De website Sepsis en daarna is in een ‘nieuwe jas’ gestoken, met ingang van augustus 2021. Hebt u als patiënt of naaste te maken (gehad) met sepsis, zoals bijv. in het geval van een bloedvergiftiging of als gevolg van het Corona-virus? Voor u, voor jou is Sepsis en daarna bedoeld: voorlichting en begeleiding rond (de gevolgen van) sepsis. Voor meer begrip en een beter herstel. Of uw sepsis meer of minder ernstig verliep, in alle gevallen bent u van harte welkom! Zie ook de informatie en handreikingen rond Corona. Niet in de laatste plaats is Sepsis en daarna ook bedoeld voor iedereen die meer wil weten over sepsis. 

 
 

(Online) Workshop ‘Herstellen na sepsis’; 25 februari en 11 maart 2022

 
 
 

De workshop ‘Herstellen na sepsis’ wil houvast bij het herstel bieden. Een combinatie van een stukje nazorg en praktische tips die je elders niet gauw vindt.  Dit alles samen met deskundige uitleg, expertise rond de gevolgen en lotgenotencontact. Ook worden waardevolle inzichten samen gedeeld. Data: de 2 ochtenden 25 februari en 11 maart 2022.

 

Hebt u/heb jij belangstelling, als patiënt en/of naaste? 

Bekijk de pagina met alle info. De workshop wordt ’s ochtends gehouden, van 10.30 – 12.30 uur. I.v.m. de situatie rond Corona is de workshop online, verspreid over de bovengenoemde 2 ochtenden.

 
Workshop Herstellen na sepsis

Wat kunt u verwachten van Sepsis en daarna

 

Sepsis en daarna is de enige site die al sinds 2012 specifiek over sepsis en de gevolgen, betrouwbare voorlichting en steun biedt. Dat gebeurt op een kundige manier; Sepsis en daarna wordt dan ook genoemd op de website ‘SepsisNet’ die met steun van de overheid tot stand kwam.


U vindt bij Sepsis en daarna alle uitleg over sepsis, toegankelijke informatie (artikelen, nieuws en tips), contact-mogelijkheden en voor wie wil, een behulpzaam boek en begeleiding. Initiatiefnemer, Idelette Nutma, is sepsis(ervarings)deskundige en oud-verpleegkundige en organiseert jaarlijks de Sepsis Lotgenoten Dag. Daarnaast biedt zij ervaringsdeskundige coaching en expertise op het gebied van (de gevolgen van) sepsis, ten behoeve van patiënten, naasten en professionals. 

Snelle links

 

 

[/swifty_text][/swifty_grid_column]

Boek: ‘Sepsis en daarna’ en ‘Septische shock’

Jessica vertelt over haar sepsis in het AD, 17/18 sept.

Filmopnames Sepsis Lotgenoten Dag

Workshop Herstellen na sepsis 25 februari + 11 maart

 

Gratis informatie-brochure over sepsis aanvragen?

Ervaringsverhalen + Gastenboek

Lotgenotencontact en Sepsis Lotgenoten Dag

Initiatiefgroep Micronutriënten in de acute fase 

Sepsis moet meer in de spotlight

In het boek ‘Sepsis en daarna’ is daarom alle aandacht voor de impact van sepsis. Een houvast bij het herstel. Lees verder

Boek Sepsis en daarna

Samen met de European en Global Sepsis Alliance wordt gewerkt aan meer structurele aandacht voor sepsis. Lees hier

Hebt u een vraag of stelt u prijs op een gratis informatiefolder?

 

In al die gevallen, neemt u gerust contact op, ook als u iets wilt delen. Om te bellen of een bericht te sturen: zie deze pagina. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u hier aan

Ervaart u klachten, bent u op zoek naar advies bij het herstel?

 

Hebt u belangstelling voor een eenmalige afspraak om op weg geholpen te worden, of een begeleidingstraject bij het herstel en alles wat u daarbij tegenkomt na uw sepsis? Zie bij begeleiding. Lees verder 

Agenda

 
Datum/Tijd Evenement

Teken de World Sepsis Declaration

Online

Iedereen kan tekenen, zie deze link

25/02/22 en 11/03/22

10:30 – 12:30

(Online) workshop ‘Herstellen na sepsis’

 

 

 

Meer aandacht voor sepsis en nazorg nodig

 

Sepsis en daarna werkt samen met SepsisNet aan meer kennis over sepsis

Een sepsis, ook wel (minder correct) bloedvergiftiging genoemd, is een overrompelende en levensbedreigende gebeurtenis in je leven. Soms begint het zelfs met een klein wondje, andere keren met een griep, een Corona-infectie, een urinewegontsteking die uit de hand loopt of een infectie tijdens een operatie. 


Totdat de bacterie in de bloedbaan komt of de infectie het lichaam in een totale ontstekingsreactie brengt, waarbij de werking van de organen gaat haperen. Met alle gevolgen van dien, vaak inclusief Intensive Care-opname. Maar ook als je niet op de IC belandt, ben je vaak langs het randje gegaan. 


Ook (je) naasten hebben de grootste spanningen te doorstaan. De herstelweg is vaak lang. Intensive Care en kritieke ziekte trekken diepe sporen; ze kunnen een ander mens van je maken. Toch is over dit ziektebeeld, de (lange termijn)effecten en hoe daarmee om te gaan nauwelijks informatie te vinden en de behoefte aan nazorg wordt dikwijls onderschat. Graag wil Sepsis en daarna dat veranderen, om (ex-)patiënten en naasten tot steun te zijn en de kennis onder publiek en professionals te vergroten. 

Sepsis, een omvangrijk probleem

Ernstige sepsis en septische shock vormen samen de 3e doodsoorzaak in Nederland. 30 —40% sterft eraan. Dagelijks komen in Nederland ongeveer 42 ernstige sepsisgevallen voor en 16 mensen raken in een septische shock. Dat zijn zon 13.000 resp. 5.000 gevallen per jaar. (Bron: A. van Zanten, 2009: Behandeling van ernstige sepsis in Nederland).


Duizenden mensen worden jaarlijks geconfronteerd met een langdurig herstel waarbij ter zake kundige begeleiding veelal nog ontbreekt. Zie artikel: Lange weg terug na IC . Sepsis kan iedereen treffen en kan in principe uit iedere infectie ontstaan.


Daarmee is het een overkoepelend probleem dat zowel in de thuissituatie als in alle gezondheidszorg-instellingen speelt. En (te) veel naasten worden geconfronteerd met een schokkend overlijden, waarbij de gevolgen van sepsis uiteindelijk te sterk blijken. Soms na een lange, slopende weg van (nieuwe) hoop en vrees. 

 

Teken de World Sepsis Declaration

 

Wilt u uw steun betuigen aan de inspanningen van de Global Sepsis Alliance, om wereldwijd sepsis meer op de kaart te zetten? Dat kunt u op een hele simpele manier doen door uw naam en mail-adres in te vullen op de pagina van World Sepsis Day en vervolgens te klikken op ‘Sign the World Sepsis Declaration’. 

 

Het is nodig dat sepsis eerder wordt onderkend

 

Hoe vroeger de behandeling wordt ingezet hoe beter de kansen op overleving. Alertheid, onder het publiek maar ook onder artsen en verpleegkundigen is dus geboden. Vooral daarom werd in 2018 de petitie ‘SOS voor sepsis’ ingediend. Zie ook bij ‘Alles over sepsis