Alles over sepsis: uitleg, symptomen, feiten, veel gestelde vragen

 

Inleiding

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle uitleg over sepsis; wat is het, hoe herken je het en wat kunnen de gevolgen zijn? U vindt er ook informatie over boeken die u houvast kunnen geven: ‘Septische shock‘ en ‘Sepsis en daarna’. En u vindt er alle informatie over de nieuwste inzichten, feiten en vragen die leven bij ex-sepsis-patiënten en/of hun naasten, over organisaties die zich in Nederland, in Europees verband of op wereldniveau voor sepsis inzetten en over de ontwikkelingen die er de laatste tijd geweest zijn in de aandacht voor sepsis. Er is ook een aparte rubriek ‘Sepsis bij kinderen’. En tenslotte vindt u hier heel veel waardevolle verwijzingen naar voorlichting, zoals een les of lezing en voorlichtingsmateriaal zoals video’s, artikelen, diverse media en een brief om aan uw omgeving aan te reiken. 

 

Wat is sepsis?

Lees het hier.

 

Rond Corona

Lees het hier.

 

Sepsis-signalen

Hoe herken ik sepsis, wanneer moet ik hulp zoeken? Lees het hier.

 

Kinderen met sepsis

Zie deze pagina voor info en video’s over kinderen met sepsis

 

Nieuwste inzichten

Lees het hier. Voor presentaties van recente datum, zoals bijv. op de Sepsis Lotgenoten Dag in 2019, zie hier. Voor wetenschappelijke artikelen zie hier.

 

Feiten over sepsis

Lees het hier.

 

Boek over sepsis

Speciaal geschreven om houvast te bieden bij alles wat er rond sepsis op je af kan komen.

Zie hier voor het boek Sepsis en daarna, als steun bij het herstel, voor patiënt en naaste.

Voor de inhoudsopgave, zie hier.

 

Boek Sepsis en daarna
Boek Sepsis en daarna, steun bij het herstel

 

Veel gestelde vragen

U/jij vindt ze allemaal hier.

 

Gevolgen, herkenning en behandeling van sepsis: video’s en andere informatie

Voor informatieve filmpjes en heldere informatie over de vroege herkenning, de behandeling maar ook diverse gevolgen van sepsis, zie deze pagina.

 

SepsisNet

Deze nieuwe website, die met steun van het ministerie van VWS werd gelanceerd op 11 september 2020, wil de bewustwording rond sepsis stimuleren, het publiek bekend maken met de vroege signalen van sepsis en ook initiatieven, onderzoek en kennis bundelen om de sepsis(na)zorg te verbeteren.

Zie de website hier.

 

Global Sepsis Alliance

Informatie over deze organisatie die o.a. de Wereld Gezondheids Organisatie over de streep trok om een resolutie rond Sepsis aan te nemen (mei 2017). Deze organisatie organiseert ook om de 2 jaar een groot online congres voor professionals én ex-patiënten/naasten, door iedereen mee te beleven. Lees het allemaal hier.

 

European Sepsis Alliance

In 2017 opgericht. Deze organisatie, opgericht vanuit de Global Sepsis Alliance, spant zich op allerlei fronten in om sepsis meer op de kaart te zetten, en goede informatie te ontwikkelen. Lees het hier.

 

Nederlandse sepsis-folder
Nederlandse sepsis-folder

 

Nederlandstalige folder over sepsis

De European Sepsis Alliance heeft een zeer informatieve folder uitgebracht over sepsis, getiteld: ‘Life after sepsis’.

Geweldig nieuws is dat deze folder nu ook in een Nederlandstalige versie beschikbaar is, zie hier de Nederlandse folder.

 

Lotgenotencontact

Voor informatie over de Sepsis Lotgenoten Dag, de (online) workshop Herstellen na sepsis en andere mogelijkheden voor interactie en contact, lees hier. Sepsis en daarna vertelt u/jou er graag meer over, zie hier om contact op te nemen.

 

Workshop ‘Herstellen na sepsis’

Voorlopig wordt deze workshop. online aangeboden. Deze workshop is bedoeld voor ieder die tegen vragen en/of bepaalde restklachten aanloopt, graag goede handreikingen wil krijgen (wat betreft omgaan met beperkte energie, of de communicatie met de omgeving) en andere lotgenoten wil horen en ontmoeten. Daarnaast wordt de meest recente informatie over sepsis(onderzoek) met u gedeeld. Ook wordt na de workshop een follow-up contact geboden, via mail of telefoon. Zie voor alle info bij: ‘Workshop Herstellen na sepsis’.

 

Brief aan uw omgeving

Een brief met informatie over (de gevolgen van) sepsis, om aan uw huisarts of aan een werkgever, buurman of -vrouw te overhandigen, om de bewustwording in Nederland rond sepsis te helpen vergroten. U/jij vindt de brief hier.

 

Een voorlichtingsposter met de sepsis SOS-signalen

U/jij vindt de poster hier. En een toelichtingsbrief is hier te vinden.

 

Alles over de petitie SOS voor sepsis

Voor alle informatie en een beeldverslag over deze petitie, zie hier.

 

De aandacht in de Nederlandse media rond sepsis

Voor een overzicht van de aandacht die de Nederlandse media aan sepsis gaven (o.a in het NOS-journaal op 21 september 2019!), zie hier.

 

Begeleiding en advies op het gebied van vragen rond uw herstel (waar doe ik goed aan, waar moet ik op letten, wat kan mijn herstel verder helpen, welke informatie kan ik mijn werkgever aanreiken en vele andere vragen): kijkt u gerust eens bij de diverse mogelijkheden.

Vanuit een lange en brede ervaring in de begeleiding van ex-patiënten en naasten biedt Sepsis en daarna u graag ondersteuning. U kunt betrouwbare expertise verwachten op het gebied van de gevolgen van sepsis. Dankzij het contact met een grote achterban, en de kennis vanuit o.a. de European Sepsis Alliance blijft Sepsis en daarna onverminderd goed op de hoogte en reikt u graag handvatten aan voor het weer meer op de rails krijgen van uw fysieke en mentale conditie. Ook het leggen van contacten in het netwerk in het geval van specifieke (medische) vragen behoort daar toe. Voor info: zie begeleiding of workshop ‘Herstellen na sepsis‘. Daarbij past Sepsis en daarna zich helemaal aan aan uw behoeften en mogelijkheden qua energie; een afspraak kan gemaakt worden in de vorm van beeldbellen, maar ook als telefonisch consult, huisbezoek (als de omstandigheden dat toelaten), mail- of zelfs wandelconsult.