WORKSHOP

Home > Begeleiding en advies > Workshop

 

Op deze pagina vindt u informatie over de workshop ‘Herstellen na sepsis’. Deze workshop is in 2015 gestart en wordt 3 x per jaar georganiseerd. Dit omdat er vaak weinig nazorg is en velen bij thuiskomst uit het ziekenhuis, of juist later, veel vragen hebben. Deze workshop wil u de uitleg en handvatten geven die u houvast bieden bij uw herstel. Zeker zo belangrijk is ook het lotgenotencontact.

 

 

U bent welkom bij de workshop op 12 november 

 

In principe wordt deze workshop op locatie gehouden, in Elst. Als de ontwikkelingen rond Corona toch zorgelijk blijven, wordt de workshop online gehouden, verspreid over 2 ochtenden, op 12 én 26 november. U kunt zich opgeven via het contactformulier onderaan. 

 

Onderstaande video biedt een korte introductie op de workshop. Ook verderop vindt u alle uitleg over de inhoud, de aanmelding, reacties van eerdere deelnemers, etc.

 

Als de bijeenkomsten online plaatsvinden zal dat zijn op 2 ochtenden, via een beveiligde online-verbinding waarbij u/jij als deelnemer zowel met beeld als met geluid kunt deelnemen. Vindt u alle beelden te inspannend dan is er ook een mogelijkheid om ‘in te bellen.’ Omdat in de praktijk blijkt dat het online volgen van beeld en geluid nogal vermoeiend kan zijn, is de workshop uitgespreid over 2 dagdelen. In beide bijeenkomsten zit ook een pauze. De eerste online-bijeenkomst, zal vooral in het teken staan van uitleg over sepsis en de gevolgen, wat kun je zoal tegenkomen, hoe zit dat met concentratie-problemen, gebrek aan energie, etc.? Daarnaast is deze bijeenkomst ook bedoeld om kennis te maken met elkaar. Dus ook daarvoor wordt ruimte gemaakt. 

 

De tweede online-bijeenkomstzal vooral gaan om uitwisseling, het bieden van vele tips voor het herstel en het verkrijgen van inzichten die houvast geven bij het omgaan met bepaalde beperkingen. Wilt/kunt u alleen deelnemen aan de eerste bijeenkomst, ook dat is mogelijk, zie dan helemaal onderaan. Let wel: voor de online workshop hebt u wel een goede internetverbinding nodig, én een (ingebouwde) camera en microfoon (op een laptop of tablet is die bijna altijd aanwezig, op uw vaste computer misschien ook). 

 

Als de workshop op locatie wordt gehouden, vindt dit plaats in de middag, zie de informatie hierna.

Hebt u interesse? Lees ook de ervaringen van anderen

 

U kunt onderaan de ervaringen lezen van eerdere deelnemers. Ook vindt u daar alle details en informatie over de kosten.  Hebt u belangstelling voor een volgende workshop (ze worden gehouden in februari, juni en november), stuurt u dan (vrijblijvend) een bericht via het contactformulier (of door het versturen van een mail onderaan deze pagina). De workshop ‘Herstellen na sepsis’ biedt uitleg, handvatten voor het herstel, én lotgenotencontact. Besluit u deel te nemen, dan stuur ik u vervolgens een inschrijfformulier toe. U bent van harte welkom!

 

Wat kan het voor u betekenen?

 

Bij het herstel ontbreekt het vaak aan erkenning, uitleg en aan handreikingen hoe je jezelf weer (verder) op de rails kunt helpen. En veel klachten komen pas in een later stadium naar voren, wanneer je het dagelijks leven weer begint op te pakken. Het kan gebeuren dat je je dan afvraagt: ligt het nu aan mij,of….Zelfs al is er goede nazorg vanuit het ziekenhuis, dan kun je alsnog tegen allerlei zaken aanlopen: gewrichtsklachten, neuropathie, hoofdpijn, ernstige vermoeidheid, problemen met de doorbloeding, een slechte weerstand, moeite met concentreren, snel overprikkeld zijn, stressklachten, etc.  Omdat er nog zo weinig specifieke sepsis-expertise is in Nederland, is ondergetekende daarom gestart met het landelijk aanbieden van een workshop. Tijdens de workshop krijgt u informatie en belangrijke praktische tips. Daarnaast is ook het lotgenotencontact zeer waardevol gebleken. 2 maanden na de workshop ontvangt u een follow-up mail om te horen hoe het met u gaat en of u nog vragen hebt of advies kunt gebruiken. Voor informatie over de workshop zie hier de folder. Hieronder vindt u nog veel meer informatie, inclusief reacties van eerdere deelnemers op de workshop. Stelt u prijs op een persoonlijk gesprek/consult, kijk dan hier voor meer info.

 

Aanmelden of interesse?

 

Verstuur direct uw bericht onderaan deze pagina, via het contactformulier, of via de contactpagina. De workshop sluit ook prima aan bij de ‘Balanstraining voor ex-IC-patiënten’, mocht u op de IC hebben gelegen. Beide vullen elkaar in dat geval mooi aan (zie hier voor info over de Balanstraining). 

 

Korter of langer geleden, u bent van harte welkom

 

Het maakt niet uit of u korter of langer geleden in het ziekenhuis lag. Voor de één geldt dat een IC-opname aan de orde was. Voor de ander was dat misschien (net) niet nodig. In al deze gevallen bent u als ex-patiënt, van harte welkom. Wilt u graag met een naaste deelnemen, dan kunt u dat aangeven op het aanmeldingsformulier. Graag stuur ik u vrijblijvend, informatie toe. Stuurt u dan een mail via het contactformulier hieronder. 

 

Wat kunt u verwachten?

 

De workshop bestaat uit een presentatie waarin u veel (achtergrond)informatie en uitleg wordt geboden, gevolgd door uitwisseling en afgesloten door uitgebreide aandacht voor praktische tips en alles wat behulpzaam kan zijn bij het verlichten van/leren omgaan met klachten en het verbeteren van o.a. energieniveau en weerstand. 

 

Tijden, kosten en aanmelding

 

De online workshop is uitgespreid over 2 ochtenden.
Tijd: 10.30 uur – 12.30 uur.

 

Kosten: voor de 2 ochtenden samen is het totaalbedrag 60 euro (incl. een informatiepakket en een tester die u krijgt toegestuurd). Wilt u alleen inschrijven voor de eerste ochtend, dan betaalt u 35 euro. U krijgt dan daarna een informatie-pakket thuisgestuurd.

Neemt u aan beide bijeenkomsten deel samen met een naaste, dan zijn de kosten hetzelfde wanneer u samen achter één beeldscherm zit. Neemt uw naaste vanaf de eigen locatie deel, dan zijn de kosten voor hem of haar per bijeenkomst 10 euro.

 

De workshop op locatie wordt gehouden in Elst (als de omstandigheden rond Corona dit toelaten, anders vindt de workshop online plaats, zie boven).

Tijd: 13.15 – 16.15 uur. 

De kosten voor de workshop op locatie zijn 55 euro en voor uw deelnemende naaste 30 euro.

 

Schrijf u in via onderstaand contactformulier. Of neem vrijblijvend voor meer informatie contact op, dat kan ook via het contactformulier hieronder. Mochten de kosten voor u een probleem zijn, neemt u dan even telefonisch contact op via 06-41271004. Hebt u zich aangemeld, dan stuur ik u een inschrijf-formulier toe. Zie hier voor de folder.

Idelette Nutma leidt de workshop
Idelette Nutma leidt de workshop

Reacties van eerdere deelnemers aan de workshop

 

Aan het woord komen: H. Kuipers (sepsis in 2018), N.B. (sepsis in 2015), Marianne (sepsis in 2014), Harry (sepsis in 2013, lag 12 dagen op de IC), Marco (sepsis in 2011, lag 3 weken op de IC) en Maroucha (sepsis in februari 2016, hoefde (net) niet naar de IC):

Deze workshop raad ik aan omdat het mij een bevestiging heeft gegeven in klachten die ik nog ondervind na de sepsis, dat dit een nasleep van de sepsis is. Hiernaast kreeg ik veel tools (bijvoorbeeld: sites, voeding etc ) om hiermee om te gaan en mijn leven na sepsis te verbeteren. Ook voelde ik mij begrepen dat gaf mij een heel goed gevoel.

Brigitte, mei 2021

Ik zou deze workshop aan iedere (ex-)patiënt of naaste aanraden die tegen dingen aanloopt in het herstel na sepsis. Ik heb veel gehad aan de ervaringen van de medepatiënten: ik voelde mij eindelijk niet meer alleen. Ondanks dat iedereen een ander verhaal had, waren er veel gelijkenissen en daardoor veel begrip voor elkaar. Er vielen voor mij veel dingen op zijn plek, waardoor ik meer rust heb gevonden. Symptomen die ik niet begreep en nog niet had gekoppeld aan het herstel na een sepsis, hoorde ik ook bij anderen vaak terugkomen. Ondanks dat ik al het nodige wist over een sepsis en het herstel, heb ik toch nog veel nuttige tips en informatie van Idelette en de overige aanwezigen gekregen. Daarnaast heeft de workshop er voor gezorgd dat ik nu nog contact heb met een leeftijdsgenootje die aanwezig was, zodat we tips en ervaringen kunnen uit wisselen.

Kuipers, 24 jaar, maart 2020

Op vrijdagmiddag 15 juni heb ik, samen met mijn man, deelgenomen aan de sepsis workshop in Den Haag. Aangezien het bij mij alweer 3,5 jaar geleden is dat ik, na een fikse blaasontsteking en een dubbele nierbekkenontsteking, een sepsis heb doorgemaakt vroeg ik mij af of deze workshop mij nog iets zou kunnen opleveren. Na een warme ontvangst door Idelette en het voorstelrondje, mocht een ieder zijn verhaal doen. De ervaringen van de andere sepsis-lotgenoten hebben mij diep geraakt. Het waren stuk voor stuk emotionele en openhartige verhalen. Sommige aanwezigen hadden nog maar kortgeleden een sepsis gehad, andere al jaren geleden, maar allemaal zijn we na het ontslag uit het ziekenhuis op zoek gegaan naar hulp en ondersteuning voor de (onbegrepen) restklachten die ontstaan zijn na de sepsis. Bij mij is er pas na 2,5 jaar aangegeven door een arts, dat mijn klachten weleens door de sepsis veroorzaakt konden worden. Hierna ging het snel. Op mijn zoektocht kwam ik op de site van Idelette terecht “Sepsis en daarna”. Eindelijk vielen voor mij de puzzelstukjes op hun plaats. Door alle informatie die ik op de site vond, door de fijne en deskundige begeleiding van Idelette begreep ik eindelijk wat er aan de hand was met mijn lichaam. Ook de tips en de adviezen van de aanwezige lotgenoten hebben mij weer een stapje verder geholpen. Maar wat zeker ook helpt is de (h)erkenning in de verhalen van de andere lotgenoten. Hier vond ik eindelijk bevestiging. Het was een leerzame middag die bestond uit ervaringen uitwisselen, deskundige uitleg over sepsis, tips, adviezen en ter afsluiting een heerlijk magnesium voetenbad. Deze workshop is een aanrader voor een ieder die een sepsis heeft doorgemaakt en op zoek is naar antwoorden op vele vragen en deskundige begeleiding.

N.B., mei 2019

Op vrijdagmiddag 15 juni heb ik, samen met mijn man, deelgenomen aan de sepsis workshop in Den Haag. Aangezien het bij mij alweer 3,5 jaar geleden is dat ik, na een fikse blaasontsteking en een dubbele nierbekkenontsteking, een sepsis heb doorgemaakt vroeg ik mij af of deze workshop mij nog iets zou kunnen opleveren. Na een warme ontvangst door Idelette en het voorstelrondje, mocht een ieder zijn verhaal doen. De ervaringen van de andere sepsis-lotgenoten hebben mij diep geraakt. Het waren stuk voor stuk emotionele en openhartige verhalen. Sommige aanwezigen hadden nog maar kortgeleden een sepsis gehad, andere al jaren geleden, maar allemaal zijn we na het ontslag uit het ziekenhuis op zoek gegaan naar hulp en ondersteuning voor de (onbegrepen) restklachten die ontstaan zijn na de sepsis. Bij mij is er pas na 2,5 jaar aangegeven door een arts, dat mijn klachten weleens door de sepsis veroorzaakt konden worden. Hierna ging het snel. Op mijn zoektocht kwam ik op de site van Idelette terecht “Sepsis en daarna”. Eindelijk vielen voor mij de puzzelstukjes op hun plaats. Door alle informatie die ik op de site vond, door de fijne en deskundige begeleiding van Idelette begreep ik eindelijk wat er aan de hand was met mijn lichaam. Ook de tips en de adviezen van de aanwezige lotgenoten hebben mij weer een stapje verder geholpen. Maar wat zeker ook helpt is de (h)erkenning in de verhalen van de andere lotgenoten. Hier vond ik eindelijk bevestiging. Het was een leerzame middag die bestond uit ervaringen uitwisselen, deskundige uitleg over sepsis, tips, adviezen en ter afsluiting een heerlijk magnesium voetenbad. Deze workshop is een aanrader voor een ieder die een sepsis heeft doorgemaakt en op zoek is naar antwoorden op vele vragen en deskundige begeleiding.

Marianne, juli 2018

Tijdens de workshop is mij veel duidelijk geworden en kan ik e.e.a. een plaats geven. Het meest belangrijke resultaat voor mij is het feit dat ik sindsdien de nachten weer doorslaap, iets wat ik al een paar jaar niet meer kende. Ook kan ik me er weer toe zetten dingen aan te pakken in plaats van alsmaar uitstellen. Een aantal fysieke problemen kan ik nu ook plaatsen zonder me echt ongerust te maken. Al met al vond ik het een geslaagde workshop. Ook het gegeven dat je niet de enige bent met deze problemen.

Harry, juli 2017

Voor mij is het alweer 5 jaar geleden dat ik een ernstige septische shock heb gehad. Als ex-IC patiënt tob ik nog steeds vaak met vermoeidheid en ben daardoor kien op mijn energie. Mijn insteek was lange tijd om er maar niet meer al te veel tegen te vechten, hoewel ik dat eigenlijk toch wel deed. Toen ik weer een periode van vermoeidheid doormaakte kreeg ik de folder over de workshop van Idelette. Ik besloot me in te schrijven in de hoop toch nog wat bij de workshop te kunnen halen. Ik ben ontzettend blij dat ik ben gegaan, want het heeft me veel gebracht. Vooral het lotgenotencontact was heel bijzonder, met name de herkenning onder elkaar en het delen van ervaringen deed heel goed. Ik wist al veel, maar toch kreeg ik weer nieuwe informatie over o.a. sepsis, herstellen, natuurlijke voeding, etc., alles voorzien van de nodige tips. Verder heeft het mij ook weer een stukje dichter bij acceptatie van de ziekte- en herstelperiode gebracht, zelfs na zoveel tijd nog. Kortom, ik vind de workshop een echte aanrader, ben blij dat ik ben gegaan!

Marco, januari 2016

Ik raad deze workshop aan omdat dit het stukje nazorg en herkenning is wat je nergens kan vinden zonder een patiëntenvereniging. De verhalen van anderen, het luisteren naar jouw verhaal, praten over de gebeurtenissen en tips & tricks betreft voeding en herstel geven je weer extra kracht om door te gaan maar laten je ook af en toe even beseffen dat het niet niks is allemaal. Ondanks dat ik alsnog (ook dankzij de workshop) het gevoel heb dat ik er heel goed ‘vanaf ben gekomen’, werd ik wel serieus genomen en werd er ook écht naar mijn verhaal geluisterd. Ik besef me nu meer dat elke sepsis zijn eigen impact per persoon heeft en ik vond herkenning op vele vlakken tijdens deze workshop. Ze moeten dit gewoon in elk ziekenhuis al direct na een sepsis opperen, is mijn mening.

Maroucha, juni 2016
Welk getal is hoger: 9 of 4? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)