BEGELEIDING, WORKSHOP, ADVIES

Vanuit een lange en brede ervaring in de begeleiding van ex-patiënten en naasten bied ik u vanuit Sepsis en daarna graag ondersteuning bij het herstel na sepsis. Er kan, juist na thuiskomst, veel op een mens af komen, mentaal en fysiek. Mijn eigen ervaringen met het herstel maken dat ik makkelijker kan aansluiten bij uw situatie en beleving. Echter uw unieke verhaal en vragen zijn het uitgangspunt. Ik reik u graag mijn expertise aan, vanuit ervaring en kennis maar ook vanuit een groot netwerk en de ontwikkelingen die ik bijhoudt via symposia en contacten met vele deskundigen. Zodat u zelf de handvatten vindt om verder te komen.

                                                                               – –

Voor informatie voor professionals over advisering bij onderzoek, of een lezing:

zie ‘Lezing of advies‘. Voor info over de workshop ‘Herstellen na sepsis’ zie hier.

 
Een nieuw plaatje van jezelf maken

Hieronder worden de mogelijkheden van ondersteuning bij het herstel vanuit Sepsis en daarna toegelicht 

Begeleiding rond gevolgen sepsis en Intensive Care –

Sepsis en daarna biedt ervaringsdeskundige coaching

 

U kunt van mij expertise verwachten op het gebied van de gevolgen van sepsis; ik heb mij uitgebreid verdiept (en laat mij steeds bijscholen) in ontwikkelingen rond sepsis en de kennis over restklachten, en adviseer op dit gebied ook bij richtlijnen en onderzoekstrajecten. Dankzij het contact met een grote achterban, en de kennis vanuit o.a. de European Sepsis Alliance blijf ik ook uitstekend op de hoogte . ‘Last but not least’ reik ik u graag handvatten aan op het vlak van re-integratie (ook één van mijn expertise-gebieden) en het weer meer op de rails krijgen van uw fysieke en mentale conditie en het leggen van contacten in mijn netwerk in het geval van specifieke (medische) vragen. Voor info: zie begeleiding of workshop ‘Herstellen na sepsis‘.

 

Contact opnemen voor begeleiding?

Ga direct naar het contactformulier

Benieuwd naar de reacties van cliënten of professionals?

 

Zie hier voor de ervaringen van ex-patiënten en professionals met de begeleiding of voorlichting door Sepsis en daarna

 

Wat kan een begeleidingsgesprek/consult u bieden?

 

In dit filmpje (van 2 minuten) geef ik een korte toelichting. 

Bij een begeleidingsgesprek/consult gaan we in op wat u bezighoudt, waar u tegenaan loopt en hoe u de weg omhoog weer kunt vinden. Met behulp van ervaringsdeskundige coaching, vanuit ervaring en met kennis van zaken, help ik u graag stappen te zetten in het herstel, úw herstel, want dat is voor ieder weer anders qua mogelijkheden, behoeften en wensen. Informatie en advies kunnen variëren van hele praktische tips tot ‘up-to-date’ informatie over specifieke gevolgen. Of u nu ergens mee omhoog zit, steun, verheldering of gericht advies zoekt; aarzel niet contact op te nemen. Zie ook bij Redenen voor een consult? Bel 06-41271004 of stuur een mail.

Een paar voorbeelden van vragen uit de praktijk:


*Vraagt u zich af of bepaalde klachten kunnen samenhangen met uw Intensive Care-opname en uw doorgemaakte sepsis? Bent u op zoek naar verheldering?
*Ligt uw dierbare met een sepsis op de Intensive Care en vraagt u zich af hoe het verder moet?
*Verloopt uw herstel moeizaam? Tobt u met uw weerstand, een slechte eetlust of blijft u maar moe? Bent u op zoek naar tips die u echt verder helpen?
*Kunt u niet de moeder, vader, echtgenoot of collega zijn zoals voorheen?
*Hebt u moeite met concentratie, overzicht, bent u stressgevoeliger?
*Valt het oppakken van het leven u zwaar, als naaste of (ex-)patiënt? Hebt u moeite om weer te ‘aarden’? En vraagt u zich af of dat ‘normaal’ is? Loopt u misschien rond met een bijzondere (bijna dood)ervaring?
*Komen er dromen of herinneringen boven? Bent u angstig of erg labiel?
*Valt de re-integratie in uw werk u zwaar?
*Zitten de reacties van uw omgeving u dwars, of uw eigen gedrag of beperkingen? Weet u de juiste weg niet te vinden naar hulp of ervaart u een hoge drempel?

Dit zijn maar voorbeelden. Ik help u graag ook met andere dingen op weg rond het herstel zoals: het u bewust worden van dingen die in uw leven na sepsis veranderd zijn én van uw kwaliteiten en mogelijkheden om met dingen anders om te gaan en zo uiteindelijk een nieuw plaatje te maken van uzelf.

 

Hoe hebben andere (ex-)patiënten/naasten de begeleiding door Sepsis en daarna hebben ervaren?

 

Lees hier over hun ervaringen

 

 

Wat zijn de mogelijkheden?

 

Ik kan u van dienst zijn met:
*Een afspraak bij u aan huis
*Een telefonisch consult, op afspraak
*Consult per mail, eenmalig of abonnement
*Een chatgesprek, op afspraak, via skype

Hebt u interesse? stuur een mail.

Al naar gelang de manier die u/jou het beste past.


Tarieven e.a. details

 

Zie daarvoor deze pagina; daar vindt u de details over de verschillende mogelijkheden, inclusief de tarieven. Hieronder wat toelichting over wat u kunt verwachten bij een afspraak.

 

Wat biedt zo’n afspraak/consult u?

 

  • Om te beginnen: het scheppen van orde

Allereerst luister ik graag naar uw ervaringen; hoe u uw ziekteperiode (of die van uw naaste) en het vervolg daarna beleefd hebt. Of u (of uw naaste) kort geleden of al jaren terug opgenomen was maakt daarbij niet uit. Belangrijk vind ik dat u uw verhaal kwijt kunt en dat u zich begrepen voelt. Een gesprek kan ook heel waardevol zijn met uw partner of familielid erbij. Als ervaringsdeskundige ben ik voor u een klankbord en een houvast. Samen gaan we wat orde scheppen; we bekijken wat voor vragen of hinder u ervaart en waar u graag iets mee zou willen.

  • Vervolgens: verheldering
    Daarnaast geef ik uitleg en verduidelijking rond (de mogelijke gevolgen van) 
    sepsis en behandeling op de Intensive Care, waar ik uitgebreide research naar deed.

  • En tenslotte, als er vragen liggen: een voorstel van aanpak

We bekijken samen hoe u vooruitgang zou kunnen boeken en wat u daarbij zou kunnen helpen. Het leren hanteren van bepaalde restklachten kan daar ook bij horen. Zodat u weer meer balans vindt in uw leven. Ik doe u een voorstel van aanpak. Dat kan zijn op het fysieke, mentale en/of het sociale vlak (denk ook aan re-integratie). Zodat u een aantal concrete handvatten heeft om mee verder te gaan.

 

Vervolg

 

U krijgt van mij na een (telefonisch of mail)consult of huisbezoek een helder verslag, en een follow-up-mail. Soms is 1 gesprek voldoende, soms is het goed, uiteraard in overleg, om een vervolgafspraak (of meer) te maken waarbij we nog eens kunnen kijken hoe het verder herstel is verlopen. Puur om wat extra steun in de rug, of om nieuwe situaties het hoofd te bieden. Maar ik verplicht u tot niets. Uw vragen en uw behoeften zijn hierin leidend.

 

Een ‘baken’

 

In het gesprek reik ik ook dingen aan die in mijn boek beschreven staan. Ik fungeer in dit alles voor u als een soort ‘baken’; aan de ene kant als een herkenningsbaken, aan de andere kant als een vraagbaak en een richtingsbaken. Het gesprek is geen therapie. Het dient niet ter vervanging van een bezoek aan een nazorgpoli, uw huisarts of een therapeut/coach. Wel wil het daarop een (zeer laagdrempelige!) aanvulling zijn. In de praktijk blijkt vaak dat specialisten en huisartsen minder goed bekend zijn met de impact van deze ziekte dan wel een opname op de Intensive Care.
Een bemiddelende rol kan ik spelen wanneer u bijv. nog eens contact op zou willen nemen met uw specialist of de IC en u dat misschien erg moeilijk vindt.
Uiteraard spreekt het vanzelf dat ik zorgvuldig om ga met vertrouwelijke informatie. Komt overleg met uw huisarts, andere hulpverlener of een naaste in beeld, dan ga ik daar alleen toe over met uw uitdrukkelijke toestemming. De enige uitzonderingssituatie hierop zou kunnen zijn dat ik mijn geheimhoudingsplicht dien te doorbreken om ernstige(r) schade aan u of anderen daarmee te voorkomen (vergelijk bijv. de code van verpleegkundige of counsellor). Tarieven e.a. details