NIEUWS EN TIPS 2016/2015

 

Home > Nieuws en blog > Nieuws en tips 2016/2015

 

In deze rubriek vindt u nieuws en tips rond (het herstel na) sepsis (waaronder bloedvergiftiging), soms met een Intensive Care opname. De pagina biedt een overzicht van nieuwe ontwikkelingen en nieuwsfeiten uit 2016/2015. Daarnaast vindt u er ook verwijzingen naar diverse tips. Ook nieuws vanuit organisaties als de Global Sepsis Alliance wordt hier gemeld.

 

Lees Daphne’s verhaal over sepsis na operatie i.v.m. endometriose

Het blad Cosmopolitan interviewde haar. Het artikel werd gepubliceerd in december 2016.  Lees hier de 1e pagina…. Voor de 2e pagina: lees verder. De tekst is van Jill Waas.

 

Sepsis lijkt soms heftige neurologische reacties te ’triggeren’

Sepsis wordt in de nieuwste sepsisdefinitie omschreven als ‘een levensbedreigende verstoring van de werking van organen a.g.v. een ontregelde reactie van het lichaam op een infectie’. Ook het brein is een orgaan dat in zijn werking verstoord kan raken. Steeds duidelijker wordt dat brein en immuunsysteem elkaar over en weer beïnvloeden. Evenwel wordt de neurologische verstoring die met sepsis samenhangt, vaak nog niet onderkend. De verbanden tussen sepsis, ontsporing van het immuunsysteem en al deze neurologische klachten zijn complex en meer onderzoek is nodig. In de tussentijd zou het voor patiënten en hun naasten wel een verademing zijn wanneer een mogelijk verband serieus wordt onderkend. Een goed voorbeeld van ernstige neurologische klachten die ‘getriggered’ lijken te worden door sepsis resp. ontsporing van het immuunsysteem, is de zgn. Dysautonomie

 

Ann Parker van de Johns Hopkins University School of Medicine is expert in het post-intensive care syndrome, beluister haar lezing.

Haar focus ligt met name bij PTSS (posttraumatische stress stoornis) onder overlevers van kritieke ziekte (waaronder sepsis). Zij gaf deze lezing t.g.v. het Wereld Sepsis Congres online op 8 en 9 september 2016. U kunt haar horen en de begeleidende dia’s zien op het onderstaande filmpje.

Bekijk hier de link naar de video.

 

Behandeling voor verlamd immuunsysteem bij bloedvergiftiging

Lees hier een verhelderend artikel over deze doorbraak 

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname

Lees verder…

 

Tom van der Poll (professor in het AMC) geeft uitleg over sepsis

Luister naar zijn helder verhaal (in het Engels, begeleid door dia’s) tijdens het World Wide Sepsis Webinar, klik hier. 

 

Doorbraak in toekomstige behandeling bloedvergiftiging/sepsis?

Internationaal onderzoek onder leiding van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft een nieuw aangrijpingspunt opgeleverd waarmee de immuunreactie van het lichaam positief beïnvloed kan worden. Luister naar het interview met hoogleraar Henk Stunnenberg op BNR radio (Sepsis en daarna heeft trouwens contact met hem gehad over genoemde belangenbehartiging). Over de restklachten na sepsis gaat het in dit interview helaas niet.

 

Onderzoek naar revalidatie na Intensive Care

Mel Major,  fysiotherapeut en onderzoeker in het AMC, onderzoekt hoe de fysiotherapie bij de revalidatie na een IC-opname beter kan aansluiten op de behoeften van deze groep patiënten, zie haar uitleg in dit filmpje.

 

Engelse website ‘ICU steps’ besteedt aandacht aan (boek over) sepsis

Deze website is mede de inspiratiebron geweest voor de Nederlandse website opeenicliggen.nl. Ze brengt lotgenoten met elkaar in contact en biedt veel informatie, nu dus ook over het boek Sepsis and afterwards, kijk hier.

 

Nazorg op maat, voor wie op de IC lag: de Balanstraining, een serie van 5 bijeenkomsten

Hebt u nog veel stress in uw lijf, houdt de vermoeidheid maar aan, of lukt het maar niet om het leven wat in balans te krijgen? Deze nazorg, de Balanstraining geheten, werd speciaal ontwikkeld voor ieder die op de Intensive Care lag en nog (veel) restklachten ondervindt en/of graag (alsnog) een stap vooruit zou willen zetten in het herstel. Met behulp van mindfulness-oefeningen, inzicht verschaffende informatie, praktische tips en lotgenotencontact, krijgt u waardevolle handvatten aangereikt en verkent u nieuwe manieren om te werken aan uw herstel. Hanneke Oonk (trainster) en Idelette Nutma ontwikkelden de training samen en zijn blij te zien wat het voor de deelnemers betekent, fysiek en mentaal. Zie voor een aantal reacties van deelnemers of voor meer informatie op deze pagina, of mail voor verdere informatie geheel vrijblijvend naar www.balanstraining.info.

 

Ander nieuws

 

De schade door bloedvergiftiging kan groot zijn. Alex Lewis uit Groot Brittannië kan erover meepraten maar blijft positief

Zie het interview met hem op de Engelse televisie (de beelden kunnen heftig zijn, maar voor wie met amputaties door sepsis te maken kreeg is dit realiteit).

 

Aandacht op website mijngezondheidsgids voor bloedvergiftiging

Deze website besteedt uitgebreid aandacht aan gezondheidsproblemen en ziektebeelden die doorgaans niet in het nieuws komen maar wel grote impact hebben, zie hier het ervaringsverhaal over sepsis.

 

Een mooie mijlpaal in de samenwerking: de Sepsis Alliance verwijst nu op haar website naar het boek Sepsis and afterwards

Bij de rubriek ‘Faces of sepsis’ staat een beknopt ervaringsverhaal te lezen, gevolgd door de link naar de pagina, waar men de Engelse versie ‘Sepsis and afterwards’ kan bestellen, zie bij: Sepsis Alliance, Faces of Sepsis.

 

Lijf én brein hebben het zwaar te verduren bij kritieke ziekte

Onderzoek uit 2013 liet zien dat kritieke ziekte en opname op de Intensive Care ook een zware belasting zijn voor het brein. Veel ex-patiënten (niet iedereen) krijgen te maken met serieuze geheugen- en concentratie-problemen.  Nu we daar steeds meer over weten, kan hier meer gerichte actie op worden ondernomen, om zoveel mogelijk problemen te voorkomen en het breinherstel te stimuleren. 

 

 

Ziek door het Toxic Shock Syndroom (bloedvergiftiging, ofwel sepsis, door een bepaald type stafylokokken- of streptokokken-bacterie, ook wel ’tampon-ziekte’ genoemd)

Bij mensen met TSS, groeien bacteriën die in normale hoeveelheid onschadelijk zijn (zoals Staphyloccoccus aureus) zo snel, dat ze het immuunsysteem laten overreageren. (Te) lang in gehouden, sterk absorberende tampons kunnen de oorzaak zijn, omdat ze een ‘broedplaats’ worden voor deze bacterie, en dan ontaarden in sepsis, vandaar de bijnaam ’tampon-ziekte’. Lees dit artikel.

 

Veel vermijdbare infectie-doden in Europa, ook door bloedvergiftiging

Uit een recent grootschalig onderzoek in Europese ziekenhuizen blijkt dat er jaarlijks 91.000 mensen sterven aan infecties die ze ter plekke hebben opgelopen. Een derde hiervan zou te voorkomen zijn. Bloedvergiftiging valt daar in veel gevallen ook onder. lees het artikel

 

Aandacht in journaal op de Belgische TV voor restklachten na IC

De Belgische televisie besteedde in het journaal op 20 oktober 2016 aandacht aan de gevolgen van de Intensive Care. Zie deze uitzending (vanaf minuut 23).
De arts die in beeld is, Geert Meyfroidt, organiseerde samen met andere IC-artsen, een symposium in Brussel op 20 oktober over dit onderwerp waar professionals uit het hele land bij elkaar waren. Naar aanleiding hiervan maakte het journaal een item over dit onderwerp. Een bijzonder positieve ontwikkeling.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname

Lees verder…

 

Big data gebruikt om sterfte aan sepsis (ook wel bloedvergiftiging genoemd) terug te dringen

Het VUmc en het OLVG, 2 grote Amsterdamse ziekenhuizen gaan samen met het AMC in Amsterdam, het Academisch Ziekenhuis in Gent en ziekenhuizen in Canada en Australië een groot onderzoek doen. Het VUmc en OLVG beginnen nu met het project Right Dose, Right Now. De andere ziekenhuizen sluiten zich daarbij aan. Doel is de sterfte aan bloedvergiftiging te verminderen en het verblijf van patiënten op de ic te bekorten. Zie de berichtgeving van de NOS.

 

Nieuwe inzichten rond de behandeling van sepsis, een samenvatting van het 3e Internationale sepsissymposium in Nederland

Bij dit symposium (op 15-9-2016) dat door Interactie-opleidingen, in samenwerking met dr. Arthur van Zanten, prof. Armand Girbes en prof. Peter Pickkers werd georganiseerd, kwamen gerenommeerde artsen uit diverse Europese landen aan het woord, zie hier de samenvatting.

 

Infecties op de IC, zie een thema-nummer van NICE-magazine dat eind 2015 verscheen

NICE staat voor ‘Nationale Intensive Care Evaluatie’. In het magazine staat geschreven: “Ongeveer 21% van de niet-cardiochirurgische opnames die NICE registreert, zijn infectiegerelateerd en de sterftecijfers – vooral bij sepsis op de IC – zijn hoog; infecties zijn de “core business” van iedere intensivist. Reden genoeg voor een themanummer.” U leest het hier.

 

Is bloedvergiftiging precies hetzelfde als sepsis?

Dit duidelijke artikel geeft uitleg, in gesprek met 2 experts op sepsisgebied, Tom van der Poll en Joost Wiersinga uit het AMC, lees verder

 

Het online ‘World Sepsis Congress’ was een succes.

Iedereen kon de sprekers uit alle hoeken van de wereld volgen, en ook vragen stellen. Ook ex-patiënten en naasten voerden het woord.

De organisatoren van dit congres wilden juist ook ex-patiënten en naasten in de gelegenheid stellen om getuige te zijn van alles wat er aan informatie beschikbaar komt: de laatste inzichten rond (de screening/behandeling en gevolgen van) sepsis, zowel van onderzoekers, artsen als regeringsleiders.

Bekijk nu de lezingen (incl. dia’s) van meer dan 20 sepsis experts. Zie hier.

 

Verpleegkundige heeft belangrijke rol in tijdige herkenning van sepsis

Dannique Bordes, studente verpleegkunde deed onderzoek naar de rol van de verpleegkundige in het tijdig onderkennen van sepsis. Lees hier haar interessante en belangwekkende artikel. Dat het mag bijdragen aan de kwaliteit van zorg en behandeling in Nederland!
 

Een indringende video, over Zach die ternauwernood een sepsis overleefde

MARNIE & ZACH- KNOW SEPSIS PSA – 2 min FINAL 11-27-15 from Sepsis Allianceon Vimeo.

 

Onderzoek naar de waarde van vitamine C bij de behandeling van sepsis bij kankerpatiënten

Patiënten met kanker die in een sepsis-ontstekingsreactie schieten hebben mogelijk baat bij therapie met doses vitamine C per infuus. Veel moet hierin nog nader onderzocht worden maar er zijn diverse aanknopingspunten die erop wijzen dat het een positieve uitwerking heeft. Zie bij de website van de Riordan Clinic waar het in duidelijk Engels wordt uitgelegd. 
 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname

Lees verder…

 

Ander nieuws

 

14 april 2016 vond de Open Space ontmoetingsdag plaats

Het thema was ‘Humanisering van Intensive Care, een gezamenlijk belang’. Professionals en ervaringsdeskundigen gingen in gesprek met elkaar. Dat leverde een inspirerende ontmoeting op. Ook brachten de 3 werkgroepen van de Stichting FCIC, organisator van deze dag, verslag uit van hun concrete resultaten om patiënt en familie betere ondersteuning te bieden tijdens en na een IC-opname. Zie hier een impressie.
 

Ziekenhuis-opname verhoogt kans op sepsis door verstoring van het bacteriële milieu bij de patiënt

In die richting wijst een onderzoek dat in 2015 in Amerika werd uitgevoerd. Oudere patiënten lopen 3 x zoveel kans om in de eerste drie maanden na hun ontslag uit het ziekenhuis een sepsis te ontwikkelen. 70 % hoger blijkt zelfs de kans bij patiëten die een infectie doormaakten a.g.v. de Clostridium difficile (een darminfectie). De onderzoeksresultaten suggereren sterk dat de behandeling met antibiotica de patiënt extra kwetsbaar maakt voor allerlei infecties, en dat follow-up om deze kwetsbaarheid te verminderen (o.a. door dieetadviezen) mogelijk (veel) sepsisgevallen kan voorkomen. Zie  ‘Healthcare in Europe’

 

Nieuwe informatieverzameling maakt betere behandeling van bloedvergiftiging (sepsis) mogelijk

De NOS besteedde 31 augustus 2016 aandacht aan een veelbelovend onderzoek dat veel sepsispatiënten in de toekomst het leven zou kunnen sparen. De intensive care van het VUmc en het OLVG in Amsterdam gaan de behandeling van patiënten met bloedvergiftiging verbeteren door grote hoeveelheden gegevens te combineren. De bedoeling is dat patiënten zo de optimale dosis antibiotica krijgen voorgeschreven. Hierin wordt samengewerkt met het AMC, het Academisch ziekenhuis in Gent en ziekenhuizen uit Canada en Australië. Zie ook de video van de NOS

 

Een nieuwe definitie en maatregelen om sepsis vroeg op te sporen

In februari 2016 werd een nieuwe definitie van sepsis naar voren gebracht op een congres van de SCCM (Society of Critical Care Medicine) en gepubliceerd in de Journal of the American Medical Association. En nog belangrijker: een simpele manier om patiënten sneller te kunnen screenen op mogelijke sepsis. Wanneer er bij een patiënt verdenking is van een infectie en hij/zij 2 of meer van de volgende verschijnselen vertoont, moet sterk aan sepsis worden gedacht: ernstige kortademigheid (een ademhaling van meer dan 22/min.), veranderingen in het bewustzijn/verwardheid en/of een verlaagde bloeddruk (bovenwaarde 100 of minder). Zie hier het (Engels) filmpje met uitleg, duur: 2 min. 43 sec..

 

A call to action

Zie de indringende video, genaamd: A Call to Action, vertaald: Roep om in actie te komen! De film is gemaakt door het Sepsis Forum, een internationale organisatie.