Wie ben ik?

Achtergrond

10 jaar werkte ik als verpleegkundige, onder andere als teamleidster in het Diaconessenhuis te Leiden en als hoofd zorg (Huize Royal, Den Haag). Vervolgens was ik werkzaam als opbouwwerker bij Stad en Kerk te Den Haag totdat ik getroffen werd door een septische shock a.g.v. het Hanta-virus. Sindsdien maak ik me sterk voor nazorg, bied begeleiding, doe adviestrajecten, geef workshops, lessen en lezingen.

Persoonlijke ervaring en missie

Foto Idelette Nutma

In 2007 werd ik met een, naar wat leek, goed behandelbare dubbele longontsteking, opgenomen in het ziekenhuis. ’s Nachts ging het mis, en goed mis. Ik belandde binnen een paar uur op de IC wat deels mijn redding is geweest. De toestand was kritiek. Na een paar dagen aan de beademing gelegen te hebben kwam er gelukkig een goede wending. Mijn gezin (man en 3 dochters) en familie hadden de grootste spanningen doorstaan. Het was in de periode daarna dat ik doordrongen werd van de veelomvattenheid van het herstel na kritieke ziekte en septische shock in het bijzonder. En van de veelal onderschatte behoefte aan opvang, uitleg en advisering gedurende die tijd. Naast de praktische vragen heb je ook in geestelijk opzicht veel te verstouwen: wankelende zekerheden, zingevings-en/of geloofsvragen, etc. Dat alles brengt enorm veel teweeg in je leven. Zie ook: Link naar artikel Daarom maak ik mij nu sterk voor nazorg. Graag wil ik (ex)-patiënten en hun naasten tot een klankbord en een baken zijn. En professionals helpen beter in te spelen op de behoeften die ex-patiënten en hun naasten hebben.

Opleiding en kennis

Na de HBOV opleiding, heb ik de IBW opleiding Management in ziekenhuizen en instellingen afgerond.

Na het werken in de verpleging (’90 tot ’94 als teamleidster op een chirurgische afdeling en van ’94 tot ’97 als hoofd zorg in een verzorgingshuis) ben ik een tijd ‘fulltime-moeder’ geweest. Daarna vond ik mijn plek in het opbouwwerk. Dat heeft me veel geleerd over het opdiepen van krachten in mensen. 
Door mijn eigen ervaring ben ik goed op de hoogte met de bergen en dalen van het herstel, ook binnen de gezinssituatie. 
Voor mijn boek heb ik uitgebreide research gedaan naar het ziektebeeld sepsis en septische shock en de gevolgen ervan.
Jaarlijks bezoek ik symposia om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen rond de behandeling van sepsis en haar gevolgen. Verder heb ik aan de basis mogen staan, vanaf 2012, van de stichting FCIC en ben ik ook heel lang actief geweest in de werkgroep ervaringsdeskundigen van deze stichting. In oktober 2014 kreeg FCIC de Gouden Oor Award uitgereikt en in 2015 de Anna Reynvaanprijs voor de manier waarop zij naar cliënten en familie luistert en hen betrekt bij de (verbetering van de kwaliteit van) zorg. De laatste jaren heb ik mijn accent weer terug verlegd naar sepsis. Inmiddels ben ik betrokken als patiëntvertegenwoordiger en adviseur bij de ontwikkeling van diverse richtlijnen rond sepsis, zie deze pagina voor een overzicht. Ook geef ik in diverse ziekenhuizen bijscholingen. In 2010 behaalde ik het certificaat Counseling. 11 maart 2012 en oktober 2015 werkte ik achtereenvolgens mee aan de Kruispuntuitzendingen ‘Uit de tijd gevallen’ en ‘IC-overlevers’. Tevens ben ik mede-oprichter van de website ‘opeenicliggen’ die per 12 november 2018 overging in de website IC Connectzie ook bij ‘links’.
Op 27 april 2012 kwam mijn boek ‘Septische shock’ uit.  

In 2016 bracht ik het boek ‘Sepsis en daarna’ uit, daarna volgde ook de Engelse vertaling: ‘Sepsis and afterwards‘. Het boek is aanbevolen door de Global Sepsis Alliance, evenals door Tom van der Poll (International Sepsis Forum). In september 2017 schreef ik het artikel ‘The hidden faces of sepsis, what do they tell us? Focal points for improving patient outcome’, dat werd gepubliceerd in het vakblad ‘ICU management and practice‘. In september 2017 lanceerde ik, in samenspraak met sepsis-specialisten in Nederland, de petitie ‘SOS voor sepsis‘ die op 23 januari 2018 werd aangeboden. Deze petitie resulteerde in 3 gesprekken op het Ministerie van VWS waarbij concrete speerpunten in de strijd tegen sepsis werden vastgesteld, met heel veel dank aan de moed die ex-patiënten én een nabestaande opbrachten om hun verhaal te doen! En met veel dank aan prof. dr. Peter Pickkers die met al zijn kennis deze verhalen kwam onderstrepen (zie foto onder). In juli 2019 trad ik toe tot de werkgroep Patient and Family Support van de European Sepsis Alliance

Nederland, Den Haag, 23 januari 2018
Nederland, Den Haag, 23 januari 2018.Aanbieden petitie 'SOS Sepsis' aan de vastekamercommissie voor Volksgezondheid.foto: Gerhard van Roon