Boek ‘Septische Shock’

Een praktische steun bij (de gevolgen van) ernstige bloedvergiftiging en IC-opname

 

Inhoudsopgave (ingekorte versie)

Boek Septische shock
Klik op de afbeelding om het boek te bestellen

Inleiding
Hoofdstuk 1: Septische shock uitgelegd (incl. beschrijving behandeling op IC)
Hoofdstuk 2: Een ingrijpende ervaring
– de acute fase –
2.1: Onmacht
2.2: Het ademen overgenomen: beademing
2.3: Doodsdreiging
2.4: Onrust (incl. het delier)
2.5: Grenservaringen
2.6: Schokkende afloop
2.7: Schokkende veranderingen
2.8: Extra handreikingen voor naasten en hulpverleners
– het omslagpunt –
2.9: Opluchting
2.10: Afbouw van de beademing
2.11: Weerzien en communicatie
Hoofdstuk 3: Begin van herstel en verwerking (incl. de mogelijke verschillen in beleving tussen patiënt en naasten, en de praktische voorbereiding op/aandachtspunten bij het ontslag)
Hoofdstuk 4: Voortgang lichamelijk herstel: wat kun je tegenkomen en hoe hiermee om te gaan?
4.1: Lichamelijke conditie – ‘anders’ thuiskomen
4.2: Klachten die kunnen optreden (waaronder vermoeidheid, neuropathie, concentratieproblemen e.a. neurocognitieve klachten, slechte eetlust, etc.) + handreikingen
4.3: Klachten op langere termijn
Hoofdstuk 5: Psychische conditie en handreikingen bij het herstel(incl.: Posttraumatisch stress syndroom)
Hoofdstuk 6: Geestelijk welzijn: kuilen en kansen
Hoofdstuk 7: Sociaal functioneren en handvatten ter ondersteuning
Hoofdstuk 8: Herstel en verwerking op de lange termijn
8.1: Anders in het leven staan
8.2: Verzoening
8.3: Persoonlijke ontwikkeling
Appendix ‘Nazorg’
Bijlage 1: Een samenvattend overzicht: Aspecten vanuit het patiënten- en naastenperspectief die van belang zijn voor (IC) hulpverleners
Bijlage 2: Screeningslijst ernstige sepsis
Dankwoord
Gedicht
Interessante informatie

Boek bestellen 
Vragen? U kunt een mail sturen via het contactformulier

Lees verder..