Nieuwe ontwikkelingen rond vitamine C therapie bij COVID-19

Recent werd in de VS de Frontline COVID-19 Critical Care working group in het leven geroepen, uitgaande van het Front Line COVID-19 Critical Care Consortium (FLCCC). Deze werkgroep, bestaande uit 8 zeer ervaren Critical Care-artsen, deelt met de wereld haar ervaringen en inzichten. Een therapie waarin corticosteroïden maar ook hoge doseringen vitamine C en bloedverdunnende medicatie zo snel mogelijk worden toegediend, blijkt cruciaal. Zie onderstaande video:

MATH+ COVID19 Early Intervention Treatment Protocol from FLCCC Working Group on Vimeo.

 

Het behandelprotocol

Het behandelprotocol is te zien op de gloednieuwe website van de FLCCC. Hoopvol is dat ook de Wereld Gezondheids Organisatie (de WHO) vitamine C in ieder geval genoemd heeft in haar recente rapport: 2019 Novel Coronavirus (op blz. 37): ” Optimal selection of strategies for supportive care of seriously ill patients – immunomodulatory agents (IL-1ra, interferon), steroids, ACE inhibitors, vitamin C, statins, or anti-arrhythmics” […] “Other adjunctive interventions with biologic plausibility include Vitamin C, ACE inhibitors, and other anti-infectives, depending upon the burden of co-infections in these patients.”

Verder is in deze podcast alles te horen over de nieuwe therapie die Paul Marik en andere artsen op dit moment toepassen bij COVID-19 patiënten om de ontsporing zo vroeg mogelijk in te dammen. De podcast, waarbij Paul Marik te gast is bij Dr. Dean Mitchell in het programma ‘The smartest doctor in the room’ (waarin hij top-specialisten interviewt) is hier te beluisteren.

 

Brief aan minister Hugo de Jonge, 23 april verstuurd

Tot slot: op 23 april werd vanuit Sepsis en daarna, met ondersteuning van zowel emeritus prof. dr. Heleen Oudemans (Amsterdam UMC) als dr. ir. Reindert Graaff (Assistent Professor UMCG, gepensioneerd) een brief verstuurd naar Minister Hugo de Jonge. Directe aanleiding voor de brief is dat vitamine C momenteel onvoldoende geleverd wordt en van tijd tot tijd helemaal niet. Niet alleen therapie met hoge doseringen maar ook de toediening van de hoeveelheid vitamine C die IC-patiënten nodig hebben om hun tekort aan te vullen, wordt op deze manier moeilijk tot onmogelijk. De minister wordt gevraagd om in te grijpen. Lees hier de brief

 

Verfrissende publicaties

Zeer recent werd in ‘Science’ (in Pharma Nutrition, volume 12, 2020) een gedegen artikel gepubliceerd waarin het gebruik van hoge doseringen vitamine C bij het reduceren van de zgn. ‘cytokine-storm’ (die plaatsvindt wanneer een infectie ontspoort zoals bij een ernstige COVID-19 infectie) tegen het licht wordt gehouden. Uitgelegd wordt dat vitamine C een belangrijke anti-oxidant is en dat het gebruik van hoge doseringen vitamine C bij een virale infectie als COVID-19 gunstig uitpakt om 2 redenen: A) patiënten met een dergelijke infectie hebben een tekort aan vitamine C en B) vitamine C heeft ‘immunomodulerende eigenschappen’, d.w.z. dat het de afweerreacties van het immuunsysteem kan bijstellen. De conclusie van het artikel, alles afwegende, luidt: anti-oxidanten zouden een rol moeten hebben in het managen van de acute en ontspoorde ontstekingsreactie die (ook bij een ernstige COVID-19 infectie) optreedt in de longen. Lees hier het artikel. Nog uitvoeriger, en een prachtig overzicht biedend is dit document, van Rasmussen, uit mei 2020, incl. uitstekend commentaar. Voor een opsomming en overzicht van vele andere gezaghebbende publicaties, zie bij deze pagina.

 

Opinie-artikel in de Nederlandse media

Lees dit opinie-artikel waarin een pleidooi wordt gehouden voor de inzet van vitamine C met de nadruk op het patiënten- en ethisch perspectief. Lees hier het artikel, dat op 24 april 2020 werd gepubliceerd in het Ref. Dagblad.

 

Nieuwe video en petities

Bekijk de video hieronder waarin artsen uit de praktijk vertellen wat de behandeling met hoge doseringen vitamine C betekent.

Een Engelse petitie die vraagt om de inzet van vitamine C voor zowel de patiënten als de werkers in de gezondheidszorg is hier te vinden. Een Amerikaanse variant is ook gestart. 

 

Idelette Nutma, 2-5-2020

 

mei 1, 2020
sepsisen1
Behandeling, vitamine C

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *