Lezing, les of advisering rond (de begeleiding bij) de gevolgen van sepsis en Intensive Care

 

Lezing, les en advisering rond (de gevolgen van) sepsis

Nazorgmiddag IC, Martini ziekenhuis, 9-2-2019
Nazorgmiddag IC, Martini ziekenhuis, 9-2-2019

Graag verzorg ik voor u een les of lezing in het kader van (bij)scholing, congres of thema-middag/avond, voor professionals, (ex)patiënten/naasten of belangstellenden. Ik ben ingeschreven bij het CRKBO (Centrale Registratie Kortdurend Beroepsonderwijs), onder Sepsis en daarna. Zo ben ik gastdocent aan de Antonius Academie en verzorg ik ook graag een bijdrage aan een terugkomdag voor ex-IC-patiënten en hun naasten of een lezing voor een EHBO-of andere vereniging over sepsis. Stelt u prijs op de betrokkenheid of blik van de ervaringsdeskundige?  Ook advisering behoort tot mijn werk, zie hieronder.

 

Begin oktober 2019 vond het ESICM congres plaats in Berlijn. ESICM staat voor: European Society of Intensive Care Medicine. Onder-getekende mocht daar een lezing verzorgen in het kader van Family Centered Care. Als titel koos ik: ‘Moments of truth during and after an Intensive Care Unit stay‘. Een prachtig congres waarbij de stem van de ervaringsdeskundige ook werd gehoord.

 

Advisering

Idelette Nutma biedt ervaringsdeskundige advisering

Wanneer u prijs stelt op hoogwaardige ervaringsdeskundigheid bij het opstellen van richtlijnen, het opzetten of doen van onderzoek, het vervaardigen van folders of ander informatie-materiaal, kan ik waardevolle ondersteuning bieden. U kunt er daarbij op rekenen dat ik goed ben voorbereid en geïnformeerd, dat ik het collectief patiëntenperspectief voor ogen heb en dat ik communicatief ben en overstijgend kan denken. Door mijn eigen én praktijkervaring in de begeleiding van cliënten en hun naasten, heb ik veel zicht op de behoeften van deze doelgroep qua bejegening en communicatie. Daarnaast heb ik in de afgelopen jaren reeds ruime ervaring opgedaan met advisering bij onderzoeksprojecten, zie ook deze pagina. Ook beschik ik, als mede-oprichter van de website www.opeenicliggen.nl en beheerder van een besloten Facebookgroep over sepsis, over een groot netwerk en zeer veel input van een grote patiënten-achterban. 

Een voorbeeld is mijn rol als patiëntvertegenwoordiger in de werkgroep die de Richtlijn Sepsis bij Kinderen (2021 klaar) ontwikkelt. Sepsis en daarna denkt hierin mee en vertegenwoordigt het patiëntenperspectief, met nadruk op aspecten als communicatie, lange termijn-gevolgen en de behoefte aan nazorg. 

Lezing in St. Luc te Brussel

 

Les of lezing in het kader van (bij)scholing, congres of thema-avond, voor professionals, (ex)patiënten/naasten of belangstellenden

Graag verzorg ik voor u een les of lezing. U kunt mijn registratie voor het Kortdurend Beroepsonderwijs terugvinden op: Register CRKBO, Sepsis en daarna. Ik wissel interessante informatie af met belevingsaspecten, haal onderzoeken aan en geef tal van praktijkvoorbeelden. Uw gehoor zal er zeker door geboeid zijn.

 

Hier kunt u een reactie lezen n.a.v. een lezing op het SIZ symposium in Brussel, op 20 oktober 2016.

Prof. dr. Geert Meyfroidt, neuro-intensivist in het Universitair Ziekenhuis te Leuven, België, schrijft daarover het volgende:

 

De impact van een levensbedreigende acute aandoening op lichaam en geest van de kritiek zieke patiënt en zijn of haar familie is enorm. Ook al kennen we als ‘ICU-professionals’ dit fenomeen heel goed uit de wetenschappelijke literatuur, een persoonlijke getuigenis heeft veel meer impact, geeft ons een uniek perspectief op ons werk en waar de grote uitdagingen liggen. Het persoonlijk verhaal van mevrouw Nutma is heel sterk, en zal niemand onberoerd laten.

Accenten kunnen bijv. zijn: gevolgen van sepsis + IC op (middel)lange termijn, bejegening, communicatie, omgevingsfactoren, nazorg (in al haar verscheidenheid), samenwerking, attendering op de mogelijkheden van de complementaire geneeskunde bij herstel, etc. Daarbij vind ik de wisselwerking heel belangrijk; graag ga ik in op reacties, ervaringen, knelpunten, etc. uit de praktijk. Een lezing of les duurt bij voorkeur 45 of 60 min. inclusief uitwisseling/vragen. Korter is uiteraard ook mogelijk. Eerder gaf ik o.a. reeds gastles aan de Erasmus Zorgacademie. Eén van de opleidingscoördinatoren becommentariëerde mijn les als volgt: 

 

“Ik vond vooral sterk dat je een afwisseling had in persoonlijke ervaringen en wetenschappelijk onderzoek, dat je je betoog kon onderbouwen met zowel je eigen ervaring, als met die van anderen, dat je goed reageerde op de inbreng van studenten, dat je heel positief omgaat met deze groep en met de IC als zodanig.”

 

Interesse als professional? Lees verder.
Of bent u als (ex)patiënt of naaste op zoek naar informatie of steun?

Stuur een mail via het contactformulier of lees verder…

 

Doelgroepen en thema’s

  • Voor professionals: in een lezing of gastles neem ik de toehoorders mee door het land van IC- en herstelervaringen, bied eye-openers, stof tot nadenken én tal van handvatten voor de professional om verwerking en herstel positief te beinvloeden. De doelgroep waar ik me op richt is breed: van Spoedeisende hulp, IC- en MC-professionals tot fysiotherapeuten en geestelijk verzorgers, en van huisartsen, psychologen en bedrijfsartsen tot verpleegkundigen/verzorgenden die werkzaam zijn in de thuiszorg. Het gaat om ieder die te maken heeft of krijgt met (de gevolgen van) sepsis en IC-opname. 

  • Voor (ex)patiënten/naasten: voor hen zal het accent veel meer liggen op (h)erkenning maar zeker ook op handreikingen zoals die ook in mijn boek beschreven staan. Kortom: een steun in de rug en een opstap naar verder herstel (zie ook de thema’s hieronder).
  • Voor belangstellenden: in dit geval zal het accent gelegd worden zoals gewenst; ofwel nadrukkelijk vanuit mijn boek, ofwel met een insteek als ‘kritieke ziekte, wat doet dat met je?’ ‘Hoe herstel ik de balans na een ernstige sepsis en IC-opname’, ‘De ‘oude’ worden, of de ‘nieuwe’? 

Lees verder