Online Sepsis Lotgenotendag, zaterdag 19 september 2020

 

 

Geen ontmoeting op locatie maar wel een online-programma!

Wereld Sepsis Dag
Wereld Sepsis Dag

Er staat u een mooi online-programma te wachten, waarin aandacht voor de ervaring van ex-patiënten en naasten, nieuwe ontwikkelingen en een bijdrage door diverse experts. In verband met het Corona-virus zal er dit jaar geen Sepsis Lotgenoten Dag op locatie plaatsvinden. Het samenbrengen van mensen uit alle hoeken van het land is, zeker gezien de kwetsbare weerstand van veel ex-patiënten, onder deze omstandigheden nog te risico-vol. Maar op deze manier is er toch verbinding mogelijk! Niet voor niets is het thema dan ook: ‘Verbinding’.

Er zal ook gelegenheid zijn om per chat vragen te stellen en te reageren op polls (enquête-vragen).

 

Waar en hoe laat?

Op zaterdag 19 september wordt de derde landelijke Sepsis Lotgenotendag georganiseerd, 

Het programma begint om 10:30 en duurt tot ongeveer 14:00 uur. Aanmelding van te voren is wel noodzakelijk

U krijgt dan een link toegestuurd zodat u het programma kunt volgen via een ‘live-stream’, d.w.z. als u op de link klikt kunt u alles volgen in beeld en geluid via een live-uitzending via internet. U hebt dus wel een computer, tablet of smartphone nodig en een goede internet-verbinding.

 

Programma (onder voorbehoud)

Vanaf 10.30 uur: start programma

 

Femke Egberts, ex-patiënte
Femke Egberts, ex-patiënte
Prof. Kaasjager, UMC Utrecht
Prof. Kaasjager, UMC Utrecht

10.30: korte inleiding door initiatiefnemer Idelette Nutma, Sepsis en daarna

10.45: ervaringsverhaal door ex-patiënte Femke Egberts

11.10:  ruimte voor vragen

11.20:  ervaringsverhaal door naaste Nick Laszlo de Jong, zijn moeder maakte een sepsis door

11:45:  ruimte voor vragen

11.55:  interactief gedeelte met quiz 

12.10:  korte pauze (met filmpje, muziek)

12.25: prof. Karin Kaasjager en Jan Willem Uffen, UMC Utrecht

12.50: ruimte voor vragen

Dr. Hjalmar Bouma (UMCG)
Dr. Hjalmar Bouma (UMCG)

13:00: dr. Hjalmar Bouma, UMCG                            

13:25:  ruimte voor vragen

13:35:  afronding

13:45:  afsluiting

Jan Willem Uffen, UMC Utrecht
Jan Willem Uffen, UMC Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn aan deze dag geen kosten verbonden.

Voor telefonische informatie, bel met Idelette Nutma, Sepsis en daarna, 06-41271004.

Zie onderaan deze pagina om u aan te melden.

 

Dr. Hjalmar Bouma is arts en onderzoeker aan het UMCG, hij is internist acute geneeskunde en tevens farmacoloog en werkzaam in het Academisch ziekenhuis in Groningen. Zijn presentatie heeft als uitdagend onderwerp: “Is sepsis een chronische ziekte?”

Hij zegt hierover het volgende:

“Ex-patiënten ervaren na sepsis vaak aanhoudende klachten en hebben een grotere kans op ouderdomsgerelateerde ziekten in vergelijking met mensen die geen sepsis doorgemaakt hebben. In ons onderzoek proberen we inzicht te krijgen in de specifieke oorzaken van de gevolgen van sepsis, om zo uiteindelijk de uitkomst op lange termijn te kunnen verbeteren.”

 

Femke Egberts is in haar dagelijks leven communicatie-adviseur en copywriter. 

Zij maakte in 2016 een sepsis door en vertelt boeiend over haar ziekte-ervaringen en het herstel daarna. Ze geeft een helder beeld van alles wat impact had maar ook van alles wat haar op weg hielp.

 

Voor wie?

De dag is bedoeld voor ieder die een sepsis meemaakte, korter of lang geleden, ex-patiënt en/of naaste. Of u (of uw dierbare) tijdens de ziekenhuisopname nu op de gewone afdeling verbleef of misschien op de Intensive Care, of u nu lang of kort opgenomen was, meer of minder gevolgen ondervindt van de sepsis, in alle gevallen bent u welkom!

 

Waarom een Sepsis Lotgenotendag?

 

September is de maand van Wereld Sepsis Dag (om precies te zijn: 13 september). Een goede aanleiding om sepsis in de schijnwerpers te zetten! Een andere reden is dat sepsis die aandacht hard kan gebruiken, helaas…..Sepsis is onder het publiek in Nederland erg weinig bekend, en voor de gevolgen is er doorgaans weinig aandacht. Sepsis en daarna heeft daarom het voortouw genomen om hier wat aan te doen. De stichting FCIC/IC Connect (waar ondergetekende aan mee mocht bouwen) heeft de impact van een IC-opname én allen die deze impact ervaren (!) geweldig op de kaart weten te zetten met o.a. aandacht voor het Post IC Syndroom, maar het ontbreekt in Nederland aan een gecoördineerde aanpak van sepsis en een aparte sepsisorganisatie (zoals bijv. de Sepsis Trust in Engeland) die als collectebus-fonds fungeert en zich richt tot álle (ex-)sepsis-patiënten en hun naasten (zij die wel en zij die niet op de Intensive Care opgenomen waren). Ook het aandacht vragen voor specifieke (lange termijn)problemen na sepsis én meer bewustwording en vroegherkenning van sepsis zijn in Nederland hard nodig. Daarom de aanvullende inzet van Sepsis en daarna én dit initiatief, dat goed aansluit bij de petitie ‘SOS voor sepsis‘ én de oproep van de WHO om Wereld Sepsis dag aan te grijpen voor bewustwording en voorlichting. U/jij bent van harte welkom! 

 

Lotgenotencontact én meer

Uit ervaring, als ex-patiënt en in mijn werk als ervaringsdeskundig coach van ex-sepsispatiënten/naasten, weet ik hoe alleen je je soms kunt voelen wanneer je geconfronteerd wordt met (de gevolgen van) dit ziektebeeld. Erkenning en uitleg kan dan heel steunend zijn. 

Daarom zullen zowel een voormalig sepsispatiënte als een naaste hun verhaal doen. Maar er staat meer op het programma. Zo zal o.a. prof. Karin Kaasjager een presentatie verzorgen. Zij is werkzaam in het UMC Utrecht en gespecialiseerd in Acute Interne Geneeskunde.

De presentatie van vorig jaar is hier terug te vinden.

Ook zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen via een chat.

En natuurlijk hoort u ook nog de laatste ontwikkelingen rond sepsis.

 

Aanmelding

Om u op te geven mag u een bericht versturen via onderstaand contactformulier.

Let wel: de bevestiging volgt enige weken later, maar ruim op tijd! En iedereen kan deelnemen.

Vermeldt u s.v.p. de volgende, correct ingevulde, tekst (u kunt deze tekst kopiëren en plakken in uw bericht op het contactformulier hieronder):

“Ik wil graag deelnemen aan de Sepsis Lotgenotendag. Ik ben ex-patiënt/naaste en neem alleen deel/samen met ……………………………………………(invullen en/of weghalen wat niet van toepassing is)

 

Stuurt u de deelname-link a.u.b. op naar:

(naam)……………………..

(e-mailadres)………………………..

 

Sepsis en daarna biedt ook (ervaringsdeskundige) begeleiding en nazorg

Initiatiefneemster is tevens auteur van het boek Sepsis en daarna (houvast bij ziekte en herstel) en organiseert de workshop Herstellen na sepsis. Ook een (gratis) informatie-folder is beschikbaar. Zie hier voor alle info en mogelijkheden of kijk bij Veel gestelde vragen, Nieuws en tipsVideo en meer of Reacties

Welk getal is hoger: 9 of 7? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)