HOE WORDT HET BEHANDELD?

HomeAlles over sepsis > Uitleg over sepsis > Hoe wordt het behandeld?

 

In deze rubriek wordt duidelijk uitgelegd welke medische zorg gegeven wordt bij een sepsis.

 

Sepsis is een levensbedreigende aandoening

Een sepsis vraagt altijd met spoed om medische behandeling. Sepsis is een ‘medisch noodgeval’. Het is zeker geen aandoening die vanzelf over gaat. Soms kan iemand thuis behandeld worden maar dat kan alleen in situaties waarin de sepsis nog in het allereerste begin verkeert. Een huisarts kan voor ’thuisbehandeling’ kiezen (mits verantwoord) als het bijvoorbeeld gaat om iemand die op leeftijd is en voor wie een ziekenhuisopname een enorme impact zou hebben.

 

SepsisNet-video legt het duidelijk uit

De Surviving Sepsis Guidelines hebben voor de snelle behandeling van sepsis de zogenaamde 1 uurs-bundel vast gesteld (hieronder afgebeeld). Zie ook deze pagina.

Wat houdt de behandeling in?

De 1 uurs-bundel die door de De Surviving Sepsis Campaign is opgesteld, bestaat uit 5 onderdelen:

1)Eerst wordt bloed afgenomen om de zuurstofvoorziening, ontstekingswaarden, de nierfunctie, etc. in kaart te brengen

2)Dan worden bloedkweken afgenomen om de veroorzaker van de infectie te kunnen traceren

3)Zo snel mogelijk wordt begonnen met toediening van breed spectrum antibiotica

4)Toediening van extra vocht per infuus als er sprake is van een lage bloeddruk of een verhoogd lactaat

5)Toediening van bloeddrukverhogende medicatie als lage bloeddruk ondanks toediening van extra vocht blijft bestaan

(dit gebeurt indien nodig op de Spoed Eisende Hulp en anders op de Intensive Care)

Zie ook de heldere video van de SSC waarin dit wordt uitgelegd.

Zonodig wordt zuurstof toegediend.

De urine-productie wordt zonodig gemeten (evt. met inbrengen van een catheter). 

 

Naarmate de situatie ernstiger is 

Naarmate de situatie verslechtert zal Intensive Care-opname aan de orde zijn (afhankelijk van de mate van orgaanfalen, zoals toenemende kortademigheid, dalende bloeddruk, of uitvallende urine-productie), :

Ademhaling

wordt het ademhalen problematisch, dan is beademing op de Intensive Care (IC) noodzakelijk

Bloedsomloop

Als de shock niet te behandelen is met alleen vocht-toediening, is bloeddrukverhogende medicatie nodig op de IC

Nieren

Als de nieren niet meer (of heel slecht) werken, dan is nierfunctie-vervangende therapie noodzakelijk (nierdialyse) op de IC

 

Zie ook de ‘zak-kaart’ van de Surviving Sepsis Campaign.