Vervolg – lezing, les of advisering rond (de begeleiding bij) de gevolgen van sepsis en Intensive Care

 

Meerwaarde

Als ex-patiënt en oud-verpleegkundige ken ik beide werelden, die van hulpvrager en hulpverlener, van binnenuit. Mijn eigen ervaringen geven me de ‘drive’ om mij in te zetten voor de zorg voor (toekomstige) patiënten en naasten, opdat zij meer begrip ontmoeten en meer richtingwijzers bij hun herstel krijgen. In mijn boek schrijf ik er het volgende over in de inleiding:

“Mijn verpleegkundigenhart gaat er sneller van kloppen als ik bedenk dat we (ex)patiënten en hun naasten een zoveel betere start en kwaliteit van herstel kunnen geven, zowel uit fysiek, als psychosociaal en geestelijk oogpunt! In het licht van het feit dat steeds meer mensen de IC overleven, maar dat de uitdagingen door het gevaar van bijv. resistente bacterieën, een toename in kwetsbare patiënten (ouderen, kankerpatiënten met verlaagde weerstand) en dus daarmee ook de intensiteit en langdurigheid van behandelingen toenemen, ontkomen we er niet meer aan om aandacht te hebben voor de (late) effecten en het belang van goede rehabilitatie. Daarom ook aparte aandacht voor het onderwerp ‘nazorg’ in mijn boek.”

Idelette Nutma, in de inleiding van het boek Septische shock
Lezing in het UMC Groningen
Lezing in het UMC Groningen

 

 

 

In het kader van mijn boek heb ik me uitgebreid verdiept in 
-de behandeling van/het onderzoek naar sepsis/septische shock en zijn gevolgen, en 
-de ontwikkelingen op het gebied van nazorg voor IC-patiënten en hun naasten in het algemeen, ook over de grens, zoals in Engeland (alwaar ik in jan. 2012 een bezoek bracht). 

 

 

 

Interesse als professional? Stuur een mail.
Of bent u als (ex)patiënt of naaste op zoek naar informatie of steun?
Stuur een mail of lees verder..

 

Tarieven

Ik maak onderscheid naar: 
-les
-lezing voor klein gehoor
-lezing voor groot gehoor
Een en ander is ook afhankelijk van de voorbereidingstijd, doelgroep e.d. Nadere afspraken hierover maak ik in goed overleg. Ik reken een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoerstarieven.
Bij advisering reken ik een vergoeding waarbij uren voor voorbereiding en overlegvormen worden meegenomen, dit geschiedt op basis van een uurtarief. Reistijd breng ik niet in rekening, reiskosten wel, op basis van openbaar vervoerstarieven. 
Lees verder..