of belangstellende werd samengesteld. U vindt die hier, aangevuld met dia’s.

 

Campagne infectieziekten en sepsis van start

Op 23 maart 2022 ging een campagne van start om sepsis meer op de kaart te zetten. Niels de Langen weet alles van de schade door sepsis; hij verloor zijn beide onderbenen. Maar hij vond ook een bijzondere weg omhoog: hij won 2 medailles op de Paralympische Spelen.

Lees zijn bijzondere verhaal.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Op 27 april: het online World Sepsis Spotlight Congress

Dit bijzondere congres met experts vanuit de hele wereld is voor iedereen te volgen. U kunt zich opgeven via deze link. Het congres is in het Engels vanwege het internationale karakter. U kunt het programma hier bekijken. Ook o.a. prof. Peter Pickkers komt aan het woord. De laatste inzichten over diagnose en behandeling komen aan de orde.

Houvast en verschil bij het herstel: het boek Sepsis en daarna

Het boek omvat het gehele herstel en combineert ervaringen uit de praktijk met heldere en deskundige informatie over sepsis en de gevolgen, en nuttige tips (inclusief links). Zie hier voor meer informatie en/of bestellen van het boek, ook voor een kijkje in de inhouds-opgave. Het boek telt 152 pagina’s, is uit passie geschreven en wil houvast bieden voor patiënt en naaste. Voor naasten ook een steun tijdens de (IC)opname. 

Boek Sepsis en daarna
Boek Sepsis en daarna

Nog veel schade door sepsis, zegt de ‘Monitor Zorggerelateerde schade’ 2019

Uit het in maart 2022 gepubliceerde onderzoeksrapport naar Zorg gerelateerde schade 2019, door NIVEL en APH, komt naar voren dat bij de onderzochte dossiers van overleden patiënten (in de deelnemende ziekenhuizen in 2019) waarbij ‘zorg gerelateerde schade’ werd vastgesteld, in een kleine 20% van de gevallen sprake was van infectie of sepsis (zie pagina 33/34). Op pagina 60 van het rapport is een voorbeeld te vinden van een darmperforatie bij een ingreep; dit valt onder ‘potentieel vermijdbare schade waarbij medische technologie een rol speelde’. Dit is toegenomen t.o.v. de vorige meting. Wel is bijv. de screening bij kwetsbare ouderen verbeterd.

 

Terugblik deel 1 op het Netherlands International Sepsis Symposium, een verslag voor (ex-)patiënten en naasten

Vele experts kwamen op 17 febr. ’22 aan het woord, waaronder ook ex-sepsis-patiënte Suze Korver (voor haar verhaal binnenkort aparte aandacht). Sepsis en daarna heeft van de belangrijkste inzichten een samenvatting gemaakt zodat u/jij op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. In dit eerste verslag aandacht voor de vroegherkenning van sepsis door de huisarts en: wat leerden we van COVID-19 over thuismonitoring?  Lees hier deel 1

Interview dr. Hjalmar Bouma

Dr. Hjalmar Bouma (UMCG) bij programma Atlas over sepsis

Hij vertelt over nieuwe aanknopingspunten voor de behandeling van sepsis. De winterslaap bij dieren laat ons belangrijke mechanismen zien. De energiecentrales in de lichaamscellen lijken bij sepsis in een soort ‘winterslaap’ te gaan. Hoe kunnen we ze weer activeren? Zie de uitzending van Atlas, op 9 februari 2022, bij de NTR. 

Interview met arts/oud-neuro-psychiater Carla Rus op 1 febr. 2022

Kan medicatie in de vorm van SSRI-remmers mogelijk helpen bij een deel van de chronische klachten na COVID-19 en mogelijk ook na sepsis? Zie het interview

Carla Rus

Onderzoek naar vroeg voorspellen van de ernst van sepsis

Op 10 januari 2022 werd in Science Direct een belangrijk onderzoek gepubliceerd dat nieuwe technieken en mogelijkheden aanreikt om het type en de ernst van sepsis snel vast te stellen.

Voor de Nederlandse samenvatting en het Engelse artikel, lees op deze pagina verder. 

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Vleesetende bacterie sneller herkennen, artikel van 7-1-2022

Arts-onderzoeker Jaco Suijker verrichte jarenlang onderzoek naar manieren om de infectie met de vleesetende bacterie eerder te herkennen en de impact te kunnen verminderen. Deze infectie verloopt nl. razendsnel, kan voor heel veel letsel zorgen en ook in zeer korte tijd in een sepsis overgaan. Ook interviewde hij hiervoor vele ex-patiënten. Zijn onderzoek is onderdeel van het  het NDWI project, dat werd gestart in 2018 (Necrotiserende Weke Delen Infectie) op initiatief van Annebeth de Vries, chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis (werkzaam in het brandwondencentrum). Suijker hoopt op dit belangrijke onderzoek te promoveren in 2022. Lees het artikel op de site van het Amsterdam UMC.

 

Uitslagen enquête Sepsiszorg op de Spoedeisende Hulp gepubliceerd

De resulaten van deze enquête waar door 108 ex-patiënten aan werd meegedaan, zijn nu te zien en te lezen op de blogpagina, sinds 22 december 2021. Het laat opvallende resultaten zien. Het Amsterdam UMC wil graag met deze resultaten aan de slag.

 

‘Hoopvolle ontwikkelingen rond vitamine D bij COVID-19’

Een initiatiefgroep van wetenschappers en patiënten- en burgergezondheidsorgani-saties brengt nieuwe ontwikkelingen rond vitamine D onder de aandacht. Deze ‘denk-tank’ heeft daarover een brief gestuurd aan de minister van VWS en een heel document gewijd aan recent onderzoek en hoe o.a. Hidroferol het vitamine D gehalte in het bloed binnen 4 uren op peil kan brengen, wat COVID-19 patiënten in grote mate kan ondersteunen. Lees document en blog.

 

Vitamine D

Vitamine D heeft in onderzoek laten zien dat het de impact van COVID-19 kan beperken. Op die manier kan het ook sepsis helpen voorkomen of bestrijden.

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

De ESA roept beleidsmakers op: maak werk van sepsis-nazorg

Zie het document dat de European Sepsis Alliance heeft uitgebracht om beleids-makers en gezondheidszorg-instellingen op te roepen meer aandacht te hebben voor vroege herkenning en (het organiseren van) nazorg na sepsis. Zie deze link. Voor de Nederlandse vertaling: lees hier verder. Sepsis en daarna werkte hier aan mee.

Belangrijk onderzoek toont gevolgen sepsis aan

In november 2021 werd het artikel van Fleischmann-Struzek et al. gepubliceerd op de JAMA website waarin een zeer belangwekkend overzicht wordt gegeven van de klachten na sepsis én de bevestiging dat restklachten ook vóórkomen na minder ernstige sepsis. Zie het artikel bij deze link.

 

Enquête over sepsiszorg op de Spoed Eisende Hulp

Artsen uit het UMC Amsterdam en Sepsis en daarna zijn benieuwd naar uw/jouw ervaringen met de zorg op de Spoed Eisende Hulp. Ga naar deze link. De enquête sluit op 15-12-2021.

 

Bill Clinton in ziekenhuis met urosepsis

Dinsdag 12 oktober ’21 werd hij opgenomen en werd bij hem een urineweginfectie geconstateerd die zich had ontwikkeld tot een sepsis. Hij kreeg vocht en antibiotica en het gaat nu beter met hem. De arts die door CNN wordt geïnterviewd, benoemt het ook duidelijk als een ‘sepsis’. Zie de berichtgeving van de CNN. Zie deze pagina voor het herkennen van de sepsis-signalen.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

De workshop Herstellen na sepsis op 12 november

Een gevarieerd middagprogramma (met tussendoor korte pauzes) vond plaats met deskundige uitleg, het delen van ervaringen en natuurlijk ook tips en richtingwijzers voor houvast bij uw herstel. Wilt u/wil jij een volgende keer deelnemen? Voor aanmelding, vragen en alle info, zie deze pagina.

Workshop Herstellen na sepsis
Workshop Herstellen na sepsis

De Nieuwe Richtlijn van de Surviving Sepsis Campaign is klaar

Van tijd tot tijd krijgt deze richtlijn een ‘update’, op basis van literatuur en ‘best practice’.

Helaas blijft het advies over vitamine C (nog) negatief maar wat wel een stap vooruit is, is de aandacht voor meer informatie over (de mogelijke gevolgen van) sepsis bij het ontslag, verwijzing naar lotgenotencontact en aandacht voor follow-up voor alle sepsispatiënten.

Voor alle info en de aanbevelingen deze pagina

 

Opnames Sepsis Lotgenoten Dag beschikbaar

Kijk alle opnames en presentaties terug en gebruik de info ook in de communicatie met je omgeving en professionals, om samen de kennis over de gevolgen te verspreiden.

Bekijk het overzicht van alle opnames en presentaties.

Sepsis Lotgenoten Dag 2021

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Online Sepsis Lotgenoten Dag op 18 september zeer geslaagd!

De online Sepsis Lotgenoten Dag bood een boeiend programma. Ex-patiënte Ine en naaste Saskia (haar man lag op de IC met sepsis door COVID-19) vertelden openhartig over hun ervaringen. Ze maakten duidelijk hoe het een groot stempel op hun leven heeft gedrukt maar ook hoe ze aan hun veranderde leven vorm geven. De bijdragen van Rob Koppers, over de insteek en praktische waarde van de ergotherapie en van Farid Abdo, die uitlegde wat sepsis zoal teweeg kan brengen in het brein, waren zeer verhelderend. Ook van de chat werd flink gebruik gemaakt. Zeker is er niet voor alles een ‘oplossing’ maar het delen en opdoen van ervaringen en (nieuwe) inzichten heeft voor velen toch houvast gegeven. Het beter kunnen ‘plaatsen’ van bepaalde klachten, en het krijgen van handvatten en tips die kunnen helpen,  was voor velen een steun zo bleek uit de reacties. 

Teken de World Sepsis Declaration en steun op die manier de strijd tegen sepsis. 

 

Bekijk ‘Mijn kind heeft een sepsis gehad en mag weer naar huis’

Zie de nieuwste informatie op Thuisarts.nl waaraan St. Kind en Ziekenhuis en Sepsis en daarna mochten bijdragen. Voor een overzicht en alle info: zie deze link.

Sepsis in de spotlight in het dagblad AD, op 17 en 18 september

Het AD publiceerde een interview met Jessica van Gaal. Zij ontwikkelde een sepsis door een tampon die haar infecteerde. Ze doet haar openhartige verhaal. Lees het hier

Foto Jessica voordat ze ziek werd
Foto Jessica voordat ze ziek werd

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Lees het interview: ‘Sepsis is een sluipmoordenaar’

In verband met Wereld Sepsis Dag interviewde Pfizer Idelette Nutma over (haar werk rond) sepsis. Ook grote organisaties willen steeds meer bijdragen aan de bewustwording rond dit ziektebeeld. Dat kan helpen om sepsis bekender te maken en ook op regeringsniveau, zowel in Nederland als in Europa, meer aandacht te vragen voor de urgentie ervan. Lees het interview.

Zie het overzicht van activiteit en aandacht voor sepsis in Europa

De European Sepsis Alliance stelde een prachtige folder samen. Zie deze pagina.

Zie hier om het European Sepsis Report te downloaden.

 

Donderdag 9 september bent u online welkom bij de ESA

De European Sepsis Alliance timmert hard aan de weg om sepsis ook bij beleidsmakers meer op de kaart te zetten. Er wordt u een prachtig online programma aangeboden waarbij beleidsmakers in gesprek gaan met ex-patiënten en experts. Live meemaken? Zie deze link.

Artikel over sepsis in Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, 3 aug. ’21

In dit artikel wordt de vraag gesteld: ‘Is bekendheid met sepsis bij publiek noodzakelijk?’ Het blijft een uitdaging om sepsis op tijd te herkennen maar prof. Pickkers is ervan overtuigd dat het belangrijk is dat burgers in ieder geval weten wanneer ze alarm moeten slaan. Dat kan bijdragen aan snellere behandeling want dat gaat nogal eens mis. Zie het artikel. Zie de video van SepsisNet en  hier voor de poster over de alarmsignalen van sepsis. 

 

Meld je aan voor de online Sepsis Lotgenoten Dag op 18 september

Je kunt je nu al opgeven voor deze dag. Zie voor aanmelding en informatie deze pagina. Ervaringsdeskundigen maar ook professionals komen aan het woord, zoals Farid Abdo, specialist uit het Radboudumc. Het thema is: ‘het onzichtbare zichtbaar’ omdat veel gevolgen zoals neurocognitieve klachten (met de concentratie en het geheugen, etc.) maar ook vermoeidheid onzichtbaar zijn. Op deze dag gaan willen we die meer ‘in beeld’ brengen.

Er zal ook een chat zijn om vragen te kunnen stellen. Wees welkom!

Neuroloog, intensivist Farid Abdo, Radboudumc
Neuroloog, intensivist Farid Abdo, Radboudumc

GSA, ESICM en SCCM samen op de bres voor COVID-19 en sepsis

Deze organisaties, waaronder de Global Sepsis Alliance, vragen gezamenlijk aandacht voor het verband tussen COVID-19 en sepsis. Meer samenwerking bij de bestrijding van beide zou een positieve erfenis kunnen zijn van deze pandemie. Lees hun ‘statement’ in het vakblad INtensive Care Medicine.

Sepsis and COVID Joint Statement

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Promotie-onderzoek cognitieve klachten na ernstig ziek zijn 

Nienke Peters van Ton promoveerde op 21 juni 2021 op haar onderzoek ‘Neuroinflammatie in het ontstaan van cognitieve achteruitgang na ernstig ziek zijn’. Het onderzoek heeft meer inzicht gegeven in de reacties in het brein o.a. na sepsis. Zie hier voor een toelichting.

 

9 juni 2021: Richtlijn Sepsis bij kinderen gepubliceerd

Aan deze richtlijn is hard gewerkt door een projectgroep bestaande uit vele artsen en een aantal patiëntvertegenwoordigers. Het richtlijntraject liep van 2019 tot 2021. Stichting Kind&Ziekenhuis en Sepsis en daarna maakten ook deel uit van de projectgroep. De richtlijn wil de vroeg herkenning, behandeling en ook de aandacht voor nazorg verbeteren.

Zie voor uitgebreidere informatie op deze pagina.

 

15 september: 8e Internationaal Sepsis Symposium in Tiel

Tijdens dit symposium, speciaal voor zorg/medische professionals, komt ook ex-patiënte Suze Korver aan het woord. Vele deskundigen werken aan het symposium mee. Naast andere onderwerpen zullen ook het perspectief en de rol van de huisarts aandacht krijgen.

Zie bij deze link het porogramma.

Sepsis Symposium 2021

Patiënten en naasten aan het woord, zie de opnames van het WSC

Tijdens het World Sepsis Congress (WSC) op 21 en 22 april 2021 kwamen ex-sepsis-patiënten en naasten aan het woord. Bekijk en beluister hun biijdragen, die nu allemaal te zien zijn via YouTube. Zie deze link.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Roep van Belgische artsen om Nationaal Actieplan sepsis

In De Specialist, van 20-5-2021, roepen artsen bij monde van Dr. Ken Dewitte, spoedarts en coördinator van het sepsis-team van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, op tot meer aandacht (en prikkels) voor tijdige herkenning van sepsis. Lees het artikel. Afgelopen jaar werd ook SepsiBel opgericht, een ex-patiënten-initiatief, dat informatie en lotgenotencontact rond sepsis biedt. Maar dat niet alleen; er wordt binnenkort ook een resolutie ingediend die een Nationaal Actieplan voorstelt.

 

NOS besteedt aandacht aan sepsis

Zie de berichtgeving op 16-5-2021. Weer een stap voorwaarts! Prof. Karin Kaasjager, Peter Pickkers en Tom van der Poll, en ex-patiënte en regisseuse Brenda Leusink geven toelichting.

 

‘Veel Coronapatiënten houden last van brein’, in het AD 8-5-2021

Prof. Arjen Slooter

Lees het artikel. De overeenkomsten met de restklachten na sepsis zijn treffend. Zie ook het interview met prof. Arjen Slooter over sepsis en het brein. Onder de Nederlandse bevolking zijn de gevolgen van sepsis sowieso nog erg onbekend. Veel ex-sepsis-patiënten hebben net als Corona-patiënten te maken met de effecten van een ontspoorde infectie-reactie, ook al zij niet op de IC lagen, dat zie je ook terug in het brein: klachten zijn o.a. concentratie/geheugen/overprikkelingsproblemen.

Ook vermoeidheid houdt voor een deel verband met het brein, lees verder.

 

Online workshop ‘Herstellen na sepsis’ op 11 en 25 juni

Hebt u vragen over bepaalde restklachten? Ervaart u weinig begrip in uw omgeving? Zou u graag deskundige informatie en adviezen willen ontvangen voor uw (verdere) herstel en/of het omgaan met klachten? Op 2 ochtenden hebt u daar alle gelegenheid toe! Ook kunt u uitwisselen met lotgenoten. Bent u geïnteresseerd? Zie voor info en aanmelding deze pagina.

 

Interview met Prof. Clive May over zijn onderzoek naar sepsis

Prof. Clive May doet samen met zijn collega dr. Yugeesh Lankadeva onderzoek naar een mega-dosering vitamine C bij de behandeling van sepsis. De resultaten zijn opmerkelijk, ook toegepast bij een ernstige COVID-19 infectie. Een mega-dosis vitamine C blijkt de ontsporing naar orgaanfalen te kunnen keren. Dit zegt veel over de capaciteiten van vitamine C.

 

Houvast en verschil bij het herstel: het boek Sepsis en daarna

Boek Sepsis en daarna

Het boek omvat het gehele herstel en combineert ervaringen uit de praktijk met heldere en deskundige informatie over sepsis en de gevolgen, en nuttige tips (inclusief links). Zie hier voor meer informatie en/of bestellen van het boek, ook voor een kijkje in de inhouds-opgave. Het boek telt 152 pagina’s, is uit passie geschreven en wil houvast bieden voor patiënt en naaste. Voor naasten ook een steun tijdens de (IC)opname. 

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname door Corona, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Op 16 april 2021 werd het nieuwe ‘Coronaplein.nu’ gelanceerd

(Ex-)patiënten kunnen er informatie en richtingwijzers krijgen. Ook is het een prachtige vorm van samenwerking tussen o.a. de Harteraad, de Hersenstichting en het Longfonds. Verpleegkundigen van Eurocross staan mensen te woord. Eén van de eerste tips van een ervaringsdeskundige: ze kwam erachter dat een vitamine D-tekort veel van haar klachten verklaarde. Zie hier de website.

 

Op 21 en 22 april 2021 vond het 3e Wereld Sepsis Congres plaats

Iedereen kon dit congres online volgen! Experts uit de hele wereld maar ook ex-patiënten en naasten deelden hun kennis en ervaring. Het thema was:  ‘ADVANCING PREVENTION, SURVIVAL, AND SURVIVORSHIP OF SEPSIS AND COVID-19’, binnenkort zijn de presentaties terug te zien, zie hier.

 

Update met informatie rond vragen over vaccinatie

In deze blog gaat Sepsis en daarna in op vragen die (ex-)sepsis-patiënten regelmatig stellen over vaccinatie.

 

Het positieve effect van fruit voor de hersenen

De appel blijkt naast andere positieve effecten, de aanmaak te

stimuleren van nieuwe hersencellen, zie het artikel in Trouw, van 12-2-2021. Een team van Duitse onderzoekers bericht daarover in het vakblad Stem Cell Reports. De aanmaak van nieuwe hersencellen, neurogenese genaamd, vindt ook nog plaats in volwassen hersenen, zo blijkt. Het effect is klein maar het is er wel.

 

Ook Bart Chabot maakte een sepsis door

Hij vertelt hier kort over in de uitzending van de Verwondering, eind december 2020, zie bij 4 min. 24 sec. en ook in zijn boek ‘De hand van mijn vader‘.

 

Houvast en verschil bij het herstel: het boek Sepsis en daarna

Het boek omvat het gehele herstel en combineert ervaringen uit de praktijk met heldere en deskundige informatie over sepsis en de gevolgen, en nuttige tips (inclusief links). Zie hier voor meer informatie en/of bestellen van het boek, ook voor een kijkje in de inhouds-opgave. Het boek telt 152 pagina’s, is uit passie geschreven en wil houvast bieden voor patiënt en naaste. Voor naasten ook een steun tijdens de (IC)opname. 

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname door Corona, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Belangrijk onderzoek UMCG toont schade door sepsis aan

In het vakblad Critical Care is op 25 januari 2021 onderzoek gepubliceerd van een team van het UMCG, waarin bij patiënten met nierfalen door sepsis, DNA-schade aan de mitochondriëen (‘energie-centrales’) van de niercellen is aangetoond. Zie bij ‘Artikelen‘.

Ook dr. Hjalmar Bouma was bij dit onderzoekk betrokken (hij werkte ook mee aan de Sepsis Lotgenoten Dag in 2020).

 

Uitgebreide reactie Minister van Ark op vragen over vitamine C therapie bij COVID-19

18 januari stuurde Minister van Ark een uitgebreide reactie op de brieven die Hersenletsel.nl en Sepsis en daarna op 3 juni en 26 oktober 2020 tot de minister richtten. Haar reactie is te vinden zie bij de Tweede Kamer-stukken. Uit de reactie blijkt dat vitamine C zeker meer binnen de focus van de overheid is gebracht en dat ook aanvulling van een aangetoond vitamine-tekort nu wordt onderschreven (!). De volgende stap die wij als patiëntenorganisaties zouden verwelkomen is een afwegingenmodel waarbij de waarden van patiënten voluit meegewogen worden, zoals het verkleinen van de risico’s op orgaanschade, terwijl op dit moment, in afwachting van nieuwe trials, grotere risico’s genomen worden met het niet aanvullen van tekorten. 

 

Hersenletsel.nl en Sepsis en daarna roepen in persbericht overheid en artsen op:  zet vitamine C therapie snel in bij COVID-19

Hersenletsel.nl

Zie hier het persbericht.

Lees verder, ook over de brandbrief aan het Adviespanel Innovatieve Behandelingen, die Hersenletsel.nl en Sepsis en daarna op 4-1-2021 stuurden. Vitamine C kan het geweldige werk van (IC)zorgprofessionals kracht bij zetten!

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname door Corona, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

Houvast en verschil bij het herstel: het boek Sepsis en daarna

Het boek omvat het gehele herstel en combineert ervaringen uit de praktijk met heldere en deskundige informatie over sepsis en de gevolgen, en nuttige tips (inclusief links). Zie hier voor meer informatie en/of bestellen van het boek, ook voor een kijkje in de inhouds-opgave. Het boek telt 152 pagina’s, is uit passie geschreven en wil houvast bieden voor patiënt en naaste. Voor naasten ook een steun tijdens de (IC)opname.