Sepsis Lotgenotendag 2021 vindt online plaats, zaterdag 18 september

 

Op zaterdag 18 september, van 10.30 – 13.30 weer een online-programma!

 

In verband met het Corona-virus vindt er dit jaar geen Sepsis Lotgenoten Dag op locatie plaats. Het samenbrengen van mensen uit alle hoeken van het land is, gezien de toch kwetsbare weerstand van veel ex-patiënten, onder deze omstandigheden nog te risico-vol. We weten op dit moment nog niet hoe het na de zomer allemaal gaat verlopen dus daarom kiest Sepsis en daarna voor voorzichtigheid. Maar er komt een mooi online-programma waarin aandacht wordt besteed aan de ervaring van ex-patiënten en naasten, nieuwe ontwikkelingen en een bijdrage door diverse experts.

Ook kan iedereen vragen stellen via de ‘chat-functie’.

 

Voor alle informatie en aanmelding, zie deze pagina of klik op de flyer hieronder

Flyer Sepsis Lotgenoten Dag

 

 

 

Sepsis Lotgenotendag 21 september 2019, hoe was het?

 

Een verslag van de dag die in 2018 heeft plaatsgevonden, vindt u hier bij deze link.

 

Waar en hoe laat?

Op zaterdag 21 september werd de tweede landelijke Sepsis Lotgenotendag georganiseerd, in Velp bij Arnhem,.

Het programma begon om 11.00 (met inloop vanaf 10.30 uur) en duurt tot 15.00 uur. Aanmelding van te voren was wel noodzakelijk

 

Zie voor alle informatie over locatie, kosten en aanmelding hieronder

 

Voor wie is de Sepsis Lotgenoten Dag?

De dag is bedoeld voor ieder die een sepsis meemaakte, korter of lang geleden, ex-patiënt en/of naaste. Of u (of uw dierbare) tijdens de ziekenhuisopname nu op de gewone afdeling verbleef of misschien op de Intensive Care, of u nu lang of kort opgenomen was, meer of minder gevolgen ondervindt van de sepsis, in alle gevallen bent u welkom!

 

Waarom een Sepsis Lotgenotendag?

 

September is de maand van Wereld Sepsis Dag (om precies te zijn: 13 september). Een goede aanleiding om sepsis in de schijnwerpers te zetten! Een andere reden is dat sepsis die aandacht hard kan gebruiken, helaas…..Sepsis is onder het publiek in Nederland erg weinig bekend, en voor de gevolgen is er doorgaans weinig aandacht. Sepsis en daarna heeft daarom het voortouw genomen om hier wat aan te doen. De stichting FCIC/IC Connect (waar ondergetekende aan mee mocht bouwen) heeft de impact van een IC-opname én allen die deze impact ervaren (!) geweldig op de kaart weten te zetten met o.a. aandacht voor het Post IC Syndroom, maar het ontbreekt in Nederland aan een gecoördineerde aanpak van sepsis en een aparte sepsisorganisatie (zoals bijv. de Sepsis Trust in Engeland) die als collectebus-fonds fungeert en zich richt tot álle (ex-)sepsis-patiënten en hun naasten (zij die wel en zij die niet op de Intensive Care opgenomen waren). Ook het aandacht vragen voor specifieke (lange termijn)problemen na sepsis én meer bewustwording en vroegherkenning van sepsis zijn in Nederland hard nodig. Daarom de aanvullende inzet van Sepsis en daarna én dit initiatief, dat goed aansluit bij de petitie ‘SOS voor sepsis‘ én de oproep van de WHO om Wereld Sepsis dag aan te grijpen voor bewustwording en voorlichting. U/jij bent van harte welkom! 

 

Lotgenotencontact én meer

Arts-onderzoeker Alex Schuurman, Amsterdam UMC
Arts-onderzoeker Alex Schuurman, Amsterdam UMC
Dr. Arthur van Zanten, internist/intensivist in het Gelderse Vallei ziekenhuis
Dr. Arthur van Zanten, internist/intensivist in het Gelderse Vallei ziekenhuis

Uit ervaring, als ex-patiënt en in mijn werk als ervaringsdeskundig coach van ex-sepsispatiënten/naasten, weet ik hoe alleen je je soms kunt voelen wanneer je geconfronteerd wordt met (de gevolgen van) dit ziektebeeld. Lotgenotencontact kan dan heel steunend zijn. Maar deze dag wilde meer bieden: dr. Arthur van Zanten, internist/intensivist uit het Gelderse Vallei-ziekenhuis en voorzitter van de Sepsis Richtlijnwerkgroep, vertelde over meer specifieke aandacht voor het herstel van sepsispatiënten in zijn ziekenhuis. Arts-onderzoekers Alex Schuurman en Tom Reijnders uit het het Amsterdam UMC gaven uitleg over sepsis en ontwikkelingen in het sepsis-onderzoek,. Zij zijn tevens verbonden aan de European Sepsis Academy. De presentatie van vorig jaar is hier terug te vinden. Zij gaven antwoorden op vragen als: wat voor vorderingen worden er gemaakt in het onderzoek, waarom veroorzaakt sepsis bepaalde klachten en gevolgen, zijn er nieuwe behandelingen te verwachten rond sepsis(gevolgen)? En hoe kunnen we samen de gevolgen van sepsis meer op de kaart zetten? ‘Last but not least’ leverde fysiotherapeute, senioronderzoeker en lector aan de Hogeschool van Amsterdam, dr. Marike van der Schaaf, een bijdrage m.b.t. het thema ‘revalidatie na sepsis’. 

Tot slot was er ook nog info over het overleg met het ministerie van VWS n.a.v. de petitie ‘SOS voor sepsis’.

 

Programma 

Vanaf 10.30 uur: inloop

Wereld Sepsis Dag
Wereld Sepsis Dag

Vanaf 11.00 uur: start programma

11.00: korte inleiding door initiatiefnemer Idelette Nutma, Sepsis en daarna

11.15:  ervaringsverhaal

11.35:  tijd voor reacties

11.40:  presentatie arts-onderzoekers Alex Schuurman en Tom Reijnders, Amsterdam UMC

12:05 – 12.15 uur: ruimte voor vragen

12.15 – 13.15 uur: lunch

13.20 – 13.40 uur: dr. Arthur van Zanten, over aandacht voor herstel na sepsis

13.40 -13.45 uur: ruimte voor vragen

13.50 – 14:20: uitwisseling met elkaar

14:25 – 14.45 uur: dr. Marike van der Schaaf, Amsterdam UMC: Revalidatie na sepsis, hoe bouw je weer op?                             

14:45:  ruimte voor vragen en afsluiting

 

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

het Amsterdam UMC, Ziekenhuis Gelderse Vallei en:

Yoga en meer
BioVion Healthcare

 

Overige informatie

De dag werd gehouden in zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3B. De zaal is rolstoeltoegankelijk en een rolstoeltoilet is aanwezig in het gebouw. Bij Parkstaete zelf zijn 22 parkeerplekken. Daarnaast kan geparkeerd worden op meerdere terreinen in de directe omgeving. Zie bij route en parkeren. Met openbaar vervoer? Lijn 1 (vanaf station Arnhem) stopt vlakbij. Als u uitgestapt bent, loopt u in de richting waar vandaan u gekomen bent. De eerste straat rechts is de Parkstraat (bij Simply Delicious/Green Café de hoek om). Parkstraat 3-B.

Voor telefonische informatie, bel met Idelette Nutma, Sepsis en daarna, 06-41271004.

 

Deelnemersbijdrage voor 21 september 2019 á 13 €, voor meekomende naaste  8 €

Sepsis en daarna organiseert deze Sepsis Lotgenotendag van harte, maar er zijn kosten mee gemoeid. Gedeeltelijk werden die gedekt door Sepsis en daarna zelf. Ook het AMC nam een deel op zich. Om het programma (inclusief lunch en sprekers) op deze locatie te kunnen aanbieden, werd daarom een bijdrage van 13 euro gevraagd, in de vorm van inschrijfgeld. Nam iemand een naaste mee, dan hoefde hij/zij slechts 8 euro te betalen.  Als deze bedrage écht een groot probleem voor iemand zou zijn, is er altijd een mouw aan te passen, zie voor telefonisch contact via 06-41271004 of via onderstaand contactformulier. 

 

Instructie voor betaling

BankrekeningnummerNL89ASNB0708399193, t.n.v. Mevr. I. Nutma-Bade,

onder vermelding van: ‘Sepsis Lotgenotendag’..

Tekst hieronder (zie vetgedrukte letters) ook invullen en opsturen via het onderstaande contactformulier? B.v.d.! 

Na ontvangst van het bedrag, binnen 5 dagen werd een toegangsbewijs toegestuurd per mail.

 

Vermeldt u s.v.p. de volgende, correct ingevulde, tekst (u kunt deze tekst kopiëren en plakken in uw bericht op het contactformulier hieronder):

“Ik wil graag komen naar de Sepsis Lotgenotendag en maak het bedrag á ……………….vooraf over (op NL89ASNB0708399193, t.n.v. Mevr. I. Nutma-Bade). Ik ben ex-patiënt/naaste en kom alleen/samen met ……………………………………………(invullen en/of weghalen wat niet van toepassing is)

Gelieve bij de lunch rekening te houden met…………………………………………(hier kunt u eventuele dieetwensen invullen)

Stuurt u het toegangsbewijs a.u.b. op naar:

(naam)……………………..

(e-mailadres)………………………..

 

Met al uw vragen mag u ook gewoon bellen naar 06-41271004. 

 

Solidariteitsactie voor wie wil

Wilt u het eventueel voor een ander (die minder draagkrachtig is) makkelijker maken om deze dag bij te wonen, en/of wilt u de Sepsis Lotgenotendag steunen zodat we ook een volgende keer een mooi programma kunnen samenstellen, dan kunt u ook onder vermelding van ‘(+) donatie Sepsis Lotgenotendag’ een (extra) bedrag overmaken. Maar uw/jouw aanmelding voor deze dag wordt al enorm gewaardeerd! Het is een mogelijkheid voor wie dat wil.

 

Sepsis en daarna biedt ook (ervaringsdeskundige) begeleiding en nazorg

Initiatiefneemster is tevens auteur van het boek Sepsis en daarna (houvast bij ziekte en herstel) en organiseert de workshop Herstellen na sepsis. Ook een (gratis) informatie-folder is beschikbaar. Zie hier voor alle info en mogelijkheden of kijk bij Veel gestelde vragen, Nieuws en tipsVideo en meer of Reacties

Welk getal is hoger: 3 of 8? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)