HOE HERKEN IK HET? 

HomeAlles over sepsis > Uitleg over sepsis > Hoe herken ik het?

 

In deze rubriek wordt duidelijk uitgelegd hoe sepsis te herkennen is. Vroege herkenning is belangrijk om de behandeling op tijd te starten.

 

Sepsis is een ‘INFECTIE met SOS-signalen’

 

Sepsis is meer dan een ernstige infectie. Het is een ‘INFECTIE met SOS-signalen’. Het gaat meestal gepaard met:

je zeer onwel of doodziek voelen: erg slap en/of (spier)pijn, misselijkheid, braken, malaise

meestal tekenen van infectie zoals koorts en rillingen (maar dit kan ook afwezig zijn)

signalen dat organen moeite krijgen, zoals toenemende kortademigheid, snelle hartslag, duizeligheid, verwardheid/sufheid. Zie de Sepsis Signalen Flyer of de poster onderaan.

Zoek dan snel medische hulp (voor uw dierbare) en vraag: 

 ‘Zou het sepsis kunnen zijn?’

 
 
 

Hoe eerder sepsis wordt behandeld, hoe beter de overlevingskansen zijn! Herkent u één van deze signalen, stel bovenstaande vraag!

 

Vroeg ingrijpen kan ernstige schade helpen voorkomen. Dus vraag gewoon: ‘Zou het sepsis kunnen zijn?’

Uit de folder van de European Sepsis Alliance
Uit de folder van de European Sepsis Alliance

Denk zeker aan een (beginnende) sepsis bij:

-klachten die aan blijven houden of erger worden ondanks een antibiotica-kuur

-onrust of een ‘niet pluis-gevoel’ 

-snelle verergering van de klachten

-vlekjes die ineens ontstaan, of een gemarmerde of zeer bleke/klamme/koude huid

-vlak na een operatie of verwonding optredende klachten

 

Elk uur telt bij sepsis

 

Sepsis is een ziektebeeld waarbij elk uur telt. In het Engels noemen artsen dat een ’time critical condition’. Overleving van sepsis hangt in grote mate af van de snelheid waarmee de diagnose wordt gesteld en de behandeling gestart. Vroege herkenning is dus belangrijk, zowel onder de bevolking als onder professionals zoals (huis)artsen en verpleegkundigen.

Zie ook Sepsis in het blad nursing.

 

Snellere herkenning kan helpen om gevolgen te beperken

Voor informatie over de mogelijke gevolgen en tips en ondersteuning bij het herstel, zie de pagina ‘Gevolgen’ voor alle informatie

 

Het filmpje van SepsisNet geeft het duidelijk weer, zie (onder) ook de ‘SOS-signalen’

Video ‘SOS-signalen bij sepsis’

 

In 2016 en 2019 werd het filmpje over ‘Sepsis en de SOS-signalen’ op internet publiceerd.

 

Poster ‘SOS-signalen bij sepsis’

 

Sepsis en daarna ontwikkelde daarnaast, in samenwerking met meerdere sepsis-specialisten in 2018 de ‘SOS-signalen’-poster. Er werd ook een begeleidende brief bij geschreven, die vindt u hier.

Het Netwerk Acute Zorg Limburg nam de poster over voor haar campagne in 2021 ‘Send out your SOS’ en gebruikt de ‘SOS-signalen’ nog steeds op haar website (bij de informatie voor leken om de herkenning van sepsis te stimuleren, zie hier), en ook op deze zak-kaartjes voor een goede herkenning van sepsis in de acute zorg, te vinden op hun website, maar direct ook:

HAP kaartje sepsis

SEH kaartje sepsis

 

U kunt de onderstaande poster ook downloaden via deze link

Poster SOS signalen
Poster SOS signalen