NIEUWS EN TIPS 2023

 

Home > Nieuws en blog > Nieuws en tips 2023

 

In deze rubriek vindt u nieuws en tips rond (het herstel na) sepsis (waaronder bloedvergiftiging), soms met een Intensive Care opname. De pagina biedt een overzicht van nieuwe ontwikkelingen en nieuwsfeiten uit 2021. Daarnaast vindt u er ook verwijzingen naar diverse tips. Ook nieuws vanuit organisaties als de Global Sepsis Alliance wordt hier gemeld.

 

Voor alle nieuws over de Global Sepsis Alliance zie hier.

De revalidatie-afdeling van het Amsterdam UMC start een waardevol onderzoek waarbij eindelijk ook de nazorg aan sepsis-patiënten in het vizier is! Het project ‘TULIP’

Lag je recent (zie onderstaande info) in het Amsterdam UMC, op de afdeling Interne of de Intensive Care en had je te maken met minstens 2 x een contact met fysio, ergo en/of diëtist, dan kun je meedoen! Zie hier voor meer info.

Workshop herstel na sepsis

op 9 juni 2023

In juni wordt te Den Haag de volgende Workshop Herstellen na sepsis gehouden. Ook daarvoor kunt u zich aan-melden.  Deskundige uitleg, handvatten en uitwisseling komen deze middag aan bod. Hebt u belangstelling?  zie hier.

Workshop Herstellen na sepsis

Houvast en verschil bij het herstel: het boek Sepsis en daarna

Het boek omvat het gehele herstel en combineert ervaringen uit de praktijk met heldere en deskundige informatie over sepsis en de gevolgen, en nuttige tips (inclusief links). Zie hier voor meer informatie en/of bestellen van het boek, ook voor een kijkje in de inhouds-opgave. Het boek telt 152 pagina’s, is uit passie geschreven en wil houvast bieden voor patiënt en naaste. Voor naasten ook een steun tijdens de (IC)opname. 

Boek Sepsis en daarna
Boek Sepsis en daarna

Duitsland lanceert de campagne ‘Deutschland erkennt sepsis’, met events en video’s gericht op het publiek 

Lees verder…

'Deutschland erkennt sepsis' campagne

Amsterdam UMC is benieuwd naar uw ervaringen als u te maken had met acute nier-insufficiëntie, vanaf 2018 

Dr. Joanna E. Kloptotowska, werkzaam in het Amsterdam umc leidt dit onderzoek. Om meer te weten te komen over de ervaringen van voormalig sepsis-patiënten die met acute nier-insufficiënte te maken hadden, is een vragenlijst ontwikkeld. Belangrijk voor deelname: uw/jouw opname is niet langer geleden dan 5 jaar (dus in 2018 of later). Voor alle informatie en aanmelding voor dit onderzoek: zie hier. Na aanmeldiing ontvangt u met een aantal weken een persoonlijke, beveiligde  link. 

Het onderzoek neemt 30 á 40 min. in beslag en u kunt tussentijds stoppen en later weer verder gaan. Uw deelname wordt enorm op prijs gesteld!

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

World Sepsis Congress, voor ieder te volgen op 25/26 april

Voor de 4e achtereenvolgende keer werd dit congres georganiseerd waarbij én professionals én sepsis-patiënten en -naasten van harte waren uitgenodigd om dit online mee te maken. Een keur aan sprekers uit vele landen deelden hun expertise. Dé kans om sepsis-experts uit de hele wereld te zien en horen. De opnames komen online in de komende maanden en kun je vinden in dit overzicht via deze link.

Onderzoek UMCG biedt perspectief op voorkomen orgaanschade bij sepsis (gepubliceerd: 28-3-2023)

Een middel genaamd SUL-138 blijkt te kunnen voorkomen dat nieren gaan uitvallen of schade lijden. Bij dit onderzoek werden in een laboratorium menselijke cellen aan een sepsis-reactie blootgesteld. Daarbij bleven de ‘energie-fabriekjes’ in de cellen in tact waardoor ze beschermd werden tegen schade. Het middel is gebaseerd op moleculen die dieren in winterslaap gebruiken om orgaanschade te voorkomen. Dieren die een winterslaap houden, verlagen hun stofwisseling, lichaamstemperatuur, ademhaling en hartslag. Dat zorgt ervoor dat ze beschermd zijn tegen orgaanfalen. Het medicijn moet eerst nog wel in mensen getest worden op veiligheid, waarna vervolgens het effect onderzocht moet worden bij patiënten in een ziekenhuis. Het vergt dus nog een paar jaar maar het zou heel goed nieuws zijn voor toekomstige patiënten die een risico lopen op of door sepsis. Lees het Nederlandstalige artikel. Voor meer informatie, zie de oorspronkelijke publicatie.

 

Bekijk de Europese Sepsis Alliance meeting 21-3-’23

Kijk naar het ervaringsverhaal van Kristina Bjorkqvist uit Zweden (vanaf 5 min. 43 sec.) of naar Carolin Fleischmann-Struzek die onderzoek deed in Duitsland naar de impact van sepsis of naar de European Sepsis Survey waaruit bleek dat er nog veel te verbeteren valt in Europese ziekenhuizen op het gebied van scholing rond sepsis, de openingstijden van laboratoria en het toepassen van sepsis-protocollen. Zie de opnames hier. Benieuwd naar de activiteiten in Nederland? Zie hier een mooi overzicht. Zie hier voor andere landen.

Ook riep de European Sepsis Alliance de overheden op tot actie, zie de ‘Call to action‘.

 

Interview IC-arts Angelique de Man, over vitamine C

In het eerste nummer van 2023 van het blad ‘Fit met Voeding‘ wordt Intensive Care-arts Angelique de Man geïnterviewd over de waarde van vitamine C voor patiënten die kritiek ziek zijn. Zij houdt zich ook speciaal bezig in Nederland met het onderzoek naar vitamine C.

Lees het hele artikel hier met dank aan Toine de Graaf en Hoofdredacteur Gert Schuitemaker, tevens drijvende kracht achter Orthomagazine.

Intensivist Angelique de Man, Amsterdam UMC
Intensivist Angelique de Man, Amsterdam UMC
 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Infection Management Coalition van start in UK 

Deze coalitie, genaamd ‘Infection Management Coalition’ (bestaande uit vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg, vakverenigingen van artsen, patiënten-organisaties, en de industrie) heeft aanbevelingen opgesteld die gaan over alles rond infectie (en sepsis): preventie, meer aandacht voor goede diagnostische tests, voorlichting aan het publiek, ontwikkeling van nieuwe antibiotica, betere registratie van infecties en sepsis, en meer aandacht voor nazorg. Het rapport is februari ’23 uitgekomen. Lees het hier.

 

Meer mensen met streptokokken-infecties

Er komen de laatste tijd meer patiënten in het ziekenhuis terecht met een streptokokken A-infectie, zie ook het artikel in het AD van 22-1-2023. De belangrijkste veroorzaker is wel bekend als de ‘vleesetende bacterie’ en kan veel weefsel beschadigen en grote wonden veroorzaken. Dit kan ook uitmonden in een sepsis. Arts-microbioloog Bas Wintermans benadrukt echter dat paniek niet nodig is. “Een groot deel van de patiënten die een infectie heeft met deze bacterie, komt niet eens bij de huisarts terecht.” Sepsis en daarna geeft tips voor het verbeteren van de weerstand, zoals bijv. bij de workshop Herstellen na sepsis. En wie alert is op sepsis, is daarmee ook alert op Necrotiserende Weke Delen Infectie. Zie info.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Voorlichtingsavond sepsis EHBO Nieuw-Beijerland

Op maandagavond 6 februari, om 20.00 uur, werd in het dorpshuis van Nieuw-Beijerland (Marktveld 9, 3264 AL) een thema-avond over sepsis georganiseerd. Belangrijk omdat de vroege herkenning bij sepsis levensreddend kan zijn! Hebt u belangstelling? Zie bij lezingen.

 

EHBO

Op 16 november 2022 was de Sepsis Richtlijn klaar

Hier is 5 jaar aan gewerkt. De Richtlijn Sepsis spreidt zich uit over 3 fases waarbij ook de voorlichting over (lange termijn)gevolgen een apart plek heeft gekregen. Sepsis en daarna heeft gelijk bij de start, in fase 1, aandacht gevraagd voor het gebrek aan nazorg en het belang van meer aandacht voor de gevolgen van sepsis.  De FCIC/ICConnect was in alle fases bij de richtlijn betrokken, ook in fase 3 waarbij de voorlichting over de lange termijn  invulling heeft gekregen. De richtlijn is bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen, om zowel de vroege herkenning, de behandeling als de aandacht voor de lange termijngevolgen te verbeteren. Voor het laatste zullen zeker nog verdere stappen nodig zijn maar het is een begin! Lees ook wat patiënten als belangrijk aangaven (in een focusgroep rond sepsis).

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Lezing over sepsis (1 nov. ’22) UMCG/Dagblad van het Noorden is nu terug te zien

Deze publiekslezing ging specifiek over sepsis, het onderzoek daarnaar en de eventuele aanknopingspunten voor behandeling in de toekomst. O.a. dr. Hjalmar Bouma, die eerder een lezing hield op de Sepsis Lotgenoten Dag, leverde een bijdrage. Terugkijken kan hier.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

European Health Forum

Op 28 september 2022 wijdde het ‘European Health Forum Gastein’ een sessie aan sepsis, georganiseerd door de ESA. Ik was gevraagd om deel te nemen aan een panel en benadrukte het belang van vroege herkenning maar ook meer expertise rond gevolgen en nazorg. De opname is hier terug te zien

16 september besteedde de Stentor aandacht aan sepsis

Lot van der Vegt, 24 jaar, gaf een interview aan dagblad de Stentor en laat daarmee zien dat sepsis net zo goed jonge mensen kan treffen. Het is een indrukwekkend verhaal waarmee Lot de impact van sepsis onderstreept. Geweldig is de passie waarmee Lot ook haar bijdrage levert aan het bevorderen van de bewustwording rond sepsis. Zie het artikel bij deze link.

 

13 september is het Wereld Sepsis Dag

Help mee om de kennis over sepsis te verspreiden en deel de poster met harde feiten over sepsis en de gevolgen via deze link!

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Zie het verslag van de Sepsis Lotgenoten Dag 17 sept. ’22

Het programma vond plaats in Zwolle maar was voor wie het niet lukte om te komen ook online te volgen via Facebook. Zie hier voor een verslag van deze dag.

 
Sepsis Lotgenoten Dag (de eerste, in 2018)
Sepsis Lotgenoten Dag (de eerste, in 2018)

Feiten over sepsis: een nieuwe Nederlandse poster

De poster met belangrijke feiten om de bewustwording rond sepsis op een hoger plan te tillen, is recent in het Nederlands vertaald, zie de website van de Global Sepsis Alliance.

 

Sepsis-congres op 20 mei ’22 bij VWS: start van meer

Als uitvloeisel van de petitie ‘SOS voor sepsis’ die in 2018 werd aangeboden aan vertegenwoordigers van de Tweede Kamer, vond op 20 mei bij het Ministerie van VWS het Sepsis Congres plaats, dat samen met SepsisNet werd georganiseerd. Preventie en herkenning maar ook bewustwording en de impact van sepsis kwamen aan de orde. Dit werd mede onderstreept door ervaringsdeskundige Suze Korver, zie haar verhaal.

Sepsis Congres 20 mei 2022
Sepsis Congres 20 mei 2022
Interview dr. Hjalmar Bouma

Dr. Hjalmar Bouma (UMCG) bij programma Atlas over sepsis

Hij vertelt over nieuwe aanknopingspunten voor de behandeling van sepsis. De winterslaap bij dieren laat ons belangrijke mechanismen zien. De energiecentrales in de lichaamscellen lijken bij sepsis in een soort ‘winterslaap’ te gaan. Hoe kunnen we ze weer activeren? Zie de uitzending van Atlas, op 9 februari 2022, bij de NTR. 

Interview met arts/oud-neuro-psychiater Carla Rus op 1 febr. 2022

Kan medicatie in de vorm van SSRI-remmers mogelijk helpen bij een deel van de chronische klachten na COVID-19 en mogelijk ook na sepsis? Zie het interview

Carla Rus

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

De ESA roept beleidsmakers op: maak werk van sepsis-nazorg

Zie het document dat de European Sepsis Alliance heeft uitgebracht om beleids-makers en gezondheidszorg-instellingen op te roepen meer aandacht te hebben voor vroege herkenning en (het organiseren van) nazorg na sepsis. Zie deze link. Voor de Nederlandse vertaling: lees hier verder. Sepsis en daarna werkte hier aan mee.