NIEUWS EN TIPS 2017

 

Home > Nieuws en blog > Nieuws en tips 2017

 

In deze rubriek vindt u nieuws en tips rond (het herstel na) sepsis (waaronder bloedvergiftiging), soms met een Intensive Care opname. De pagina biedt een overzicht van nieuwe ontwikkelingen en nieuwsfeiten uit 2017. Daarnaast vindt u er ook verwijzingen naar diverse tips. Ook nieuws vanuit organisaties als de Global Sepsis Alliance wordt hier gemeld.

 

Nederlandse Vereniging van Spoed Eisende Hulpartsen besteedt aandacht aan petitie ‘SOS voor sepsis’

De NVSHA heeft de petitie in haar december-nieuwsbrief opgenomen.  Een belangrijk signaal! Zie bij de nieuwsberichten van de petitie.

Aanbieding petitie SOS voor sepsis
Aanbieding petitie SOS voor sepsis

 

Aandacht in het vakblad Nursing voor sepsis

Zie dit artikel waaruit blijkt dat er dringend behoefte is aan duidelijkheid als het gaat om de herkenning van sepsis. Er worden verschillende ‘waarschuwings-systemen’ gehanteerd in ziekenhuizen, wat het er niet simpeler op maakt. Maar eigenlijk is het belangrijkste: let op tekenen van infectie + verslechtering van vitale functies (waarbij een snelle ademhaling, optredende verwardheid/of sufheid en een dalende bloeddruk een belangrijk signaal zijn). Zie het artikel van 1 december 2017.

 

Patiëntenfederatie Nederland stelt zich achter petitie

Mooi nieuws kwam binnen op 5 december 2017: de Nederlandse patiëntenfederatie heeft de petitie ‘SOS voor sepsis, gevraagd: een nationaal actieplan’ ondertekend. Haar steun is van grote waarde en onderstreept het belang van vroege herkenning, voorkoming van (vaak onnodige) schade en meer aandacht voor sepsis als kwetsbaar punt in de patiëntveiligheid.

Zie de website van de PF.

 

Verpleegkundige krijgt waarschuwing voor missen sepsis

Zie de berichtgeving in het blad Nursing. Hoe naar ook voor betreffende verpleegkundige, helemaal verdrietig is het voor de famillie van deze patiënt.

Betreffende uitspraak van de tuchtrechter is een doorbraak.

 

Konrad Reinhart, voorzitter GSA, tekent petitie!

Dit onderstreept het belang van meer aandacht voor sepsis.

Zie hier de berichtgeving in de media over deze mijlpaal!

 

Bacteriofaag als mogelijk alternatief bij de bestrijding van resistente bacteriën? Een onderbelicht gebied…..

De bacteriofaag kun je zien als een klein virus dat alleen een speficieke bacterie aanvalt. De toepassing ervan bleef tot nog toe onderbelicht. Echter in landen als Georgië is de behandeling met bacteriofagen heel gangbaar. In de strijd tegen resistente bacteriën wordt de behandeling er al jaren met succes toegepast. Zie ‘de Wereld Draait door’ op 20-10-2017

 

Patiënt bij ontslag beter voorbereiden voorkomt tijdsverlies

Lees het verhaal van Mac Horsburgh. Licht mensen voor over de signalen van sepsis, dan kunnen ze op tijd aan de bel trekken, aldus Mac Horsburgh, ‘Sepsis Survivor’ op de website van de World Sepis Day, lees hier zijn verhaal.

 

Kirsten Levine (Engeland) schreef boek over sepsis

Het boek heet ‘A Measure of Light’ en het gaat over haar (herstel) na sepsis.

Zie hier voor haar website

 

Artikel ‘The hidden faces of sepsis’ online!

Artikel over de ‘verborgen gezichten’ van sepsis. Beheerder van deze site werd gevraagd om een artikel te schrijven voor het blad ‘ICU management and practice’ dat dit keer geheel gewijd is aan recovery (herstel). Zie hier.

 

Tips rond opname en herstel bij sepsis en/of IC-opname

Lees verder…

 

Artikel ‘Sepsis: nieuwe inzichten, nieuwe definitie’

Een belangrijk artikel dat 8 september 2017 online kwam op de site van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, lees hier de samenvatting. Auteurs: de artsen Wiersinga, van Zanten, Kaasjager en van der Poll.

 

‘Spotlight Wereld Sepsis Congres 12/9/17 was succes

Er waren vele ‘top-sprekers’ op sepsisgebied te horen. 

Alle sprekers zijn te beluisteren, zie op de WSC Spotlight pagina.

 

 

 

Kankerpatiënten die chemo krijgen, zijn kwetsbaarder voor sepsis

Belangrijk dus dat hier speciale aandacht voor is. Zie het info-materiaal dat in de VS werd ontwikkeld, in samenwerking tussen de Centers for Disease Control, de Rory Staunton Foundation en de Sepsis Alliance.

 

GSA heeft website over de Wereld Sepsis Dag vernieuwd

Mede met het oog op 13 september heeft de Global Sepsis Alliance deze website in 2017 in een nieuw jasje gestoken. Alle info is nu overzichtelijker ingedeeld. Zie hier.

 

Artikel: ‘Sepsis herkennen bij een volwassene’ 

Belangwekkend artikel, door het blad Huisarts & Wetenschap voor publicatie beschikbaar gesteld aan Sepsis en daarna: zie bij ‘Sepsis herkennen bij een volwassene'(bron:  H&W, aug. 2017). Een duidelijk Nederlands artikel met als thema: ‘Sepsis herkennen bij een volwassene‘ (Bron: H&W, aug. 2017) waaruit blijkt dat sepsis een even gevaarlijk als snel gemist ziektebeeld is, ook in de huisartspraktijk. Actief zoeken naar signalen als bewustzijns-verandering, lage bloeddruk, snelle ademhaling, verslechterde doorbloeding en uitblijvende urineproductie is belangrijk. Loots en team gaan ook onderzoek doen naar een sneltest die mogelijk bruikbaar is voor de huisarts.

 

Uit onderzoek blijkt: aantal vermijdbare doden in Nederlandse ziekenhuizen niet gedaald over 2015/2016

De NOS berichtte hierover in het journaal op 28 november 2017. Onderzoeksinstituten Nivel en EMGO+ voerden samen het onderzoek uit. Sepsis en infectie blijken een ‘hofleverancier’ voor zorggerelateerde schade. Van alle zorggerelateerde schade (dus ook door val-accidenten of ingrepen) heeft 11% te maken met diagnostiek; deze schade is ontstaan door een onjuiste of te laat gestelde diagnose. Let wel: 79 % van al deze gevallen van gebrekkige diagnostiek, waarin schade werd geleden (met de dood tot gevolg), was vermijdbaar. Lees hier het onderzoeksverslag (zie voor de conclusies: pagina 87). Zie pagina 32 voor de tabel waarin sepsis wordt benoemd.

 

Beroepsorganisatie V&VN vraagt aandacht voor petitie

Zie het nieuws op hun website.

 

Medicatie is maatwerk bij sepsis, onderzoekers vertellen

Lees hier het interview met Jelle Gerretsen en Matthijs Kox, Nijmeegse onderzoekers, over nieuwe ontwikkelingen en nieuwe benaderingen m.b.t. sepsis.

 

Nederlands onderzoek: sepsisherkenning door huisarts

Arts-onderzoeker Feike Loots onderzocht op grond van welke factoren huisartsen een sepsis vermoeden en de patiënt insturen, lees hier de resultaten van dit onderzoek.

 

Wees alert op sepsis en ken de signalen! Bekijk de video

 

Tips rond opname en herstel bij sepsis en/of IC-opname

Lees verder…

 

WHO zei ‘ja’ tegen sepsis-resolutie 

En daarmee is sepsis nu officiëel een prioriteit van de Wereld Gezondheids Organisatie.

Zie hier meer info over deze mijlpaal (de Global Sepsis Alliance nieuwsbrief) of

bij deze link

 

Dankzij European Sepsis Academy zijn veelbelovende studies opgezet om sepsis eerder op te sporen

Kijk hier waar jonge en getalenteerde onderzoekers zich mee bezig houden

 

Een doorbraak voor darmfalen-patiënten om (sepsis) te voorkomen of sneller te ‘tackelen’. 

Dit onderzoek heeft de Medische Inspirator-prijs gewonnen. Ook andere ‘risico-patiënten’ kunnen hier baat bij hebben. Dank Anke Christenhusz! Zie hier voor de video.

Zie voor verder info bij de informatie van ZonMw.

 

24 mei 2017 kreeg sepsis alle aandacht van de WHO

Op die dag werd een resolutie over sepsis behandeld, in Genève, bij de vergadering van de World Health Assembly en de Global Sepsis Alliance zette dit kracht bij met belangrijke sprekers.Zie hier.

 

Brits Parlementslid Mike Wood vocht zich terug na sepsis

Hij vroeg Theresa May om meer aandacht voor deze ‘killer’! (28 april ’17) Bron: Birmingham mail, klik op deze link en deel het.

 

Aangrijpingspunten voor meer gerichte therapie bij sepsis

In een op 24 april 2017 verschenen artikel in het blad ‘Nature’ worden nieuwe inzichten gedeeld rond de ingewikkelde immuunreactie van het lichaam bij sepsis. De kennis op dit vlak is gelukkig groeiende, en daarmee ook de manieren waarop de verschillende soorten immuunreacties eerder in het bloed kunnen worden herkend én daardoor op maat behandeld. Lees hier de (Engelse) samenvatting van het onderzoek.

 

Maryse Wiewel promoveerde op haar onderzoek naar de afweerreactie van kritiekzieke patiënten met sepsis

Lees hier de Nederlandse samenvatting van het onderzoek. Het biedt ook weer aanknopingspunten in de strijd tegen sepsis. 

 

Tips rond opname en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

Het brein ligt bij kritieke ziekte zwaar onder vuur

Bij 70% van de patiënten met sepsis is er sprake van acute verstoringen in de functies van het brein. Die kunnen op langere termijn doorwerken. De intensive care artsen/neurologen dr. Martin Smith (Londen) en prof. dr. Geert Meyfroidt (Leuven) pleiten voor een meer brein-georiënteerde IC-behandeling die de breinwerking zoveel mogelijk optimaliseert en beschermt. Lees het artikel bij Springerlink (april 2017)

 

De Global Sepsis Alliance heeft als prioriteit: sepsis hoog op de agenda te zetten bij de WHO 

Aanbieding boek Sepsis and afterwards

Op onderstaande foto ziet u van links naar rechts: Simon Finfer (Australia, Treasurer), Flavia Machado (Brazil, Secretary), Konrad Reinhart (Germany, Chairman), Ron Daniels (UK, CEO) en Niranjan Kissoon (Vice chairman, Canada)

 

 

Tips rond opname en herstel bij sepsis en/of IC-opname

Lees verder…

 

Sepsis sinds april 2017 te vinden op de website Kiesbeter

Mede dankzij de recente media-aandacht. Zie hier de link (inclusief verwijzing naar de website Sepsis en daarna)

 

Zie de presentatie van Konrad Reinhart, voorzitter GSA

Op 22 maart 2017 werd de World Sepsis Day Supporters meeting gehouden in Brussel. Bij deze gelegenheid hield Konrad Reinhart een zeer interessante presentatie, waaruit bleek dat de bekendheid met sepsis in diverse landen gelukkig toeneemt, maar ook dat er nog een lange weg te gaan is. Zie hier zijn presentatie. Ook is er een systeem ontwikkeld om sepsis wereldwijd beter te registreren. Want harde cijfers doen nu eenmaal meer…

 

RTL zoomt in op sepsis, én verwijst naar deze site

RTL besteedde uitgebreid aandacht aan het ziektebeeld sepsis en de gevolgen. Lees de indrukwekkende verhalen van Chantal en Mariëlle

 

Doorbraak in media-aandacht voor sepsis bij RTL

Zie de uitzending van RTL nieuws op 30 maart, om 19.30 uur ’s avonds. En lees het openhartige verhaal van ex-patiënte Angela op de website van RTL

 

Tips rond opname en herstel bij sepsis en/of IC-opname

Lees verder…

 

Overhandiging boek Sepsis and afterwards aan GSA

Op de supporters-meeting van de World Sepsis Day werd het boek Sepsis and afterwards overhandigd aan het bestuur van de Global Sepsis Alliance (organisator van de World Sepsis Day).  Teken de ‘sepsis-declaration’ en schrijf u in als supporter van World Sepsis Day en ontvang de nieuwsbrief.

 

DiagnostiGo is een instrument waarmee artsen (in opleiding) kunnen leren sepsis beter te herkennen

Een hele belangrijke ontwikkeling die aansluit bij de nieuwe mogelijkheden van deze tijd én een punt maakt van de vroege herkenning van sepsis. En dát is echt welkom! Zie hier de video.

 

Rory Staunton Foundation ontwikkelde een sepsis-video 

Om het helder te zeggen: infectie + heel ziek voelen + alarmsignalen (als sufheid, verwardheid, koude rillingen en koorts, extreme pijn, vlekkerige huid) moeten de alarmbellen laten rinkelen, bel dan een arts.