Veel gestelde vragen over sepsis

 

Op deze pagina vind u veel gestelde vragen over sepsis (in het Engels wel genoemd: ‘Frequently Asked Questions’).

 

Is sepsis hetzelfde als bloedvergiftiging?

Met de term ‘bloedvergiftiging’ wordt bedoeld dat bacteriën in de bloedbaan komen en op die manier voor sepsis zorgen. Maar sepsis, de ontspoorde ontstekingsreactie van het lichaam, kan ook ontstaan uit een plaatselijke infectie (bijv. in de longen) zonder dat er bacteriën in de bloedbaan zijn gekomen. Bloedvergiftiging is een vorm van sepsis. Sepsis is de algemene omschrijving voor de levensbedreigende ontstekingsreactie op een infectie waarbij de werking van organen gaat falen.

 

Kan een sepsis iedereen treffen?

Ja, iedereen kan in principe een sepsis ontwikkelen. En een sepsis kan uit elke soort infectie voortkomen; zowel uit een urineweg- als een luchtweginfectie, een ontstoken wondje of een infectie na een operatie. Gelukkig ontaardt niet iedere infectie in een sepsis. En als de signalen vroeg genoeg worden onderkend, is sepsis met een goede behandeling vaak goed te bestrijden. Wel is het zo dat sommige mensen, waaronder ouderen, jonge kinderen, mensen met chronische ziekten, en patiënten die al kwetsbaar zijn door een behandeling zoals een chemokuur of een infuus, meer risico lopen.

 

Zijn er ziektebeelden die snel(ler) kunnen overgaan in een sepsis?

Hersenvliesontsteking (meningitis genoemd) is extra gevaarlijk omdat het zich snel kan ontwikkelen tot een sepsis. De hersenvliesontsteking die veroorzaakt wordt door een bacterie (de meningokok) staat hier bekend om. Er zijn ook nog diverse varianten van deze bacteriën. Sommige zijn agressiever dan andere; bij de ene variant gaat in zo’n 70% van de gevallen de hersenvliesontsteking gepaard met een sepsis, bij de andere variant gebeurt dit minder snel. Zie hier voor meer informatie over meningitis en de vroege signalen.

Ook de ‘vleesetende bacterie’ kan snel om zich heengrijpen en uitmonden in een sepsis. Deze aandoening heet ook wel: fasciïtis necroticans. Deze bacterie is bekend omdat ze direct het omliggende weefsel aanvalt en beschadigt (vandaar de naam ‘vleesetende bacterie’). 

Ook virussen kunnen soms snel uitmonden in een sepsis. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het Ebola-virus en sommige varianten van het Hantavirus, dat we vooral kennen uit de berichtgeving in de krant. Feitelijk worden de betreffende patiënten zo ziek vanwege de sepsis die het gevolg is van het virus.

 

Waarom is de meningokokkenbacterie zoveel in het nieuws?

De meningokokkenbacterie, die hersenvliesontsteking en sepsis kan veroorzaken, kan met name bij kleine kinderen en jongeren hard toeslaan. Niet iedereen die besmet raakt, wordt er ook daadwerkelijk ziek van, maar het aantal besmettingen neemt wel toe, dus ook het aantal ziektegevallen. Het goede nieuws is dat infectie met deze bacterie in veel gevallen voorkomen kan worden door vaccinatie. Via een combinatievaccin worden jonge kinderen nu al ingeënt tegen de meningokok type A, C, W en Y. Vanaf 2018 t/m eind 2019 krijgen alle tieners tussen 14 en 18 jaar een vaccinatie tegen meningokokken ACWY aangeboden. Sinds 1 oktober 2018 is dat begonnen bij de groep tieners die tussen 1 mei en 31 december 2018 14 jaar worden. Nu is gebleken dat ook het aantal slachtoffers van een infectie met de meningokok type B toeneemt, is de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over het toevoegen van deze vaccinatie (bij jonge kinderen) aan het Rijksvaccinatie-programma. Zie de duidelijke berichtgeving op de site van de NOS: ‘Moet meningokokken B ook in het vaccinatieprogramma?‘ en een voorlichtingsfilmpje, om het belang van vaccinatie bij jongeren onder de aandacht te brengen, zie: ‘Duizenden 14 jarigen halen geen inenting tegen meningokokken‘.

 

Hebt u vragen, wilt u iets delen, neem dan contact op via het contactformulier

Wanneer u meer wilt weten over mogelijkheden van ondersteuning, het boek Sepsis en daarna, lotgenotencontact, etc. lees hier verder.

 

Is het Post Sepsis Syndroom hetzelfde als het Post Intensive Care Syndroom?

In Engeland en Amerika wordt de term Post Sepsis Syndroom gehanteerd. In o.a. Amerika en diverse Europese landen waaronder Nederland, bestaat daarnaast ook de term Post Intensive Care Syndroom (de term is in de VS voor het eerst vastgesteld). In Nederland is, dankzij de Stichting FCIC/IC Connect, in 2018 een grote stap voorwaarts gezet met de erkenning van PICS (Post Intensive Care Syndroom) , ook door het ministerie (!)  als nieuwe ziekte. Als je met een sepsis op de IC hebt gelegen, kun je de gevolgen van sepsis zien als het Post Intensive Care Syndroom (de impact van kritieke ziekte, opname en behandeling op de IC) + de meer specifieke gevolgen van sepsis. Het Post Sepsis Syndroom is niet heel duidelijk afgebakend, daar wordt hard onderzoek naar gedaan in Europees verband. Maar grofweg kun je zeggen dat de term Post Sepsis Syndroom staat voor het doormaken van een kritieke ziekte (mentale impact, sterke vermoeidheid, spier- en zenuwzwakte, concentratieklachten, etc.) + de meer specifieke gevolgen van sepsis zoals de klap op je immuunsysteem, of schade aan weefsels en ledematen door bloed-klonteringen. Dat de 2 syndromen naast elkaar worden gebruikt is best verwarrend. Wel is het belangrijk vast te stellen dat sepsis, qua pathofysiologie (= effecten ervan op organen en stelsels in het lichaam) dus ook zijn eigen impact en gevolgen heeft (zoals boven genoemd). Daar bovenop geldt:  alle sepsispatiënten in het ziekenhuis, ook zij die niet op de IC terecht kwamen, zijn kritiek ziek (door een levensbedreigende verstoring van de werking van organen). Vandaar dat ook laatst genoemde groep vaak veel van de klachten van PICS zal herkennen (als het ware PICS-klachten zonder IC opname). Voor de meer specifieke gevolgen van sepsis, zie bij Artikelen en onderzoek en/of het boek Sepsis en daarna, Zie ook de pagina Video’s en meer.

 

Is een sepsis dodelijk?

Een sepsis is een uit de hand gelopen ontstekingsreactie van het lichaam, waarbij organen gaan falen. Zonder goede behandeling zal de reactie van het lichaam verder uit de hand lopen; het lichaam kan zichzelf niet meer bijsturen. Sepsis moet dan ook benaderd worden als een levensgevaarlijke situatie. Onbehandeld zal het tot een dodelijke afloop leiden. Ook al zijn de overlevingskansen bij vroegtijdige herkenning en behandeling vele malen beter, toch blijft sepsis een verraderlijk ziektebeeld met risico’s. Die hangen ondermeer ook samen met bijv. de onderliggende conditie en leeftijd, de slagkracht van de bacterie of het virus, het aanslaan van de antibiotica, etc.

 

Wat is het verschil tussen een sepsis en een septische shock?

Bij een septische shock is de daling van de bloeddruk dusdanig ernstig dat die, ondanks het toedienen van veel vocht, niet op een verantwoord peil gebracht kan worden en daardoor bloeddrukmedicatie en opname op de Intensive Care noodzakelijk zijn. Een septische shock is dus een ernstiger stadium van een sepsis. Sommigen krijgen als diagnose ‘toxic shock syndroom’ te horen. Dit is hetzelfde als een septische shock, veroorzaakt door een specifieke bacterie:  Staphylococcus aureus en Streptococcus pyogenes.

 

Kun je ook een sepsis krijgen door een virus of een schimmel?

Ook een virus, parasiet of schimmel en/of hun gifstoffen kunnen een sepsis veroorzaken. In de meeste gevallen wordt een sepsis echter veroorzaakt door een bacteriële infectie. Het is ook mogelijk dat een ernstige infectie door een virus of parasiet, verergert door een bijkomende infectie met een bacterie. Door de toch al verzwakte weerstand kan dan makkelijker een sepsis optreden.

 

Is een sepsis te voorkomen?

Stop sepsis, save lives

Hygiëne en handen wassen zijn zowel thuis als in het ziekenhuis belangrijk. Zorgvuldige procedures en oplettendheid bij ingrepen en operaties zijn essentieel ter preventie van sepsis. Daarom dient er eveneens aandacht te zijn voor het voorkomen van infectie en sepsis via een zgn. centrale lijn (een infuuslijn die diep in een groter bloedvat wordt ingebracht), zie bijv. de maatregelen zoals die zijn opgesteld in het Veiligheids Management Systeem. Ook met vaccinaties (zoals bijvoorbeeld de griepvaccinatie en de vaccinatie tegen pneumococcen) kunnen sommige ernstige infecties worden voorkomen, In februari 2018 heeft de Gezondheidsraad advies uitgebracht om ouderen vanaf 60 jaar een vaccinatie tegen pneumokokkenziekte aan te bieden.

Zie hier voor meer informatie over deze vaccinatie. Vooral mensen uit kwetsbare groepen (ouderen, chronisch zieken) kunnen door een griep eerder een sepsis ontwikkelen. Een ander voorbeeld is de vaccinatie tegen hersenvliesontsteking die in Nederland bij kinderen gangbaar is. Verder is alertheid belangrijk. Wanneer bepaalde signalen (zie de signalen-kaart) zich voordoen is het goed om tijdig medische hulp in te roepen. En bij een infectie die onvoldoende reageert op een kuur, of een weerstand die erg verlaagd is (zoals door medicatie) is het belangrijk om bij de minste twijfel tijdig een arts te bezoeken. Blijft een feit dat het vandaag de dag nog lastig is te voorspellen bij wie een infectie zich wel of niet tot een sepsis ontwikkelt. Gelukkig worden er bloedtesten ontwikkeld die in een eerder stadium sepsis kunnen aantonen c.q. het risico op sepsis voorspellen. Evengoed blijven er situaties waarin het ziektebeeld ons toch te snel af is, bijvoorbeeld door de agressiviteit van de bacterie of de ongevoeligheid voor antibiotica. Hieronder een filmpje over voedselhygiène om voedselvergiftiging te voorkomen.

 

 

Kun je opnieuw een sepsis krijgen?

In het algemeen is de kans op een nieuwe sepsis voor de meeste ex-sepsis-patiënten klein. De ontsporing van de infectie-reactie heeft met heel veel factoren tegelijk te maken, die in hun combinatie niet snel weer op die manier vóórkomen. Ook geldt dat je als patiënt of naasten alerter zult zijn op de vroege signalen zodat een sepsis voorkomen of in ieder geval in een eerder stadium bestreden kan worden. Voor sommigen blijken de risico’s op herhaling groter. Het is bijv. wel aangetoond dat het snel ontaarden van een infectie in een (ernstige) sepsis soms erfelijk of familiair bepaald is (d.w.z. vaker in 1 familie voorkomt). Voor sommigen wordt het risico vergroot door onderliggende ziekten of intensieve behandelingen zoals chemokuren of de dagelijkse noodzaak van een (voedings)infuus (waardoor het risico op bacteriën in de bloedbaan groter is). En soms is de oorzaak niet te achterhalen. Het kan zijn dat een infectie de eerste keer toch niet afdoende is bestreden en dat die op dezelfde plaats terugkomt. In ieder geval geldt: zeker de eerste paar jaar na een sepsis ben je gevoeliger voor infecties in het algemeen. En bij infectie is er natuurlijk wel altijd een risico op sepsis. Daarom is het zo belangrijk om extra aandacht te besteden aan het weer opbouwen van je weerstand. De workshop Herstellen na sepsis biedt daartoe alle handvatten, zie voor informatie bij Workshop ‘Herstellen na sepsis’. 

 

Bent u op zoek naar een boek dat specifiek over sepsis (en het herstel daarna) gaat?

Dan kunt u terecht op deze pagina, daar vindt u alle informatie over de boeken Sepsis en daarna en Septische shock. Ze zijn geschreven als houvast voor de (ex-)patiënt, maar ook om naasten reeds tijdens de opname steun en uitleg te bieden, én om professionals meer inzicht te geven in de impact van een sepsis.

 

Voor alle achtergrondinformatie, expertise rond gevolgen van sepsis, ervaringsdeskundige coaching en advies rond het herstel na sepsis, kunt u terecht bij de initiatiefneemster van deze website, oud-verpleegkundige én ervaringsdeskundige, zie hier voor alle mogelijkheden.

Boek Sepsis en daarna
Boek Sepsis en daarna