LEZING

 

 

Home > Lezing of advies > Lezing

 

 

Op deze pagina vindt u informatie over de mogelijkheden van voorlichting en het inzetten van de ervaringen van een ex-patiënt die met passie sepsis en de gevolgen onder de aandacht brengt. Zij zet graag haar expertise in om het patiëntenperspectief op een waardevolle manier naar voren te brengen. 

 

Daartoe geeft de oprichtster van Sepsis en daarna o.a. lezingen en lessen. Spreekster doet dat met veel plezier en voor allerlei soorten publiek; zowel voor professionals als lotgenoten of andere belangstellenden. Daarnaast biedt zij advies bij richtlijn-trajecten en onderzoek.

 

 

Les of lezing

 

Graag verzorg ik voor u een les of lezing in het kader van (bij)scholing, congres of thema-middag/avond, voor professionals, (ex)patiënten/naasten of belangstellenden. Ik ben ingeschreven bij het CRKBO (Centrale Registratie Kortdurend Beroepsonderwijs), onder Sepsis en daarna. Zo ben ik gastdocent aan de Antonius Academie en verzorg ik ook graag een bijdrage aan een terugkomdag voor ex-IC-patiënten en hun naasten of een lezing voor een EHBO-of andere vereniging over sepsis. Ook voor een publiek dat juist nog niet bekend is met sepsis, geef ik graag een lezing. Stelt u prijs op de betrokkenheid of blik van de ervaringsdeskundige?  Ook advisering behoort tot mijn werk, zie deze pagina.

 

Begin oktober 2019 vond het ESICM congres plaats in Berlijn. ESICM staat voor: European Society of Intensive Care Medicine. Onder-getekende mocht daar een lezing verzorgen in het kader van Family Centered Care. Als titel koos ik: ‘Moments of truth during and after an Intensive Care Unit stay‘. Een prachtig congres waarbij de stem van de ervaringsdeskundige ook werd gehoord. Hieronder zijn 2 foto’s van dit congres te zien.

Foto 1 ESICM
Foto 4 ESICM

 

Reacties

 

Hier kunt u een reactie lezen n.a.v. een lezing op het SIZ symposium in Brussel, op 20 oktober 2016. Prof. dr. Geert Meyfroidt, neuro-intensivist in het Universitair Ziekenhuis te Leuven, België, schrijft daarover het volgende:

 

“De impact van een levensbedreigende acute aandoening op lichaam en geest van de kritiek zieke patiënt en zijn of haar familie is enorm. Ook al kennen we als ‘ICU-professionals’ dit fenomeen heel goed uit de wetenschappelijke literatuur, een persoonlijke getuigenis heeft veel meer impact, geeft ons een uniek perspectief op ons werk en waar de grote uitdagingen liggen. Het persoonlijk verhaal van mevrouw Nutma is heel sterk, en zal niemand onberoerd laten.”

 

Accenten kunnen bijv. zijn: gevolgen van sepsis + IC op (middel)lange termijn, maar ook de vroegherkenning van sepsis, bejegening, communicatie, omgevingsfactoren, nazorg (in al haar verscheidenheid), samenwerking, attendering op de mogelijkheden van de complementaire geneeskunde bij herstel, etc. Daarbij vind ik de wisselwerking heel belangrijk; graag ga ik in op reacties, ervaringen, etc. uit de praktijk. Een lezing of les duurt bij voorkeur 45 of 60 min. inclusief uitwisseling/vragen. Korter is uiteraard ook mogelijk.

 

Eerder gaf ik o.a. reeds gastles aan de Erasmus Zorgacademie. Eén van de opleidingscoördinatoren becommentariëerde mijn les als volgt: 

“Ik vond vooral sterk dat je een afwisseling had in persoonlijke ervaringen en wetenschappelijk onderzoek, dat je je betoog kon onderbouwen met zowel je eigen ervaring, als met die van anderen, dat je goed reageerde op de inbreng van studenten, dat je heel positief omgaat met deze groep en met de IC als zodanig.”

 

Meerwaarde

 

Als ex-patiënt en oud-verpleegkundige ken ik beide werelden, die van hulpvrager en hulpverlener, van binnenuit. Mijn eigen ervaringen geven me de ‘drive’ om mij in te zetten voor de zorg voor (toekomstige) patiënten en naasten, opdat zij meer begrip ontmoeten en meer richtingwijzers bij hun herstel krijgen. In mijn boek schrijf ik er het volgende over in de inleiding:

Mijn verpleegkundigenhart gaat er sneller van kloppen als ik bedenk dat we (ex)patiënten en hun naasten een zoveel betere start en kwaliteit van herstel kunnen geven, zowel uit fysiek, als psychosociaal en geestelijk oogpunt! In het licht van het feit dat steeds meer mensen de IC overleven, maar dat de uitdagingen door het gevaar van bijv. resistente bacterieën, een toename in kwetsbare patiënten (ouderen, kankerpatiënten met verlaagde weerstand) en dus daarmee ook de intensiteit en langdurigheid van behandelingen toenemen, ontkomen we er niet meer aan om aandacht te hebben voor de (late) effecten en het belang van goede rehabilitatie. Daarom ook aparte aandacht voor het onderwerp ‘nazorg’ in mijn boek.

Idelette Nutma, in de inleiding van het boek Septische shock
Lezing in het UMCG
Lezing in het UMCG

In het kader van mijn boek heb ik me uitgebreid verdiept in 
-de behandeling van/het onderzoek naar sepsis/septische shock en zijn gevolgen, en 
-de ontwikkelingen op het gebied van nazorg voor IC-patiënten en hun naasten in het algemeen, ook over de grens, zoals in Engeland (alwaar ik in jan. 2012 een bezoek bracht). 

Hebt u interesse in een les of lezing?

 

Stuur een mail via het contactformulier.

 

Doelgroepen en thema’s

  • Voor professionals: in een lezing of gastles neem ik de toehoorders mee door het land van IC- en herstelervaringen, bied eye-openers, stof tot nadenken én tal van handvatten voor de professional om verwerking en herstel positief te beinvloeden. De doelgroep waar ik me op richt is breed: van Spoedeisende hulp, IC- en MC-professionals tot fysiotherapeuten en geestelijk verzorgers, en van huisartsen, psychologen en bedrijfsartsen tot verpleegkundigen/verzorgenden die werkzaam zijn in de thuiszorg. Het gaat om ieder die te maken heeft of krijgt met (de gevolgen van) sepsis en IC-opname. 

  • Voor (ex)patiënten/naasten: voor hen zal het accent veel meer liggen op (h)erkenning maar zeker ook op handreikingen zoals die ook in mijn boek beschreven staan. Kortom: een steun in de rug en een opstap naar verder herstel (zie ook de thema’s hieronder).

  • Voor belangstellenden: in dit geval zal het accent gelegd worden zoals gewenst; ofwel nadrukkelijk vanuit mijn boek, ofwel met een insteek als ‘kritieke ziekte, wat doet dat met je?’ ‘Hoe herstel ik de balans na een ernstige sepsis en IC-opname’, ‘De ‘oude’ worden, of de ‘nieuwe’? 

 

Tarieven

 

Ik maak onderscheid naar: 
-les
-lezing voor klein gehoor
-lezing voor groot gehoor
Een en ander is ook afhankelijk van de voorbereidingstijd, doelgroep e.d. Nadere afspraken hierover maak ik in goed overleg. Ik reken een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoerstarieven.

 

Om contact op te nemen, ga naar het contactformulier.