Nieuws en tips rond (herstel na) sepsis/bloedvergiftiging en/of Intensive Care opname

Nieuws

 

Tweede Wereld Sepsis Congres

Voor alle nieuws over de Global Sepsis Alliance, en over het World Sepsis Congress dat plaatsvond op 5 en 6 september ’18:  zie hier

Er zijn nu heel veel presentaties terug te zien van deskundigen over de hele wereld. Een overzicht is hier te vinden. Bijv. ‘The Different Faces and Challenges of Sepsis’ (over sepsis bij ouderen, sepsis en meningitis en sepsis bij kankerpatiënten), zie deze link.

 

De boeken Sepsis en daarna en Sepsis and Afterwards kwamen in 2016 uit en zijn via deze website te bestellen. English: see here.

Boek Sepsis en daarna

Zie hier voor meer informatie en/of bestellen van het boek Sepsis en daarna. Ook voor een kijkje in de inhoudsopgave.

Het boek telt 152 pagina’s, inclusief handige links, belevingsverhalen en achtergrondinformatie. Het boek wil houvast bieden voor patiënten en naasten.

 

 

Vrijdag 16 november: workshop ‘Herstellen na sepsis’

ICMC de Bron in Den Haag
ICMC de Bron

Een middag voor iedereen die als patiënt en/of naaste een sepsis meemaakte en op zoek is naar houvast en tips bij het herstel. Hebt u belangstelling, kijk dan vrijblijvend voor alle informatie op deze pagina.

Zie ook de speciale folder over de workshop. In februari zal er weer in Velp een workshop zijn.

 

 

Patiëntenparticipatie wordt steeds belangrijker

De Patiëntenfederatie ondersteunt hierbij. En dat is belangrijk, want het patiëntenperspectief levert waardevolle informatie op over ‘optimale zorg’. Zo is Sepsis en daarna betrokken bij de Sepsis Richtlijn, samen met de St. FCIC. Zie dit duidelijke filmpje (slechts 3 min.) waaraan zij meewerkten. 

 

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

12 november was het congres over het Post Intensive Care Syndroom

Ook ex-IC-patiënten en naasten waren aanwezig. De organisatie was in handen van St. FCIC/IC connect. De dag was bedoeld om (de preventie van) problemen waar mensen na kritieke ziekte tegenaan lopen, alsmede nazorg, meer op de kaart te zetten, zie deze link. Het thema was: PICS, (her)ken jij het?

 

Tijdschrift voor Verzorgenden besteedt aandacht aan sepsis

In het septembernummer 2018 van het vakblad TvZ alle aandacht voor de vroege herkenning van sepsis. Lees het artikel hier. Auteur van het artikel is Caroline Hanrath. Ook verzorgenden hebben een belangrijke functie in het vroeg signaleren van sepsis!

 

Het Internationale Sepsis Symposium Nederland (20-9-2018) bood veel nieuwe informatie en aanknopingspunten

Stop sepsis, spaar levens

Hier deel 1 van een verslag van deze dag, waaraan deskundigen op het gebied van sepsis uit binnen-en buitenland deelnamen. Het verslag bevat o.a. informatie met cijfers over (lange termijn)gevolgen en aandachtspunten die voor het herstel van sepsispatiënten van groot belang kunnen zijn. Toekomstig onderzoek zal daar in de komende tijd meer inzicht in moeten geven. 

 

De vleestende bacterie in het nieuws

Zowel RTL als de Telegraaf besteedden aandacht aan deze agressieve bacterie en de impact ervan. Het goede nieuws is dat het Brandwondencentrum (dat al heel veel kennis heeft over de behandeling van littekens) nu een centrum opent voor onderzoek naar eerdere herkenning van deze bacterie, die bij late signalering zo enorm veel schade en sepsis veroorzaakt.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

De Gelderlander besteedde september 2018 aandacht aan sepsis

O.a. Petra die in januari bij de petitie-aanbieding aanwezig was (helemaal rechts op de foto te zien), werd hierover geïnterviewd. Samen met ex-patiënt Marco vertelde zij over de impact van dit ziektebeeld. Lees verder. 

 

 

Sepsis Lotgenoten Dag 29 september

Wereld Sepsis dag
arts onderzoeker Tjitske van Engelen

In het kader van Wereld Sepsis Dag (13 september) werd op 29 september de eerste Nederlandse Sepsis Lotgenoten Dag georganiseerd, voor wie als (ex-)patiënt of naaste te maken had met de impact van sepsis. De ervaringsverhalen waren aangrijpend maar tegelijk ook hoopvol. O.a. Tjitske van Engelen, arts onderzoeker verbonden aan het AMC, verzorgde met haar collega Bas Haak een zeer interes-sante presentatie. Een verslag van deze dag vindt u hier. U kunt dan ook een link krijgen naar de opnames van deze dag, zodat u alles kunt bekijken.

Hebt u daarvoor belangstelling, stuurt u dan even een mail

 

Een belangwekkend artikel m.b.t. het thema: hoe staat het met de herkenning van sepsis in de huisartsenpraktijk in Nederland?

Zie hier het artikel van Loots, F. en/of lees hier een Nederlandse samenvatting.

 

17 september was er een 3e gesprek op het ministerie n.a.v. de petitie

Ministerie van VWS
Ministerie van VWS

Er gaat nu gekeken worden of subsidie kan worden aangevraagd om de aandacht voor sepsis gecoördineerd op te gaan zetten. Ook zal er volgend jaar een sepsis conferentie worden gehouden waar alle ‘stakeholders’ voor uitgenodigd gaan worden. Sepsis komt ook in de voorlichtingsfolder over de pneumokokken-vaccinatie te staan en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat sepsis nu ook als indicator hanteren vanaf 2019, d.w.z. dat ziekenhuizen ook daarop beoordeeld gaan worden. Al met al weer stappen gemaakt! Natuurlijk is er nog veel te doen, wordt vervolgd!

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

Infectie met Meningokok type W komt steeds vaker voor

Zie het artikel in Trouw, 13-9-2018. Helaas is dit het topje van de ijsberg van ‘vermijdbare schade’ die door sepsis wordt veroorzaakt.

 

UMC Utrecht besteedt aandacht aan sepsis

Het UMC Utrecht geeft sinds 2018 via een aparte webpagina duidelijke uitleg over sepsis en besteedt ook aandacht aan de gevolgen, incl. een interview met een ervaringsdeskundige en een link naar Sepsis en daarna voor meer info.

Lees het interview hier.

 

De University of Michigan Post ICU Longitudinal Survivor Experience clinic (UM-PULSE) houdt zich bezig met nazorg

Het gaat om nazorg voor IC-patiënten en is belangrijk omdat er met verschillende artsen gewerkt wordt aan het verminderen van lange termijnklachten en het voorkomen van heropnames. Zie deze link

 

Arts-onderzoekers Bas Haak en Tjitske van Engelen aanwezig als sprekers bij Sepsis Lotgenotendag op 29 september

Bas Haak, arts onderzoeker AMC
Bas Haak, arts onderzoeker AMC

Beiden zijn zij verbonden als onderzoekers aan de Europese Sepsis Academy. Deze organisatie genaamd ESA-ITN, doet onderzoek naar stoffen (‘biomarkers’) en methoden die van belang kunnen zijn om de toekomstige diagnose en behandeling van sepsis te verbeteren. ESA-ITN vindt het belangrijk om in contact te komen met ervaringsdeskundigen en beveelt 29 september op haar website aan. Wilt u een verslag lezen van deze dag, dat kan via deze link op de website

 

Website hersenletsel-uitleg bericht over Sepsis Lotgenoten Dag

Zie deze link. Deze stichting die alles over hersenletsel uitlegt in gewone taal, bekostigt ook onderzoek naar overprikkeling, een klacht waar veel mensen na een sepsis tegenaan lopen. De stichting ontvangt geen subsidie en moet voor het afronden van het wetenschappelijk onderzoek naar overprikkeling nog een groot bedrrag bij elkaar brengen. Steunt u hen? Ze zijn u dankbaar!

NL14 RBRB 0706 3888 95 
T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. 

Giften voor Project Overprikkeling graag specifiek onder vermelding van:  o.v.v. ‘Project Overprikkeling’ of ‘Wetenschappelijk onderzoek naar overprikkeling’

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

Artikel over nazorg na sepsis

Bekende onderzoekers van de University of Pittsburgh School of Medicine, doen in dit artikel aanbevelingen voor nazorg. Zij schotelen nog even een paar serieuze cijfers voor: het blijkt dat 40% van de patiënten binnen 90 dagen weer heropgenomen wordt. Verder: dat de helft van de sepsis patiënten herstelt, één derde alsnog komt te overlijden in het eerste jaar na de sepsis en dat één zesde van de patiënten tot op lange termijn ernstige klachten houdt.

Lees het artikel hier. Niet alleen fysieke maar ook milde tot ernstige cognitieve klachten en ook mentale klachten kunnen hier deel van uit maken. (Vroeg ingezette) revalidatie is belangrijk om lange termijnklachten te verminderen of voorkomen, evenals oog voor de gezondheidsklachten die vóór opname al een rol speelden, zodat nazorg beter op maat gegeven kan worden.

 

5 juli vond een 2e gesprek plaats op het ministerie van VWS!

aanbieding petitie

Op 5 juli vond een tweede overleg plaats op het ministerie van VWS. Belangrijk te melden is dat er stappen worden gemaakt! Eind augustus/begin september zal zelfs een derde overleg worden gepland. Er wordt hard gewerkt aan een plan om de aandacht voor sepsis (die nu nog heel erg versnipperd is) meer in onze gezondheidszorg en samenleving te laten ‘landen’. Ook zal sepsis als risico duidelijker benoemd gaan worden in vaccinatie-campagnes en zal het belang van vaccinatie, mede met het oog op het voorkomen van sepsis, meer benadrukt gaan worden. Ook is sepsis voortaan een ‘kwaliteits-indicator’ wat wil zeggen dat de Inspectie de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen e.a. gezondheidsinstellingen ook zal gaan toetsen op het vóórkomen van sepsis. Dat zijn positieve ontwikkelingen, met dank aan de petitie-ondertekenaars en aanbieders!

 

Radboud UMC heeft een nieuw soort antibioticum ontdekt

Het gaat om een stof die als het ware met een andere stof ‘meelift’ de bacterie in, en van binnenuit de bacterie bestrijdt, zie hier. Daardoor ontstaat er ook geen resistentie (ongevoeligheid) voor dit antibioticum. De ontdekking werd gepubliceerd in het vakblad Cell Chemical BiologyHet antioboticum is alleen werkzaam tegen de niet typeerbare Haemophilus influenzae, de bacterie die bij kinderen middenoorontsteking en bij COPD-patiënten verergering van hun ziekte veroorzaakt. Het testen van het middel zal nog wel jaren kosten. 

 

Minister Arie Slob 5-7-2018 was ziek door een bacteriële infectie

Wat eerst leek op zware griepverschijnselen bleek toch ernstiger te zijn…..Zowel het AD als RTL berichtten hierover. Dat er sprake was van een sepsis bij de minister is zeer waarschijnlijk. Lees verder. Slob onderging 2 operaties aan infectiehaarden op zijn dijbeen en pols. Gelukkig zette het herstel in. Zie ook het bericht van de NOS: ‘Arie Slob weer thuis maar voorlopig nog niet aan het werk’.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

Een nieuwe video (uit Amerika) over het bevorderen van je welzijn na kritieke ziekte (wel in het Engels maar de tekeningen zijn duidelijk)

 

 

In Christ Church Hospital (Nieuw Zeeland) gaat een onderzoek van start op de Intensive Care, naar het effect van vitamine C bij sepsis.

In eerdere, kleinere onderzoeken (zgn. trails) leek vitamine C in bepaalde doseringen de sterfte aan sepsis enorm omlaag te kunnen brengen. Het houdt veel belofte in voor de toekomstige behandeling van sepsis. Lees verder.

 

Aandacht voor herstel na sepsis, in News Medical Life Sciences

Een goed artikel specifiek over het herstel na sepsis. Goed is de aandacht voor rehabilitatie, al worden sommige aspecten qua restklachten niet benoemd en wordt de hersteltermijn na een (milde?) sepsis wel erg optimistisch ingeschat. Sepsis blijft altijd een kritieke aandoening.

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: er is verbetering in de infectie-preventie maar een aantal ziekenhuizen heeft het nog niet op orde

Lees hier het rapport van de Inspectie, met nog een aantal punten van zorg.

 

Overleg op het ministertie van VWS

petitie SOS voor sepsis
petitie SOS voor sepsis

Het overleg is een uitvloeisel van de petitie ‘SOS voor sepsis’. Een eerste overleg vond plaats op 15 mei. Bedoeling is te komen tot een samenhangend plan, i.s.m. de overheid, waarbinnen preventie, vroege herkenning, onderzoek/behandeling en nazorg de noodzakelijke aandacht gaan krijgen, waarbij de betrokkenheid van belangrijke partners in de gezondheidszorg én natuurlijk ex-patiënten en naasten essentieel zal zijn.

Zie hier de petitie. Een voorbeeld van die betrokkenheid is het initiatief in de VS,

een sepsis-netwerk waarbinnen professionals kennnis en kunde delen.

 

21 mei 2018 publiceerde het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde een belangwekkend artikel over ‘Vroege herkenning van sepsis’

Sepsis wordt ook buiten het ziekenhuis gauw over het hoofd gezien, terwijl juist een snelle behadeling de beste kansen biedt. Lees hier het artikel. Eén van de auteurs, promovendus en arts-onderzoeker Feike Loots leidt vanaf de zomer van 2018 een onderzoek naar de toepassing van zogenaamde sneltests in de huisartsenpraktijk, om daarmee sepsis eerder te kunnen opsporen. Zie daarvoor deze link.

 

Vooruitgang geboekt bij overleg met het ministerie van VWS

N.a.v. de petitie ‘SOS voor sepsis’ die op 23 januari werd aangeboden, vond er op 15 mei 2018 een overleg plaats op het ministerie van VWS. Bij het overleg waren aanwezig: Maria Le Grand en Stephanie Wiessenhaan, directie publieke gezondheid VWS, Pepita Groeneveld, directie curatieve zorg VWS
en Albert Vollaard, adviseur infectieziekten bij het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu). Er zijn plannen in de maak en voor eind juni staat een vervolg overleg gepland. Een belangrijk begin, het eerste fundament is gelegd. Namens de petitie aanbieders waren aanwezig: dr. Arthur van Zanten, prof. dr. Peter Pickkers en Idelette Nutma, eigenaar van Sepsis en daarna. Natuurlijk houdt deze website u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

24 april was het Wereld Meningitisdag

Zie hier het persbericht dat werd uitgebracht door GSK.

Meningitis is hersenvliesontsteking en kan veroorzaakt worden door bacterieën of virussen. In het algemeen is de bacterie-variant de gevaarlijkste. Die kan razendsnel verlopen en samengaan met sepsis. Het gevaar van sepsis bij hersenvliesontsteking maakt dat deze aandoening zeer ernstig kan verlopen.

Daarom is het goed alert te zijn op de vroege signalen van sepsis én die van meningitis (de laatste zijn meer specifiek: vlekjes op de huid, nekstijfheid, hoofdpijn en overgevoeligheid voor licht). Zie ook de video.

 

Zie hier de presentaties van diverse artsen en leden van de Global Sepsis Alliance zoals die op 21 maart 2018 te Brussel te horen waren bij de jaarlijkse ‘World Sepsis Day Supporters meeting’.

De dag daarvoor, op 20 maart te Brussel was tevens de aftrap van de Europese Sepsis Alliance. Ook daarover verschijnt nog meer informatie.

 

Minister Bruno Bruins heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd in reactie op de petitie ‘SOS voor sepsis’

Lees hier zijn brief. Inmiddels hebben prof. dr. Peter Pickkers en ‘Sepsis en daarna’ inderdaad de uitnodiging voor een gesprek op het ministerie ontvangen. De Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten van het Ministerie van VWS wil samen met collega’s van de Directie Curatieve Zorg én het RIVM, onze voorstellen en de mogelijkheden bespreken. 

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

Belangrijke doorbraak rond het chronisch vermoeidheidssyndroom

Waarom een doorbraak? Omdat één van de meest beperkende klachten bij ME (Myalgische Encefalomeyelitis), nl. ernstige vermoeidheid, nu niet meer wordt weggezet als iets ‘tussen de oren’. Ook voor ex-sepsispatiënten goed nieuws. De Gezondheidsraad, aldus Trouw, zette (daartoe opgeroepen in een petitie) artsen en patiënten bij elkaar in de commissie ME/CVS, om juist de standpunten dichter bij elkaar te brengen. Conclusie: ME/CVS is een ernstige aandoening, die mogelijk ontstaat in het immuunsysteem of het centrale zenuwstelsel. Daarom moet er meer geld vrijgemaakt voor biomedisch onderzoek. Cognitieve gedragstherapie is misschien toch niet altijd de beste aanpak. Lees hier het artikel in Trouw.  Zie hier ook het filmpje van de NOS.

 

In Schotland is een publiekscampgne rond sepsis van start gegaan

De campagne wordt gevoerd vanuit de overheid. Zie deze link. Er komen o.a. posters te hangen bij alle openbare apotheken. Een zeer positieve wending! Terwijl de overheid het idee voor de campagne aanvankelijk afwees…. De lobby van o.a. Mr. Stobo (die Stichting Feat oprichtte nadat zijn vrouw en ongeboren kind waren overleden door sepsis) heeft resultaat gehad. Gelukkig maar!

 

Video over restklachten na sepsis: ‘Life after sepsis’

Een duidelijke animatiefilm geeft inzicht in de ‘nasleep’ van sepsis. Aan de hand van een studie waarbij sepsispatiënten van 50 jaar en ouder, 8 jaar lang werden gevolgd, laat het filmpje het volgende zien: door het inventariseren van 11 dagelijkse taken (o.a. lopen, aankleden, medicijnen innemen maar ook geheugen, rekenen, woordvinding en oriëntatie) bleek zo’n 60% van de sepsispatiënten een verslechterde fysieke óf neurocognitieve conditie te ervaren  (t.o.v. anderen die in het ziekenhuis lagen, van vergelijkbare leeftijd). Sepsis is meer dan een acuut ziektebeeld, het trekt een grote wissel op patiënt én naasten. Te vaak wordt gedacht dat wanneer de infectie is bestreden, alle problemen daarmee ook zijn verdwenen. Dit filmpje vertelt anders, maar is ook positief over preventie door bijv. al vroeg met (brein)revalidatie te beginnen.

Zie het filmpje hier (bron: McMaster University 2016)

 

Sepsis en daarna biedt ook ervaringsdeskundige coaching

Vanuit een lange en brede ervaring in de begeleiding van ex-patiënten en naasten biedt ondergetekende u/jou graag ondersteuning bij het herstel na sepsis en alles wat er dan op je af kan komen, mentaal en fysiek. Door de eigen opgedane ervaringen met het herstel zult u merken dat ik goed kan aansluiten bij uw situatie en beleving. Maar daarnaast heb ik mij ook uitgebreid verdiept (en laat mij steeds bijscholen) in ontwikkelingen rond sepsis en de kennis over restklachten. ‘Last but not least’ reik ik u graag handvatten aan voor het weer meer op de rails krijgen van uw fysieke en mentale conditie.

Voor informatie: zie bij begeleiding of workshop ‘Herstellen na sepsis‘.

 

Sepsis Alliance komt met een duidelijke video voor sepsis-overlevenden en hun naasten.

Als belangrijk aandachtspunt worden genoemd: 

1)Meer bewustwording van  lange termijngevolgen, 2)Een goed ontslagplan bij het verlaten van het ziekenhuis (o.a. met aandacht voor de medicatie die gestopt, gestart of hervat moet worden), 3)Goede nazorg door de huisarts, 4)Werken aan herstel o.a. met fysiotherapie en 5)Op tijd medische hulp inschakelen bij signalen van infectie. Bekijk hier de video.

 

Voorlichting over vroege herkenning van sepsis van start

Met een bijzondere eerste poster-actie, bestaande uit unieke zeefdruk-exemplaren, gaat een belangrijke voorlichtingscampagne van start. U/jij kunt zelf meehelpen deze te verspreiden, vergezeld van een officiële brief waarin gerenommeerde sepsis-specialisten hun steun uitspreken voor deze actie. Zie voor alle info op deze pagina

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

Een sepsis kan ook voortkomen uit een infectie door een simpele kattenbeet

Simone Wouters belandde a.g.v. een kattenbeet op de IC en verbleef daar 11 maanden. In Hart van Nederland vertelt ze over haar ervaringen en langdurig herstel, maar ook over de steun die ze ontving in het ziekenhuis en vanuit haar omgeving, en hoe vroege revalidatie hielp.  De foto’s kunnen confronterend zijn.

 

De Tweede Kamer commissie van VWS heeft op 8-2-2018 besloten de minister om een reactie te vragen n.a.v. de petitie ‘SOS voor sepsis’

De minister zal nu inhoudelijk gaan reageren op de brief zoals die namens ex-patiënten/nabestaande, prof. dr. Peter Pickkers en Sepsis en daarna is verstuurd in aansluiting op de petitie. Lees hier de betreffende brief.

 

Zie hier een TV verslag van de petitie-aanbieding op 23 januari 2018, in het programma Hart van Nederland, op SBS 6.

Ook Tweede Kamerlid Nine Kooiman van de SP komt aan het woord (zie het fragment). Voor een tekst- en fotoverslag van de aanbieding, lees verder.

 

 

Artikel in het AD (15-1-2018): Simone Wouters lag doodziek op de IC a.g.v. een septische shock na een kattenbeet (opgelopen in Zanzibar)

Lees hier het indringende verhaal.

 

‘Aantal gevallen van sepsis stijgt’. Aandacht in Reformatorisch Dagblad voor petitie ‘SOS voor sepsis’

Het reformatorisch dagblad besteedde 20 en 21 januari aandacht aan de aanbieding van de petitie ‘SOS voor sepsis’ (op 23 januari 2018). In het artikel is ondermeer prof. dr. Peter Pickkers aan het woord (Radboud UMC) die zich bezighoudt met het onderzoek naar sepsis. De aandacht van het RD is zeer welkom. En hoognodig, om de politiek te laten inzien dat sepsis hoog op de agenda moet komen. Er is zoveel leed te voorkomen. Lees het artikel

 

Workshop Herstellen na sepsis op 9 februari

Workshop Herstellen na sepsis
Workshop Herstellen na sepsis

In Velp, bij Arnhem werd op 9 februari weer een workshop georganiseerd voor ex-patiënten om informatie, praktische tips bij het herstel, uitwisseling en een steun in de rug te bieden bij het omgaan met de impact van sepsis, hoe lang of kort ook geleden. Zie deze pagina voor alle info.

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

Sepsis kan zich soms razendsnel fataal ontwikkelen

Zoals bij Chloe Christopher, 17 jaar, (uit Wales) die een urineweginfectie had en op een avond ineens onwel werd en een hartstilstand kreeg. Haar moeder maakt zich nu sterk voor meer bekendheid met de vroege signalen van sepsis, zie ook bij de ‘Signalen-kaart‘.  De website van BBC news berichtte erover, op 8 januari 2018. Zie hier het verhaal.

 

Nederlandse Vereniging van Spoed Eisende Hulpartsen besteedt aandacht aan petitie ‘SOS voor sepsis’

De NVSHA heeft de petitie in haar december-nieuwsbrief opgenomen.  Een belangrijk signaal! Zie bij de nieuwsberichten van de petitie.

 

Aandacht in het vakblad Nursing voor sepsis

Zie dit artikel waaruit blijkt dat er dringend behoefte is aan duidelijkheid als het gaat om de herkenning van sepsis. Er worden verschillende ‘waarschuwings-systemen’ gehanteerd in ziekenhuizen, wat het er niet simpeler op maakt. Maar eigenlijk is het belangrijkste: let op tekenen van infectie + verslechtering van vitale functies (waarbij een snelle ademhaling, optredende verwardheid/of sufheid en een dalende bloeddruk een belangrijk signaal zijn). Zie het artikel.

 

Patiëntenfederatie Nederland stelt zich achter petitie

Mooi nieuws kwam binnen op 5 december 2017: de Nederlandse patiëntenfederatie heeft de petitie ‘SOS voor sepsis, gevraagd: een nationaal actieplan’ ondertekend. Haar steun is van grote waarde en onderstreept het belang van vroege herkenning, voorkoming van (vaak onnodige) schade en meer aandacht voor sepsis als kwetsbaar punt in de patiëntveiligheid.

Zie de website van de PF.

 

Belangwekkend artikel, door het blad Huisarts & Wetenschap voor publicatie beschikbaar gesteld aan Sepsis en daarna: zie bij ‘Sepsis herkennen bij een volwassene’ (bron: H&W, aug. 2017)

Een duidelijk Nederlands artikel, waaruit blijkt dat sepsis een even gevaarlijk als snel gemist ziektebeeld is, ook in de huisartspraktijk. Actief zoeken naar signalen als bewustzijns-verandering, lage bloeddruk, snelle ademhaling, verslechterde doorbloeding en uitblijvende urineproductie is belangrijk. Loots en team gaan ook onderzoek doen naar een sneltest die mogelijk bruikbaar is voor de huisarts.

 

In onderzoek is vastgesteld: over 2015/2016 is het aantal vermijdbare doden in de Nederlandse ziekenhuizen niet gedaald

De NOS berichtte hierover in het journaal op 28 november 2017. Onderzoeksinstituten Nivel en EMGO+ voerden samen het onderzoek uit. Sepsis en infectie blijken een ‘hofleverancier’ voor zorggerelateerde schade. Van alle zorggerelateerde schade (dus ook door val-accidenten of ingrepen) heeft 11% te maken met diagnostiek; deze schade is ontstaan door een onjuiste of te laat gestelde diagnose. Let wel: 79 % van al deze gevallen van gebrekkige diagnostiek, waarin schade werd geleden (met de dood tot gevolg), was vermijdbaar. Lees hier het onderzoeksverslag (zie voor de conclusies: pagina 87). Zie pagina 32 voor de tabel waarin sepsis wordt benoemd.

 

Ook de beroepsorganisatie V&VN vraagt aandacht voor de petitie

Zie het nieuws op hun website.

 

Medicatie is maatwerk bij sepsis, onderzoekers vertellen

Lees hier het interview met Jelle Gerretsen en Matthijs Kox, Nijmeegse onderzoekers, over nieuwe ontwikkelingen en nieuwe benaderingen m.b.t. sepsis.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

The Rory Staunton Foundation ontwikkelde een nieuwe sepsis-video 

Om het helder te zeggen: infectie + heel ziek voelen + alarmsignalen (als sufheid, verwardheid, koude rillingen en koorts, extreme pijn, vlekkerige huid) moeten de alarmbellen laten rinkelen, bel dan een arts.

 

Verpleegkundige krijgt waarschuwing voor missen van sepsis

Zie de berichtgeving in het blad Nursing. Hoe naar ook voor betreffende verpleegkundige, helemaal verdrietig is het voor de famillie van deze patiënt.

Betreffende uitspraak van de tuchtrechter is een doorbraak.

 

Konrad Reinhart, voorzitter van de GSA, tekent Nederlanse petitie!

Dit onderstreept het belang van meer aandacht voor sepsis.

Zie hier de berichtgeving in de media over deze mijlpaal!

 

Bacteriofaag als mogelijk alternatief bij de bestrijding van resistente bacteriën? Een onderbelicht gebied…..

De bacteriofaag kun je zien als een klein virus dat alleen een speficieke bacterie aanvalt. De toepassing ervan bleef tot nog toe onderbelicht. Echter in landen als Georgië is de behandeling met bacteriofagen heel gangbaar. In de strijd tegen resistente bacteriën wordt de behandeling er al jaren met succes toegepast. Zie ‘de Wereld Draait door’ op 20-10-2017

 

Bereid patiënten bij ontslag beter voor, dat voorkomt tijdsverlies

Lees het verhaal van Mac Horsburgh. Licht mensen voor over de signalen van sepsis, dan kunnen ze op tijd aan de bel trekken, aldus Mac Horsburgh, ‘Sepsis Survivor’ op de website van de World Sepis Day, lees hier zijn verhaal.

 

Kirsten Levine (Engeland) schreef het boek ‘A Measure of Light’ over haar (herstel) na sepsis. Zie hier voor haar website

 

Artikel ‘The hidden faces of sepsis’ online!

Artikel over de ‘verborgen gezichten’ van sepsis. Beheerder van deze site werd gevraagd om een artikel te schrijven voor het blad ‘ICU management and practice’ dat dit keer geheel gewijd is aan recovery (herstel). Zie hier.

 

Zie deze gloednieuwe video van de Global Sepsis Alliance

 

Boek Sepsis en daarna, meer info: klik op afbeelding
Boek Sepsis en daarna, meer info: klik op afbeelding
Sepsis and afterwards, Engelse vertaling van het boek Sepsis en daarna, in 2016 uitgekomen
Sepsis and afterwards, Engelse vertaling van het boek Sepsis en daarna, in 2016 uitgekomen

 

De slogan van het Australische sepsisprogramma
De slogan van het Australische sepsisprogramma
Overhandiging boek Sepsis and afterwards
Overhandiging boek Sepsis and afterwards op 15-9-2016. V.l.n.r.: Prof. Armand Girbes, prof. Peter Pickkers, Idelette Nutma en dr. Arthur van Zanten

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname

Lees verder…

 

Reageren, een vraag? Stuur een mail. 

Het boek ‘Septische shock’

Handboek met allerhande achtergrondinformatie, ervaringen en tips (klik op afbeelding hieronder voor info en/of bestellen). 

Boek Septische shock
Boek Septische shock

 

Ervaringsverhaal over sepsis

Een aangrijpend verhaal dat alles zegt. Over de enorme impact die een sepsis kan hebben, maar ook over de onbekendheid met het ziektebeeld. Zie bij Ervaringsverhaal Jacqueline.
 

Hier te downloaden: Intensive Care-gids voor patiënten en hun naasten

Eindelijk een zeer informatief, handzaam boekje over zowel de opname-tijd als daarna. Het boekje is digitaal te downloaden via de website van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen: Intensive Care gids voor Patiënten en 
hun naasten.

 

Er is een LinkedIn groep Family Centered Intensive Care

Zie bij ‘Family Centered Intensive Care’. Bijdragen van ervaringsdeskundigen worden ook erg op prijs gesteld.
 

Voor informatie over (begeleiding van familie en patiënt bij) acute intensieve zorg: 

Link naar Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (incl. een Toolkit voor familie-begeleiding/informatie)
 

Sinds mei 2013 online: de website voor en door (ex)IC-patiënten! Kijk opwww.opeenicliggen.nl

Goed nieuws voor iedereen die steun wil zoeken bij lotgenoten. Of op zoek is naar duidelijke (achtergrond)informatie, tips of herkenning. De site is niet alleen bedoeld voor ex-patiënten en naasten, maar ook voor professionals. Doel is dat er een platform ontstaat waar men elkaar over en weer kan inspireren en aanvullen. Zorgontvangers en zorgverleners kunnen op die manier samen bouwen aan de (na)zorg. Rob Bruntink en ondergetekende (beiden hebben meegewerkt aan de uitzending van programma Kruispunt ‘Uit de tijd gevallen’, 11 maart 2012) waren al geruime tijd bezig met de fondsenwerving voor een dergelijke website. Mooi dat het nu echt concreet is!

 

Reageren, een vraag?

Stuur hier een mail.

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname

Lees verder

 

Klik hier om verder te gaan naar pagina 2 met eerdere berichten van Nieuws en tips