Artikelen en wetenschappelijk onderzoek

 

Artikelen

 

Het reumafonds financiert onderzoek naar vermoeidheid

Waarom is dit wellicht interessant? Omdat die vermoeidheid volgens onderzoeker Dr. Mechiel Korte veroorzaakt wordt door ontstekingseiwitten die in delen van de hersens de aanwezigheid van twee stofjes (dopamine en glutamaat) veranderen. Studies bij mensen met hepatitis C lijken iets vergelijkbaars te bevestigen. ‘Verrassend genoeg heeft tot nu toe niemand dit mechanisme van vermoeidheid bij reuma bestudeerd. Dat gaan wij nu wel doen’, aldus Korte op de website van het Reumafonds. Een interessant onderzoek, ook met het oog op de vermoeidheidsklachten na sepsis, omdat ook bij sepsis sprake is van ontstekings-eiwitten. Veel raakvlakken dus!

Lees meer over dit onderzoek.

 

Artikel ‘The hidden faces of sepsis’ online

(18-09-2017, ICU Management & Practice, Volume 17 – Issue 3, 2017)

 

Artikel 'The hidden faces of sepsis'
Artikel 'The hidden faces of sepsis'

 

‘The hidden faces of sepsis, what do they tell us? Focal points for improving patient outcome’.  Artikel over de ‘verborgen gezichten’ van sepsis. De auteur bepleit meer onderzoek naar en ontwikkeling van expertise rond de lange termijngevolgen van sepsis. Want niet alleen is sepsis ‘a critical illness in disguise’, ook de gevolgen van sepsis zijn vaak verborgen. Meer bewustwording rond de lange termijngevolgen is nodig en nazorg verdient daarom ook veel meer aandacht. Beheerder van deze site werd gevraagd om een artikel te schrijven voor het blad ‘ICU management and practice’ dat dit keer geheel gewijd was aan recovery (herstel). Zie hier.

 

 

Hebt u vragen of wilt u iets delen, neem dan contact op via het contactformulier.

Voor alle mogelijkheden, incl. een gratis informatie-folder over sepsis, zie hier.

 

Zie deze mijlpaal: het artikel ‘Sepsis: nieuwe inzichten, nieuwe definitie’

Een belangrijk artikel dat 8 september online kwam op de site van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, lees hier de samenvatting. Auteurs: de artsen Wiersinga, van Zanten, Kaasjager en van der Poll. 

 

Belangwekkend artikel, door het blad Huisarts & Wetenschap voor publicatie beschikbaar gesteld aan Sepsis en daarna: zie bij ‘Sepsis herkennen bij een volwassene’ (bron: H&W, aug. 2017)

Auteurs: Feike Loots, Anne Prins, Dave Tjan, Kristine Koekkoek, Rogier Hopstaken, Paul Giesen.

Een duidelijk Nederlands artikel, waaruit blijkt dat sepsis een even gevaarlijk als snel gemist ziektebeeld is, ook in de huisartspraktijk. Actief zoeken naar signalen als bewustzijns-verandering, lage bloeddruk, snelle ademhaling, verslechterde doorbloeding en uitblijvende urineproductie is belangrijk. Loots en team gaan ook onderzoek doen naar een sneltest die mogelijk bruikbaar is voor de huisarts.

 

28 juni: publicatie in het internationale vakblad NEJM:
‘Recognizing Sepsis as a Global Health Priority‘.

Auteurs: 

Konrad Reinhart, M.D., Ron Daniels, M.D., Niranjan Kissoon, M.D., Flavia R. Machado, M.D., Ph.D., Raymond D. Schachter, L.L.B., and Simon Finfer, M.D.

N Engl J Med 2017; 377:414-417August 3, 2017DOI: 10.1056/NEJMp1707170

 

Het brein ligt bij kritieke ziekte zwaar onder vuur. Bij 70% van de patiënten met sepsis is er sprake van acute verstoringen in de functies van het brein. Die kunnen op langere termijn doorwerken.

De intensive care artsen/neurologen dr. Martin Smith (Londen) en prof. dr. Geert Meyfroidt (Leuven) pleiten voor een meer brein-georiënteerde IC-behandeling die de breinwerking zoveel mogelijk optimaliseert en beschermt.

Het artikel werd gepubliceerd in april 2017. 

Intensive Care Medicine, Volume 43, Issue 6, pp 870–873

Artikel in Intensive Care Medicine: The brain is always in the line of fire
artikel in Intensive Care Medicine juni 2017

 

‘Sepsis: stilte tijdens de storm’ (gepubliceerd) 28 mei 2016 

Een heel duidelijk artikel waarin prof. dr. Tom van der Poll en prof. dr. Joost Wiersinga uitleg geven over het (ingewikkelde) proces wat zich bij een sepsis in het lichaam afspeelt.. Lees hier het artikel.

 

 

Wetenschappelijk onderzoek

 

Onderzoek in Radboud naar neuro cognitieve gevolgen na sepsis

Info volgt

 

Website over sepsisonderzoek UMCG

Op deze website is informatie te vinden over sepsisonderzoek dat o.a. vanuit het UMCG verricht wordt

Zie bij deze link.

 

De European Sepsis Academy

Deze organisatie, in 2016 in het leven geroepen, leidt jonge, veelbelovende artsen op om de academische graad van ‘doctor’ te behalen door het doen van promotie-onderzoek. Belangrijke onderwerpen zijn:

1) de werking ontrafelen van de onderdrukking/verlamming van het immuunsysteem die bij sepsis optreedt

(goede uitleg hierover is te vinden in bovenstaand artikel ‘Sepsis: stilte tijdens de storm’)

2) het doen van onderzoek naar zgn. ‘biomarkers’ (dit zijn bepaalde ‘signaal-stoffen’ in het bloed) die in een vroeg stadium meer kunnen vertellen over de (‘verlamde’) toestand van het imuunsysteem bij een sepsis 

3) het voorbereiden en optimaliseren van veelbelovende technieken voor diagnose en het testen van vernieuwende onderzoeksmethoden.

De organisatie ESA-ITN, waarin 10 landen samenwerken, combineert vernieuwend onderzoek met het opleiden en trainen van onderzoekers van de toekomst. Zie de website

 

Onderzoek naar de vroegherkenning van sepsis in de huisartsenpraktijk

Zie de nieuwsbrief betreffende het onderzoeksproject ‘TeSD-IT studie (spreek uit: test it). Promovendus Feike Loots stelt zich nader voor en geeft uitleg over de motivatie voor dit onderzoek. Het onderzoek is succesvol ingediend bij ZonMw.