Video’s en andere info over (de gevolgen van) sepsis

 

‘Sepsis nummer 1 doodsoorzaak op IC, meer onderzoek nodig’

SBS 6 deed verslag van de petitie-aanbieding op 23 januari 2018.

 

 

Verdere aandacht voor sepsis in de Nederlandse media

 

Op 27 september plaatste de Gelderlander 2 interviews, met Marco van Brakel en Petra Haans, en werd aandacht besteed aan de Sepsis Lotgenoten Dag op 29 september 2018

Lees hier het artikel

Op 30 mei 2018 plaatste het AD een interview met Liza Veerman die de verwoestende gevolgen van sepsis haar leven lang met zich meedraagt (infectie door meningokokken type W)

Lees hier het interview en/of bekijk de video

Op 20 januari 2018 besteedde het Reformatorisch dagblad aan sepsis

Lees hier het artikel waarin aandacht voor: de petitie SOS voor sepsis en het groeiend aantal gevallen van sepsis

Op 16 januari besteedde het programma Hart van Nederland, van SBS6, aandacht aan sepsis

Bekijk hier het indringende interview met Simone en haar man (na 11 maanden Intensive Care)

Op 15 januari besteedde het AD ruime aandacht aan de sepsis die Simone opliep door een kattenbeet

Lees hier het interview met haar en haar man (na 11 maanden Intensive Care)

Op 23 oktober 2017 besteede het AD op haar website aandacht aan sepsis

(Heftige foto’s!). De Brit Garlick verloor door sepsis beide onderbenen en zijn handen. Lees het hier.

Op 13 september 2017 besteedde Linda Nieuws aandacht aan sepsis/bloedvergiftiging

Emmelie vertelt over de sepsis die ze ontwikkelde na het plaatsen van een spiraaltje

Op 30 maart 2017 besteedde RTL weekend-magazine aandacht aan sepsis (ook in het journaal!)

Zie voor het uitgebreide interview met Chantal en Mariëlle op de RTL website hier.

Op 30 maart 2017 besteedde RTL nieuws aandacht aan sepsis

Zie voor een uitgebreid interview met Angela (die in haar kraambed een sepsis kreeg) deze link.

 

Klachten na sepsis

 

Wat betreft (rest)klachten in het algemeen na sepsis

Stel je prijs op advies dan wel een gesprek om op weg te worden geholpen, kijk dan voor de diverse mogelijkheden bij deze informatieve pagina. Of stuur geheel vrijblijvend een mail via het contactformulier.

 

Informatief animatie-filmpje waarin sepsis, en het belang van tijdige herkenning, wordt uitgelegd

Het filmpje dat is gemaakt door de GSA is Engelstalig maar de beelden spreken wel voor zich.

 

Video over restklachten na sepsis: ‘Life after sepsis’

Een duidelijke animatiefilm geeft inzicht in de ‘nasleep’ van sepsis. Aan de hand van een studie waarbij sepsispatiënten van 50 jaar en ouder, 8 jaar lang werden gevolgd, laat het filmpje het volgende zien: door het inventariseren van 11 dagelijkse taken (o.a. lopen, aankleden, medicijnen innemen maar ook geheugen, rekenen, woordvinding en oriëntatie) bleek zo’n 60% van de sepsispatiënten een verslechterde fysieke óf neurocognitieve conditie te ervaren  (t.o.v. anderen die in het ziekenhuis lagen, van vergelijkbare leeftijd). Sepsis is meer dan een acuut ziektebeeld, het trekt een grote wissel op patiënt én naasten. Te vaak wordt gedacht dat wanneer de infectie is bestreden, alle problemen daarmee ook zijn verdwenen. Dit filmpje vertelt anders, maar is ook positief over preventie door bijv. al vroeg met (brein)revalidatie te beginnen. Zie het filmpje hier (bron: McMaster University 2016)

 

Sepsis Alliance komt met een duidelijke video voor sepsis-overlevenden en hun naasten.

Als belangrijk aandachtspunt worden genoemd: 

1)Meer bewustwording van  lange termijngevolgen, 2)Een goed ontslagplan bij het verlaten van het ziekenhuis (o.a. met aandacht voor de medicatie die gestopt, gestart of hervat moet worden), 3)Goede nazorg door de huisarts, 4)Werken aan herstel o.a. met fysiotherapie en 5)Op tijd medische hulp inschakelen bij signalen van infectie

 

 

 

Zie de nieuwste video (sept. 2017) van de Sepsis Alliance met artsen, ex-patiënt en naaste aan het woord.

 

 

Neuropathie

Kijk voor informatie over specifieke klachten zoals neuropathie onderaan deze pagina. Daar vindt u een document met veel achtergrondinformatie over de verschillende klachten bij neuropathie.

 

Wat betreft (rest)klachten in het algemeen na sepsis

Stel je prijs op advies dan wel een gesprek om op weg te worden geholpen, kijk dan voor de diverse mogelijkheden bij deze informatieve pagina. Of stuur geheel vrijblijvend een mail via het contactformulier.

 

Neurocognitieve klachten

Veel mensen ervaren na een sepsis neurocognitieve klachten (problemen met het geheugen, de concentratie, het verdelen van de aandacht, multitasken, etc.). Dit heeft te maken met het feit dat het brein bij een sepsis zwaar onder vuur ligt. Niet voor niets treedt bij veel mensen met een sepsis een delier op, dit is acute verwardheid (niet meer weten waar je bent, wat er gebeurt, gedesoriënteerd en/of onrustig zijn, niet meer helder kunnen nadenken, soms dingen zien die er niet zijn, etc. ). Zie hieronder de verhelderende uitleg van dr. Farid Abdo (intensivist in het Radboud) over de verstorende werking van ernstige infectie en sepsis op het brein.

Zie voor informatie over ziekte en het brein ook bij: www.hersenletsel-uitleg.nl. Deze verstoringen van het brein kunnen gaandeweg verbeteren maar ook blijvend aandacht vragen.

Om er achter te komen of u mogelijk functies hebt ingeleverd, kunt u een neuropsychologische test laten doen. Zie hier voor alle info over deze test. Een dergelijke test geeft een objectief inzicht in de mogelijk aanwezige problematiek en kan helpen helder te krijgen of er sprake is van Niet Aangeboren Hersenletsel (schade die ontstaan is in de loop van het leven, in dit geval a.g.v. een proces in het lichaam zoals sepsis),

Ook in het boek Sepsis en daarna worden de neurocognitieve klachten uitgebreid beschreven. 

 

 

 

 

Depressieve klachten kunnen soms extra ‘uitgelokt’ of versterkt worden door sepsis

Floor van Heesch promoveerde op dit onderwerp in 2014. Haar proefschrift droeg de titel ‘Inflammation-induced depression’ (vrij in het Nederlands vertaald: door ontsteking op gang gebrachte depressie). Zie in deze link ook het artikel hierover in de Volkskrant. Voor de PDF van haar proefschrift: zie hier

 

Sepsis is een ontspoorde reactie van het lichaam op een infectie, die levensgevaarlijke vormen aanneemt

In onderstaande video wordt duidelijk zichtbaar gemaakt hoe deze ontsporing, via (ontstekingsstoffen in) de bloedbaan, 

steeds massalere vormen aanneemt. Daarom is tijdige herkenning zo belangrijk. Zie daarvoor ook deze info.

 

 

Bloedvergiftiging/sepsis vraagt wereldwijd onze aandacht

Sepsis, in de volksmond bloedvergiftiging, vraagt nog steeds veel slachtoffers. Zie ook het artikel in Kritiek. Sepsis kan gevolgen hebben die diep ingrijpen, zie op deze pagina (onderaan) twee daarvan uitgelicht bij ‘Stollingsstoornissen’ en ‘Polyneuropathie’. Het begin is meestal sluipend en daarom ziet de patiënt er vaak niet uit als ‘een noodgeval’. Toch is spoed geboden. Wanneer? Als 2 of meer van de volgende criteria zich voordoen: 

-Koorts > 38,3 of ondertemperatuur van 36 graden Celsius of lager
-Hartslag > 90/min
-Ademfrequentie > 20/min
-Sterke afwijkingen in het aantal/soort witte bloedcellen

én er verdenking is op, of aanwijzing voor infectie. Dan moeten de alarmbellen voor sepsis gaan rinkelen. In februari 2016 werd in the Journal of the American Medical Association een nieuwe richtlijn voor betere screening gelanceerd, de zgn. SOFA, Sequential Organ Failure Assessment. En niet minder belangrijk: ook een ‘quick SOFA’ waardoor a.d.h.v. een paar verschijnselen de rode vlag voor sepsis gehesen kan worden. Die verschijnselen zijn: veranderingen in de bewustzijnstoestand/verwardheidmoeite met ademen (ademhaling sneller dan 22/min.) en/of een bovendruk van 100 of minder, in combinatie met een sterk vermoeden van infectie.

Zie ook het illustratieve filmpje van de JAMA. Er bestaat ook een soort checklist voor gebruik in ziekenhuizen,

zie bij screeningsblad ernstige sepsis

Klik hier voor een animatiefilm over sepsis of bekijk hieronder de video over sepsis.

 

 

Voorbeelden van beginnend orgaanfalen zijn verwardheid, verminderde urineproductie of ademhalingsmoeilijkheden, dan praat je over een (ernstige) sepsis. Treedt er daarnaast lage bloeddruk op die niet verbetert door extra vocht toe te dienen, dan verkeert het lichaam in een septische shock.
Er zijn diverse micro-orgnismen die een infectie en (dus ook een sepsis) kunnen veroorzaken, dit kunnen evt. ook schimmels zijn. Meestal wordt sepsis echter veroorzaakt door een infectie met een bacterie of een virus. Zie voor een duidelijk filmpje over bacterieën en virussen bij: Wat zijn infecties?
 

Vroegtijdige herkenning van sepsis is van levensbelang

Daarom is de Surviving Sepsis Campaign in 2002 opgericht, in samenwerking tussen de Society of Critical Care Medicine en de European Society of Intensive Care Medicine, om de sterfte door ernstige sepsis en septische shock in de wereld terug te dringen. 

Surviving Sepsis Campaign

Er zijn door hen richtlijnen (waaronder de ‘sepsis-bundel’) opgesteld voor de vroege onderkenning en verbeterde behandeling van dit ziektebeeld. Zie ook hier hun website.
Jaarlijks is er ook een Internationaal congres waar professionals uit de gehele wereld de laatste kennis met elkaar uitwisselen over sepsis. Zie hier.
En om de bewustwording onder zowel professionals als het publiek verder te vergroten is ook de Wereld Sepsis dag, jaarlijks op 13 september, in het leven geroepen. Zie World Sepsis Day

 

De sepsis-bundel

De sepsisbundel is een geheel van maatregelen om sepsis tijdig te ondervangen binnen een vastgestelde tijd, waaronder de resuscitatie-bundel:
binnen 3 uur na de diagnosestelling: bloedkweken, gevolgd door het starten met breedspectrum antibiotica, het meten van het gehalte lactaat in het bloed (waaraan te zien is of de weefsels voldoende zuurstof krijgen), en het starten met de toediening van vocht bij een lage bloeddruk of een te hoog lactaatgehalte 
binnen 6 uur na de diagnosestelling: het starten van medicijnen wanneer de bloeddruk ondanks extra vocht te laag blijft, het meten van de zuurstofverzadiging in het aderlijk bloed (via een zgn. centraal veneuze katheter) en het opnieuw bepalen van het lactaatgehalte. Het sterfterisico daalt met de naleving van deze bundel significant. De eerste uren zijn dus cruciaal. In diverse ziekenhuizen, ook in het buitenland werkt men op (verpleeg)afdelingen met de zgn. ‘Sepsis six’; bij een ernstig vermoeden van sepsis start men met zuurstoftoediening, bloedkweken, antibiotica, extra vocht, lactaatbepaling en het inbrengen van een catheter om de urineproductie te kunnen meten. Als dit binnen een uur gebeurt, verdubbelen de overlevingskansen.

 

Sepsis actieplan in Engeland gelanceerd eind 2015

Bij de totstandkoming van dit plan hebben vele beroepsgroepen, opleidingen e.a. centra tezamen met de overheid, de handen ineen geslagen. Zie de site van de NHS (National Health Service). Dat verdient navolging! Zie ook de eerder uitgebrachte powerpoint-presentatie: ‘Suspect sepsis, say sepsis, save someone’s life today’.

 

De ‘Sepsis six’

In Engeland maakte men de volgende film (UK Sepsis Trust) waarin de Sepsis Six maatregelen worden genoemd maar ook de noodzaak daarvan erg goed duidelijk wordt gemaakt. In de United Kingdom worden elk jaar 100.000 mensen geconfronteerd met sepsis waarvan ruim één derde komt te overlijden. Ook in Nederland is sepsis doodsoorzaak nr. 1 op onze IC’s…

Het vervolg, wanneer de situatie van de patiënt toch verslechtert, is het toepassen op de Intensive Care, van de managementbundel waaronder: beschermende beademing, het bewaken van een normaal glucosegehalte en het toedienen van lage doseringen hydrocortison in de acute fase van de shock. Geactiveerd Proteine C=aPC=Drotrecogin alpha is eind 2011 geschrapt uit deze managementbundel omdat het niets bleek toe te voegen

 

Er kan nog meer gedaan worden om sepsis terug te dringen

In de berichtgeving door de NOS op 18 november 2013 valt in het interview met Cordula Wagner (van het Nivel en VUmc) te beluisteren dat er nog werk aan de winkel is in het verder terugdringen van sepsis in de ziekenhuizen. Zie hier het filmpje op de site van de NOS.

 

Enkele gevolgen van sepsis nader uitgelicht

Hieronder volgt informatie over stollingsstoornissen tijdens sepsis, en over optredende neuropathie.

Stollingsstoornissen a.g.v. een verstoorde bloedstolling tijdens sepsis, kunnen veel gevolgen hebben zoals lokale veranderingen in de bloeddoorstroming, bloedingen en/of stolsels met soms, in ernstige gevallen, afsterven van weefsel tot gevolg. Dit (Engelstalig) filmpje laat zien wat er gebeurt.

 

Polyneuropathie
In dit document leest u alles over polyneuropathie.

Wilt u meer weten of iets vertellen? Mail of bel geheel vrijblijvend, voorinformatie, vragen of een luisterend oor.
Mailen kunt u doen via het contactformulier
Tel: 06-41271004

Andere mogelijkheden zijn:
-Begeleiding op maatLees verder..
-Lezing of lesLees verder..
-Het boek ‘Sepsis en daarna’ of ‘Septische shock’ Bestellen? Lees verder..
-Een informatie-brochure over sepsis (per mail gratis). 
Aanvragen? Gebruik het contactformulier. Ook om te reageren.

 
Sepsis en daarna, KvK nummer: 56090838 zie ook www.bloedvergiftiging.com