SEPSIS LOTGENOTEN DAG ’21

Home > Lotgenotencontact > Sepsis Lotgenoten Dag > Sepsis Lotgenoten Dag 2021

 

Op deze pagina vindt u alle informatie over de Sepsis Lotgenoten Dag. De eerste editie vond in 2018 plaats in Velp en werd het jaar daarop herhaald. De editie in 2020 vond online plaats. Ook die in 2021 zal een online karakter hebben uit voorzichtigheid met het oog op het Corona-virus. We hopen dat de situatie steeds verder verbetert maar Sepsis en daarna loopt liever zo weinig mogelijk risico gezien de kwetsbaarheid van ex-patiënten. Op deze pagina vindt u het actuele programma.

 

Had u deze dag graag willen meemaken?

We kunnen u altijd later de link naar de opnames van deze dag toesturen. Hebt u daarvoor belangstelling, stuur dan vooral een mail. Mocht u ook belangstelling hebben om de nieuwsbrief te gaan ontvangen, dan kunt u dat erbij vermelden. Ga naar het contactformulier.

 

Online Sepsis Lotgenotendag zaterdag 18 september ’21,

Geen ontmoeting op locatie maar wel online-programma!

 

In verband met het Corona-virus heeft Sepsis en daarna gekozen voor voorzichtigheid. Het samenbrengen van mensen uit alle hoeken van het land is, zeker gezien de kwetsbare weerstand van veel ex-patiënten, onder deze omstandigheden nog te risico-vol. Maar er was een mooi online-programma waarin aandacht werd besteed aan de ervaring van ex-patiënten en naasten, nieuwe ontwikkelingen en een bijdrage door diverse experts.

 

Aanmelding is gesloten. 

 

Thema: ‘Het onzichtbare zichtbaar’

 

Het thema van de dag was: ‘Het onzichtbare zichtbaar’.

Op de flyer is dit prachtig afgebeeld in de doorzichtige Ginkgo-blaadjes. Zie de flyer hier of onderaan deze pagina. Met grote dank aan Nina de Laat, ex-sepsis-patiënte.

 

Teamwork

 

Deze dag werd voorbereid samen met ex-sepsis-patiënten Pauline en Ine. Sepsis en daarna is hen zeer dankbaar voor hun inbreng en medewerking aan deze dag, zowel qua ideeën als uitvoering, die het tot een inspirerend ‘teamwork’ maken! Maar dat niet alleen: ex-sepsis-patiënte Nina de Laat heeft de prachtige schildering voor de flyer gemaakt. Ondanks de zeer invaliderende impact van de schade die zij opliep door haar sepsis, weet ze veel kleur te geven aan haar leven en dat van anderen, zie haar verhaal op de blogpagina.

 

Sprekers

 

De ervaringsdeskundigen

Als ex-sepsis-patiënt kwam Ine aan het woord. Zij maakte een sepsis door en nam ons mee door haar ziekte-en herstelproces met een eerlijk en toch ook hoopvol verhaal.

Als naaste kwam Saskia aan het woord. Haar man lag op de IC met sepsis na een COVID-19 infectie. Ze vertelde hoe ze het als echtgenote beleefd heeft en welke impact het op haar en hen als gezin heeft gehad. Twee indrukwekkende verhalen die heel veel herkenning maar ook veerkracht en houvast laten zien.

 

Wat de (para)medische deskundigen betreft

Op het programma stond dit keer o.a. een presentatie door neuroloog-intensivist Farid Abdo uit het RadboudUMC, o.a. over het onderwerp: hoe zit dat met sepsis en neuro-cognitieve klachten (concentratie/geheugenproblemen, etc.)? Wat is daarover bekend uit onderzoek, en kunnen we daar wat mee?

Dr. Farid Abdo, neuroloog/intensivist in het Radboudumc
Dr. Farid Abdo, neuroloog/intensivist in het Radboudumc

Daarnaast verzorgde ergotherapeut Rob Koppers een presentatie. Hij is ergotherapeut, docent ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam en tevens praktijkhouder van ergotherapie-praktijk ‘Doen’.  Hij ging in op de dagelijkse praktijk waar (voormalig) sepsispatiënten tegenaan kunnen lopen qua beperkte belastbaarheid, vermoeidheid en snelle overprikkeling. Hij liet zien hoe helpend ergotherapie kan zijn in (de ondersteuning bij) het herstel, zowel in het fysieke als het mentale herstelproces, bij het verbeteren van de kwaliteit van leven.

 

Rob was ook betrokken bij het REACH project. Dit is een project om de nazorg te verbeteren. Eerste lijns-professionals wordt hierbij kennis aangereikt over het Post Intensive Care Syndroom . Maar ook voor patiënten die niet op de IC lagen is deze nazorg-aanpak zinvol. 

Rob Koppers, ergotherapie praktijk Doen, en als docent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam
Rob Koppers, ergotherapie praktijk Doen, en als docent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam

Programma

 

10.30:  welkomstwoord, gevolgd door een bijdrage van dr. Hjalmar Bouma, UMCG, met een update vanuit onderzoek/SepsisNet en een inleiding door Idelette Nutma, Sepsis en daarna

10.45:  interview met ex-patiënte Ine (vanuit de studio) 

11.05:  ruimte voor vragen

11.15:  interactief gedeelte met ‘poll-vragen’ 

11:30   verhaal door ergotherapeut Rob Koppers (vanuit de studio)

11.55:  ruimte voor vragen 

12:05:  korte pauze (met o.a. bijdrage dr. Hjalmar Bouma, UMCG, update vanuit           onderzoek/SepsisNet (ong. 6 minuten) 

12.20:  interview met naaste Saskia (vanuit de studio)

12:40:  ruimte voor vragen

12.50:  Farid Abdo, neuroloog/intensivist, Radboud UMC (in beeld vanuit Radboud)

13.15:  ruimte voor vragen 

13:25:  afronding

13:30:  afsluiting

 

Dank aan de organisaties die deze dag steunen! 

 

Dankzij een genereus gebaar van één bedrijf dat graag iets voor patiënten wil betekenen, was het volgen van dit programma geheel kosteloos. Onze hartelijke dank gaat uit naar deze organisatie (die anoniem wil blijven). Daarnaast is Sepsis en daarna heel blij met de belangeloze bijdragen van Rob Koppers, Farid Abdo en Hjalmar Bouma

Logo UMCG

Aanmelding 

 

 

Om u op te geven voor een volgende Sepsis Lot genoten Dag: gebruik het onderstaande contactformulier. Ook voor vragen.

Wilt u daarnaast ook graag de nieuwsbrief gaan ontvangen? Dan kunt u ook díe regel mee-kopiëren op het contactformulier, zie onder.

 

Vermeldt u s.v.p. de volgende, correct ingevulde, tekst (u kunt deze tekst kopiëren en plakken in uw bericht op het contactformulier hieronder):

“Ik wil graag deelnemen aan de volgende Sepsis Lotgenotendag. Ik ben ex-patiënt/naaste en wil alleen deelnemen/samen met ……………………………………………(invullen en/of weghalen wat niet van toepassing is)

 

Stuurt u de deelname-link a.u.b. op naar:

(voor- en achternaam)……………………..

(e-mailadres)………………………..

 

(en indien van toepassing)

Ik stel ook prijs op het ontvangen van de nieuwsbrief” (2 x per jaar + max. 3 nieuwsberichten)

Welk getal is hoger: 2 of 7? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)

Presentaties van de Sepsis Lotgenoten Dag van 2020 zijn hieronder beschikbaar

U vindt de presentaties hier.

De inleidende presentatie; daarin uitleg over sepsis en de gevolgen, en handreikingen bij het herstel.

De presentatie van Jan Willem Uffen, die hij hield in samenspraak met Karin Kaasjager (beiden zijn internist acute geneeskunde in het UMC Utrecht).

De presentatie van Hjalmar Bouma (UMCG), ook internist acute interne geneeskunde en onderzoeker. Het Thema van zijn presentatie was: ““Is sepsis een chronische ziekte?”

De presentatie van Femke Egberts, ex-patiënte die een sepsis tijdens haar zwangerschap doormaakte.

Andere waardevolle inbreng kwam van Nick, zoon van Angelique die een sepsis doormaakte in 2017. Ze lag niet op de IC maar kreeg te maken met grote impact en veel beperkingen door schade aan haar autonome zenuwstelsel. Voor Nick betekende dit lange tijd mantelzorger zijn.

Verder verzorgden prof. Karin Kaasjager en Jan Willem Uffen, beiden internisten acute interne geneeskunde in het UMC Utrecht een presentatie, gevolgd door dr. Hjalmar Bouma (UMCG), tevens bestuurslid van SepsisNet.

 

Ook is er een mooie film-impressie van deze dag. Zie deze link.

Foto presentatie Sepsis Lotgenoten Dag 2020 vanuit studio
Foto presentatie Sepsis Lotgenoten Dag 2020 vanuit studio