NIEUWS EN TIPS 2023-2024

 

Home > Nieuws en blog > Nieuws en tips 2023-2024

 

In deze rubriek vindt u nieuws en tips rond (het herstel na) sepsis (waaronder bloedvergiftiging), soms met een Intensive Care opname. De pagina biedt een overzicht van nieuwe ontwikkelingen en nieuwsfeiten uit 2021. Daarnaast vindt u er ook verwijzingen naar diverse tips. Ook nieuws vanuit organisaties als de Global Sepsis Alliance wordt hier gemeld.

 

Voor alle nieuws over de Global Sepsis Alliance zie hier.

Ex-patiënten gevraagd voor een interview

Om een bewustwordings-campagne rond sepsis beter te kunnen voorbereiden doet Jesse van der Veen, in opdracht van SepsisNet, in het kader van zijn stage bij het UMCG, onderzoek naar de ervaringen van ex-sepsis-patiënten rond de herkenning/diagnose van hun sepsis en de informatie die ze daarover hebben ontvangen. Zie hier voor alle informatie.

 

In de link vindt u een document met de

contactgegevens van Jesse en de momenten waarop het interview zou kunnen plaatsvinden. Uw bijdrage aan dit onderzoek wordt erg gewaardeerd!

Sepsis was item in programma Op1 op 8 mei!

Prof. Peter Pickkers, Leonie Vestering (voormalig Tweede Kamerlid PvdD) en Idelette Nutma vanuit ‘Sepsis en daarna’ benadrukten samen de noodzaak van vroege herkenning. Het is nog veel te weinig bekend dat sepsis naast een hart- of herseninfarct hét ziektebeeld is waarbij snel handelen cruciaal is. Ook omdat sepsis veel lange termijn-gevolgen kan geven zoals het Post Sepsis Syndroom maar ook weefsel- en orgaanschade. 

Kijk hier de uitzending terug.

 

“Sanne’s zoontje Fedde (1) overleed plotseling”

Begin mei ‘2024 publiceerde de Telegraaf dit interview met moeder Sanne. “Als Fedde twee jaar geleden ineens hoge koorts heeft, wordt hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Twee dagen later overlijdt hij plotseling aan een Groep A-streptokokkeninfectie. Hij is dan pas 20 maanden oud.” Fedde had een septische shock ontwikkeld. Lees het artikel hier.

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

World Sepsis Congress Spotlight 2024

 

Op 23 april was het World Sepsis Congress Spotlight

Luister en kijk de presentaties terug van experts van over de hele wereld via YouTube.  De titel was: ‘Unmet Need in Sepsis Diagnosis and Therapy’. Zie voor de opnames deze link.

Workshop Herstellen na sepsis, vrijdag 21 juni 2024

De datum is 1 week verplaatst. Op deze dag wordt in Elst de Workshop ‘Herstellen na sepsis’ gehouden. U/jij bent van harte welkom!  Deskundige uitleg, handvatten en uitwisseling komen deze middag aan bod. Hebt u belangstelling?  zie hier.

Workshop Herstellen na sepsis

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

Boek Sepsis en daarna

Boek Sepsis en daarna

Houvast en verschil bij het herstel: het boek Sepsis en daarna

Het boek omvat het gehele herstel en combineert ervaringen uit de praktijk met heldere en deskundige informatie over sepsis en de gevolgen, en nuttige tips (inclusief links). Zie hier voor meer informatie en/of bestellen van het boek, ook voor een kijkje in de inhouds-opgave. Het boek telt 152 pagina’s, is uit passie geschreven en wil houvast bieden voor patiënt en naaste. Voor naasten ook een steun tijdens de (IC)opname. 

Terugblik European Sepsis Alliance 18-3-2024

Deze jaarlijkse bijeenkomst van de ESA is nu terug te zien, met zeer interessante sprekers, waaronder ook Ilse Malfait (sepsis-ervaringsdeskundige) en waardevolle panel-gesprekken.  Ook een vertegenwoordiger van de Belgische kanker-patiëntenorganisatie nam hieraan deel en illustreerde hoe belangrijk het is om rond sepsis-voorlichtiing meer samen te werken en van elkaar te leren. Ook werd het belang geschetst van het meer verbinden van de thema’s Anti Microbiële Resistentie (afgekort AMR) en sepsis omdat de strijd tegen deze 2 alles met elkaar te maken heeft.

Kijk de gehele opname terug. Vanaf 1 uur 54 min. 44 sec. ook een opmerking over meer kennis-uitwisseling en -bundeling betreffende Post Sepsis en Long Covid. Ook bij Post Sepsis gaat het niet alleen maar om patiënten die op de Intensive Care lagen. Daarnaaast is het belangrijk dat de kosten van sepsis meer in beeld komen. Zie het artikel hieronder.

Mariam Jashi, CEO of the Global Sepsis Alliance
Mariam Jashi, CEO of the Global Sepsis Alliance

Artikel over economische kosten van sepsis in Nederland

Dit artikel van Nederlandse bodem, gepubliceerd in Critical Care op 22 januari 2024, brengt de directe gezondheidszorgkosten in beeld maar ook de kosten a.g.v. uitval op het werk, etc. dus ook de indirecte kosten voor onze samenleving. Lees het artikel.

 

Koen (22) jaar verloor beide onderbenen door sepsis

‘Sluipschutter’ sepsis treft ook jonge mensen, zoals Koen. Lees dit artikel in de Gelderlander van 25-02-2024. Er kan meer aan de hand zijn dan griep, dat is de boodschap die we bij de bevolking tussen de oren moeten krijgen. Dat heeft niks te maken met angst zaaien, dat heeft alles te maken met goede voorlichting over alarmsignalen. Dan nóg kun je schade niet altijd voorkomen omdat sepsis zich soms razendsnel kan ontwikkelen. Maar als burgers überhaupt niet weten wat sepsis is, staan ze sowieso al 1-0 achter….Lees verder (artikel in de Gelderlander en de Stentor, op 25-02-2024)

Artikel in Gelderlander, 25-02-2024
Artikel in Gelderlander, 25-02-2024

Vragen over bepaalde thema’s?

Vraag je je af of Long Covid niet erg lijkt op sepsis? Hoe het zit met sepsis door ‘een medische misser’? Heeft sepsis ook effect op je hersenen? Hoe krijgt sepsis in de media aandacht? Wordt er gewerkt aan nieuwe behandelingen voor sepsis? Kijk op de blogpagina en typ je onderwerp in de zoekbalk.

 

Interview met Suze in de Telegraaf, 4 februari

Suze Korver verloor beide handen en onderbenen door een sepsis. Ze vertelt erover in de Telegraaf. Een heel mooi interview, en aandacht voor sepsis. Lees het artikel hier.  Om het gehele artikel te kunnen lezen, kijk verder via deze link.

 

Haperende mitochondriën spelen een rol bij Post Covid

Een team onderzoekers van het Amsterdam UMC deed onderzoek bij Post Covid-patiënten met ernstige vermoeidheidsklachten door PEM (zie voor uitleg over PEM deze blog). Aangetoond werd: zij worden zieker van inspanning en hun spieren lijden daardoor schade.

Zie deze blog. Ook voor patienten met andere Post Acute Infectieuze Syndromen zoals sepsis biedt dit wellicht meer inzicht in hun klachten die soms veel overlap vertonen.

Het artikel zelf (gepubliceerd in Nature) is hier te lezen

 

27 nov. ’23 werden de Kamervragen per brief beantwoord

Lees de reactie van de (demissionair en intussen vertrokken Minister Kuipers) in deze blog.  Zijn antwoorden zijn vooral teleurstellend maar laten toch ook ruimte voor ‘heroverweging’.

Het Ned. ‘Sepsis Alarm Boek’ op de website van de Global Sepsis Alliance

Deze waardevolle bundel, waaraan tal van (ex-)patiënten, naasten en experts een bijdrage leverden, wil in compacte vorm de impact van sepsis laten zien. Zie deze pagina.

Nu ook op de website van de GSA!

Sepsis Alarm Boek

Belgische Ilse Malfait schreef boek over haar sepsis

Op 4 december ’23 werd het boek van de Vlaamse Ilse Malfait gepresenteerd. Ilse heeft de impact van sepsis aan den lijve ondervonden; het kostte haar beide onderbenen en vingertoppen. Nu strijdt zij vol passie voor bewustwording en vroege herkenning. Het boek is getiteld: ‘Elk uur telt’. Haar strijd heeft inmiddels ook de Minister bereikt, met hulp van velen die zich al jaren achter de schermen inzetten voor een nationale aanpak. Ook Nederland sloeg al alarm, zie het Sepsis Alarm Boek (sept. ’23, met digitale link om te verspreiden).

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Belgische Minister van Volksgezondheid wil nationaal actieplan

De Belgische Minister van Volksgezondheid heeft experts gevraagd een rapport uit te werken rond de aanpak van sepsis, de aandoening waarbij het lichaam overreageert op een infectie. Een reportage van programma “Pano” (22-11-2023) wees uit dat daaraan jaarlijks duizenden Belgen sterven. Het rapport kan dan de basis vormen van een heus “sepsisplan”, zegt de minister. Zie deze link (incl. de toespraak van de Minister in het Parlement).

 

Aandacht bij Belgische omroep VRT voor sepsis

Op 22 nov. was er een uitzending over sepsis in het programma PANO: zie deze link.

En zie voor aandacht op de website van de VRT deze link.

Houvast en verschil bij het herstel: het boek Sepsis en daarna

Het boek omvat het gehele herstel en combineert ervaringen uit de praktijk met heldere en deskundige informatie over sepsis en de gevolgen, en nuttige tips (inclusief links). Zie hier voor meer informatie en/of bestellen van het boek, ook voor een kijkje in de inhouds-opgave. Het boek telt 152 pagina’s, is uit passie geschreven en wil houvast bieden voor patiënt en naaste. Voor naasten ook een steun tijdens de (IC)opname. 

Boek Sepsis en daarna
Boek Sepsis en daarna

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Er zijn Kamervragen ingediend over sepsis, 17-10-2023

In samenwerking met SepsisNet en Sepsis en daarna heeft de Partij voor de Dieren Kamervragen ingediend bij (demissionair) Minister Ernst Kuipers. U kunt ze hier allemaal lezen! Ze gaan over publieksvoorlichting, over onderzoek maar ook over nazorg.

Het zijn er 16, u leest ze hier. We wachten met spanning de komende weken af. Het Sepsis Alarm Boek heeft wel zijn vruchten afgeworpen. Zie het (ook digitale!) Sepsis Alarm Boek.

 

Interview met Julius

Aandacht voor sepsis op 21-10-’23: Barneveldse krant interviewt Julius. ‘Kijk uit met wondjes’ waarschuwt hij

Lees het hele artikel waarin ook het Sepsis Alarm Boek wordt genoemd. Met grote dank aan Julius voor zijn bijdrage aan meer bekendheid met de gevaren en gevolgen van sepsis!

 

Pilot-onderzoek met megadosis gebufferde vitamine C bij septische shock-patiënten met orgaanfalen is positief

Het onderzoek door een Australisch team liet zien dat bij septische shock-patiënten met multi orgaanfalen, de toediening van zeer hoge doseringen gebufferde vitamine C (natrium ascorbaat) opmerkelijke verbetering liet zien in het functioneren van meerdere organen. De Australische overheid heeft inmiddels voor vervolgonderzoek zelfs 5 miljoen dollar vrij gemaakt. Zie het bericht hier, en het artikel in Critical Care via deze link.

 

Prachtig artikel (29-9-2023): ‘Understanding Post-Sepsis Syndrome: How can clinicians help?’

Eindelijk een overzichtsartikel over de lange termijngevolgen van sepsis met dank aan Kaylie van der Slikke en de andere auteurs, waarin alle mogelijke gevolgen van sepsis (en de mechanismen daarachter) worden benoemd én het belang wordt benadrukt van voorlichting, onderzoek, behandelingsmogelijkheden en nazorg. Er wordt zelfs een definitie gegeven van het Post Sepsis Syndroom. Het artikel werd ook afgestemd met (input van) Sepsis en daarna. Lees het artikel of de Nederlandse samenvatting op de blog-pagina

 

Media-aandacht rond sepsis in september 2023

Zie voor een overzicht deze link. Ook de uitzending van RTV Drenthe is erg de moeite waard.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Aandacht voor sepsis in het NOS journaal op 24-9-2023

Sepsis kreeg volop aandacht in het acht uur journaal omdat de bekendheid met sepsis onder de bevolking nog steeds (!) bedroevend laag is. Ook gaat er verhoudingsgewijs nog erg weinig geld naar sepsis-onderzoek, terwijl het een zeer dodelijke aandoening is.

Artsen en patiënten willen dat de overheid sepsis meer prioriteit geeft, zie de uitzending.

 

Sepsis in NOS journaal

Wereld Sepsis Dag, 13-9 kwam het Sepsis Alarm Boek uit

Deze waardevolle bundel, waaraan tal van (ex-)patiënten, naasten en experts een bijdrage leverden, wil in compacte vorm de impact van sepsis laten zien. Zie deze pagina.

Ook geeft het een overzicht van feiten en cijfers. Sepsis moet veel bekender worden onder het publiek, en een nationale aanpak is nodig. Help je mee? De digitale vorm van het boek is zeer geschikt om overal te delen. Maak er gebruik van! Je kunt de link direct delen, zie hier.

 

Zaterdag 16 september was de jaarlijkse Sepsis Lotgenoten Dag. De opnames zijn te zien, zie link.

De dag werd gehouden in Elst (bij Arnhem). Het ochtendprogramma was online te volgen via live-stream.  Er was weer een zeer gevarieerd programma samengesteld. Ook was er aandacht voor het initiatief om sepsis in Nederland opnieuw op de kaart te zetten, bij de media, maar in de eerste plaats bij de politiek. Hiervoor is een Sepsis Alarm Boek samengesteld dat op Wereld Sepsis Dag werd verspreid onder politici. Zie de digitale versie.

Sepsis Lotgenoten Dag 2023

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Madonna ging met ernstige bacteriële infectie naar de IC

Madonna had een sepsis, zoveel is wel duidelijk; ze werd bewusteloos gevonden en met ‘een ernstige bacteriële infectie’ naar de IC gebracht, haar vitale functies waren kennelijk in het geding, daar hoeven we niet omheen te draaien. Laat Madonna vooral de tijd nemen om te herstellen. Het is jammer dat het woord ‘sepsis’ niet werd gecommuniceerd….

Zie het artikel waarin dit werd gepubliceerd.

 

De revalidatie-afdeling van het Amsterdam UMC start een waardevol onderzoek waarbij eindelijk ook de nazorg aan sepsis-patiënten in het vizier is! Het project ‘TULIP’

Diverse patiënten die recent (zie onderstaande info) in het Amsterdam UMC lagen, op de afdeling Interne of de Intensive Care en te maken hadden met minstens 2 x een contact met fysio, ergo en/of diëtist, hebben hier aan meegedaan. Zie hier voor meer info. De oproep is inmiddels gesloten.

Houvast en verschil bij het herstel: het boek Sepsis en daarna

Het boek omvat het gehele herstel en combineert ervaringen uit de praktijk met heldere en deskundige informatie over sepsis en de gevolgen, en nuttige tips (inclusief links). Zie hier voor meer informatie en/of bestellen van het boek, ook voor een kijkje in de inhouds-opgave. Het boek telt 152 pagina’s, is uit passie geschreven en wil houvast bieden voor patiënt en naaste. Voor naasten ook een steun tijdens de (IC)opname. 

Boek Sepsis en daarna
Boek Sepsis en daarna

Duitsland lanceert de campagne ‘Deutschland erkennt sepsis’, met events en video’s gericht op het publiek 

Lees verder…

'Deutschland erkennt sepsis' campagne

Amsterdam UMC is benieuwd naar uw ervaringen als u te maken had met acute nier-insufficiëntie, vanaf 2018 

Dr. Joanna E. Kloptotowska, werkzaam in het Amsterdam umc leidt dit onderzoek. Om meer te weten te komen over de ervaringen van voormalig sepsis-patiënten die met acute nier-insufficiënte te maken hadden, werd een vragenlijst ontwikkeld. Voorwaarde: opname niet langer geleden dan 5 jaar (dus in 2018 of later). Voor alle informatie en aanmelding voor dit onderzoek: zie hier.

 

Het onderzoek is inmiddels gesloten en allen die zich hadden aangemeld worden hartelijk bedankt voor hun bereidwillige medewerking! Dit helpt allemaal weer om de zorg voor deze patiënten te verbeteren.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

World Sepsis Congress, voor ieder te volgen op 25/26 april

Voor de 4e achtereenvolgende keer werd dit congres georganiseerd waarbij én professionals én sepsis-patiënten en -naasten van harte waren uitgenodigd om dit online mee te maken. Een keur aan sprekers uit vele landen deelden hun expertise. Dé kans om sepsis-experts uit de hele wereld te zien en horen. De opnames komen online in de komende maanden en kun je vinden in dit overzicht via deze link.

Onderzoek UMCG biedt perspectief op voorkomen orgaanschade bij sepsis (gepubliceerd: 28-3-2023)

Een middel genaamd SUL-138 blijkt te kunnen voorkomen dat nieren gaan uitvallen of schade lijden. Bij dit onderzoek werden in een laboratorium menselijke cellen aan een sepsis-reactie blootgesteld. Daarbij bleven de ‘energie-fabriekjes’ in de cellen in tact waardoor ze beschermd werden tegen schade. Het middel is gebaseerd op moleculen die dieren in winterslaap gebruiken om orgaanschade te voorkomen. Dieren die een winterslaap houden, verlagen hun stofwisseling, lichaamstemperatuur, ademhaling en hartslag. Dat zorgt ervoor dat ze beschermd zijn tegen orgaanfalen. Het medicijn moet eerst nog wel in mensen getest worden op veiligheid, waarna vervolgens het effect onderzocht moet worden bij patiënten in een ziekenhuis. Het vergt dus nog een paar jaar maar het zou heel goed nieuws zijn voor toekomstige patiënten die een risico lopen op of door sepsis. Lees het Nederlandstalige artikel. Voor meer informatie, zie de oorspronkelijke publicatie.

 

Bekijk de Europese Sepsis Alliance meeting 21-3-’23

Kijk naar het ervaringsverhaal van Kristina Bjorkqvist uit Zweden (vanaf 5 min. 43 sec.) of naar Carolin Fleischmann-Struzek die onderzoek deed in Duitsland naar de impact van sepsis of naar de European Sepsis Survey waaruit bleek dat er nog veel te verbeteren valt in Europese ziekenhuizen op het gebied van scholing rond sepsis, de openingstijden van laboratoria en het toepassen van sepsis-protocollen. Zie de opnames hier. Benieuwd naar de activiteiten in Nederland? Zie hier een mooi overzicht. Zie hier voor andere landen.

Ook riep de European Sepsis Alliance de overheden op tot actie, zie de ‘Call to action‘.

 

Interview IC-arts Angelique de Man, over vitamine C

In het eerste nummer van 2023 van het blad ‘Fit met Voeding‘ wordt Intensive Care-arts Angelique de Man geïnterviewd over de waarde van vitamine C voor patiënten die kritiek ziek zijn. Zij houdt zich ook speciaal bezig in Nederland met het onderzoek naar vitamine C.

Lees het hele artikel hier met dank aan Toine de Graaf en Hoofdredacteur Gert Schuitemaker, tevens drijvende kracht achter Orthomagazine.

Intensivist Angelique de Man, Amsterdam UMC
Intensivist Angelique de Man, Amsterdam UMC
 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Infection Management Coalition van start in UK 

Deze coalitie, genaamd ‘Infection Management Coalition’ (bestaande uit vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg, vakverenigingen van artsen, patiënten-organisaties, en de industrie) heeft aanbevelingen opgesteld die gaan over alles rond infectie (en sepsis): preventie, meer aandacht voor goede diagnostische tests, voorlichting aan het publiek, ontwikkeling van nieuwe antibiotica, betere registratie van infecties en sepsis, en meer aandacht voor nazorg. Het rapport is februari ’23 uitgekomen. Lees het hier.

 

Meer mensen met streptokokken-infecties

Er komen de laatste tijd meer patiënten in het ziekenhuis terecht met een streptokokken A-infectie, zie ook het artikel in het AD van 22-1-2023. De belangrijkste veroorzaker is wel bekend als de ‘vleesetende bacterie’ en kan veel weefsel beschadigen en grote wonden veroorzaken. Dit kan ook uitmonden in een sepsis. Arts-microbioloog Bas Wintermans benadrukt echter dat paniek niet nodig is. “Een groot deel van de patiënten die een infectie heeft met deze bacterie, komt niet eens bij de huisarts terecht.” Sepsis en daarna geeft tips voor het verbeteren van de weerstand, zoals bijv. bij de workshop Herstellen na sepsis. En wie alert is op sepsis, is daarmee ook alert op Necrotiserende Weke Delen Infectie. Zie info.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Voorlichtingsavond sepsis EHBO Nieuw-Beijerland

Op maandagavond 6 februari, om 20.00 uur, werd in het dorpshuis van Nieuw-Beijerland (Marktveld 9, 3264 AL) een thema-avond over sepsis georganiseerd. Belangrijk omdat de vroege herkenning bij sepsis levensreddend kan zijn! Hebt u belangstelling? Zie bij lezingen.

 

EHBO

Op 16 november 2022 was de Sepsis Richtlijn klaar

Hier is 5 jaar aan gewerkt. De Richtlijn Sepsis spreidt zich uit over 3 fases waarbij ook de voorlichting over (lange termijn)gevolgen een apart plek heeft gekregen. Sepsis en daarna heeft gelijk bij de start, in fase 1, aandacht gevraagd voor het gebrek aan nazorg en het belang van meer aandacht voor de gevolgen van sepsis.  De FCIC/ICConnect was in alle fases bij de richtlijn betrokken, ook in fase 3 waarbij de voorlichting over de lange termijn  invulling heeft gekregen. De richtlijn is bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen, om zowel de vroege herkenning, de behandeling als de aandacht voor de lange termijngevolgen te verbeteren. Voor het laatste zullen zeker nog verdere stappen nodig zijn maar het is een begin! Lees ook wat patiënten als belangrijk aangaven (in een focusgroep rond sepsis).

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Lezing over sepsis (1 nov. ’22) UMCG/Dagblad van het Noorden is nu terug te zien

Deze publiekslezing ging specifiek over sepsis, het onderzoek daarnaar en de eventuele aanknopingspunten voor behandeling in de toekomst. O.a. dr. Hjalmar Bouma, die eerder een lezing hield op de Sepsis Lotgenoten Dag, leverde een bijdrage. Terugkijken kan hier.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

European Health Forum

Op 28 september 2022 wijdde het ‘European Health Forum Gastein’ een sessie aan sepsis, georganiseerd door de ESA. Ik was gevraagd om deel te nemen aan een panel en benadrukte het belang van vroege herkenning maar ook meer expertise rond gevolgen en nazorg. De opname is hier terug te zien

16 september besteedde de Stentor aandacht aan sepsis

Lot van der Vegt, 24 jaar, gaf een interview aan dagblad de Stentor en laat daarmee zien dat sepsis net zo goed jonge mensen kan treffen. Het is een indrukwekkend verhaal waarmee Lot de impact van sepsis onderstreept. Geweldig is de passie waarmee Lot ook haar bijdrage levert aan het bevorderen van de bewustwording rond sepsis. Zie het artikel bij deze link.

 

13 september is het Wereld Sepsis Dag

Help mee om de kennis over sepsis te verspreiden en deel de poster met harde feiten over sepsis en de gevolgen via deze link!

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Zie het verslag van de Sepsis Lotgenoten Dag 17 sept. ’22

Het programma vond plaats in Zwolle maar was voor wie het niet lukte om te komen ook online te volgen via Facebook. Zie hier voor een verslag van deze dag.

 
Sepsis Lotgenoten Dag (de eerste, in 2018)
Sepsis Lotgenoten Dag (de eerste, in 2018)

Feiten over sepsis: een nieuwe Nederlandse poster

De poster met belangrijke feiten om de bewustwording rond sepsis op een hoger plan te tillen, is recent in het Nederlands vertaald, zie de website van de Global Sepsis Alliance.

 

Sepsis-congres op 20 mei ’22 bij VWS: start van meer

Als uitvloeisel van de petitie ‘SOS voor sepsis’ die in 2018 werd aangeboden aan vertegenwoordigers van de Tweede Kamer, vond op 20 mei bij het Ministerie van VWS het Sepsis Congres plaats, dat samen met SepsisNet werd georganiseerd. Preventie en herkenning maar ook bewustwording en de impact van sepsis kwamen aan de orde. Dit werd mede onderstreept door ervaringsdeskundige Suze Korver, zie haar verhaal.

Sepsis Congres 20 mei 2022
Sepsis Congres 20 mei 2022
Interview dr. Hjalmar Bouma

Dr. Hjalmar Bouma (UMCG) bij programma Atlas over sepsis

Hij vertelt over nieuwe aanknopingspunten voor de behandeling van sepsis. De winterslaap bij dieren laat ons belangrijke mechanismen zien. De energiecentrales in de lichaamscellen lijken bij sepsis in een soort ‘winterslaap’ te gaan. Hoe kunnen we ze weer activeren? Zie de uitzending van Atlas, op 9 februari 2022, bij de NTR. 

Interview met arts/oud-neuro-psychiater Carla Rus op 1 febr. 2022

Kan medicatie in de vorm van SSRI-remmers mogelijk helpen bij een deel van de chronische klachten na COVID-19 en mogelijk ook na sepsis? Zie het interview

Carla Rus

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

De ESA roept beleidsmakers op: maak werk van sepsis-nazorg

Zie het document dat de European Sepsis Alliance heeft uitgebracht om beleids-makers en gezondheidszorg-instellingen op te roepen meer aandacht te hebben voor vroege herkenning en (het organiseren van) nazorg na sepsis. Zie deze link. Voor de Nederlandse vertaling: lees hier verder. Sepsis en daarna werkte hier aan mee.

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en IC-opname, voor naaste en patiënt. 

Lees verder…

 

Madonna ging met ernstige bacteriële infectie naar de IC

Madonna had een sepsis, zoveel is wel duidelijk; ze werd bewusteloos gevonden en met ‘een ernstige bacteriële infectie’ naar de IC gebracht, haar vitale functies waren kennelijk in het geding, daar hoeven we niet omheen te draaien. Laat Madonna vooral de tijd nemen om te herstellen. Het is jammer dat het woord ‘sepsis’ niet werd gecommuniceerd….

Zie het artikel waarin dit werd gepubliceerd.

 

De revalidatie-afdeling van het Amsterdam UMC start een waardevol onderzoek waarbij eindelijk ook de nazorg aan sepsis-patiënten in het vizier is! Het project ‘TULIP’

Diverse patiënten die recent (zie onderstaande info) in het Amsterdam UMC lagen, op de afdeling Interne of de Intensive Care en te maken hadden met minstens 2 x een contact met fysio, ergo en/of diëtist, hebben hier aan meegedaan. Zie hier voor meer info. De oproep is inmiddels gesloten.