NIEUWS EN TIPS 2023

 

Home > Nieuws en blog > Nieuws en tips 2023

 

In deze rubriek vindt u nieuws en tips rond (het herstel na) sepsis (waaronder bloedvergiftiging), soms met een Intensive Care opname. De pagina biedt een overzicht van nieuwe ontwikkelingen en nieuwsfeiten uit 2021. Daarnaast vindt u er ook verwijzingen naar diverse tips. Ook nieuws vanuit organisaties als de Global Sepsis Alliance wordt hier gemeld.

 

Voor alle nieuws over de Global Sepsis Alliance zie hier.

Voorlichtingsavond sepsis EHBO Nieuw-Beijerland

Op maandagavond 6 februari, om 20.00 uur, wordt in het dorpshuis van Nieuw-Beijerland (Marktveld 9, 3264 AL) een thema-avond over sepsis georganiseerd. Hebt u belangstelling?

Aanmelden via: ehbo.nbl@gmail.com of

via www.ehbonieuwbeijerland.nl

EHBO

Workshop herstel na sepsis

Vrijdag 10 maart 2023

Op vrijdag 10 maart wordr in Elst de Workshop Herstellen na sepsis gehouden. Deskundige uitleg, handvatten en uitwisseling met lotgenoten kwamen volop aan bod op deze ochtend. Hebt u belangstelling?  Info en ervaringen zie hier.

Workshop Herstellen na sepsis

Op 16 november 2022 was de Sepsis Richtlijn klaar

Hier is 5 jaar aan gewerkt. De Richtlijn Sepsis spreidt zich uit over 3 fases waarbij ook de voorlichting over (lange termijn)gevolgen een apart plek heeft gekregen. Sepsis en daarna heeft gelijk bij de start, in fase 1, aandacht gevraagd voor het gebrek aan nazorg en het belang van meer aandacht voor de gevolgen van sepsis.  De FCIC/ICConnect was in alle fases bij de richtlijn betrokken, ook in fase 3 waarbij de voorlichting over de lange termijn  invulling heeft gekregen. De richtlijn is bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen, om zowel de vroege herkenning, de behandeling als de aandacht voor de lange termijngevolgen te verbeteren. Voor het laatste zullen zeker nog verdere stappen nodig zijn maar het is een begin! Lees ook wat patiënten als belangrijk aangaven (in een focusgroep rond sepsis).

 

Houvast en verschil bij het herstel: het boek Sepsis en daarna

Het boek omvat het gehele herstel en combineert ervaringen uit de praktijk met heldere en deskundige informatie over sepsis en de gevolgen, en nuttige tips (inclusief links). Zie hier voor meer informatie en/of bestellen van het boek, ook voor een kijkje in de inhouds-opgave. Het boek telt 152 pagina’s, is uit passie geschreven en wil houvast bieden voor patiënt en naaste. Voor naasten ook een steun tijdens de (IC)opname. 

Boek Sepsis en daarna
Boek Sepsis en daarna

Lezing over sepsis (1 nov. ’22) UMCG/Dagblad van het Noorden is nu terug te zien

Deze publiekslezing ging specifiek over sepsis, het onderzoek daarnaar en de eventuele aanknopingspunten voor behandeling in de toekomst. O.a. dr. Hjalmar Bouma, die eerder een lezing hield op de Sepsis Lotgenoten Dag, leverde een bijdrage. Terugkijken kan hier.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

European Health Forum

Op 28 september 2022 wijdde het ‘European Health Forum Gastein’ een sessie aan sepsis, georganiseerd door de ESA. Ik was gevraagd om deel te nemen aan een panel en benadrukte het belang van vroege herkenning maar ook meer expertise rond gevolgen en nazorg. De opname is hier terug te zien

16 september besteedde de Stentor aandacht aan sepsis

Lot van der Vegt, 24 jaar, gaf een interview aan dagblad de Stentor en laat daarmee zien dat sepsis net zo goed jonge mensen kan treffen. Het is een indrukwekkend verhaal waarmee Lot de impact van sepsis onderstreept. Geweldig is de passie waarmee Lot ook haar bijdrage levert aan het bevorderen van de bewustwording rond sepsis. Zie het artikel bij deze link.

 

13 september is het Wereld Sepsis Dag

Help mee om de kennis over sepsis te verspreiden en deel de poster met harde feiten over sepsis en de gevolgen via deze link!

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Zie het verslag van de Sepsis Lotgenoten Dag 17 sept. ’22

Het programma vond plaats in Zwolle maar was voor wie het niet lukte om te komen ook online te volgen via Facebook. Zie hier voor een verslag van deze dag.

 
Sepsis Lotgenoten Dag (de eerste, in 2018)
Sepsis Lotgenoten Dag (de eerste, in 2018)

Feiten over sepsis: een nieuwe Nederlandse poster

De poster met belangrijke feiten om de bewustwording rond sepsis op een hoger plan te tillen, is recent in het Nederlands vertaald, zie de website van de Global Sepsis Alliance.

 

Sepsis-congres op 20 mei ’22 bij VWS: start van meer

Als uitvloeisel van de petitie ‘SOS voor sepsis’ die in 2018 werd aangeboden aan vertegenwoordigers van de Tweede Kamer, vond op 20 mei bij het Ministerie van VWS het Sepsis Congres plaats, dat samen met SepsisNet werd georganiseerd. Preventie en herkenning maar ook bewustwording en de impact van sepsis kwamen aan de orde. Dit werd mede onderstreept door ervaringsdeskundige Suze Korver, zie haar verhaal.

Sepsis Congres 20 mei 2022
Sepsis Congres 20 mei 2022
Interview dr. Hjalmar Bouma

Dr. Hjalmar Bouma (UMCG) bij programma Atlas over sepsis

Hij vertelt over nieuwe aanknopingspunten voor de behandeling van sepsis. De winterslaap bij dieren laat ons belangrijke mechanismen zien. De energiecentrales in de lichaamscellen lijken bij sepsis in een soort ‘winterslaap’ te gaan. Hoe kunnen we ze weer activeren? Zie de uitzending van Atlas, op 9 februari 2022, bij de NTR. 

Interview met arts/oud-neuro-psychiater Carla Rus op 1 febr. 2022

Kan medicatie in de vorm van SSRI-remmers mogelijk helpen bij een deel van de chronische klachten na COVID-19 en mogelijk ook na sepsis? Zie het interview

Carla Rus

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

De ESA roept beleidsmakers op: maak werk van sepsis-nazorg

Zie het document dat de European Sepsis Alliance heeft uitgebracht om beleids-makers en gezondheidszorg-instellingen op te roepen meer aandacht te hebben voor vroege herkenning en (het organiseren van) nazorg na sepsis. Zie deze link. Voor de Nederlandse vertaling: lees hier verder. Sepsis en daarna werkte hier aan mee.