LEZING OF ADVIES

 

Op deze pagina vindt u informatie over de mogelijkheden van voorlichting en het inzetten van de ervaringen van een ex-patiënt en oud-verpleegkundige die met passie sepsis en de gevolgen onder de aandacht brengt.

 

Daartoe geef ik als oprichter van Sepsis en daarna o.a. lezingen en lessen. Dat doe ik op congressen maar ook in kleiner verband. Ik zet graag mijn expertise in om het patiëntenperspectief op een waardevolle manier naar voren te brengen. Vanuit een lange ervaring, met veel plezier en voor allerlei soorten publiek; zowel voor professionals als lotgenoten of andere belangstellenden. Daarnaast bied ik advies bij richtlijn-trajecten en onderzoek.

 

 

Lezing AISIU Brussel
Lezing AISIU Brussel

Lezing of les rond gevolgen van sepsis en Intensive Care

 

Graag verzorg ik voor u een les of lezing, in het kader van (bij)scholing, congres of thema-avond, voor professionals, (ex)patiënten/naasten (bijv. bij een terugkomdag voor IC-patiënten en naasten) of belangstellenden. U kunt mijn registratie voor het Kortdurend Beroepsonderwijs terugvinden op: Register CRKBO, Sepsis en daarna. Ik wissel interessante informatie af met belevingsaspecten, haal onderzoeken aan en geef tal van praktijkvoorbeelden. Uw gehoor zal er zeker door geboeid zijn.

Hebt u belangstelling? Ga naar de pagina voor gedetailleerde informatie.

Nazorgdag Martini ziekenhuis
Nazorgmiddag voor IC-patiënten en naasten, Martini ziekenhuis

Advisering

 

Vanuit Sepsis en daarna heb ik ruime ervaring met advisering bij richtlijntrajecten en patiëntvertegenwoordiging bij de opzet, uitvoering en kennisverspreiding van wetenschappelijk onderzoek.  Ga naar de pagina voor gedetailleerde informatie.