Nieuws

NIEUWS EN TIPS 2019

 

Home > Nieuws en blog > Nieuws en tips 2019

 

In deze rubriek vindt u nieuws en tips rond (het herstel na) sepsis (waaronder bloedvergiftiging), soms met een Intensive Care opname. De pagina biedt een overzicht van nieuwe ontwikkelingen en nieuwsfeiten uit 2019. Daarnaast vindt u er ook verwijzingen naar diverse tips. Ook nieuws vanuit organisaties als de Global Sepsis Alliance wordt hier gemeld.

 
Tweede Wereld Sepsis Congres


Voor alle nieuws over de Global Sepsis Alliance zie hier.

 

Publicatie: ‘Het begrijpen en bevorderen van sepsisoverleving’

In het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine werd een artikel gepubliceerd met de titel: ‘Understanding and Enhancing Sepsis Survivorship. Priorities for Research and Practice’. Dit n.a.v. een bijeenkomst in 2018 waarover recent rapport werd uitgebracht. Artsen én, namens sepsispatiënten en naasten, de Global Sepsis Alliance, spraken daar over prioriteiten in toekomstig onderzoek en de zorg voor sepsispatiënten. Ook wordt benoemd onder het kopje (Is Sepsis Survivorschip unique? vrij vertaald: moeten we sepsisoverlevers als een groep met aparte problemen beschouwen?) dat zij inderdaad een aparte plek binnen onderzoek en nazorg verdienen, mede omdat de problemen van deze patiënten niet allemaal ‘gedekt’ worden door het Post Intensive Cares Syndroom, iets waar initiatiefnemer van deze website steeds weer aandacht voor vraagt binnen de GSA en in Nederland. Nu dus ook uitgedragen door de voorzitter van de GSA.

Lees hier het artikel. Overigens is de aandacht voor het Post Intensive Care Syndroom ook een geweldige stap voorwaarts geweest (met dank aan FCIC).

 

Vitamine C verdient plek in behandeling van sepsis

Lees het artikel, gepubliceerd in de Gelderlander op 29-10-2019 met de titel: ‘Ziekenhuizen onnodig voorzichtig met toedienen van vitamine C´.

Vitamine C levert een positieve bijdrage aan het verbeteren van de uitkomsten bij sepsis. Of dat bij álle patiënten opgaat, weten we (nog) niet. Ook weten we nog niet welke invloed vitamine C precies heeft in de keten van alle complexe reacties bij sepsis. Maar feit is dat bij recent onderzoek van Fowler bleek dat het sterftecijfer van de sepsispatiënten die met hoge doseringen vitamine C werden behandeld beduidend lager was dan bij de sepsispatiënten die daar niet mee werden behandeld: 30% tegenover 46%, een te groot verschil om een toevalstreffer te zijn. Het onderzoek werd geheel volgens de huidige wetenschappelijke standaard uitgevoerd. Lees alles verder in de Blog.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

Omroep Max besteedde aandacht aan sepsis (17-10-2019)

Kijk de uitzending hier.

 

Ziektegevallen gelinkt aan Lysteria-besmetting

Lees de info van de NOS. Voor meest gestelde vragen over sepsis: zie hier

 

Nieuwe positieve bevindingen m.b.t. vitamine C bij sepsis

Belangrijke onderzoeksresultaten rond de toediening van hoge doses vitamine C bij sepsispatiënten op de IC laten het volgende positieve resultaat zien: een gedaalde mortaliteit (aantal overlijdensgevallen) van 30% in de groep patiënten die behandeld werd met hoge doses vitamine C tegenover 46 % in de ‘placebo-groep’. Ook bleek de opnameduur in het ziekenhuis bij de behandelde groep korter te zijn. Een hoopgevend resultaat! Echter, in de medische wereld worden de resultaten kritisch bekeken omdat het ‘primary endpoint’ (zoals dit wetenschappelijk heet, dit betekent het hoofddoel dat onderzocht werd) o.a. betrekking had op het verminderen van orgaanfalen door vitamine C, dát is er in deze studie niet uitgekomen. Ook is niet precies duidelijk hoe het verschil in mortaliteit precies tot stand komt. Andere grote onderzoeken komen eraan. Lees hier de resultaten van dit onderzoek die op 1 oktober 2019 werden gepubliceerd in JAMA (Journal of the American Medical Association). 

 

NOS journaal besteedt 4 x aandacht aan sepsis op 1 dag!

Zie de journaaluitzending, wat een doorbraak! Ook bij NOS Radio 1 journaal, beluister het fragment. Bovendien plaatste de NOS een mooi artikel op de website, lees het hier. En ook in Nieuwsuur kwam het aan bod.

 

Bekijk de nieuwste video ‘SOS voor sepsis’, sinds 13-9-2019 online!

In een filmpje van 5 minuten komen 5 betrokkenen aan het woord. Ze vragen aandacht voor de gevolgen en voor het belang van vroege herkenning. 

 

 

Interview met ex-patiënt Albert Huisjes in Twentse Courant

Lees hier het interview, op 12-9-2019 in de Twentse Courant, waarin de gevolgen van sepsis duidelijk worden, voor patiënt én naasten. Ook de Sepsis Lotgenoten Dag wordt genoemd.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

Immuunsysteeem tot jaar na sepsis vaak nog ontregeld

Onderzoek in Amerika (JAMA, 7 aug.) laat zien dat de immuunreactie bij tweederde van de sepsispatiënten tot minmimaal een jaar daarna is ontregeld, Daarom wordt in het artikel de aanbeveling gedaan dat meer aandacht nodig is voor het na de sepsis weer meer in balans brengen van het immuunsysteeem. Zie het artikel in Medisch Contact van 8 aug. 2019 

 

Op 11 juli 2019 kwam het goede bericht! Steun van het ministerie van VWS voor een Sepsis Conferentie en voor het opstarten van een sepsis netwerk. Dit alles n.a.v. de petitie ‘SOS voor sepsis’!

Met het beoogde sepsisnetwerk kan kennis en expertise over sepsis(gevolgen) gedeeld gaan worden, kan sepsis onder het publiek en professionals bekender worden gemaakt en kunnen we komen tot landelijke coördinatie van de aanpak van sepsis in Nederland, in samenwerking met alle organisaties en initiatieven die met sepsispatiënten te maken hebben.

Goed nieuws dus! Zie hier voor info over de petitie of hier voor een toelichting de petitie. 

 

Nederland, Den Haag, 23 januari 2018 Aanbieden petitie 'SOS Sepsis' aan de vastekamercommissie voor Volksgezondheid.foto: Gerhard van Roon
Nederland, Den Haag, 23 januari 2018 Aanbieden petitie 'SOS Sepsis' aan de vastekamercommissie voor Volksgezondheid.foto: Gerhard van Roon

 

 

‘All-hands-benadering’ ofwel: alle zeilen bijzetten bij sepsis-nazorg

Dat is de aanbeveling die werd gedaan in een review van Prescott et al. in het vooraanstaande vakblad JAMA. Prescott en collega’s stellen dat sepsiszorg niet moet eindigen bij het ontslag. De bewustwording groeit dat patiënten die een sepsis hebben doorgemaakt extra kwetsbaar zijn, o.a. voor nieuwe infecties (met mogelijke heropname) en dat het dus belangrijk is hen in het vizier te blijven houden. Ook rehabilitatie met fysiotherapie-ondersteuning is belangrijk.

Zie de pagina Artikelen en onderzoek (zie bij de foto van Hallie Prescott).

 

Fonds Slachtofferhulp biedt ondersteuning bij medische incidenten

Bij de medische behandeling of zorg in een ziekenhuis kan zich iets onverwachts voordoen dat niet de bedoeling was (zoals bij sepsis), dat heet een medisch incident. Dat kan te maken hebben met nalatigheid of onoplettendheid maar hoeft niet altijd. Bij sepsis zijn de gevolgen echter groot als het te laat wordt onderkend. Wat er mis kan gaan vertelde Petra in het interview in Trouw, in februari 2019. Daarom is het goed nieuws dat Fonds Slachtofferhulp samenwerkt met ziekenhuizen om de ondersteuning van patiënten en/of familie te verbeteren na een medisch incident, d.m.v. een onafhankelijke ‘casemanager’ die aan hen wordt toegewezen. Lees verder.

 

In het UMC Utrecht is het SPACE-onderzoek gaande, om vroegherkenning van sepsis op de Spoed Eisende Hulp te verbeteren

Jan Willem Uffen, samen met andere collega's van het sepsisteam UMC Utrecht
Jan Willem Uffen, samen met andere collega's van het sepsisteam UMC Utrecht

Het SPACE onderzoek in het UMC Utrecht gaat over de herkenning en behandeling van sepsis. Want niemand weet daar nog precies het fijne van. Er is geen ‘gouden standaard’; geen test om te bepalen of iemand sepsis heeft. En waarom verlopen sommige infecties mild en veroorzaken andere een levensgevaarlijke sepsis? Met Jan Willem Uffen (arts in opleiding tot specialist interne acute geneeskunde) aan kop is het sepsisteam daarom in 2016 het SPACE (SePsis in the ACutely ill patients in the Emergency department)-cohort gestart: een breed opgezette zoektocht naar factoren die sepsis kunnen voorspellen. Onderdeel hiervan is de registratie van allerlei waarden, van iedereen die met een verdenking op een infectie en/of sepsis de SEH binnenkomt. Bijvoorbeeld de bloeddruk en laboratoriumwaarden. Ook kijkt het team naar het soort infectie dat speelt en de behandeling die de patiënt krijgt. Met al die verzamelde informatie hopen ze uiteindelijk beter te kunnen inschatten wie ze extra nauwlettend in de gaten moeten houden. 

 

‘Behandeling van sepsis is maatwerk’, Medisch Contact, 24-5-2019

In het vakblad Medisch Contact wordt uitgebreid ingegaan op het feit dat er niet simpelweg één type sepsis is. Onderzoek door Seymour e.a. heeft uitgewezen dat de lichaamsreactie bij sepsis afhankelijk is van het ‘endotype’ dat is vastgelegd in de genen. Daarom werkt ook niet iedere behandeling voor iedere patiënt hetzelfde. Nu er ‘groepen reacties’ in kaart kunnen worden gebracht, kan de behandeling daar in de toekomst ook beter op afgestemd worden. De behandeling van sepsis zal dus voor iedere patiënt maatwerk zijn. 

 

Een nieuw middel kan (verergering) sepsis mogelijk voorkomen

Cilengitide heet het middel dat in Ierland door een onderzoeksgroep is getest en bij 2 bacterie-soorten, nl. de S. Aureus en de E. Coli, de hechting van deze bacterieën aan de binnenkant van de bloedvaten voorkomt. En dát verhindert de schadelijke verstoring van bloedvaten, bloedstolling, bloedcirculatie en organen. Lees meer

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

Vitamine C, in de toekomst standaard in de behandeling van sepsis?

Vitamine C of ascorbinezuur beschikt over vele mooie eigenschappen. Dr. Henk van ’t Klooster, voormalig hoogleraar analytische chemie, licht ze toe, zie hier.

De toepassing van vitamine C verdient zeker meer aandacht. Zie ook het artikel in het Reformatorisch dagblad waarin een interview met dr. Marik, die met succes patiënten met sepsis behandelt met hoge doses vitamine C.

 

Het Actieplan SOS voor sepsis als aanjager

Het actieplan, opgesteld door 3 betrokkenen bij de petitie-aanbieding: dr. Arthur van Zanten, prof. Peter Pickkers en Idelette Nutma van Sepsis en daarna, is inzet geweest van de gesprekken met het ministerie van VWS, maar heeft ook de media wakker geschud. Sepsis is eindelijk doorgedrongen tot de publieke opinie en de politiek. Zie hier de brief van de Tweede Kamer of lees hier over de petitie waar het mee begon. Natuurlijk, het is een begin maar het heeft alles in zich om veel op gang te brengen. Actie-terreinen in het plan zijn:

1)vroege herkenning en bewustwording, 2)preventie en tijdig ingrijpen

3)diagnostiek en behandeling en 4)uitkomsten verbeteren vanuit patiëntenperspectief (waaronder ook nazorg). Bij de minister zijn plannen voorgelegd om tot een sepsisnetwerk te komen waarin expertise over sepsis(gevolgen) gedeeld kan worden. Ook een sepsisconferentie, te organiseren met steun van VWS, staat op de agenda. Zie ook Trouw, 1-2-2019. Wordt vervolgd!

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

Sinds 2019 controleert de IGJ ook op het herkennen van sepsis

Ziekenhuizen worden geacht extra maatregelen te treffen om sepsis tijdig te herkennen en goed te behandelen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft hier indicatoren voor vastgesteld. Zie vanaf pagina 99 in dit document of voor een snel overzicht van de indicatoren de pagina Artikelen en onderzoek.

 

Aandacht voor sepsis in uitzending RTL ‘5 uur live’ op 27 maart 2019

RTL interviewde intensivist Paul Elbers uit het VuMC (AMC) over sepsis.

Zie hier de uitzending, met duidelijke uitleg over het gevaar van sepsis én het feit dat het tegelijk onder het publiek zo dramatische weining bekend is.

 

Amerikaanse actrice Whoopi Goldberg vertelt over haar sepsis

 

 

Op 18 maart 2019 vond de 2e European Sepsis Alliance plaats

Protocol Ierland
Protocol Ierland

Ook de petitie SOS voor sepsis werd genoemd! U vindt hier de presentaties van de ESA, zeer de moeite waard. Ook Ierland timmert hard aan de weg met het werken volgens een nieuw protocol. Klik op de afbeelding. 

Nederlands dagblad besteedde aandacht aan sepsis, 9 maart 2019

In het artikel wordt ingegaan op de risico’ s van sepsis bij patiënten die al in het ziekenhuis verblijven. Nieuwe tests kunnen wellicht uitkomst bieden bij het eerder opsporen van een zich ontwikkelende sepsis. Lees verder

 

Stichting FCIC/IC Connect publiceert filmpje over delier

Een delier (acute verwardheid) treft veel mensen die een sepsis doormaken. Zie het filmpje.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

Presentatie Hallie Prescott over de zorg voor sepsis-overlevers

In deze link vindt u een bijzondere presentatie, in beeld en geluid, van de gerenommeerde sepsisdeskundige Hallie Prescott, uit Michigan in de VS. Ze heeft vele onderzoeken en artikelen op haar naam staan en is zeer betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van sepsis-overlevers. Als de bovengenoemde link niet werkt kunt u zich aanmelden via deze pagina en krijgt u persoonlijk een link toegestuurd. Zie ook het artikel van Prescott.

 

Vroege herkenning van sepsis door huisarts essentiëel

Arts-onderzoeker Feike Loots leidt momenteel een onderzoek naar sepsis in de huisartsenpraktijk. Vroege herkenning door de huisarts blijkt nogal eens lastig maar is wel essentiëel. Eerder stelde Loots al in een onderzoek vast dat bij 43% van de patiënten die werden opgenomen voor sepsis de huisarts aanvankelijk geen sepsis vermoedde. Zie hier een artikel, dat op 23 januari in het blad Huisarts en Wetenschap gepubliceerd werd. 

 

Zie de nieuwe video over sepsis en de sepsis-signalen

 

 

In Trouw, 1-2-2019, groot artikel en veel aandacht voor sepsis!

Petra doet haar verhaal in Trouw
Petra doet haar verhaal in Trouw. Bij haar werd de sepsis te laat onderkend.

Trouw besteedt ruim aandacht aan sepsis, zowel in een 2 pagina’s groot verdiepingsartikel, als in een nieuwsbericht. Ook ex-sepsis-patiënte Petra doet haar verhaal (ze deed dat eerder op de Sepsis lotgenotendag). Petra was, samen met 5 andere ex-sepsispatiënten, een nabestaande en prof. Peter Pickkers ook aanwezig bij de petitie-aanbieding op 23-1-2018, die leidde tot de gesprekken met het ministerie. Verder in het artikel aandacht voor het onderzoek van Paul Elbers in het VuMC die met het combineren van grote aantallen gegevens, ‘Big data’ genoemd, de behandeling van sepsis uiteindelijk wil verbeteren. ‘Right dose, right now’ is de titel van dit project. Ook het actieplan ‘SOS voor sepsis’ wordt genoemd, en ook dat we wachten op het antwoord van de minister! Dat het artikel maar een opmaat mag zijn naar veel nieuwe positieve ontwikkelingen. 

Sepsis en daarna biedt ook ervaringsdeskundige coaching

Ervaringsdeskundige coaching, Idelette Nutma

Vanuit een lange en brede ervaring in de begeleiding van ex-patiënten en naasten biedt ondergetekende u/jou graag ondersteuning bij het herstel na sepsis en alles wat er dan op je af kan komen, mentaal en fysiek. Door de eigen opgedane ervaringen met het herstel zult u merken dat ik goed kan aansluiten bij uw situatie en beleving. Maar daarnaast heb ik mij ook uitgebreid verdiept (en laat mij steeds bijscholen) in ontwikkelingen rond sepsis en de kennis over restklachten. ‘Last but not least’ reik ik u graag handvatten aan voor het weer meer op de rails krijgen van uw fysieke en mentale conditie en het leggen van contacten in mijn netwerk in het geval van specifieke (medische) vragen. Voor informatie: zie begeleiding of workshop ‘Herstellen na sepsis‘.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

Big data gebruikt om sterfte door sepsis terug te dringen

Een aantal Amsterdamse ziekenhuizen (VuMC, OLVG en AMC) werkt samen met een aantal buitenlandse ziekenhuizen om door het combineren van heel veel gegevens de behandeling van sepsis te verbeteren. Binnenkort verschijnt hier een artikel over in Trouw. Het onderzoek loopt al vanaf 2016, zie de berichtgeving van de NOS, inclusief een filmpje

 

‘Het verbeteren van het herstel na sepsis’. Deze presentatie, gehouden op het Wereld Sepsis Congres, werd in januari 2019 online gezet.  

Via deze link gaat u naar het filmpje. Hieronder, maar ook op de YouTube-pagina, kunt u zien wanneer welke spreker start. Hallie Prescott’s presentatie, bij 1:13:18 uur is zeer aan te bevelen. Een Nederlandse vertaling is te vinden op de pagina Artikelen en onderzoek.

 

presentatie WSC 2018 Enhancing Recovery after sepsis
presentatie WSC 2018 Enhancing Recovery after sepsis

 

                                  Ga naar oudere berichten uit 2018