Video’s en andere info over herkenning (en de gevolgen) van sepsis

 

Zie de nieuwe filmpjes en heel veel andere informatie die op SepsiNet zijn te vinden.

SepsisNet is de nieuwe website die met financiering van het ministerie van VWS tot stand is gekomen. Het is één van de concrete resultaten van het overleg met VWS n.a.v. de petitie ‘SOS voor. sepsis’, met dank aan alle ex-patiënten en een zeer dappere nabestaande én prof. Peter Pickkers (Radboud UMC) die de petitie-aanbieding ondersteunde. En dank ook aan dr. Arthur van Zanten (Gelderse Vallei ZH) die vanaf het begin bij de gesprekken met het ministerie aanwezig was.

Zie de heldere informatie op www.sepsisnet.nl bedoeld om het publiek en professionals veel meer voor te lichten over de vroege herkenning van sepsis; wat zijn de signalen, waarom is tijdig ingrijpen zo belangrijk, hoe groot is de impact? Belangrijk is dat ook op SepsisNet de aandacht nu is verbreed naar de patiënten die wél. en die niet op de IC lagen want ook de laatstgenoemde groep ondervindt vaak veel restklachten.

Zie hieronder ook de duidelijke filmpjes die op SepsisNet zijn te vinden.

 

Op SepsisNet: filmpje over het verloop van sepsis, met medewerking van ex-patiënten Suze (lag op de IC) en Gert-Jan (lag niet op de IC) en prof. Peter Pickkers uit het RadboudUMC

 

 

En ook op SepsisNet: een filmpje over de impact van sepsis

 

 

 

 

Vitamine C als partner in de strijd tegen Corona-virus

De behandeling van COVID-19 infectie (soms met orgaanfalen= sepsis) roept om vitamine C therapie: ‘Vitamine C partner in strijd tegen coronavirus’. Lees het opinie-artikel van 24 april in het Ref. dagbblad.

 

Aandacht voor impact van de Intensive Care en het Post Intensive Care Syndroom (PICS)

 

18-5-2020: ‘IC-trauma in Corona-tijd’, uitzending van programma Kruispunt

8-5-2020: ‘Je gaat er met de ene ziekte in en komt er met een extra aandoening uit’, in de Volkskrant

6-5-2020: ‘Revalidatie na corona zwaarder dan gedacht; grote groep patiënten moet zich nog melden, Brabants Dagblad

27-4-2020: ‘Na 3 weken Intensive Care nog 21 weken revalideren’ in het NRC

22-4-2020: ‘Soms nog jaren tobben met naweeën van IC-opname’ in het Reformatorisch Dagblad

17-4-2020: ‘Zo ziet de revalidatie na Corona eruit’ op RTL4

12-4-2020: ‘Na de Intensive Care begint herstel pas echt’ in het AD.

11-4-2020: ‘Meerderheid IC-patiënten kampt met langdurige fysieke en mentale gevolgen In het NOS journaal.

4-4-2020: ‘Daphne’s gevecht begon pas ná de intensive care’  in dagblad Trouw.

1-4-2020: ‘Herstel na langdurig ic-verblijf door corona is vaak moeizaam’ bij Eén Vandaag.

 

Boek Sepsis en daarna, informatie en steun bij de gevolgen van sepsis

Een compact boek, geschreven door ex-patiënte en oud-verpleegkundige Idelette Nutma, als informatie-bron en houvast bij het herstel, voor patiënt en naasten. Gedegen kennis en aandacht voor beleving en praktische tips wisselen elkaar af. Zie hier voor alle info.

 

Podcast over sepsis sinds 6-3-2020 beschikbaar, met uitleg over sepsis en diverse restklachten

Interview met RAZO, zorgradio Delft

Een interview bij Zorgradio Delft, waarin uitgebreid aandacht werd besteed aan sepsis, 

is te beluisteren via deze link. Aan de orde komen o.a. het verschil tussen het woord bloedvergiftiging en sepsis, het herkennen van dit ziektebeeld, wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn (ook voor hen die niet op de IC lagen) maar ook dat sepsis meer dan ooit actueel is omdat ook patiënten bij wie de Corona-infectie ernstig verloopt vaak een sepsis-beeld vertonen. Ook het belang van nazorg komt uiteraard ter sprake.

 

Doorbraak in media-aandacht: op 21-9-2019 besteedde het NOS journaal uitgebreid aandacht aan sepsis!

  • Zie hier voor het fragment van het NOS journaal (vanaf 33 sec. én 6 minuten).
  • Zie hier voor het fragment van het Radio 1 journaal (21 september, luister vanaf 7.16 min.)
  • Zie hier het artikel op de website van de NOS
  • Zie hier de uitzending van nieuwsuur (vanaf 12.50 min.)

 

Op 12-2-2020 op NU.nl: interview met Prof. Kaasjager (UMC Utrecht)

NU.nl besteedde uitgebreid aandacht aan sepsis. Eerdere herkenning kan mensenlevens schelen. Ook al is sepsis in aanvang soms lastig te onderscheiden van een zware griep, het publiek kan wel degelijk alerter gemaakt worden op de SOS signalenLees hier het interview. Ook is er aandacht voor de restklachten en het belang van nazorg.

 

Op 29-10-2019 besteedden de Gelderlander & het AD aandacht aan de waarde van vitamine C bij sepsis

De titel luidde: ‘Ziekenhuizen onnodig voorzichtig met toedienen van vitamine C´.

Zie hier het artikel in de Gelderlander, en lees hier het artikel in het AD van de regio Nijmegen

 

Op 15 oktober besteedde omroep Max aandacht aan sepsis

Zie hier de uitzending

 

Op 5 oktober besteedde het Brabants dagblad aandacht aan sepsis; eerdere herkenning is nodig

Zie hier het artikel, geschreven door Robert Holl, zelf arts

 

Twentse Courant Tubantia, 12-9-2019, publiceert interview met ex-patiënt Albert Huisjes

Zie hier het artikel waarin de impact van sepsis indringend wordt beschreven, ook voor de naasten

 

Aandacht in RTL-uitzending, 26 maart 2019,  ‘5 uur live’ voor sepsis. 

Zie hier de uitzending waarin een interview met Paul Elbers, intensivist in het AMC Amsterdam.

 

Video van de Global Sepsis Alliance: What is Sepsis (3 minuten)

 

Zie de onderste helft van deze pagina voor alle media-aandacht op een rij

 

Behulpzame webinar, met aandacht voor revalidatie, n.a.v. de impact door de Corona-crisis

Zie deze link naar een webinar, georganiseerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging in samenwerking met het Nederlands Huisartsengenootschap, waarin uitgebreid aandacht voor revalidatie en het Post Intensive Care Syndroom.

O.a. Dr. Marike van der Schaaf is aan het woord, samen met huisartsen.

 

 

Toolkit voor revalidatie na kritieke ziekte

De revalidatie-afdeling van het AMC heeft in samenwerking met het Amsterdam UMC (afdeling Revalidatie en afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen) en de Hogeschool van Amsterdam (opleidingen Fysiotherapie, Ergotherapie en Voeding en Diëtetiek), de professionals van het REACH netwerk en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi), patiëntenvereniging IC connect en de FCIC (Family en patient Centered Intensive Care) en in afstemming met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NvD) een prachtige Tookit samengesteld, hier te vinden.

 

Vereniging Hersenletsel besteedde aandacht aan sepsis in aprilnummer 2019

In het aprilnummer besteedde het Hersenletselmagazine een 3 pagina’s groot artikel aan sepsis. U vindt er een interview met de initiatiefnemer van deze website. Lees het artikel.

 

Vroege herkenning, en dus waarschuwingssystemen, essentiëel bij sepsis, ook bij kinderen

PEWS versie 3, 2014 uit het Radboud
PEWS versie 3, 2014 uit het Radboud

Omdat het tijdig herkennen en vroeg opstarten van de behandeling bij sepsis zo belangrijk is voor de overlevingskansen en voor het voorkomen en beperken van schade, zijn er in vele ziekenhuizen zogenaamde ‘waarschuwingssystemen’ ingevoerd.  Op de kinderafdelingen in ziekenhuizen wordt bijvoorbeeld gewerkt met PEWS, dit is de afkorting van het Engelse woord Pediatric Early Warning System (kort gezegd: waarschuwingssysteem voor de medische zorg bij kinderen). In dit systeem worden niet alleen de ‘vitale functies’ (hartslag, ademhaling, bloeddruk, etc.) meegenomen in de beoordeling van de ernst en risico’s van de situatie, maar ook het ‘niet pluis-gevoel’ van professionals én ouders. Overigens hebben de diverse ziekenhuizen ook weer hun eigen, afgeleide score-systemen ontworpen. Op de website van het Veiligheids Management Systeem staat beschreven hoe één en ander in de praktijk kan worden opgezet (met als voorbeeld een beschrijving van de invoering in het Radboud UMC). Zie hier een artikel over het PEWS. Gesprekken en onderzoek zijn gaande om tot meer eenduidigheid te komen. Zie ook het artikel in het tijdschrift voor Praktische Pediatrie: De PEWS en veilige(re) zorg in Nederland. In Engeland heeft men zeer uitgebreide ‘programma’s’ om sepsis bij kinderen zo vroeg mogelijk vast te stellen, zie bij ‘Sepsis: recognition, diagnosis and early management’ van de NICE (National Institute for Health and Care Excellence), zie aldaar bij ‘Summary Versions’.

 

Neurocognitieve problemen (moeite met concentratie, overprikkeling, etc.) komen veel voor na sepsis

Velen ervaren bij hun herstel, vroeger of later, dat het minder goed lukt om de aandacht te verdelen, om dingen te onthouden, etc. Ook klachten van overprikkeling komen veel voor. De precieze invloed van sepsis op het menselijk brein wordt nog onderzocht en zal nog veel tijd vergen, maar duidelijk is dat het brein bij sepsis wel echt ‘in de vuurlinie’ ligt. Evenwel zijn niet al deze klachten zichtbaar te maken op bijv. een MRI scan. Maar dat maakt ze niet minder vervelend en belemmerend. De klachten die mensen na een sepsis ervaren gelijken vaak op die van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en dat ze functies hebben ingeleverd is vaak overduidelijk. Daarom steunt Sepsis en daarna de actie ‘Leg de link!’. Professionals doen er goed aan zich te realiseren dat neurocognitieve klachten, serieuze klachten zijn en dat ze een direct gevolg kunnen zijn van sepsis en kritieke ziekte. Zie de actie Leg de link! En zie voor meer uitleg over neurocognitieve klachten verder op deze pagina of op de website www.overprikkeling.com.

 

Sepsis Alliance kwam in febr. 2018 met een duidelijke video voor sepsis-overlevenden en hun naasten.

Als belangrijk aandachtspunt worden genoemd: 

1)Meer bewustwording van  lange termijngevolgen, 2)Een goed ontslagplan bij het verlaten van het ziekenhuis (o.a. met aandacht voor de medicatie die gestopt, gestart of hervat moet worden), 3)Goede nazorg door de huisarts en informatie wie gebeld moet worden bij bepaalde klachten, 4)Werken aan herstel o.a. met fysiotherapie en 5)Op tijd medische hulp inschakelen bij signalen van infectie

 

 

 

‘Sepsis nummer 1 doodsoorzaak op IC, meer onderzoek nodig’

SBS 6 deed verslag van de petitie-aanbieding op 23 januari 2018.

 

 

Verdere aandacht voor sepsis in de Nederlandse media

 

Op 9-3-2019 besteedde het Nederlands Dagblad aandacht aan sepsis

Ook wordt in het artikel ingegaan op nieuwe bloedtests die sepsis hopelijk eerder kunnen traceren. Lees het artikel.

Op 1-2-2019 plaatste dagblad Trouw een groot (2 pagina’s breed) artikel + nieuwsbericht, daarin aandacht voor uitleg over sepsis, een onderzoek in Amsterdamse ziekenhuizen en het belang van vroege herkenning

Ook ex-patiënte Petra Haans doet daarin haar openhartige verhaal. Lees het artikel

In september plaatste het UMC Utrecht een interview met de oprichtster van Sepsis en daarna, een

gesprek over ‘Leven na sepsis‘ , hoe het te herkennen is als ‘meer dan griep’ en over het belang van nazorg.

Lees het interview

Op 27 september plaatste de Gelderlander 2 interviews, met Marco van Brakel en Petra Haans, en werd aandacht besteed aan de Sepsis Lotgenoten Dag op 29 september 2018

Lees hier het artikel

Op 30 mei 2018 plaatste het AD een interview met Liza Veerman die de verwoestende gevolgen van sepsis haar leven lang met zich meedraagt (infectie door meningokokken type W)

Lees hier het interview en/of bekijk de video

Op 23 januari 2018 besteede SBS 6 uitgebreid aandacht aan de petitie-aanbieding ‘SOS voor sepsis’

Zie hier de betreffende uitzending

Op 20 januari 2018 besteedde het Reformatorisch dagblad aan sepsis

Lees hier het artikel waarin aandacht voor: de petitie SOS voor sepsis en het groeiend aantal gevallen van sepsis

Op 16 januari besteedde het programma Hart van Nederland, van SBS6, aandacht aan sepsis

Bekijk hier het indringende interview met Simone en haar man (na 11 maanden Intensive Care)

Op 15 januari besteedde het AD ruime aandacht aan de sepsis die Simone opliep door een kattenbeet

Lees hier het interview met haar en haar man (na 11 maanden Intensive Care)

Op 23 oktober 2017 besteede het AD op haar website aandacht aan sepsis

(Heftige foto’s!). De Brit Garlick verloor door sepsis beide onderbenen en zijn handen. Lees het hier.

Op 9 september 2017 besteedde het Ref. dagblad aandacht aan therapie met vitamine C bij sepsis

Zie hier het artikel, met een interview met Prof. Paul Marik uit de VS

Op 13 september 2017 besteedde Linda Nieuws aandacht aan sepsis/bloedvergiftiging

Emmelie vertelt over de sepsis die ze ontwikkelde na het plaatsen van een spiraaltje. Zie hier haar verhaal.

Op 30 maart 2017 besteedde RTL weekend-magazine aandacht aan sepsis (ook in het journaal!)

Zie voor het uitgebreide interview met Chantal en Mariëlle op de RTL website hier.

Op 30 maart 2017 besteedde RTL nieuws aandacht aan sepsis

Zie voor een uitgebreid interview met Angela (die in haar kraambed een sepsis kreeg) deze link.

 

Klachten na sepsis

 

Wat betreft (rest)klachten in het algemeen na sepsis

Stel je prijs op advies dan wel een gesprek om op weg te worden geholpen, kijk dan voor de diverse mogelijkheden bij deze informatieve pagina. Of stuur geheel vrijblijvend een mail via het contactformulier. In de boeken ‘Septische shock’, en meer recent, ‘Sepsis en daarna’, speciaal geschreven als houvast voor (ex-)patiënten en naasten, wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen van sepsis. Zie voor meer info deze link

 

Informatief animatie-filmpje waarin sepsis, en het belang van tijdige herkenning, wordt uitgelegd

Het filmpje dat is gemaakt door de GSA is Engelstalig maar de beelden spreken wel voor zich.

 

Video over restklachten na sepsis: ‘Life after sepsis’

Een duidelijke animatiefilm geeft inzicht in de ‘nasleep’ van sepsis. Aan de hand van een studie waarbij sepsispatiënten van 50 jaar en ouder, 8 jaar lang werden gevolgd, laat het filmpje het volgende zien: door het inventariseren van 11 dagelijkse taken (o.a. lopen, aankleden, medicijnen innemen maar ook geheugen, rekenen, woordvinding en oriëntatie) bleek zo’n 60% van de sepsispatiënten een verslechterde fysieke óf neurocognitieve conditie te ervaren  (t.o.v. anderen die in het ziekenhuis lagen, van vergelijkbare leeftijd). Sepsis is meer dan een acuut ziektebeeld, het trekt een grote wissel op patiënt én naasten. Te vaak wordt gedacht dat wanneer de infectie is bestreden, alle problemen daarmee ook zijn verdwenen. Dit filmpje vertelt anders, maar is ook positief over preventie door bijv. al vroeg met (brein)revalidatie te beginnen. Zie het filmpje hier (bron: McMaster University 2016)

 

Het Post Intensive Care Syndroom

Een grote groep sepsispatiënten wordt behandeld op de Intensive Care. De combinatie van behandelingen en ervaringen op de IC, naast de impact van het doormaken van een kritieke ziekte (zoals sepsis), worden sinds 2012 samengevat onder de term: Post Intensive Care syndroom. Zie ook op de website van IC Connect en in het boek Sepsis en daarna voor verdere informatie. Of bekijk de video over het Post Intensive Care Syndroom.

 

Zie de nieuwste video (sept. 2017) van de Sepsis Alliance met artsen, ex-patiënt en naaste aan het woord.

 

 

Neuropathie

Kijk voor informatie over specifieke klachten zoals neuropathie onderaan deze pagina. Daar vindt u een document met veel achtergrondinformatie over de verschillende klachten bij neuropathie.

 

Wat betreft (rest)klachten in het algemeen na sepsis

Stel je prijs op advies dan wel een gesprek om op weg te worden geholpen, kijk dan voor de diverse mogelijkheden bij deze informatieve pagina. Of stuur geheel vrijblijvend een mail via het contactformulier. In de boeken ‘Septische shock’, en meer recent, ‘Sepsis en daarna’, speciaal geschreven als houvast voor (ex-)patiënten en naasten, wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen van sepsis. Zie voor meer info deze link

 

Neurocognitieve klachten

Veel mensen ervaren na een sepsis neurocognitieve klachten (problemen met het geheugen, de concentratie, het verdelen van de aandacht, multitasken, etc.). Dit heeft te maken met het feit dat het brein bij een sepsis zwaar onder vuur ligt. Niet voor niets treedt bij veel mensen met een sepsis een delier op, dit is acute verwardheid (niet meer weten waar je bent, wat er gebeurt, gedesoriënteerd en/of onrustig zijn, niet meer helder kunnen nadenken, soms dingen zien die er niet zijn, etc. ). Zie hieronder de verhelderende uitleg van dr. Farid Abdo (intensivist in het Radboud) over de verstorende werking van ernstige infectie en sepsis op het brein.

Zie voor informatie over ziekte en het brein ook bij: www.hersenletsel-uitleg.nl en www.hersenletsel.nl. Deze verstoringen van het brein kunnen gaandeweg verbeteren maar ook blijvend aandacht vragen.

Om er achter te komen of u mogelijk functies hebt ingeleverd, kunt u een neuropsychologische test laten doen. Zie hier voor alle info over deze test. Een dergelijke test geeft een objectief inzicht in de mogelijk aanwezige problematiek en kan helpen helder te krijgen of er sprake is van Niet Aangeboren Hersenletsel (schade die ontstaan is in de loop van het leven, in dit geval a.g.v. een proces in het lichaam zoals sepsis),

Ook in het boek Sepsis en daarna worden de neurocognitieve klachten uitgebreid beschreven. 

 

 

 

 

Depressieve klachten kunnen soms extra ‘uitgelokt’ of versterkt worden door sepsis

Floor van Heesch promoveerde op dit onderwerp in 2014. Haar proefschrift droeg de titel ‘Inflammation-induced depression’ (vrij in het Nederlands vertaald: door ontsteking op gang gebrachte depressie). Zie in deze link ook het artikel hierover in de Volkskrant. Voor de PDF van haar proefschrift: zie hier

 

Sepsis is een ontspoorde reactie van het lichaam op een infectie, die levensgevaarlijke vormen aanneemt

In onderstaande video’s wordt duidelijk zichtbaar gemaakt hoe deze ontsporing, via (ontstekingsstoffen in) de bloedbaan, 

steeds massalere vormen aanneemt. Daarom is tijdige herkenning zo belangrijk. Zie daarvoor ook deze info.

 

 

Bloedvergiftiging/sepsis vraagt wereldwijd onze aandacht

 

Sepsis, in de volksmond bloedvergiftiging, vraagt nog steeds veel slachtoffers. Zie ook het artikel in Kritiek. Sepsis kan gevolgen hebben die diep ingrijpen, zie op deze pagina (onderaan) twee daarvan uitgelicht bij ‘Stollingsstoornissen’ en ‘Polyneuropathie’. Het begin is meestal sluipend en daarom ziet de patiënt er vaak niet uit als ‘een noodgeval’. Toch is spoed geboden. Wanneer? Als 2 of meer van de volgende criteria zich voordoen: 

-Koorts > 38,3 of ondertemperatuur van 36 graden Celsius of lager
-Hartslag > 90/min
-Ademfrequentie > 20/min
-Sterke afwijkingen in het aantal/soort witte bloedcellen

én er verdenking is op, of aanwijzing voor infectie. Dan moeten de alarmbellen voor sepsis gaan rinkelen. In februari 2016 werd in the Journal of the American Medical Association een nieuwe richtlijn voor betere screening gelanceerd, de zgn. SOFA, Sequential Organ Failure Assessment. En niet minder belangrijk: ook een ‘quick SOFA’ waardoor a.d.h.v. een paar verschijnselen de rode vlag voor sepsis gehesen kan worden. Die verschijnselen zijn: veranderingen in de bewustzijnstoestand/verwardheidmoeite met ademen (ademhaling sneller dan 22/min.) en/of een bovendruk van 100 of minder, in combinatie met een sterk vermoeden van infectie.

Zie ook het illustratieve filmpje van de JAMA. Er bestaat ook een soort checklist voor gebruik in ziekenhuizen,

zie bij screeningsblad ernstige sepsis

Klik hier voor een animatiefilm over sepsis of bekijk hieronder de video over sepsis.

 

 

Voorbeelden van beginnend orgaanfalen zijn verwardheid, verminderde urineproductie of ademhalingsmoeilijkheden, dan praat je over een (ernstige) sepsis. Treedt er daarnaast lage bloeddruk op die niet verbetert door extra vocht toe te dienen, dan verkeert het lichaam in een septische shock.
Er zijn diverse micro-orgnismen die een infectie en (dus ook een sepsis) kunnen veroorzaken, dit kunnen evt. ook schimmels zijn. Meestal wordt sepsis echter veroorzaakt door een infectie met een bacterie of een virus. Zie voor een duidelijk filmpje over bacterieën en virussen bij: Wat zijn infecties?
 

Vroegtijdige herkenning van sepsis is van levensbelang

Daarom is de Surviving Sepsis Campaign in 2002 opgericht, in samenwerking tussen de Society of Critical Care Medicine en de European Society of Intensive Care Medicine, om de sterfte door ernstige sepsis en septische shock in de wereld terug te dringen. 

Surviving Sepsis Campaign

Er zijn door hen richtlijnen (waaronder de ‘sepsis-bundel’) opgesteld voor de vroege onderkenning en verbeterde behandeling van dit ziektebeeld. Zie ook hier hun website.
Jaarlijks is er ook een Internationaal congres waar professionals uit de gehele wereld de laatste kennis met elkaar uitwisselen over sepsis. Zie hier.
En om de bewustwording onder zowel professionals als het publiek verder te vergroten is ook de Wereld Sepsis dag, jaarlijks op 13 september, in het leven geroepen. Zie World Sepsis Day

 

De sepsis-bundel

De sepsisbundel is een geheel van maatregelen om sepsis tijdig te ondervangen binnen een vastgestelde tijd, waaronder de resuscitatie-bundel:
binnen 3 uur na de diagnosestelling: bloedkweken, gevolgd door het starten met breedspectrum antibiotica, het meten van het gehalte lactaat in het bloed (waaraan te zien is of de weefsels voldoende zuurstof krijgen), en het starten met de toediening van vocht bij een lage bloeddruk of een te hoog lactaatgehalte 
binnen 6 uur na de diagnosestelling: het starten van medicijnen wanneer de bloeddruk ondanks extra vocht te laag blijft, het meten van de zuurstofverzadiging in het aderlijk bloed (via een zgn. centraal veneuze katheter) en het opnieuw bepalen van het lactaatgehalte. Het sterfterisico daalt met de naleving van deze bundel significant. De eerste uren zijn dus cruciaal. In diverse ziekenhuizen, ook in het buitenland werkt men op (verpleeg)afdelingen met de zgn. ‘Sepsis six’; bij een ernstig vermoeden van sepsis start men met zuurstoftoediening, bloedkweken, antibiotica, extra vocht, lactaatbepaling en het inbrengen van een catheter om de urineproductie te kunnen meten. Als dit binnen een uur gebeurt, verdubbelen de overlevingskansen.

 

Sepsis actieplan in Engeland gelanceerd eind 2015

Bij de totstandkoming van dit plan hebben vele beroepsgroepen, opleidingen e.a. centra tezamen met de overheid, de handen ineen geslagen. Zie de site van de NHS (National Health Service). Dat verdient navolging! Zie ook de eerder uitgebrachte powerpoint-presentatie: ‘Suspect sepsis, say sepsis, save someone’s life today’.

 

De ‘Sepsis six’

In Engeland maakte men de volgende film (UK Sepsis Trust) waarin de Sepsis Six maatregelen worden genoemd maar ook de noodzaak daarvan erg goed duidelijk wordt gemaakt. In de United Kingdom worden elk jaar 100.000 mensen geconfronteerd met sepsis waarvan ruim één derde komt te overlijden. Ook in Nederland is sepsis doodsoorzaak nr. 1 op onze IC’s…

Het vervolg, wanneer de situatie van de patiënt toch verslechtert, is het toepassen op de Intensive Care, van de managementbundel waaronder: beschermende beademing, het bewaken van een normaal glucosegehalte en het toedienen van lage doseringen hydrocortison in de acute fase van de shock. Geactiveerd Proteine C=aPC=Drotrecogin alpha is eind 2011 geschrapt uit deze managementbundel omdat het niets bleek toe te voegen

 

Er kan nog meer gedaan worden om sepsis terug te dringen

In de berichtgeving door de NOS op 18 november 2013 valt in het interview met Cordula Wagner (van het Nivel en VUmc) te beluisteren dat er nog werk aan de winkel is in het verder terugdringen van sepsis in de ziekenhuizen. Zie hier het filmpje op de site van de NOS.

 

Enkele gevolgen van sepsis nader uitgelicht

Hieronder volgt informatie over stollingsstoornissen tijdens sepsis, en over optredende neuropathie.

Stollingsstoornissen a.g.v. een verstoorde bloedstolling tijdens sepsis, kunnen veel gevolgen hebben zoals lokale veranderingen in de bloeddoorstroming, bloedingen en/of stolsels met soms, in ernstige gevallen, afsterven van weefsel tot gevolg. Dit (Engelstalig) filmpje laat zien wat er gebeurt.

 

Polyneuropathie
In dit document leest u alles over polyneuropathie.

Wilt u meer weten of iets vertellen? Mail of bel geheel vrijblijvend, voorinformatie, vragen of een luisterend oor.
Mailen kunt u doen via het contactformulier
Tel: 06-41271004

Andere mogelijkheden zijn:
-Begeleiding op maatLees verder..
-Lezing of lesLees verder..
-Het boek ‘Sepsis en daarna’ of ‘Septische shock’ Bestellen? Lees verder..
-Een informatie-brochure over sepsis (per mail gratis). 
Aanvragen? Gebruik het contactformulier. Ook om te reageren.

 
Sepsis en daarna, KvK nummer: 56090838 zie ook www.bloedvergiftiging.com