NIEUWSTE INZICHTEN

 

 

HomeAlles over sepsis > Feiten en vragen > Nieuwste inzichten

 

In deze rubriek vindt u de nieuwste inzichten zoals die gedeeld worden door experts bij congressen, symposia en interviews, uit onderzoek en uit de praktijk.

 

[/swifty_text][/swifty_grid_column]

 

Op deze pagina

 

 

[/swifty_text][/swifty_grid_column]

Nieuwe inzichten algemeen

Symposia en congressen

Delirium

 

Interviews

Presentaties op de Sepsis Lotgenoten Dagen

 

Nieuwe inzichten algemeen

 

Onderzoek UMCG toont schade door sepsis aan, 25-1-2021

Een onderzoeksteam uit het UMCG heeft aangetoond dat in sepsis-patiënten die te maken kregen met acuut nierfalen, het DNA van de mitochondriën (de ‘energie-fabrieken’) in de cellen van de nieren is beschadigd. De resultaten werden gepubliceerd in het vakblad Critical Care. Het onderzoek laat zien dat sepsis oxidatie en daardoor schade teweegbrengt aan (het DNA van) deze mitochondriën. Voor toekomstige behandelingen biedt dit een aanknopingspunt, nl. om te bekijken hoe de functie van de mitochondrieën behouden kan blijven en hoe schade door ‘oxidatieve stress’, en daardoor schade aan het DNA van de mitochondrieën beperkt kan worden. Dit is van belang omdat sepsis de hoofdoorzaak van acuut nierfalen en overlijden is bij kritiek zieke patiënten. Ook Dr. Hjalmar Bouma, die in 2020 een presentatie verzorgde op de Sepsis Lotgenoten Dag, maakte deel uit van het onderzoeksteam. Hij is internist acute geneeskunde, farmacoloog (experimenteel en klinisch) en immunoloog. Lees het artikel.

 

‘Sepsis: nieuwe inzichten, nieuwe definitie’, 8-9-2017

Een belangrijk artikel dat 8 september online kwam op de site van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, lees hier de samenvatting. Auteurs: de artsen Wiersinga, van Zanten, Kaasjager en van der Poll. 

 

‘Sepsis: nieuwe inzichten in de pathogenese en behandeling’ (gepubliceerd: 9-2-2010)

Een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, door dr. Joost Wiersinga en prof. Tom van der Poll, waarin een heldere medische uitleg wordt gegeven over de nieuwe inzichten in sepsis van dat moment, zie hier.

 

 

 

Symposia en congressen

 

Op 20 januari 2023 vond het 9e Netherlands International Sepsis Symposium plaats. 

U vindt hier de verschillende delen samengevat voor belangstellenden.

 

Op 17 februari 2022 vond het 8e Netherlands International Sepsis Symposium plaats

De samenvattingen met illustraties zijn terug te vinden via deze pagina. Ook hield ex-patiënte Suze Korver een indrukwekkend verhaal.

 

De presentaties van het World Sepsis Congress 2021

Alle presentaties van dit congres waaraan 90 deskundigen meewerkten uit zo’n 30 landen, vindt u op het Youtube-kanaal van het WSC.

 

Op 27 september 2020 vond het 7e International Sepsis Symposium plaats

Het symposium bood weer veel waardevolle informatie en nieuwe inzichten, met sprekers uit binnen- en buitenland. Onderwerpen waren o.a. antibiotica-resistentie, de rol van de ‘energie-centrales’ in onze cellen bij sepsis, de vroege toediening van bloeddrukverhogende medicatie en de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie voor het verbeteren van de behandeling bij sepsis. Voor een samenvatting voor belangstellenden,

voor deel 1 van de samenvatting: lees verder.

voor deel 2 van de samenvatting: lees verder.

voor deel 3 van de samenvatting: lees verder.

 

Presentaties van de European Sepsis Alliance (maart 2019) 

Bekijk hier de presentaties van Vida Hamilton (arts in Ierland), Shahrad Kiavash (ex-patiënte uit Zweden) en Konrad Reinhart (de voorzitter van de Global Sepsis Alliance).

 

Voor een overzicht van samenvattingen van diverse Sepsis Symposia in Nederland:

Samenvatting Sepsis Symposium 2018, deel 2

Samenvatting Sepsis Symposium 2018, deel 1

Samenvatting Sepsis Symposium 2016

Samenvatting Sepsis Symposium 2014, deel 2

Samenvatting Sepsis Symposium 2014, deel 1

 

 

 

Delirium

 

Deel 1 impressie van het Europees Delirium Congres op 1 nov. 2018

Prof. Heneka hield op 1 nov. 2018 een indrukwekkende lezing over ‘Sepsis en het brein’.

Prof. Heneka is werkzaam aan de Universiteit van Bonn. Hij hield deze lezing tijdens het Europees Delirium Congres in Utrecht (1 en 2 nov. 2018). U kunt hier een Nederlands verslag lezen van deze lezing.

 

Deel 2 impressie van het Europees Delirium Congres op 1 nov. 2018

Lees hier het verslag van diverse lezingen over het verstoorde functioneren van het brein bij een delirium, en hoe men steeds meer inzicht ontwikkelt in deze verstoringen. In dit gedeelte alle aandacht voor het delirium dat bij de overgrote meerderheid van sepsispatiënten optreedt. Delirium is acute verwardheid door een fysieke oorzaak (zoals sepsis). Het kan zich uiten in hallucinaties of wanen maar ook juist in een ‘stil delier’ waarbij de patiënt eigenlijk niet of nauwelijks reageert, er is dan sprake van verminderd bewustzijn en een verminderde aandacht. Een delier bij sepsis is een uiting van orgaanfalen, in dit geval afwijkingen in het functioneren van de hersenen.

 

Prolira Deltascan

 

Aandacht voor delirium op Internationaal Sepsis Symposium 2018

Het Internationaal Sepsis Symposium Nederland in 2018 bood veel nieuwe informatie en aanknopingspunten. Hierboven vindt u verslagen van deze dag, waaraan deskundigen op het gebied van sepsis uit binnen-en buitenland deelnamen. De samenvattingen bevatten o.a. informatie met cijfers over (lange termijn)gevolgen van sepsis, en aandachtspunten die voor het herstel van sepsispatiënten van groot belang kunnen zijn. Toekomstig onderzoek zal daar in de komende tijd meer inzicht in moeten geven. In dit eerste deel worden de hoge sterfte-cijfers na sepsis t.o.v. andere ziektebeelden genoemd. Reden te meer om dit ziektebeeld hogere prioriteit te geven, ook in ‘onderzoeksland’.  

 

Ook op dit symposium alle aandacht voor het delirium dat bij de overgrote meerderheid van sepsispatiënten optreedt. Delirium is acute verwardheid door een fysieke oorzaak (zoals sepsis). Het kan zich uiten in hallucinaties of wanen maar ook juist in een ‘stil delier’ waarbij de patiënt eigenlijk niet of nauwelijks reageert, er is dan sprake van verminderd bewustzijn en een verminderde aandacht. Delier is een uiting van orgaanfalen, in dit geval afwijkingen in het functioneren van de hersenen.

 

Onderzoek naar delier

Acute verwardheid (delier) komt bij (en na) een sepsis veelvuldig voor, zeker ook bij ouderen. Er wordt steeds meer onderzoek naar delier gedaan. Een artikel dat in begrijpelijk Nederlands uitlegt wat er allemaal (mee)speelt bij het ontstaan van een delier, is hier te lezen (een aanrader!). Prof. Pim van Gool doet belangrijk onderzoek naar de relatie tussen sepsis en delier en hoe medicijnen eventueel een beschermende werking kunnen hebben. Zie hier de omschrijving van zijn onderzoek dat in 2014 van start ging.

 

 

Interviews

 

Interview van Sepsis en daarna met dr. Hjalmar Bouma

Dr. Hjalmar Bouma (UMCG) is sepsis-onderzoeker en specialist in opleiding tot internist acute geneeskunde. Lees hier het interview.

Hjalmar is werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen en is intensief betrokken bij het onderzoek naar sepsis. In dit interview schetst hij welke nieuwe aanknopingspunten er zijn in het onderzoek naar betere behandeling van sepsis. 

Daarbij is samenwerking met veel verschillende disciplines en ook samenwerking op Europees en Internationaal niveau essentiëel.

Samen met Sepsis en daarna wil Hjalmar informatie over sepsis-onderzoek graag toegankelijk(er) maken voor ex-sepsis-patiënten, naasten en andere belangstellenden. We kunnen allemaal leren van elkaar! 

Foto Hjalmar Bouma
Foto Hjalmar Bouma

Lees het interview met Prof. Peter Pickkers

In het interview vertelt hij wat hem drijft, wat we inmiddels ontdekt hebben over sepsis maar ook waar de uitdagingen liggen voor de komende tijd. Lees verder...

Prof. Peter Pickkers

Presentaties op de Sepsis Lotgenoten Dagen

 

Op de jaarlijkse Sepsis Lotgenoten Dag delen diverse artsen hun expertise met betrekking tot de vroege herkenning en behandeling van sepsis. Maar zij bieden ook informatie over de nieuwste inzichten in het ontstaan en verloop en de gevolgen van sepsis. Dat doen zij aan de hand van het meest recente wetenschappelijk onderzoek. Op die manier worden ook weer aanknopingspunten geboden voor toekomstige behandeling en nazorg. U kunt de diverse presentaties terugvinden bij:

Sepsis Lotgenoten Dag 2022 (verslag + overzicht alle opnames)

Sepsis Lotgenoten Dag 2021 en 2020

Sepsis Lotgenoten Dag 2019

Sepsis Lotgenoten Dag 2018