De werking van een SSRI bij Long Covid klachten

Belangrijke informatie vooraf (ook voor uw arts):

Op 2 november 2023 werd het artikel “Treatment of 95 post-Covid patients with SSRIs” gepubliceerd in Scientific Reports. U vindt de link hier.

 

Info over medicatie + uitleg en aandachtspunten voor (huis)artsen

Voor een document met nadere informatie over Doseringen en opbouw van de juiste SSRI’s (om bijvoorbeeld mee te nemen naar uw huisarts of specialist): zie hier. Voor het Info-document met aandachtspunten, inclusief werkingsmechanismen en literatuurverwijzingen (ook voor behandelend artsen), zie hier

 

VAN BELANG ZIJN OOK:

 • (Overige) aandoeningen zoals POTS, zie het Info-document met aandachtspunten.

 

 

 • Allergieën en overgevoeligheden voor medicatie. Zie de info in het Document met doseringen: zeer voorzichtige dosering is van belang. Ook eerder regelmatig gebruik van XTC kan van invloed zijn op de werkaamheid/bijwerkingen van SSRI

 

 • Overige medicatie (daarover zal afgestemd moeten worden met de behandelend arts). Enige info hierover staat in het Info-document met aandachtspunten

 

 

 • Ondersteunende supplementen, zie het Info-document met aandachtspunten op blz. 7 (zie de links hierboven)

 

In februari 2022 verscheen het interview met oud-neuropsychiater Carla Rus
In dit interview gaf Carla Rus uitleg over de mechanismen die bij gebruik van een SSRI Long Covid-klachten kunnen verminderen. Het verminderen van de ontsteking is o.a. gebaseerd op onderzoek naar Fluvoxamine (een SSRI) dat al eerder werd uitgevoerd bij de behandeling van COVID-19 infectie (vlak na besmetting, bij ziek worden). Daaruit kwam naar voren dat Fluvoxamine bij vroege toediening het aantal ziekenhuis-opnames kan verminderen. Zie voor verwijzingen naar meerdere artikelen de eerdere blog: ‘Behandeling en inzichten rond Long Covid‘.

 

Hebt u vragen over SSRI medicatie bij Long Covid? Helaas kunnen wij vanwege de enorme hoeveelheid mails, geen vragen van nieuwe patiënten meer in behandeling nemen.

Echter, we hebben alle informatie en aandachtspunten en adviezen zo gedetailleerd mogelijk gebundeld in de bovenstaande documenten.

Wanneer u al eerder contact opnam zullen we uw vragen graag nog beantwoorden.Vragen van nieuwe patiënten kunnen we helaas niet meer in behandeling nemen. 

 

Info over medicatie + uitleg en aandachtspunten voor (huis)artsen

Voor een document met nadere informatie over de medicatie (om bijvoorbeeld mee te nemen naar uw huisarts of specialist): zie hier. Voor een info-document voor behandelend artsen met uitleg en belangrijke aandachtspunten, zie hier

 

Een samenwerking tussen Carla Rus en Idelette Nutma van Sepsis en daarna was geboren
Carla Rus en ondergetekende deelden onze bezorgdheid over het ontbreken van mogelijkheden voor Long Covid patiënten om medicatie uit te proberen, in samenspraak met hun huisarts. Het leed onder deze patiëntengroep is enorm terwijl het onderzoek naar de mechanismen die de restklachten veroorzaken én onderzoek naar behandelingsexperimenten met medicatie, nauwelijks van de grond kwam (intussen is er gelukkig de Stichting Long Covid die zich inzet voor (meer) onderzoek). Daarop volgde, in nauwe samenspraak met Carla Rus, informatie op de website van Sepsis en daarna, inclusief een document met informatie over medicatie wat meegenomen kan worden ter bespreking met de (huis)arts, zie: Kan SSRI-remmer helpen bij Long Covid klachten en ernstige klachten na sepsis?-Interview met Carla Rus, oud-neuropsychiater‘. De restklachten na sepsis en bij Long Covid hebben heel veel met elkaar gemeen; de energievoorziening staat op een heel laag pitje, de hormonale balans en daardoor de productie van cortisol is vaak verstoord, er kunnen hoofd-en spierpijn optreden, en klachten als gevolg van overprikkeling en een verminderde geheugen- en concentratiefunctie.

 

Veel patiënten wisten inmiddels het interview met Carla Rus en de webpagina met info te vinden
Vele Long Covid patiënten hebben inmiddels hun vragen gesteld via de website van Sepsis en daarna. Carla Rus heeft inmiddels honderden Long Covid patiënten van advies voorzien om mee naar hun huisarts te gaan.

 

Resultaten tot nu toe
Een SSRI is geen wondermiddel maar een groot aantal Long Covid patiënten heeft er na het starten veel baat bij gehad. Een aantal van hen kon daarna zelfs weer gedeeltelijk het werk hervatten. Velen ervoeren dat restklachten zoals ernstige vermoeidheid, overprikkeling, ‘brainfog'(hersenmist) en spierpijn in belangrijke mate verminderden. Dit was tot nu toe het geval bij 60% á 70% van de patiënten. Bij sommigen was het effect licht, bij anderen groot tot heel sterk. Er zijn dus wel veel individuele verschillen. Daarom vragen Sepsis en daarna en Carla Rus ook om het opzetten van gedegen onderzoek naar de toepassing van SSRI-medicatie, zodat we veel meer te weten komen. Natuurlijk is het belangrijk om te weten waarom deze medicatie bij sommigen wel en bij anderen niet aanslaat; waar heeft dat mee te maken? Ook kunnen dan de bijwerkingen nog beter in kaart worden gebracht. Ook die verschillen namelijk per patiënt. Het blijkt tot nu toe wel zo te zijn dat Citalopram vaak wat minder bijwerkingen geeft maar Fluvoxamine wat sterker werkt.

 

Een reactie van een patiënt

“Bij deze wil ik graag even doorgeven dat ik dankzij dit platform en de adviezen van mevrouw Rus een enorme verbetering van kwaliteit van leven heb gekregen. Ik heb sinds maart 2020 post covid syndroom en na ruim twee jaar behoorlijk ziek en beperkt te zijn geweest zijn er na het starten van Citalopram weer deuren voor mij opengegaan. Ik ben weer bijna volledig aan het werk, heb m’n hobby’s weer opgepakt en kan weer voor mijn gezin zorgen. Of de klachten ooit helemaal weg gaan zou ik niet durven zeggen maar als het blijft zo als het nu is dan ben ik een gelukkig mens. Dank jullie wel daarvoor!” (aug. 2022)

 

Soms is een halve startdosering te overwegen
Soms, als er heftige bijwerkingen zijn, is een halve startdosering een optie. Het duurt dan wat langer voor het medicijn zijn effect krijgt maar het kan wel helpen om de bijwerkingen te verminderen. Dit kan met de huisarts besproken worden.

 

Recent onderzoek laat effect SSRI zien in het voorkomen van Long Covid-klachten
Een recent onderzoek van Sidky et al, getiteld: “Assessing the Effect of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors in the Prevention of Post-Acute Sequelae of COVID-19” (in pre-print, d.w.z. dat het nog niet is beoordeeld door een expert-panel) laat zien dat SSRI-medicatie invloed heeft op de ontwikkeling van Long Covid-klachten en deze tot op zekere hoogte kan voorkomen. Meer onderzoek is nog nodig maar de bevindingen onderstrepen wel dat deze medicatie kennelijk werkingsmechanismen heeft die bij kunnen dragen aan een vermindering van de lange termijn-ziektelast a.g.v. COVID-19.

 

Werkingsmechanismen SSRI-medicatie, verwoord door Carla Rus
Op haar eigen website geeft Carla Rus uitvoerig uitleg over de eerder al door haar genoemde werkingsmechanismen van SSRI-medicatie, aangevuld met nieuwe informatie en links naar artikelen. Lees hier verder.

 

Een SSRI bij Long Covid: voorbeeld van toepassing op basis van een nieuw ontdekte werking
Het toepassen van een SSRI geschiedt op basis van een werking die voorheen ‘niet echt in beeld was’. Effecten van een SSRI kunnen zijn: ontstekingsvermindering maar ook het helpen herstellen van de zgn. HPA-as (de samenwerking tussen de hypothalamus, de hypofyse en de bijnieren) en het verbeteren van het functioneren van de stofwisseling in de spieren en het onwillekeurige zenuwstelsel, zo is de hypothese die Carla Rus op grond van haar kennis en ervaring uitdraagt. Bijzonder ter onderstreping van het herstel van de HPA-as is ook deze casus: een Long Covid patiënte onderging een bijnier-operatie waarbij de rechter bijnier werd verwijderd. De linker bijnier deed vervolgens niets meer. Na de start van een SSRI, volgens advies van Carla Rus en in afstemming met de endocrinoloog, bleek dat de linker bijnier weer was gaan werken. Dit effect zette door, en behalve betreffende patiënte, was ook de endocrinoloog blij verrast dat het steeds beter ging.

 

Een SSRI moet na 1 of 2 jaar ook weer voorzichtig afgebouwd worden
Van belang is dat een SSRI vooral langzaam weer afgebouwd wordt. De hersenen moeten als het ware weer getraind worden om zelf de goede afstemming te regelen met de hormoonafgifte en ook het aansturen van het onwillekeurige zenuwstelsel moet weer opgebouwd worden. Dit vraagt tijd; de hersen kunnen dit niet in 1 keer en moeten langzaam, in stappen, deze taak weer gaan oppakken. Om een goede afbouw te verzekeren kan het ook helpen om, op recept van de huisarts, aan de apotheek om afbouw-medicatie te vragen. Soms is nl. het laatste stukje het lastigst en dan kan het helpen als er niet te grote stappen hoeven te worden genomen in de afbouw van de dosering.

 

Een goede energiebalans bewaken blijft belangrijk
Het is goed om te waken voor de valkuil van ’te veel doen’ bij herwonnen energie. Soms gebeurt het dat patiënten te hard van stapel lopen. Ze voelen weer meer energie maar voelen nog niet hun grenzen. Het blijft dus belangrijk om te werken aan het doseren van de energie, op tijd te pauzeren en de mechanismen van ‘nog even dit’ of ‘doorgaan tot ik echt moe ben’ te vervangen door het nieuwe mechanisme van ‘op tijd stoppen’, het ‘opknippen van werkzaamheden’ en ‘niet alles hoeft in 1 keer af’. Ook het gericht aandacht besteden aan ontspanningsoefeningen, stress-reductie en het maken van andere keuzes, en vooral het mild zijn voor jezelf, zijn belangrijk. Het fysieke en het mentale gaan hier hand in hand en verdienen beide aandacht.

 

Overige tips die kunnen helpen
Fluimucil, verkrijgbaar bij de drogist, lijkt de ontstekingsreactie in het brein te kunnen verminderen.
De eerste dag 2 keer daags 600mg en daarna 3 keer daags. Lees van tevoren de bijsluiter en kijk even hoe je lijf (o.a. maag en darmen) reageren.
Tijdens of na het eten innemen. Het kan tegen overprikkeling werken en is een sterke anti-oxidant (via glutathion) maar voor sommigen helpt het ook om hartkloppingen en/of hoofdpijn te verminderen, zo is gebleken bij sommige LC patiënten. Fluimucil wordt ook wel NAC genoemd (iets andere variant, dit is de voedings-supplement-vorm), dit is: N-Acetyl-L-Cysteïne. Dosering in dat geval: ook 3 x 600 mg. Je kunt het online ook bestellen. Maar Fluimucil kan ook (zelfde basis-stof), 600 mg. Als de klachten minder worden en/of de Fluimucil of NAC een paar weken tot maanden 3 x daags is gebruikt, probeer dan af te bouwen naar 2x daags. 2 x daags kan deze stof langere tijd gebruikt worden. Nemen de klachten nog verder af, bouw dan af naar 1 x daags (in deze dosering kan het als supplement worden voortgezet). Zie voor goede achtergrondinformatie ook bij orthokennis.

Soms zijn mensen met Long Covid gevoelig voor histamine en kan een histamine-arm dieet de klachten doen verminderen. Ook een anti-histaminicum is dan te overwegen (bespreek dit met de huisarts).

 

Verder nog:
‘Binaural beats’ zijn geluiden op verschillende golflengten die je helpen ontspannen.
Zie als voorbeeld: https://meditationmoments.nl/binaural-beats/. Ook Yoga Nidra helpt sommigen erg goed (echt hele rustige vorm van Yoga).
Voor sommigen werkt osteopathie ook ter verlichting van overprikkelings-klachten.
Ook is het nuttig om het vitamine D en vitamine B12 gehalte te laten checken; als dit te laag is, kan dat meespelen bij sommige van de Long Covid-klachten. Ook extra vitamine C is van waarde om de weerstand te ondersteunen.

 

nov. ’22 Idelette Nutma

 

Zie ook de blogs van 2023:

 

4 maart 2023

Ernstige neurocognitieve klachten na sepsis en bij Long Covid: SSRI medicatie, beloftevolle behandeloptie die meer onderzoek waard is

 

19 januari 2023

Ervaring Daniëlle met SSRI medicatie en nieuws rond Long Covid en vaccinatie

november 9, 2022
sepsisen1
Gevolgen, Herstel, concentratieproblemen, COVID-19, Long-COVID, ontspanningsoefeningen, overprikkeling, spierpijn, SSRI-remmer, vermoeidheid, vitamine B12, vitamine D

34 ideeën over “De werking van een SSRI bij Long Covid klachten

 1. Dag Idelette
  Weet jij hoe ik in aanmerking kom om deze middelen te proberen? Ik heb nog steeds alles wat er benoemd wordt, weer erger geworden na de laatste Covid vaccinatie met Moderna.
  Vr gr Monique

 2. Ik heb voornamelijk klachten met mijn brein zoals brain fog extreem paniekerig, continu aanstaan hoge hartslag . Ben 1 jaar onderweg met LC.
  Ik las over fluimucil kan ik dat eerst proberen voordat ik met de fluoxetine start om te kijken of m’n hoofd wat rustiger wordt . En hoe lang mag je dat 3x daags gebruiken .

 3. Morgen een afspraak met de huisarts, inmiddels 1 jaar onderweg. Ik heb eigenlijk meerdere vragen. Nu nog erg last van overprikkeling.
  1. Ik heb ooit champix gebruikt om te stoppen met roken dit had een zeer negatief effect op mij ik werd er behoorlijk depressief van. Kan dit mij weer gebeuren als ik het eerste middel zal gaan gebruiken?
  2. Kan je het middel gebruiken met alcohol?
  3. Ik ben op zoek gegaan naar fluimucil en zag dat het in de winkels alleen gebruikt werd tegen de hoest?
  4. Ik heb begrepen dat als een middel niet werkt je langzaam moet afbouwen. Kan je ook in de tussentijd overstappen naar een ander middel?

  Ik wil u zeggen dat ik het een verrijking vind hoe u zoekt naar oplossingen en u erg inspirerend vind. Ik denk dat ik voor vele mensen spreek die opzoek zijn naar oplossingen.
  Bedankt daarvoor 🙏🙏

  1. Beste,

   Fluimucil wordt inderdaad normaal gebruikt om slijm beter op te kunnen hoesten. Maar het heeft ook nog een andere werking die bij sommige van de klachten van Long Covid werkzaam kan zijn. Fluimucil is verkrijgbaar bij de drogist. NAC, is de voedings-supplement-variant.
   1. Fluimucil helpt tegen overprikkeling. Het werkt via de neurotransmitter (chemische boodschapper) glutamaat waarvan de cellen door de hele hersenen heen zitten. Fluimucil werkt via een ingewikkeld mechanisme in de hersenen (echter dat zou een heel biochemisch verhaal vereisen om dat uit te leggen)
   2. Fluimucil heeft (indirect) een kalmerend effect op het autonome zenuwstelstel. Zo gaat de hartslag er door omlaag.
   3. Verder is het betrokken bij de vorming van glutathion (een antioxidant).
   4. Ook ruimt Fluimucil ontstekingscellen op die onnodig ‘actief (verstorend) blijven’
   De Fluimucil of N-Acetyl-L-Cysteïne (NAC) kun je slikken in een dosering van 600 mg, 2 tot 3 x daags. Voor dit doel dus in een hogere dosering dan wat op het etiket staat.
   Begin met 2 x daags. Maag en darmen kunnen eventueel wat gevoelig reageren, minder dan eventueel. Deze hogere dosering is voor tijdelijk (een paar maanden) voor het verlichten van overprikkelings-klachten, kijk dan even hoe het gaat en halveer dan weer de dosering. Daarna kun je NAC blijven slikken als voedingssupplement 1x daags. Zie ook:https://www.orthokennis.nl/nutrienten/N-acetyl-L-cyste%C3%AFne

   Voor overige vragen, graag via de website van Sepsis en daarna. Lees ook altijd de bijsluiter. Dank voor uw hartelijke woorden. Sterkte!

 4. Goedemorgen,

  In juni 2020 heb ik een CMV infectie opgelopen en daar ben ik behoorlijk ziek van geweest. Helaas heb ik daar een post viraal syndroom aan over gehouden, waarbij de symptomen exact hetzelfde zijn als bij mensen met post covid. Overprikkeling, spierpijn en vermoeidheid staan het meest op de voorgrond.
  Zelf ben ik orthomoleculair therapeut en er is al heel wat suppletie bij mij ingegaan. Afgelopen zomer in overleg met mijn orthomoleculair en homeopatisch huisarts ook de SSRI ingezet. Het verschil is duidelijk merkbaar!
  Graag zou ik jullie vragenlijst ook willen invullen, al is het alleen al voor de grote groep mensen die een postviraal syndroom hebben die niet veroorzaakt is door covid.

  Mvg,

  Ingeborg Hovius

  1. Dank voor je reactie en wat fijn dat de SSRI medicatie je helpt en dat je een vragenlijst in wilt vullen. Inderdaad kan orthomoleculaire geneeskunde heel veel betekenen maar grijpt de SSRI medicatie op vele fronten tegelijkertijd aan (zoals het verminderen van de ontstekingsreactie, het verbeteren van het functioneren van de mitochondriën, het meer in balans brengen van de cortisol-aanmaak en een positieve invloed op de klachten die samenhangen met verstoring van het autonome zenuwstelsel, om er maar een paar te noemen). Stuur vooral even een mail via https://www.sepsis-en-daarna.nl/wie-ben-ik/contact/. We sturen je graag een vragenlijst toe! Dank alvast!

 5. Beste,
  Al 24 jaar lijd ik aan het ME syndroom met wisselende perioden . Toen Covid kwam heb ik mij geïsoleerd uit angst voor een besmetting. Helaas ben ik na de 4e Pfizervaccinatie heel ziek geworden en heb nu meer dan een jaar Postvaccinatiesyndroomklachten. Vanaf de zomer ben ik steeds zieker geworden waardoor ik nog maar 4 uur per dag energie had en voortdurend overprikkeld was met last van brainfog. Het interview van Carla Rus vond ik erg goed en vooral hoopvol vooral de toepassing van citalopram offlabel omdat er bij mij echt geen sprake is van depressie. Sinds 6 dagen ben ik gestart met citalopram 10 mg voor de nacht. Sindsdien ben ik nog zieker en lig bijna de hele dag op bed en heb eigenlijk helemaal geen energie meer. Ik heb geen mentale klachten wel voortdurend koude en hitte aanvallen alsof ik zware griep heb. De kou voelt bijna als pijn. Ik voel me echt heel ziek en vraag mij af of dit tot de genoemde bijwerkingen hoort ? en hoe lang ik dit vol moet zien te houden? Om te kunnen slapen slik ik 2x oxazepam tijdens de nacht. Overdag slik ik 3 x N-acetyl cysteine 600 mg (bruis). Ik vraag jullie om raad of ik zo door moet gaan of iets moet wijzigen? De arts(internist) raadde mij aan om na 1 week al naar 20mg te gaan. Zelf denk ik dat dit veel te snel is en mijn lijf dat niet aankan.
  Ik hoor graag jullie reactie, heel veel dank alvast, hartelijks, Johanna

  1. Beste Annemarie, wat vervelend dit te horen!
   Je reageert inderdaad erg heftig zo te horen. Het is sowieso goed om bij heftige bijwerkingen contact op te nemen. Het kan heel goed zijn dat de startdosering teveel voor je is. Laten we hier per mail nader op ingaan: zie https://www.sepsis-en-daarna.nl/wie-ben-ik/contact/. Zie ook de handleiding voor (huis)artsen bij: https://www.sepsis-en-daarna.nl/wp-content/uploads/2023/01/Info-document-met-aandachtspunten-SSRI-bij-Long-Covid.pdf. Sterkte en stuur vooral een mail!

  2. Is Sertraline ook een mogelijke SSRI bij long covid?
   Ik heb nu 1,5 long covid en daarnaast een sterk toenemende depressie en na het lezen over de inzet van een SSRI antidepressiva heb ik hier om gevraagd bij de huisarts. Zij besloot daarop Sertraline voor te schrijven. Ik ben nu een kleine maand aan het slikken, te vroeg om al iets te zeggen.
   Ik ben nu benieuwd of het verstandig is Sertraline te blijven gebruiken of toch over te stappen op de door u genoemde Fluvoxamine? Ik heb vorig jaar een aantal maanden Citalopram geslikt. Ik merkte geen vooruitgang in energie en ook de depressie werd niet minder, bovendien bleef ik hierdoor diarree houden.

   1. Beste Judith, als je inmiddels al bijna een maand op de Sertraline staat, dit zeker doorzetten. Sertraline bevat ook veel van de eigenschappen van de in ons document genoemde andere SSRI’s en die kunnen zeker ook al een verschil maken. Graag even contact opnemen via https://www.sepsis-en-daarna.nl/wie-ben-ik/contact/. Zie voor het document: https://www.sepsis-en-daarna.nl/wp-content/uploads/2023/02/Info-document-met-aandachtspunten-SSRI-bij-Long-Covid-versie-22-02-2023.pdf

   2. Dag Judith,

    Hoe slaat de Sertraline aan bij jou? Zit zelf nu een jaar thuis waarbij nu ook een depressie de kop opsteekt. Daarom ben ik toevallig ook net 3 weken bezig met Sertraline en zie nu dit artikel met Citalopram staan ipv Sertraline en ben ook aan het overwegen om over te schakelen naar Citalopram. Hoor graag van je of Sertraline jou geholpen heeft met je long covid symptomen. groetjes Simon

    1. Beste,

     Als de sertraline effect heeft bij je, kun je daar ook op blijven staan. Inderdaad mist Sertraline 1 van de werkingsmechanismen maar je kunt het ook nog even afwachten en later alsnog de switch maken. Het is niet zo dat sertraline het ‘slecht’ doet.

 6. Goedemiddag, ik heb met interesse het artikel gelezen. Zou 5htp of L-tryptofaan eenzelfde effect kunnen hebben? Alvast bedankt voor uw antwoord.
  Hartelijke groet, Karin

  1. Je kunt zeker met voedingssupplementen veel bereiken, al is dat ook weer voor iedereen verschillend. 5 htp is op zich een waardevol supplement. Of het alle werkingen laat zien die SSRI heeft, is de vraag. Het is wél een natuurlijk product en zal minder bijwerkingen hebben. Bij Long Covid kunnen zowel histamine als tyramine overgevoeligheid voor klachten zorgen. Daarom uitkijken met hoge doseringen L-tryptofaan omdat daar wel tyramine in zit.

 7. mijn leven is positief veranderd. van elke dag moe zo’n beetje terug naar mijn oude leven!

  ik wil Carla ontzettend bedanken. ik zit op 10mg. citalopram per dag.

 8. Sinds oktober gestart met 5mg citalopram en zintuigen sinds februari op 30mg. Ben 75/80% de oude dus fijn. Kun je naast citalopram ook 5 htp en of rhodiola gebruiken?

  1. Beste Janneke, in de aandachtspunten bij Rhodiola staat vermeld dat je dit beter niet kunt slikken in combinatie met een antidepressivum. Ik zou de citalopram ook niet combineren met de 5 htp, dan weet je niet precies hoe die elkaar beïnvloeden.

 9. Goedemorgen,

  Na de coroba vaccinatie in 2021 heb ik ook vaccinatieschade opgelopen. Ik was constant overprikkeld, duizelig, vreselijk moe. Ik ben in april 2022 begonnen met Citalopram, eerst twee weken 10 mg en daarna 20 mg. Het duurde bij mij wel een half jaar voordat ik echt verbetering begon te zien. Maar inmiddels was ik sinds maart 2023 weer gedeeltelijk aan het werk, kon ik hobbies weer oppakken etc. In juli 2023 is er een merkwissel geweest (i.v.m. leveringsproblemen) waar ik echt ziek van ben geweest, dus na 2 weken op het andere merk weer terug gegaan naar mijn ‘oude merk’. Toen ik weer naar mijn oude merk ging kreeg ik weer allemaal bijwerkingen en voelde ik me qua overprikkeldheid en vermoeidheid weer helemaal terug gevallen. Ik ben nu sinds 6 weken weer op mijn oude merk maar ik merk geen enkele verbetering in mijn klachten. Ik heb een nieuwe huisarts die niet bekend is met citalopram bij long covid dus zij weet ook niet goed wat te doen. Moet ik doorzetten of kan ik concluderen dat de citalopram niet meer werkt voor mij? Ik ben ten einde raad.

  1. Beste Henriëtte, dank voor je openhartige bericht. Het zou kunnen dat het zin heeft om te switchen naar een andere SSRI of om de Citalopram te combineren met een bepaald voedingssupplement. Stuur gerust een mail via de website van Sepsis en daarna. Sterkte! Excuus voor de late beantwoording; er zijn enorm veel vragen (ook rond sepsis) en we behandelen de vragen liever persoonlijk in een individuele mail dan op een openbare pagina.

 10. de huisarts raad ook mij Sertraline aan ivm angsten/depressie die sinds covid(ruim een jaar geleden) veel erger zijn geworden. Ik ben erg benieuwd naar de ervaringen van anderen met deze SSRI. Daarnaast vraag ik me af welk werkingsmechanisme dit precies mist. Ik zie dat het een sigma 1 antagonist is, maar begrijp niet wat dit betekent en krijg het ook niet gevonden. Alvast veel dank voor een antwoord!

  1. Beste André, een Sigma 1 receptor agonist bevordert de binding van de belangrijke stof glutamaat aan de sigma 1 receptor in het brein en de Sigma 1 receptor antagonist vermindert de binding van glutamaat waarmee weer een andere belangrijke receptor-functie wordt bevorderd dan wel geremd. De sigma-1 receptor ontvangt neurologische boodschappers in de hersenen en speelt daardoor dus een belangrijke rol. SSRI van het type ‘Sigma 1 receptor agonist’ vermindert ook bepaalde cytokinen in de hersenen (boodschappers tussen afweercellen) waarvan het niveau bij het Post Covid Syndroom verhoogd is. Ook hierdoor gaan mensen met Post Covid Syndroom die deze SSRI krijgen zich beter voelen.

   1. Hi, is srri een goed idee als je Leaky gut /dunne darmwand of andere darmproblemen hebt ? Ik heb begrepen dat 95% van serotonine door je darmen wordt aangemaakt dus als je darmen nog niet fijn alle voedingstoffen kunnen opnemen ga ik er van uit dat serotonine ook niet voldoende wordt aangemaakt.

    Ps. Oorzaak van darmproblemen is nog niet bekend. Zou door 5 jaar in schimmelhuis met regelmatige prednisonkuren kunnen komen…

    Op dit moment lukt het me weer een blokje om te lopen zonder wiebelende benen en zonder tremors. Maar naar de schoolplein toe lopen , kids ophalen of bloedprikken in ziekenhuis, in een auto zitten 1 stad verder lukt gewoon niet. Zonlicht, ledlampen, flikkeringen , drukte( veel mensen of verkeer) is direct mis.

 11. Ik gebruik sinds 2 maanden citalopram, maar sinds zo’n 2 weken heb ik een andere hoofdpijn, dan normaal gewend. Het zit links (voorhoofd, wenkbrauw en bij m’n slaap). Het is een doffe hoofdpijn, maar de huid voelt ook pijnlijk, branderig, scherp. Paracetamol helpt niet bij deze pijn. Kan dit door de citalopram komen. Ik maak me zorgen.

  1. Beste Sandra, ik hoop dat de hoofdpijn wat is gezakt inmiddels. Het kan een voorbijgaande bijwerking zijn maar als je het niet vertrouwt kun je altijd een mail sturen of natuurlijk je huisarts bellen. Individuele vragen graag stellen via de contactpagina. Soms helpt N-Acetyl-L-Cysteïne ook om de hoofdpijn te verminderen. Zie het info-document op de pagina: https://www.sepsis-en-daarna.nl/de-werking-van-een-ssri-bij-long-covid-klachten/

 12. geachte Mevrouw, Ik ben (was) werkzaam in het verpleeghuis Nicolaas te Lutjebroek als verpleegkundige IG en medio begin Maart uitgevallen met Covid klachten. Alle onderzoeken doorlopen en de conclusie was ” u heeft een gezond lichaam en wij kunnen niets meer voor u betekenen ” Long / Post Covid. Dan stort je wereld in. Vanaf Juli tot September 8 weken lang iedere dag in Sneek zuurstoftherapie gevolgd met weinig tot geen resultaat. Hoe nu verder ! – Via jou of jullie site en deze gelezen te hebben vraag ik mij hoopvol af, hebben jullie enig idee wat ik als medicatie zou kunnen proberen. Mijn huidige dagelijkse klachten: Zware vermoeidheid – Zware hoofdpijnen – Hevige spierpijnen – Energieloos – Zere ogen – Druk op de Borst – Buikpijnen – Futloos – Zere benen en kuiten – Pijn in de schouders – Prikkelbaar – Last van omgevingsgeluiden – en dagelijks maximaal 1 uurtje om wat te doen en het restant van de dag rusten op de bank. In mijn omgeving zie ik al een aantal mensen richting de WIA gaan zonder enig uitzicht op herstel. Wilt u mij adviseren want zo gaat het al een lange tijd niet meer en blijf positief dat er iets moet zijn hoe summier ook dat enige verlichting kan geven. Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, Christien

  1. Beste Christien, heel naar dat dit je overkomen is. Het ‘we kunnen niks voor u doen’ klinkt helaas vaak. En dat is niet waar. Toegegeven: kant en klare oplossingen zijn er niet maar er zijn zeker wel middelen die geprobeerd kunnen worden. Graag een mail sturen naar de mail-adressen die op de pagina staan genoemd, dan kunnen we je meer informatie geven!

 13. Hallo
  Ik heb ME, Dunne Vezelneuropathie en OI.
  Na de Moderna vaccinatie ben ik erg verslechterd direct daarna zakte ik door mijn benen had erg weinig kracht. Mijn zenuwpijnen zijn veel erger geworden vooral het prikkeldraad gevoel en het gevoel van ijs door de benen. Kort daarop kreeg ik hartritmestoornissen dat is nu over door en bloedverdunner en een middel tegen hartritmestoornissen.
  Eén week na de klachten van kracht in de benen ging het iets beter maar heb nog regelmatig krachtverlies en erge zenuw en spierpijnen. Heb ook microstolsels en endotheelschade.
  Krijg voor de OI proponolol en ivrabradine dat zorgt dat mijn hartslag iets minder hoog is met bij inspanning nog uitschieters naar 125 B.v tijdens lang staan.
  Zijn er ook ssri’s die voor mij zouden kunnen helpen? Heb NAH geprobeerd merkte daar geen verschil door.

  1. Beste, wat naar dat je zo’n reactie had op de vaccinatie. Heb je dit ook gemeld bij Lareb? Hoe meer mensen melden, hoe completer het beeld wordt van de omvang van dit probleem. Maar nu terug naar jouw eigen nare klachten: natuurlijk is er geen garantie te geven maar we zien wel vaak dat SSRI, op grond van de diverse mogelijke werkingsmechanismen, een positief effect kan hebben wat betreft brainfog, overprikkeling, sterk verhoogde hartslag en vermoeidheid. We kunnen door de grote hoeveelheid vragen, helaas geen nieuwe vragen meer ‘aannemen’ maar we hebben alle informatie zeer gedetailleerd in een soort ‘handleiding’ (ook voor de huisarts) samengevoegd, zie deze pagina:https://www.sepsis-en-daarna.nl/corona/. Daar vind je de links naar de documenten met Aandachtspunten en Doseringen en ook veel aanvullende informatie (over mogelijke bijwerkingen, op-en afbouw en waar je op moet letten). Veel sterkte!

 14. Beste Carla,
  In 2021 kreeg ik long-covid na een infectie met de delta-variant. Brainfog, vermoeidheid, overprikkeldheid, ademhalingsproblemen, spierpijn, de bekende symptomen. Hoewel ik wel gedeeltelijk kon blijven werken heeft dit mijn leven ernstig beperkt. Ik moest veel rusten en had daardoor nauwelijks een sociaal leven.
  Nadat ik jouw artikel over het gebruik van ssri’s tegen long-covid las, heb ik dit met mijn huisarts heb besproken. Zij stond er meteen voor open een behandeling te gaan proberen. Ze schreef citalopram voor. Eerst 10 mg en na 18 dagen 20 mg. De bijwerkingen waren een week lang extra vermoeidheid, zowel na de start als na de ophoging van de dosis. Na ongeveer 5 weken merkte ik dat ik minder snel moe en overprikkeld was. Na 6 weken was ik geheel klachten-vrij. Nu na week 8, denk ik dat ik echt genezen ben. Het voelt echt geweldig om weer energiek te zijn, te kunnen functioneren zonder oordopjes, en om mijn sociaal leven weer te kunnen oppakken. Tegelijkertijd bedenk ik me wel dat dat ook weer allerlei sociale verplichtingen met zich meebrengt… Dat zal ook weer even wennen zijn.
  Hartelijk dank voor je doorzettingsvermogen, om tegen alle scepsis in, stug door te gaan! Ik hoop dat er nog veel long-covid patiënten baat mogen hebben bij deze behandeling.
  Hartelijke groet,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *