BOEK SEPTISCHE SHOCK VERVOLG

Home > Alles over sepsis > Boek Septische shock > Boek Septische shock vervolg

 

Het boek Septische shock is bedoeld voor iedereen die een sepsis doormaakt(e) of van dichtbij meemaakt(e). Maar ook voor ieder die meer over sepsis wil weten. Een boek met uitgebreide uitleg, ook op het gebied van het weer oppakken van het leven, re-integratie, en het hanteren van de dingen die veranderd zijn, fysiek en mentaal. Een belangrijke gids bij het herstel, zowel voor patiënt als naaste.

 

U vindt hieronder de inhoudsopgave.

 

 

‘Septische Shock 

– Een praktische steun bij (de gevolgen van) ernstige bloedvergiftiging en IC-opname –

 

Inhoudsopgave (ingekorte versie)

Boek Septische shock
Boek Septische shock

Inleiding
Hoofdstuk 1: Septische shock uitgelegd (incl. beschrijving behandeling op IC)
Hoofdstuk 2: Een ingrijpende ervaring
– de acute fase –
2.1: Onmacht
2.2: Het ademen overgenomen: beademing
2.3: Doodsdreiging
2.4: Onrust (incl. het delier)
2.5: Grenservaringen
2.6: Schokkende afloop
2.7: Schokkende veranderingen
2.8: Extra handreikingen voor naasten en hulpverleners
– het omslagpunt –
2.9: Opluchting
2.10: Afbouw van de beademing
2.11: Weerzien en communicatie
Hoofdstuk 3: Begin van herstel en verwerking (incl. de mogelijke verschillen in beleving tussen patiënt en naasten, en de praktische voorbereiding op/aandachtspunten bij het ontslag)
Hoofdstuk 4: Voortgang lichamelijk herstel: wat kun je tegenkomen en hoe hiermee om te gaan?
4.1: Lichamelijke conditie – ‘anders’ thuiskomen
4.2: Klachten die kunnen optreden (waaronder vermoeidheid, neuropathie, concentratieproblemen e.a. neurocognitieve klachten, slechte eetlust, etc.) + handreikingen
4.3: Klachten op langere termijn
Hoofdstuk 5: Psychische conditie en handreikingen bij het herstel(incl.: Posttraumatisch stress syndroom)
Hoofdstuk 6: Geestelijk welzijn: kuilen en kansen
Hoofdstuk 7: Sociaal functioneren en handvatten ter ondersteuning
Hoofdstuk 8: Herstel en verwerking op de lange termijn
8.1: Anders in het leven staan
8.2: Verzoening
8.3: Persoonlijke ontwikkeling
Appendix ‘Nazorg’
Bijlage 1: Een samenvattend overzicht: Aspecten vanuit het patiënten- en naastenperspectief die van belang zijn voor (IC) hulpverleners
Bijlage 2: Screeningslijst ernstige sepsis
Dankwoord
Gedicht
Interessante informatie

Boek bestellen 
Vragen? U kunt een mail sturen via het contactformulier

Lees verder over de andere boeken