SEPSIS LOTGENOTEN DAG ’22

Home > Lotgenotencontact > Sepsis Lotgenoten Dag > Sepsis Lotgenoten Dag 2022

 

Op deze pagina vindt u alle informatie over de Sepsis Lotgenoten Dag. De eerste editie vond in 2018 plaats in Velp en werd het jaar daarop, in 2019, herhaald. De editie in 2020 vond online plaats. Ook die in 2021 had een online karakter uit voorzichtigheid met het oog op het Corona-virus. Op 17 september 2022 wordt de Sepsis Lotgenoten Dag in principe op locatie gehouden.

 
Sepsis Lotgenoten Dag

Wanneer? Zaterdag 17 september, van 10.30 – 14.30 uur

 

Waar en hoe laat?

 

Deze Sepsis Lotgenotendag zal plaatsvinden in Zalencentrum SIO te Zwolle. SIO is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, en blinden en slechtzienden.

Het programma begint om 10.30 (met inloop vanaf 10.00 uur) en duurt tot 14.15 uur. Aanmelding van te voren is wel noodzakelijk. 

 

Belangrijk

 

I.v.m onzekere ontwikkelingen rond het Corona-virus zal een ‘online-variant’ achter de hand worden gehouden, dit kan bijv. een uitzending zijn vanuit een studio waarbij de ontmoeting op locatie dus helaas zal komen te vervallen. Bent u door beperkingen niet in staat om de Sepsis Lotgenoten Dag op locatie bij te wonen, dan zal er een digitale toegang/opname beschikbaar zijn. Vermeldt u dit dan onder op het contactformulier.

 

Voor wie?

 

De dag is bedoeld voor ieder die een sepsis meemaakte, korter of lang geleden, ex-patiënt en/of naaste. Of u (of uw dierbare) tijdens de ziekenhuisopname nu op de gewone afdeling verbleef of misschien op de Intensive Care, of u nu lang of kort opgenomen was, meer of minder gevolgen ondervindt van de sepsis, in alle gevallen bent u welkom!

 

Aanmelding: zie onderaan de pagina

Prof. Arjen Slooter, neuro-intensivist in het UMC Utrecht
Prof. Arjen Slooter, UMC Utrecht
Psychiater Lineke Tak
Psychiater Lineke Tak, Dimence. Naast al deze (para)medische experts, zal Pauline Jongmans als evaringsdekundige een centrale bijdrage leveren. Het thema is: 'Leven na overleven'. Pauline deelt haar verhaal en inzichten.
Professor Arthur van Zanten
Professor Arthur van Zanten, Ziekenhuis Gelderse Vallei
Dorien Poelarends
Dorien Poelarends, Dimence Psychomotorisch Therapeut

Meer informatie over de sprekers

 

Ervaringsdeskundige, Arthur van Zanten en Arjen Slooter

Voorop staat natuurlijk het verhaal van de ervaringsdeskundige, die de impact van sepsis ervaart in het dagelijks leven. Daarover volgt nog informatie. Daarnaast hebben we meerdere experts uit diverse (medische) vakgebieden in ons midden

Twee geweldige sprekers, met veel betrokkenheid bij de impact van sepsis. Zo was prof. Arthur van Zanten betrokken bij de gesprekken met het Ministerie van VWS die voortkwamen uit de petitie ‘SOS voor sepsis’ (aan de Tweede Kamer, in 2018) en heeft prof. Arjen Slooter al in een vroeg stadium aandacht gevraagd voor het Post Intensive Care Syndroom. 

Prof. Arthur van Zanten zal o.a. vertellen wat er uit de samenwerking met het Ministerie van VWS, professionals en patiënt-vertegenwoordigers, is voortgekomen. Waar staan we, waar willen we naar toe en wat zijn belangrijke speerpunten? Ook zal hij vertellen over het belang van voeding en recente ontwikkelingen op onderzoeksgebied. Prof. Arjen Slooter heeft heel veel onderzoek gedaan naar het delier en het verband met neurocognitieve klachten. Hij zal in het bijzonder ingaan op de de verstoringen in het brein en de impact van een delier (de acute verwardheid die kan optreden bij sepsis). Zie ook een interview met hem op deze website.

 

Lineke Tak en Dorien Poelarends

Psychiater Lineke Tak en psychomotoor therapeut Dorien Poelarends gaan in op: wat doet ziekte met je? Maar dat niet alleen: zij bieden een nieuwe insteek om (ex-)patiënten die met klachten worstelen, op een veel bredere manier te benaderen. 

Zie ook deze blog, inclusief video. De term ‘Aanhoudende lichamelijke klachten’ is gebaseerd op een nieuwe benadering waarbij gezegd wordt: ‘Focus op de gevolgen’. De oorzaken kunnen zowel biomedisch, als psychisch als sociaal zijn dus simplificeer de klachten van de patiënt niet, noch tot ‘alleen’ een lichamelijk probleem (‘we kunnen niks vinden dus u mankeert niks’) noch tot alleen een psychisch probleem (‘u bent verder gezond, het zit tussen uw oren’).

 

Om verder te komen in het herstel is het belangrijk te zien dat er bij de klachten, zowel biologische, als mentale als sociale aspecten zijn te onderscheiden en dat we die ook in hun onderlinge samenhang moeten zien. Lineke en Dorien nemen ons aan de hand van voorbeelden mee in deze nieuwe benadering, met als boodschap: Focus op de gevolgen van aanhoudende lichamelijke klachten in plaats van op de oorzaken.

Waarom een Sepsis Lotgenotendag?

 

September is de maand van Wereld Sepsis Dag (om precies te zijn: 13 september). Een goede aanleiding om sepsis in de schijnwerpers te zetten! Een andere reden is dat sepsis die aandacht hard kan gebruiken, helaas…..Sepsis is onder het publiek in Nederland erg weinig bekend, en voor de gevolgen is er doorgaans weinig aandacht. Sepsis en daarna heeft daarom het voortouw genomen om hier wat aan te doen. De stichting FCIC/IC Connect (waar ondergetekende aan mee mocht bouwen) heeft de impact van een IC-opname én allen die deze impact ervaren (!) geweldig op de kaart weten te zetten met o.a. aandacht voor het Post IC Syndroom, maar het ontbreekt in Nederland aan een gecoördineerde aanpak van sepsis en een aparte sepsisorganisatie (zoals bijv. de Sepsis Trust in Engeland) die als collectebus-fonds fungeert en zich richt tot álle (ex-)sepsis-patiënten en hun naasten (zij die wel en zij die niet op de Intensive Care opgenomen waren). Ook het aandacht vragen voor specifieke (lange termijn)problemen na sepsis én meer bewustwording en vroegherkenning van sepsis zijn in Nederland hard nodig. Daarom de aanvullende inzet van Sepsis en daarna én dit initiatief, dat goed aansluit bij de petitie ‘SOS voor sepsis‘ én de oproep van de WHO om Wereld Sepsis dag aan te grijpen voor bewustwording en voorlichting. U/jij bent van harte welkom! 

 

Lotgenotencontact én meer

 

Uit ervaring, als ex-patiënt en in mijn werk als ervaringsdeskundig coach van ex-sepsispatiënten/naasten, weet ik hoe alleen je je soms kunt voelen wanneer je geconfronteerd wordt met (de gevolgen van) dit ziektebeeld. Lotgenotencontact kan dan heel steunend zijn. Er zal gelegenheid zijn voor onderling gesprek en voor het stellen van uw/jouw vragen. Maar naast  (h)erkenning wil deze dag ook uitleg en inzichten bieden, en benaderingen die helpend kunnen zijn bij het herstel, waarbij oog is voor het fysieke maar ook het mentale en sociale aspect.

Programma (onder voorbehoud)

Vanaf 10.00: inloop

Vanaf 10.30: start programma

10.30: korte inleiding door initiatiefnemer Idelette Nutma, Sepsis en daarna

10.40: Lineke Tak, psychiater + Dorien Poelarends, PMT therapeut (Dimence) 

11.05: tijd voor reacties

11.15: ervaringsverhaal

11:35 – 11.45: ruimte voor vragen

11.45 – 12.15: onderling gesprek

12.15 – 13.10: lunch

13.15 -13.40 : Pof. Arjen Slooter, UMC Utrecht

13.40 – 13:50: ruimte voor vragen

13:50 – 14.15: Prof. Arthur van Zanten, ZGV/WageningenUniversiteit  

14:15 – 14.25 u: ruimte voor vragen

14.25 – 14.30 u: afsluiting

 

Overige informatie

 

De dag wordt gehouden in zalencentrum SIO in Zwolle. De zaal is rolstoeltoegankelijk en een rolstoeltoilet is aanwezig in het gebouw. Bij het centrum zelf zijn vele gratis parkeerplekken.  Zie deze link voor de route.  Komt u met het openbaar vervoer? Zie dezelfde link (u vindt de OV informatie onderaan). In het kort: het zalencentrum SIO is gemakkelijk te bereiken vanaf het NS station in Zwolle, met stadsbus 8, uitstappen bij halte halte Nieuwe Deventerweg. Als u uitgestapt bent, loopt u in de richting waar waar de bus naartoe rijdt en slaat u af rechtsaf bij de apotheek (Thorbeckelaan). Aan uw rechterhand vindt u ‘SIO Zwolle’. Voor telefonische informatie, bel met Idelette Nutma, Sepsis en daarna, 06-41271004.

 

Inschrijving á 15 €, voor meekomende naaste  10 €

 

Sepsis en daarna organiseert deze Sepsis Lotgenotendag van harte, maar er zijn kosten mee gemoeid. Sepsis en daarna ontvangt geen subsidie. Gedeeltelijk worden de kosten gedekt door een bedrijf (dat deze activiteit anoniem wil steunen) en Sepsis en daarna zelf.  Om u dit programma (inclusief goed verzorgde lunch en sprekers) op deze locatie te kunnen aanbieden, wordt u daarom een bijdrage van 15 euro gevraagd, in de vorm van inschrijfgeld. Neemt u een naaste mee, dan hoeft hij/zij slechts 10 euro te betalen.  Mocht bovenstaand bedrag écht een groot probleem voor u zijn, neemt u dan even telefonisch contact op via 06-41271004 of via onderstaand contactformulier. We hopen op een opkomst van 60 á 80 mensen.

 

 

Aanmelding + instructie voor betaling

 

Belangrijk: bent u door beperkingen niet in staat om de dag fysiek bij te wonen, stuur dan eerst een mail waarin u dit aangeeft. Dan kunnen we zorgen voor een digitale toegang. U betaalt dan niet het normale bedrag aan inschrijfgeld. In plaats daarvan is een kleine donatie welkom.

 

Inschrijfgeld voor deelname op locatie

Het inschrijfbedrag voor een (ex-)patiënt of naaste die alleen komt is 15,- euro, voor een meekomende naaste is het 10,- euro.

Gelieve het van toepassing zijnde bedrag over te maken op:

BankrekeningnummerNL89ASNB0708399193, t.n.v. Mevr. I. Nutma-Bade,

onder vermelding van: ‘Sepsis Lotgenotendag’..

Wilt u de tekst hieronder (zie vetgedrukte letters) ook invullen en opsturen via het onderstaande contactformulier? B.v.d.! 

U krijgt, na ontvangst van het bedrag, binnen 1 week een toegangsbewijs toegestuurd per mail. Wilt u daarnaast ook graag de nieuwsbrief gaan ontvangen? Dan kunt u ook díe regel mee-kopiëren op het contactformulier, zie onder.

Bij voorbaat dank!

 

Verdere instructie voor aanmelding

Vermeldt u s.v.p. de volgende, correct ingevulde, tekst (u kunt deze tekst kopiëren en plakken in uw bericht op het contactformulier hieronder):

“Ik wil graag komen naar de Sepsis Lotgenotendag en maak het bedrag á ……………….vooraf over (op NL89ASNB0708399193, t.n.v. Mevr. I. Nutma-Bade). Ik ben ex-patiënt/naaste en kom alleen/samen met ……………………………………………(invullen en/of weghalen wat niet van toepassing is)

Gelieve bij de lunch rekening te houden met…………………………………………(hier kunt u eventuele dieetwensen invullen)

Stuurt u het toegangsbewijs a.u.b. op naar:

(naam)……………………..

(e-mailadres)………………………..

 

(en indien van toepassing)

Ik stel ook prijs op het ontvangen van de nieuwsbrief” (2 x per jaar + max. 3 nieuwsberichten)

 

Met al uw vragen mag u ook gewoon bellen naar 06-41271004. 

Welk getal is hoger: 1 of 4? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)

Een steunend en praktisch boek: Sepsis en daarna

 

Meer informatie over het boek Sepsis en daarna vindt u op deze pagina. U vindt er de inhoudsopgave, reacties van lezers, etc. Ook kunt u het boek daar bestellen. Het boek is aanbevolen door prof. Tom van der Poll uit het Amsterdam UMC. 

Boek Sepsis en daarna

Reactie Sepsis Lotgenoten Dag

‘Ik had besloten om niet deel te nemen aan de lotgenotendag. Ik had vorig jaar al deelgenomen en dacht het zal veel van hetzelfde zijn. Wat ben ik blij dat ik het toch gedaan heb. In die week gebeurde er van alles. Na twee jaar stopte mijn revalidatie, ik boek geen vooruitgang meer. Ik was in mijn gedachten nog steeds bezig met de ic, waar ik drie maanden heb gelegen, heb die periode niet af kunnen sluiten. Met name de presentatie van de intensivist heeft veel losgemaakt. Ik heb daarna een afspraak bij de ic nazorgpoli gemaakt waar ik binnenkort heenga. Ik heb het leven weer omarmd na mijn septisch shock, en hoop door deze duw in de rug dat ik een stuk kan afsluiten, wat al twee jaar in mijn hoofd rondspookt.
Zo ontzettend blij dat ik weer thuis woon…’

Lisette van Meer, septische shock en multi orgaanfalen in mei 2019. Daarna 3 maanden IC, 6 maanden verpleeghuis en 6 maanden revalidatiecentrum.

De opname van vorig jaar

Solidariteitsactie voor wie wil

 

Wilt u het eventueel voor een ander (die minder draagkrachtig is) makkelijker maken om deze dag bij te wonen, en/of wilt u de Sepsis Lotgenotendag steunen zodat we ook een volgende keer een mooi programma kunnen samenstellen, dan kunt u ook onder vermelding van ‘(+) donatie Sepsis Lotgenotendag’ een (extra) bedrag overmaken. Maar uw/jouw aanmelding voor deze dag wordt al enorm gewaardeerd! Het is een mogelijkheid voor wie dat wil.

 

Sepsis en daarna biedt (ervaringsdeskundige) begeleiding 

 

Initiatiefneemster is tevens auteur van het boek Sepsis en daarna (houvast bij ziekte en herstel) en organiseert de workshop Herstellen na sepsis. Ook een (gratis) informatie-folder is beschikbaar. Zie hier voor alle info en mogelijkheden of kijk bij Veel gestelde vragen, Nieuws en tipsVideo en meer of Reacties