Gevolgen van sepsis toegelicht

 

Sepsis is een levensgevaarlijk ziektebeeld waarvan de impact veel verder reikt dan de infectie waarmee het begon.

Sepsis is namelijk een ontsporing van die infectie. Een ontsporing die het hele lijf en alle organen zwaar belast. In die zin is sepsis een systeem-aandoening. Bovendien is sepsis voor velen een overrompelende ervaring; de toestand van de patiënt kan razendsnel verergeren waardoor intensieve medische zorg nodig is; dit kan ook mentaal veel sporen nalaten.

De specifieke gevolgen van sepsis zijn voor een groot deel terug te voeren op de enorme ontstekingsreactie die losbarst in het lichaam, waardoor o.a. organen schade kunnen lijden (zoals de longen, het brein en de nieren), het immuunsysteem nog lange tijd ontregeld kan zijn en de bloedstolling en de bloedsomloop in de acute fase van de ziekte ernstig verstoord kunnen raken waardoor sommigen te maken krijgen met amputaties als gevolg van geleden zuurstoftekort. Dit alles kan binnen korte of langere tijd een enorme aanslag zijn op het lichaam. Niet voor niets vraagt sepsis veel slachtoffers.

Zie ook ‘Veel gestelde vragen’.

 

In het filmpje hieronder vertellen 5 personen over hun ervaring met sepsis

 

 

 

 

SepsisNet, deze website werd op 11 september 2020 gelanceerd. Voor meer bewustwording, onder het publiek en professionals, ook over de gevolgen. Zie de nieuwe filmpjes en veel andere informatie.

SepsisNet is de nieuwe website die met financiering van het ministerie van VWS tot stand is gekomen. Het is één van de concrete resultaten van het overleg met VWS n.a.v. de petitie ‘SOS voor. sepsis’, met dank aan alle ex-patiënten en een zeer dappere nabestaande én prof. Peter Pickkers (Radboud UMC) die de petitie-aanbieding ondersteunde. En dank ook aan dr. Arthur van Zanten (Gelderse Vallei ZH) die vanaf het begin bij de gesprekken met het ministerie aanwezig was.

Zie de heldere informatie op www.sepsisnet.nl bedoeld om het publiek en professionals veel meer voor te lichten over de vroege herkenning van sepsis; wat zijn de signalen, waarom is tijdig ingrijpen zo belangrijk, hoe groot is de impact? Belangrijk is dat ook op SepsisNet de aandacht nu is verbreed naar de patiënten die wél. en die niet op de IC lagen want ook de laatstgenoemde groep ondervindt vaak veel restklachten. SepsisNet wil ook meer aandacht vragen voor de gevolgen van sepsis. Zie hieronder een duidelijk filmpje over de impact van sepsis.

 

 

 

 

 

Boek Sepsis en daarna, informatie en uitleg over de gevolgen van sepsis

Een compact boek, geschreven door ex-patiënte en oud-verpleegkundige Idelette Nutma, als informatie-bron en houvast bij het herstel, voor patiënt en naasten. Gedegen kennis en aandacht voor beleving en praktische tips wisselen elkaar af. Toegankelijk geschreven. Een echte steun. Zie hier voor alle info.

Boek Sepsis en daarna
Boek Sepsis en daarna, steun bij het herstel

 

Workshop Herstellen na sepsis, nazorg voor (ex-)patiënt en naaste

Idelette Nutma
Idelette Nutma

Heb je allemaal vragen? Wil je graag concrete richtingwijzers om de weg omhoog weer te vinden? Zoek je (h)erkenning? Dan is deze workshop een aanrader.

U/jij krijgt deskundige uitleg, er wordt aandacht besteed aan de impact van sepsis en er worden concrete tips gegeven voor het herstel. Daarnaast is er volop uitwisseling met lotgenoten. Een steun in de rug die echt een verschil kan maken. De workshop wordt gegeven door Idelette Nutma, oud-sepsis-patiënt en oud-verpleegkundige, tevens ervaringsdeskundig coach en initiatiefnemer van de Sepsis Lotgenoten Dag. Voor alle informatie zie deze pagina.

 

Aandacht voor impact van de Intensive Care en het Post Intensive Care Syndroom (PICS)

Voor veel sepsis-patiënten en naasten geldt dat zij geconfronteerd werden of worden met een Intensive Care-opname. Behalve de sepsis zélf, kan ook een IC-opname heel veel met patiënten en naasten doen, zowel fysiek, mentaal als sociaal. Alle aandacht voor de effecten van Corona heeft ook díe impact meer in de ‘spotlight’ gezet. Zie hieronder: 

 

18-5-2020: ‘IC-trauma in Corona-tijd’, uitzending van programma Kruispunt

8-5-2020: ‘Je gaat er met de ene ziekte in en komt er met een extra aandoening uit’, in de Volkskrant

6-5-2020: ‘Revalidatie na corona zwaarder dan gedacht; grote groep patiënten moet zich nog melden, Brabants Dagblad

27-4-2020: ‘Na 3 weken Intensive Care nog 21 weken revalideren’ in het NRC

22-4-2020: ‘Soms nog jaren tobben met naweeën van IC-opname’ in het Reformatorisch Dagblad

17-4-2020: ‘Zo ziet de revalidatie na Corona eruit’ op RTL4

12-4-2020: ‘Na de Intensive Care begint herstel pas echt’ in het AD.

11-4-2020: ‘Meerderheid IC-patiënten kampt met langdurige fysieke en mentale gevolgen In het NOS journaal.

4-4-2020: ‘Daphne’s gevecht begon pas ná de intensive care’  in dagblad Trouw.

1-4-2020: ‘Herstel na langdurig ic-verblijf door corona is vaak moeizaam’ bij Eén Vandaag.

 

Behulpzame webinar, met aandacht voor revalidatie, n.a.v. de impact door de Corona-crisis

Zie deze link naar een webinar, georganiseerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging in samenwerking met het Nederlands Huisartsengenootschap, waarin uitgebreid aandacht voor revalidatie en het Post Intensive Care Syndroom.

O.a. Dr. Marike van der Schaaf is aan het woord, samen met huisartsen.

 

 

Toolkit voor revalidatie na kritieke ziekte

De revalidatie-afdeling van het AMC heeft in samenwerking met het Amsterdam UMC (afdeling Revalidatie en afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen) en de Hogeschool van Amsterdam (opleidingen Fysiotherapie, Ergotherapie en Voeding en Diëtetiek), de professionals van het REACH netwerk en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi), patiëntenvereniging IC connect en de FCIC (Family en patient Centered Intensive Care) en in afstemming met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NvD) een prachtige Tookit samengesteld, hier te vinden.

 

Vereniging Hersenletsel besteedde aandacht aan de gevolgen van sepsis in aprilnummer 2019

In het aprilnummer besteedde het Hersenletselmagazine een 3 pagina’s groot artikel aan sepsis. U vindt er een interview met de initiatiefnemer van deze website. Lees het artikel.

 

Sepsis Alliance kwam in febr. 2018 met een duidelijke video voor sepsis-overlevenden en hun naasten.

Als belangrijk aandachtspunt worden genoemd: 

1)Meer bewustwording van  lange termijngevolgen, 2)Een goed ontslagplan bij het verlaten van het ziekenhuis (o.a. met aandacht voor de medicatie die gestopt, gestart of hervat moet worden), 3)Goede nazorg door de huisarts en informatie wie gebeld moet worden bij bepaalde klachten, 4)Werken aan herstel o.a. met fysiotherapie en 5)Op tijd medische hulp inschakelen bij signalen van infectie

 

 

 

 

 

 

Klachten na sepsis

 

Wat betreft (rest)klachten in het algemeen na sepsis

Stel je prijs op advies dan wel een gesprek om op weg te worden geholpen, kijk dan voor de diverse mogelijkheden bij deze informatieve pagina. Of stuur geheel vrijblijvend een mail via het contactformulier. In de boeken ‘Septische shock’, en meer recent, ‘Sepsis en daarna’, speciaal geschreven als houvast voor (ex-)patiënten en naasten, wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen van sepsis. Zie voor meer info deze link

 

Informatief animatie-filmpje waarin sepsis, en het belang van tijdige herkenning, wordt uitgelegd

Het filmpje dat is gemaakt door de GSA is Engelstalig maar de beelden spreken wel voor zich.

 

Video over restklachten na sepsis: ‘Life after sepsis’

Een duidelijke animatiefilm geeft inzicht in de ‘nasleep’ van sepsis. Aan de hand van een studie waarbij sepsispatiënten van 50 jaar en ouder, 8 jaar lang werden gevolgd, laat het filmpje het volgende zien: door het inventariseren van 11 dagelijkse taken (o.a. lopen, aankleden, medicijnen innemen maar ook geheugen, rekenen, woordvinding en oriëntatie) bleek zo’n 60% van de sepsispatiënten een verslechterde fysieke óf neurocognitieve conditie te ervaren  (t.o.v. anderen die in het ziekenhuis lagen, van vergelijkbare leeftijd). Sepsis is meer dan een acuut ziektebeeld, het trekt een grote wissel op patiënt én naasten. Te vaak wordt gedacht dat wanneer de infectie is bestreden, alle problemen daarmee ook zijn verdwenen. Dit filmpje vertelt anders, maar is ook positief over preventie door bijv. al vroeg met (brein)revalidatie te beginnen. Zie het filmpje hier (bron: McMaster University 2016)

 

Het Post Intensive Care Syndroom

Een grote groep sepsispatiënten wordt behandeld op de Intensive Care. De combinatie van behandelingen en ervaringen op de IC, naast de impact van het doormaken van een kritieke ziekte (zoals sepsis), worden sinds 2012 samengevat onder de term: Post Intensive Care syndroom. Zie ook op de website van IC Connect en in het boek Sepsis en daarna voor verdere informatie. Of bekijk de video over het Post Intensive Care Syndroom.

 

Zie de nieuwste video (sept. 2017) van de Sepsis Alliance met artsen, ex-patiënt en naaste aan het woord.

 

 

Neuropathie

Kijk voor informatie over specifieke klachten zoals neuropathie onderaan deze pagina. Daar vindt u een document met veel achtergrondinformatie over de verschillende klachten bij neuropathie.

 

Wat betreft (rest)klachten in het algemeen na sepsis

Stel je prijs op advies dan wel een gesprek om op weg te worden geholpen, kijk dan voor de diverse mogelijkheden bij deze informatieve pagina. Of stuur geheel vrijblijvend een mail via het contactformulier. In de boeken ‘Septische shock’, en meer recent, ‘Sepsis en daarna’, speciaal geschreven als houvast voor (ex-)patiënten en naasten, wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen van sepsis. Zie voor meer info deze link

 

Neurocognitieve klachten

Veel mensen ervaren na een sepsis neurocognitieve klachten (problemen met het geheugen, de concentratie, het verdelen van de aandacht, multitasken, etc.). Dit heeft te maken met het feit dat het brein bij een sepsis zwaar onder vuur ligt.  Ook klachten van overprikkeling komen veel voor. De precieze invloed van sepsis op het menselijk brein wordt nog onderzocht en zal nog veel tijd vergen, maar duidelijk is dat het brein bij sepsis wel echt ‘in de vuurlinie’ ligt. Evenwel zijn niet al deze klachten zichtbaar te maken op bijv. een MRI scan. Maar dat maakt ze niet minder vervelend en belemmerend. De klachten die mensen na een sepsis ervaren gelijken vaak op die van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en dat ze functies hebben ingeleverd is vaak overduidelijk. Daarom steunt Sepsis en daarna de actie ‘Leg de link!’. Professionals doen er goed aan zich te realiseren dat neurocognitieve klachten, serieuze klachten zijn en dat ze een direct gevolg kunnen zijn van sepsis en kritieke ziekte. Zie de actie Leg de link! En zie voor meer uitleg over neurocognitieve klachten verder op deze pagina of op de website www.overprikkeling.com.

Niet voor niets treedt bij veel mensen met een sepsis een delier op, dit is acute verwardheid (niet meer weten waar je bent, wat er gebeurt, gedesoriënteerd en/of onrustig zijn, niet meer helder kunnen nadenken, soms dingen zien die er niet zijn, etc. ); het brein is ook één van de organen die kunnen gaan falen bij een sepsis. Zie hieronder het filmpje met de verhelderende uitleg van dr. Farid Abdo (intensivist in het Radboud) over de verstorende werking van ernstige infectie en sepsis op het brein. Ook het interview met prof. Slooter geeft veel verheldering, zie deze blog.

Zie voor informatie over ziekte en het brein ook bij: www.hersenletsel-uitleg.nl en www.hersenletsel.nl. Deze verstoringen van het brein kunnen gaandeweg verbeteren maar ook blijvend aandacht vragen.

Om er achter te komen of u mogelijk functies hebt ingeleverd, kunt u een neuropsychologische test laten doen. Zie hier voor alle info over deze test. Een dergelijke test geeft een objectief inzicht in de mogelijk aanwezige problematiek en kan helpen helder te krijgen of er sprake is van Niet Aangeboren Hersenletsel (schade die ontstaan is in de loop van het leven, in dit geval a.g.v. een proces in het lichaam zoals sepsis),

Ook in het boek Sepsis en daarna worden de neurocognitieve klachten uitgebreid beschreven. 

 

 

 

 

Depressieve klachten kunnen soms extra ‘uitgelokt’ of versterkt worden door sepsis

Floor van Heesch promoveerde op dit onderwerp in 2014. Haar proefschrift droeg de titel ‘Inflammation-induced depression’ (vrij in het Nederlands vertaald: door ontsteking op gang gebrachte depressie). Zie in deze link ook het artikel hierover in de Volkskrant. Voor de PDF van haar proefschrift: zie hier

 

Enkele gevolgen van sepsis nader uitgelicht

Hieronder volgt informatie over stollingsstoornissen tijdens sepsis, en over optredende neuropathie.

Stollingsstoornissen a.g.v. een verstoorde bloedstolling tijdens sepsis, kunnen veel gevolgen hebben zoals lokale veranderingen in de bloeddoorstroming, bloedingen en/of stolsels met soms, in ernstige gevallen, afsterven van weefsel tot gevolg. Dit (Engelstalig) filmpje laat zien wat er gebeurt.

 

Polyneuropathie
In dit document leest u alles over polyneuropathie.

Wilt u meer weten of iets vertellen? Mail of bel geheel vrijblijvend, voorinformatie, vragen of een luisterend oor.
Mailen kunt u doen via het contactformulier
Tel: 06-41271004

Andere mogelijkheden zijn:
-Begeleiding op maatLees verder..
-Lezing of lesLees verder..
-Het boek ‘Sepsis en daarna’ of ‘Septische shock’ Bestellen? Lees verder..
-Een informatie-brochure over sepsis (per mail gratis). 
Aanvragen? Gebruik het contactformulier. Ook om te reageren.

 
Sepsis en daarna, KvK nummer: 56090838 zie ook www.bloedvergiftiging.com