SEPSIS LOTGENOTEN DAG ’23

Home > Lotgenotencontact > Sepsis Lotgenoten Dag > Sepsis Lotgenoten Dag 2023

 

Op deze pagina vindt u alle informatie over de Sepsis Lotgenoten Dag. De eerste editie vond in 2018 plaats in Velp en werd het jaar daarop, in 2019, herhaald. De editie in 2020 vond online plaats. Ook die in 2021 had een online karakter uit voorzichtigheid met het oog op het Corona-virus. In 2022 en 2023 kon het programma weer op locatie plaatsvinden. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle opnames en presentaties van deze dag.

 

Voor een verslag van vorige Sepsis Lotgenoten Dagen, zie onderaan de pagina.

 
Sepsis Lotgenoten Dag 2018
Sepsis Lotgenoten Dag 2018

Zie voor een verslag van deze dag deze pagina

(inclusief presentaties)

 

Zaterdag 16 september: Sepsis Lotgenoten Dag ’23

Deze dag wordt op locatie gehouden, dit jaar in Elst, in zalencentrum ‘Onder de toren‘. Het wordt een programma van 10.30 tot 14.30 á 15.00 uur. Met het oog op het programma, de locatie en de lunch, wordt er ook een toegangsprijs gevraagd. Daarover vindt u hieronder alle info. U kunt zich onderaan de pagina al opgeven.

 

Het ochtendprogramma is, ook voor professionals, online te volgen! Zie onder (een kleine vrijwillige bijdrage is fijn)

 

Het thema is ‘Eb en vloed’

Sepsis kan je overspoelen als een vloed bijvoorbeeld. En ‘eb’ kan ook van alles betekenen, ook tijdens het herstel. Ex-patiënte Tessa kan er alles over vertellen en dat doet ze dan ook. Maar niet zonder eveneens te benoemen wat haar houvast geeft en goed doet.

Hoe we in de toekomst meer grip op sepsis hopen te krijgen, daarop gaat prof. Tom van der Poll in. Daarnaast is het zo vroeg mogelijk signaleren van een (dreigende) sepsis ook zo belangrijk. Op dát thema zal dr. Feike Loots uit het ziekenhuis Rivierenland ingaan. Hoe goed herkennen huisartsen sepsis en kan het beter? Hij deelt met ons de conclusies van een onderzoeksproject op de huisartsenpost waarin een nieuwe eenvoudige sepsis score voor huisartsen is ontwikkeld. 

 

Ook aandacht voor het Sepsis Alarm Boek

Ook zal op deze dag aandacht worden besteed aan het ‘Sepsis Alarm Boek’ een initiatief van Sepsis en daarna, in samenwerking met vele ex-patiënten, naasten en experts, om te laten zien hoezeer sepsis nog steeds teveel onder de radar blijft en hoe onterecht onbekend dit levensgevaarlijk ziektebeeld nog altijd is onder de bevolking. Het boek zal verspreid gaan worden onder politici, beleidsmakers en organisaties en ook digitaal beschikbaar komen. De insteek is: hier is wat aan te doen! Overheid, instellingen en burgers zullen een duurzaam bondgenootschap moeten vormen om sepsis op nationaal niveau aan te pakken.

Laat dit een nieuwe stap in de sepsis bewustwording zijn! Met dank aan Jack Lotz die hiervoor ruimhartig een bedrag beschikbaar stelde nadat zijn vrouw door te late herkenning was overleden aan sepsis…

 

Aanmelding: leest u alle info eerst goed door, aanmelden kan onderaan de pagina

 

Sprekers 

 

De ervaringsdeskundige

Natuurlijk komt een ervaringsdeskundige aan het woord. Tessa Braem,  die zelf een sepsis doormaakte, zal haar verhaal met ons delen. Aan de hand van het thema ‘Eb en vloed’ neemt zij ons mee naar het proces wat zij doorliep. 

 

Wat de medische deskundigen betreft: prof. Tom van der Poll en dr. Feike Loots zullen een waardevolle presentatie verzorgen

We zijn zeer verheugd dat prof. Tom van der Poll, uit het Amsterdam UMC, zijn kennis met ons gaat delen. Hij is gerenommeerd onderzoeker met als specialiteit infectieziekten en sepsis, heeft talloze publicaties op zijn naam staan en was recent nog voorzitter van het International Sepsis Forum. Hij zal ons uitleggen waarom de ene sepsis niet de andere is en dat ook de behandeling van de toekomst een ‘behandeling op maat’ is. 

 

Daarnaast zijn we vereerd dat ook dr. Feike Loots een presentatie verzorgt. Hij gaat in op de herkenning van sepsis door de huisarts waar hij al heel veel onderzoek naar deed.

 

Prof. Tom van der Poll
Prof. Tom van der Poll
Dr. Feike Loots
Dr. Feike Loots

Programma:  

 

Vanaf 10.00: inloop

Vanaf 10.30: start programma

10.30: korte inleiding door initiatiefnemer Idelette Nutma, Sepsis en daarna

10.40 – 11.05: Dr. Feike Loots (werkzaam in het ziekenhuis Rivierenland Tiel, hij is pionier in het onderzoek naar vroege herkenning van sepsis door de huisarts) 

11.05 – 11.15: tijd voor reacties/vragen

11.15 – 11.35: Ervaringsverhaal door Tessa Braem

11:35 – 11.45: tijd voor reacties/vragen

11.45 – 11.55: korte onderbreking

11.55 – 12.20: Prof. Tom van der Poll (Amsterdam UMC) over de behandeling van sepsis in de toekomst

12.20 -12.30 : tijd voor reacties/vragen

12.30 – 12:35: korte uitleg middagprogramma

12:35 – 13.25: Lunch

13:30 – 14.30: Gesprek in kleine groepen 

14.30 – 14.40: Verzamelen in de grote zaal

14.40 –  14.55: Een leuke, hoopgevende afsluiting!

14.55 –  15.00: Slotwoord

 

 

Overige informatie

 

De dag wordt gehouden in zalencentrum ‘Onder de Toren’ (Elst). De zaal is rolstoeltoegankelijk en een rolstoeltoilet is aanwezig in het gebouw. Bij het centrum zelf zijn vele gratis parkeerplekken.  In het kort: het zalencentrum is gemakkelijk te bereiken vanaf het NS station, met de bus. Voor telefonische informatie, bel met Idelette Nutma, Sepsis en daarna, 06-41271004.

 

Inschrijfgeld als u komt: 15 €, meekomende naaste  10 €

Online-versie: vrijwillige bijdrage

 

Sepsis en daarna organiseert deze Sepsis Lotgenotendag van harte, maar er zijn kosten mee gemoeid. Sepsis en daarna ontvangt geen subsidie. Gedeeltelijk worden de kosten gedekt door een organisatie (die deze activiteit anoniem wil steunen) en Sepsis en daarna zelf. Om de overige kosten te dekken wordt u daarom om een bijdrage gevraagd.

Zowel voor het programma op locatie als online: graag aanmelden onderaan de pagina.

 

Het programma op locatie

Om u dit programma (inclusief goed verzorgde lunch en sprekers) op deze locatie te kunnen aanbieden, wordt u daarom een bijdrage van 15 euro gevraagd, in de vorm van inschrijfgeld. Neemt u een naaste mee, dan hoeft hij/zij slechts 10 euro te betalen. 

We hopen op een opkomst van 60 á 80 mensen.

 

De online versie

Om de organisatie van de Sepsis Lotgenoten Dag ook in de toekomst mogelijk te blijven maken, vraagt Sepsis en daarna u een donatie te willen doen. Hiervoor wordt een richt-bedrag van 10 euro in overweging gegeven, maar een kleiner bedrag wordt ook erg gewaardeerd! De live-stream omvat, wat betreft de sprekers, hetzelfde programma . 

De livestream van de opname op locatie verloopt in principe via Zoom. U ontvangt daarvoor een link naar de live-stream (in de week daarvoor). 

 

Mocht een donatie voor u écht een probleem zijn, geen stress daarover, het is op vrijwilllige basis.

 

Aanmelding + instructie voor betaling

 

Vooraf: lukt het u niet om u via het contactformulier aan te melden en/of geeft u dat te veel (in)spanning, vertel dan heel gewoon in een mailtje via deze link dat u zich graag wilt aanmelden. En bellen mag ook: tel: 06-41271004.

 

Belangrijk: bent u niet in staat om de dag fysiek bij te wonen, vermeld dan (zie de tekst en het contactformulier hieronder) dat u wilt deelnemen via de live-stream. Die verloopt wat betreft de opnames vanuit Elst via Zoom.  Als u zich aanmeldt sturen we u alle informatie en ook later de link naar de opnames toe (die u later op uw gemak kunt bekijken). 

 

Donatie voor live-stream

Geeft u zich op voor de live-stream, dan betaalt u niet het normale bedrag aan inschrijfgeld. In plaats daarvan is, zoals gezegd, een donatie welkom (richtbedrag: 10 euro, inclusief meekijkende naaste(n), maar als dat voor u problematisch is, is elk bedrag dat u kunt missen uiteraard welkom!).

 

Inschrijfgeld voor deelname op locatie

Het inschrijfbedrag voor een (ex-)patiënt of naaste die alleen komt is 15,- euro, voor een meekomende naaste is het 10,- euro.

Gelieve het van toepassing zijnde bedrag over te maken op:

BankrekeningnummerNL89ASNB0708399193, t.n.v. Mevr. I. Nutma-Bade,

onder vermelding van: ‘Sepsis Lotgenotendag’..

Wilt u de tekst hieronder (zie de vetgedrukte letters tussen aanhalingstekens) ook invullen en plaatsen/kopiëren in het onderstaande contactformulier? B.v.d.! 

U krijgt, na ontvangst van het bedrag, binnen korte tijd (in vakantie-tijd kan het een paar weken duren) een toegangsbewijs toegestuurd per mail. Wilt u daarnaast ook graag de nieuwsbrief gaan ontvangen? Dan kunt u ook díe regel mee-kopiëren op het contactformulier, zie onder.

Bij voorbaat dank!

 

Verdere instructie voor aanmelding

 

Plaatst/kopieert u s.v.p. de volgende, correct ingevulde, tekst op het contactformulier hieronder (het contactformulier is het blok met de witte balken hieronder):

 

“Ik wil graag komen naar de Sepsis Lotgenotendag en maak het bedrag á ……………….vooraf over (op NL89ASNB0708399193, t.n.v. Mevr. I. Nutma-Bade). Ik ben ex-patiënt/naaste en kom alleen/samen met ……………………………………………(invullen en/of weghalen wat niet van toepassing is)

Gelieve bij de lunch rekening te houden met…………………………………………(hier kunt u eventuele dieetwensen invullen)

Stuurt u het toegangsbewijs a.u.b. op naar:

(naam)……………………..

(e-mailadres)………………………..”

 

Of:

“Ik kan niet deelnemen op locatie maar wil graag de livestream via Zoom volgen en maak vooraf een donatie over (op NL89ASNB0708399193, t.n.v. Mevr. I. Nutma-Bade). Ik ben ex-patiënt/naaste en wil deze dag graag volgen samen met……………………………….(invullen en/of weghalen wat niet van toepassing is).

Stuurt u het toegangsbewijs en de link a.u.b. op naar:

(naam)……………………..

(e-mailadres)………………………..

 

Of:

“Ik ben zorg/(para)medisch professional en wil graag de livestream via Zoom volgen en maak vooraf een donatie over (op NL89ASNB0708399193, t.n.v. Mevr. I. Nutma-Bade).

Stuurt u het toegangsbewijs en de link a.u.b. op naar:

(naam)……………………..

(e-mailadres)………………………..

 

(en indien van toepassing)

Ik stel ook prijs op het ontvangen van de nieuwsbrief” (2 x per jaar + max. 3 nieuwsberichten)

 

Met al uw vragen mag u ook gewoon bellen naar 06-41271004. 

Welk getal is hoger: 3 of 8? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)

Voor een verslag en opnames van 2022, volg deze link.

 

Wilt u de nieuwsbrief gaan ontvangen, zie hier.

 

Opnames eerdere Sepsis Lotgenoten Dagen bekijken?

Sepsis Lotgenoten Dag 2018, zie hier

Sepsis Lotgenoten Dag 2019, zie hier

Sepsis Lotgenoten Dag 2020, zie hier 

Sepsis Lotgenoten Dag 2021, zie hieronder 

U kunt de opnames in alle rust terugkijken via het YouTube-kanaal:

Ga direct naar het interview met ex-patiënte Ine Giepmans (niet IC) , zie deze link

Ga direct naar het interview met naaste Saskia (echtgenoot op IC), zie deze link

Ga direct naar het interview met ergotherapeut Rob Koppers, zie deze link

Ga direct naar het interview met neuroloog/intensivist Farid Abdo, zie deze link

Ga direct naar de gehele uitzending (incl. uitleg en tips door Idelette Nutma), zie deze link

 

Een overzicht van het programma in deze uitzending:

Bij   0 min. :  inleidende presentatie van Idelette Nutma, Sepsis en daarna

Bij 16 min. : het interview met Ine Giepmans (incl. chat-reacties)

Bij 47 min. 40: pollvragen

Bij 1.01 uur en 50 sec.: de presentatie van Rob Koppers (incl. chat-reacties)

Bij 1.34 uur en 24 sec.: het interview met Saskia  (incl. chat-reacties)

Bij 2.02 uur en 17 sec.: de presentatie van Farid Abdo (incl. chat-reacties)

Bij 2.40 uur en 20 sec.: afsluitende presentatie van Idelette Nutma

Dia-presentaties 2021 ook beschikbaar

 

Ga naar: Inleiding door Idelette Nutma, Sepsis en daarna: over sepsis/gevolgen + tips

Ga naar: Presentatie door ergotherapeut Rob Koppers (Ergotherapiepraktijk ‘Doen’)

Ga naar: Presentatie door neuroloog/intensivist Farid Abdo (Radboudumc)

Sepsis en daarna hoopt dat u op deze manier alles rustig terug kunt zien, en dat u er steun aan mag hebben. Mocht u naar aanleiding daarvan nog vragen hebben, aarzel niet! Stel uw vraag via het contactformulier of kijk op de pagina met ondersteuningsmogelijkheden.

 

Een steunend en praktisch boek: Sepsis en daarna

 

Meer informatie over het boek Sepsis en daarna vindt u op deze pagina. U vindt er de inhoudsopgave, reacties van lezers, etc. Ook kunt u het boek daar bestellen. Het boek is aanbevolen door prof. Tom van der Poll uit het Amsterdam UMC. 

Boek Sepsis en daarna

Reactie Sepsis Lotgenoten Dag

Ik had besloten om niet deel te nemen aan de lotgenotendag. Ik had vorig jaar al deelgenomen en dacht het zal veel van hetzelfde zijn. Wat ben ik blij dat ik het toch gedaan heb. In die week gebeurde er van alles. Na twee jaar stopte mijn revalidatie, ik boek geen vooruitgang meer. Ik was in mijn gedachten nog steeds bezig met de ic, waar ik drie maanden heb gelegen, heb die periode niet af kunnen sluiten. Met name de presentatie van de intensivist heeft veel losgemaakt. Ik heb daarna een afspraak bij de ic nazorgpoli gemaakt waar ik binnenkort heenga. Ik heb het leven weer omarmd na mijn septisch shock, en hoop door deze duw in de rug dat ik een stuk kan afsluiten, wat al twee jaar in mijn hoofd rondspookt.
Zo ontzettend blij dat ik weer thuis woon…
Deze reactie is van:

Lisette van Meer, septische shock en multi orgaanfalen in mei 2019. Daarna 3 maanden IC, 6 maanden verpleeghuis en 6 maanden revalidatiecentrum...