De opkomende rol van vitamine C in de preventie en behandeling van COVID-19

Eind oktober werd het artikel van Carr en Sam Rowe gepubliceerd, over de opkomende rol van vitamine C bij COVID-19
In het artikel “The Emerging Role of Vitamin C in the Prevention and Treatment of COVID-19” geven de auteurs een helder overzicht van de eigenschappen van vitamine C en de resultaten tot nu toe. Vitamine C kan bij patiënten met pneumonie de ernst en duur van het ziektebeeld verminderen. Daarnaast is het een gegeven dat kritiek zieke patiënten intraveneuze doseringen in grammen nodig hebben om hun ‘vitamine C-plasma-level’ te normaliseren. Een Chinees onderzoek (dat nog door een deskundigen-panel geaccordeerd moet worden) dat helaas voortijdig moest stoppen omdat er steeds minder patiënten met COVID-19 op de IC kwamen, liet een significant effect op de mortaliteit zien in de meer ernstig zieke patiënten. Zie het (pre-print) artikel hier. Carr en Rowe geven in hun artikel, op pagina 5, een overzicht van alle lopende onderzoeken op dit moment. Zij besluiten het artikel met deze veelzeggende woorden:
“Optimization of the intervention protocols in future trials, e.g., earlier and sustained administration, is warranted to potentially improve its efficacy. Due to the excellent safety profile, low cost, and potential for rapid upscaling of production, administration of vitamin C to patients with hypovitaminosis C and severe respiratory infections, e.g., COVID-19, appears warranted.” Carr publiceerde eerder al een studie waaruit bleek dat er bij kritiek ziekte patiënten, ondanks intraveneuze voeding, sprake is van een sterk verlaagd vitamine C niveau (zie ‘Hypovitaminosis C and vitamin C deficiency in critically ill patients despite recommended enteral and parenteral intakes‘ in het blad Critical Care Medicine, dec. 2017). Dit werd recent door een andere publicatie onderstreept, zie: “Vitamin C levels in patients with SARS-CoV-2-associated acute respiratory distress syndrome” (Chiscano et al. in Critical Care, aug. 2020).

De afsluitende woorden in het artikel van Carr en Rowe spreken van het belang van eerdere en langere toediening.
Onder sommigen leeft het idee dat de toediening van vitamine C ‘bijzaak’ is, als zou de werking van vitamine C alleen maar ‘wishful thinking’ zijn. Maar als het een centrale rol speelt in de ‘metabole resuscitatie van de patiënt’ en, bij vroege toediening en hoge dosering en voldoende duur, de uitwerking heeft zoals beschreven door degenen die er positieve resultaten mee boeken in de praktijk en zoals gebleken in sommige onderzoeken zoals de CITRIS-ALI trial (die achteraf positief werd bijgesteld), de ORANGES trial, het onderzoek van Long et al. (dat het belang van tijdige toediening, op één lijn met de sepsis-bundel, bij septische shock aantoonde, zie in Critical Care and shock, 2020) het eerder genoemde onderzoek in China, etc., dan heeft dat consequenties. Wellicht komt het effect van vitamine C in meerdere RCT’s niet naar voren omdat de voorwaarden voor een maximaal effect van vitamine C niet of onvoldoende aanwezig zijn. Dan blijft het effect waarop je zou hopen op grond van de Fase 1 studie van Fowler (zie Figuur 2 in deze link naar de Fowler-studie), helaas uit. Dat onderzoek liet een overduidelijk verschil zien tussen de groep patiënten die geen en die wel vitamine C kreeg in een lage dosering resp. in een hoge dosering. De studie van Fowler was een randomized, double-blind, placebo-controlled trial.

Metabole resuscitatie
Als het gaat om ‘metabolic resuscitation’ komt het er wel echt op aan….Waarom worden niet dezelfde aspecten meegewogen als bij de sepsis-bundel t.a.v. antibiotica bijvoorbeeld? En er zijn vragen als: kunnen de aspecten elkaar onderling compenseren of juist afbreuk doen aan elkaar? Kan een latere start van de eerste dosis gecompenseerd worden door een veel hogere dosering? Wordt de benefit van een vroege start tekort gedaan door een te korte toediening? Het ‘time-critical’ aspect verdient meer aandacht. Als vitamine C, een stof die we van nature nodig hebben maar niet zelf aanmaken, zoveel essentiële functies heeft en ook als stress-hormoon fungeert (zie ook het recente artikel van Paul Marik: “Vitamin C—An Adjunctive Therapy for Respiratory Infection, Sepsis and COVID-19”) dan is het ter ondersteuning in de strijd tegen een virale infectie van groot belang. En dat snelheid geboden is, wordt in bovengenoemd artikel van Long al onderstreept. Ook de duur van de therapie is een belangrijk aspect. De Grooth et al. concluderen in hun studie “Vitamin C Pharmacokinetics in Critically Ill Patients” (gepubliceerd in Chest in 2018) dat “Sustained therapy is needed to prevent hypovitaminosis.” ofwel: het voortzetten van vitamine C toediening is nodig om vitamine C-tekort te voorkomen. Daarover zegt Paul Marik in het bovengenoemde artikel: “There is concern, however, that these study designs limit the use of vitamin C to a maximum of four days, which may be inadvisable in acutely ill patients due to the potential return of symptoms if the inflammation is not resolved. This issue was illustrated by the CITRIS-ALI trial, which showed a maximum reduction in mortality compared to placebo on day 4, the final day of vitamin C administration, but a decreased difference between the groups after 28 days”.

Clincal expertise
Een ander, niet minder belangrijk punt is de ‘clinical expertise’. Waarom worden de klinische ervaringen van de artsen van de FLCCC niet meer op waarde geschat? Roept dat op z’n minst niet om meer samenwerking met elkaar? Vanuit patiëntenperspectief is het schrijnend dat ‘positieve resultaten in de praktijk’ zo weinig aandacht krijgen. Die resultaten zijn een realiteit. En de artsen van de FLCCC zijn niet de minsten, ook zij hebben enorm veel publicaties op hun naam staan. Ook zijn ze voorstanders van verder onderzoek. Laten we er niet als vanzelfsprekend vanuit gaan dat ‘goede zorg’ hetzelfde is als ‘afwachten tot volledig bewijs is verkregen’. Er kunnen omstandigheden zijn, zoals nu met COVID-19 dat we daarin andere afwegingen maken, zeker omdat vitamine C veilig is.

Samenwerking
Voor de komende tijd is het essentieel dat er tussen Nederlandse ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en de FLCCC meer samenwerking komt zodat informatie en kennis meer uitgewisseld kunnen worden. Maar nog belangrijker: zodat argwaan weggenomen kan worden. Daarmee kan de sfeer van openheid en welwillendheid geschapen worden waarbinnen actief naar mogelijkheden kan worden gezocht. Mogelijkheden die patiënten meer te bieden hebben dan ‘afwachten tot het optimale bewijs is verkregen’.
december 22, 2020
sepsisen1
Behandeling, Gevolgen, COVID-19, Paul Marik, vitamine C
Laat een reactie achter

(Voor)zorgen rond Corona

 

 

 

Wat je wél kunt doen

Het Corona-virus geeft bij velen onrust. Natuurlijk weten we van de risico’s maar de positieve dingen die we kunnen doen om ons zoveel mogelijk weerbaar te maken tegen of bij een Corona-infectie krijgen tot nog toe weinig aandacht.

Daarom: voor iedereen die onzeker en angstig is rond het Coronavirus de onderstaande handvatten: 

 

Vitamine C

Slik een grotere dosering vitamine C; dat kan de weerstand in belangrijke mate verhogen. Vitamine C is in principe veilig, en heeft hele oude papieren. Overleg wel over het gebruik van extra vitamine C met uw apotheek of huisarts om dit af te stemmen met uw medicatie, of wanneer u een slechte nierfunctie of ijzerstapelingsziekte hebt, een chemokuur volgt of zwanger bent. Zie de website die hier gedegen informatie over geeft: Orthokennis.

Een dosering van 1 á 2 x daags 1000 mg vitamine C wordt door de orthomoleculaire geneeskunde als onderhoudsdosering aanbevolen. En bij verkoudheid en griep wordt een dosering van 0,5 tot 1 gram per uur geadviseerd. Kijk even hoe darmen en maag reageren; reageren die gevoelig, doe dan even een stap terug en bouw weer langzaam op (begin dan met 500 mg). Drink daarnaast ook genoeg. Het biedt geen 100 % garantie voor het niet krijgen van Corona of griep maar maakt de kans wel zo klein mogelijk, en maakt de kans veel groter dat je lichaam de ziekte beter aan kan. 

 

De waarde en veiligheid van (extra) vitamine C

Vele onderzoeken hebben de waarde van vitamine C al beschreven de afgelopen tientallen jaren. Zie het artikel op ResearchGate: Effects of Vitamin C on Health, maar ook het recent uitgebrachte boek van Wang Jae Lee: ‘Vitamin C in Human Health and Disease’. De orthomoleculaire geneeskunde (die denkt vanuit een optimaal biochemisch milieu voor alle lichaamscellen) beveelt ook een hogere onderhoudsdosering aan dan wat wordt vermeld als Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. Een teveel aan vitamine C plas je weer uit maar de behoefte aan vitamine C (en dat wordt vaak vergeten) is zeker bij kwetsbare groepen en in tijden van stress, laat staan bij ziekte veel hoger.

Vitamine C is recent in een hele grote (RCT)trial bij IC patiënten zelfs zeer veilig gebleken. Het is een natuurlijke en essentiële stof die door intensivist en pharmacoloog Paul Marik in de VS op de kaart is gezet in de behandeling bij sepsis. Zie ook de eerdere blog. Belangrijk is dat het in de vroegste fase wordt toegediend.

De Shanghai Medical Association adviseert momenteel om aan patiënten met het Corona-virus op de IC, hoge doseringen vitamine C toe te dienen, zie de berichtgeving op MedicineNet. Richard Cheng (arts, tegenwoordig werkzaam in de VS, en opgeleid in Shanghai) houdt de wereld op de hoogte over deze ontwikkelingen middels video’s).

 

Ook de preventieve werking van vitamine C door de ondersteuning van het immuunsysteem is al in vele onderzoeken beschreven. Ook al doorgronden we nog niet de precieze werking en aangrijpingspunten van vitamine C, wanneer het vroegtijdig wordt toegediend kan dit de overmatige ontstekingsreactie die bij het Corona-virus in de longen kan optreden en bij sepsis tot orgaanfalen kan leiden, verminderen, zo is al bij onderzoek door Paul Marik en in de praktijk gebleken, ook in China waar 3 grote trials lopen. Paul Marik schreef er het volgende wetenschappelijke artikel over, hier te lezen.  

 

De angst hoeft niet ontkend maar kan wel bestreden worden: nuttige info en handreikingen

In de tussentijd is het slikken van een hogere dosering vitamine C met de voorzorgen zoals boven omschreven een hele goede optie om uw immuunsysteem zoveel mogelijk te ondersteunen. Maar ook het tot u nemen van de juiste informatie is belangrijk. Het is goed te weten dat Corona niet snel ontaardt in sepsis. Wel is het voor degenen die een sepsis hebben doorgemaakt goed om alert te zijn; je immuunsysteem kan tot minstens een jaar na sepsis nog wel ontregeld zijn en dus is het goed om je weerstand actief extra aandacht te geven zodat je minder kwetsbaar bent voor de ontstekingsreactie die Corona in de longen teweeg kan brengen. Natuurlijk wordt er in de tussentijd op alle fronten gewerkt aan werkzame middelen die tegen Corona kunnen worden ingezet zoals Chloroquine. Als u geen extra vitamine C mag slikken, overleg dan met uw arts of apotheek over het gebruik van Spirulina, ook een natuurlijk middel, en slik het belangrijke mineraal zink om uw immuunsysteem te versterken. En natuurlijk is het belangrijk de door de overheid geadviseerde maatregelen op te volgen. Voor up-to-date informatie van het RIVM: zie deze webpagina en de andere pagina met actueel nieuws. Zie ook de informatie op deze site bij “Veel gestelde vragen“. Daarnaast is het raadzaam om bij twijfel altijd te bellen met de huisarts. Dat geldt ook wanneer u weet van uzelf dat u niet snel koorts krijgt; wanneer u merkt dat u verslechtert (last krijgt van kortademigheid, een droge hoest, erge (hoofd)pijn, of een gevoel van malaise dat toeneemt) doet u er goed aan een arts te bellen.  Ook is het belangrijk om te proberen voldoende ontspanning te zoeken, en zolang dat is toegestaan, de buitenlucht even in te gaan (mits u afstand houdt van anderen). Bedenk dat een groot deel van de angst voortkomt uit gedachten die u in de greep (willen) houden en dat de daardoor veroorzaakte stress nu juist uw immuunsysteem geen goede dienst bewijst. Mindfulness, rustgevende natuuropnames beluisteren, muziek of mind movies kunnen helpen om die gedachten en angst te doorbreken.

 

19-3-2020, Idelette Nutma

 

 

 

maart 19, 2020
sepsisen1
Behandeling, immuunsysteem, orthomoleculaire geneeskunde, Paul Marik, vitamine C
Laat een reactie achter